Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seniornett Norge 04.05.2013 Landsmøte 2013 GRAN, HADELAND -Alle seniorer i landet skal bli aktive digitale borgere!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seniornett Norge 04.05.2013 Landsmøte 2013 GRAN, HADELAND -Alle seniorer i landet skal bli aktive digitale borgere!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seniornett Norge 04.05.2013 Landsmøte 2013 GRAN, HADELAND -Alle seniorer i landet skal bli aktive digitale borgere!

2 2012 endring Antall klubber 170+25 Antall frivillige 900+70 Antall ansatte 6 0 Antall lært opp/år ca. 25.000 - Budsjett (kr.) 5.0 m - SeniorSurf steder 340- 10 ( -»- arrangører 433- 67) Seniornett Norge 2012 i korte trekk:

3 Opplæringssteder Klubber 170 stk.

4 Hvorfor? - av Norges 5,0 mill innbyggere, er 26% over 55 år - av disse 1,3 mill seniorer, har 31% eller 400 000 ingen kunnskaper om PC eller internett - ytterligere 200 000 er IKKE daglige brukere (Tallene er fra 2012, basert på SSB-tall)

5 «I dag er 270 000 nordmenn ikke på nett. Regjeringen vil halvere dette tallet innen 2018.» Regjeringen: -Aksepterer ikke digitale skiller Totalt er det om lag 270 000 personer mellom 16 og 79 år som ikke har brukt internett siste tre måneder MEN: tar vi med de som er 80 år og over (222 000 stk.) og de som ikke er (nesten) daglige brukere, så er tallet: 600 000!

6

7

8

9

10 2013: Hovedelementene i satsningen vil være: 1.Forbedre Seniornetts totale tilbud slik at det blir attraktivt for store grupper av seniorer 2. Gå aktivt ut for å tiltrekke seg medlemmer - i tillegg til å starte en kampanje for å beholde eksisterende medlemmer For 2013 (perioden Landsmøte 2013 til Landsmøte 2014) vil denne refokuseringen bety :  Informasjonsvirksomheten styrkes med kr. 150’ som benyttes til medlemsverving, markedsføring  Reiser og klubbistand vil ta form av tekniske seminarer  Infrastruktur for PC-hjelp styrkes med kr. 100’  Foreningens hjemmeside oppgraderes for kr. 50’

11 2013: I korte trekk, så er de følgende aktivitetene viktige i satsningen: Medlemsverving Medlemspleie PC-hjelp funksjon Klubb –pleie, -styrking Kursopplegg og materiale: +brett, smartphone Kraftigere web

12 ØKONOMISK SAMMENDRAG Seniornetts budsjett for 2013 og regnskap for 2012. Den samlede bemanning av sekretariatet og kursvirksomheten er stabil og som følger, med anslag for lønns-, forsikringer og avgiftskostnader: Sekretariatet (4 ansatte +praktikanter) Grunnkursvirksomheten (2 ansatte +praktikanter) Sum Lønn og avgifter etc.kr. 3 320 000 Utgifter. Sentrale aktiviteter, inklusive klubbarbeid Budsjett ’13 Regnskap ’12 Lønn og avgifter etc.3 320 000 2 871 000 Informasjonsvirksomhet 603 000459 000 Reiser og bistand klubber 316 000321 000 Porto + medl.reg. 145 000 115 000 Innkjøp av klassesett PCer + utstyr 60 000 65 000 Konsulentbistand, diverse WEB 65 000 65 000 Husleie, Telefon, datautgifter, regnskap 741 000649 000 Kostnader for frivillige, gen.fors., div. 245 000188 000 Sum Utgifter5 500 000 4 761 000

13 Inntekter. Offentlige og private tilskuddestimert2 108 000 2 041 000 Netto kursinntekter (inklusive sponsing)1 757 000 2 171 000 Medlemskontingenter 900 000 730 000 Prosjekter, studieforbund 380 000173 000 Renter 000 34 000 Sum Inntekter5 145 000 5 149 000 Overskudd / (underskudd) (355 000)388 000

14 Innvilgede deltakelser i høringer på Stortinget (2013):  Meld.St. 23 (2012-2013) Digital Agenda for Norge  Meld.St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg Ny reklamesnutt!: http://www.youtube.com/watch?v=I5ZSnDirKn8

15 4. Innkomne forslag til informasjon(I) og/eller votering(V): 4a Endring av foreningens vedtekterI,V 4b Kontingentrutiner og forsikringerI 4c Rådets rolleI 4d Nedlegging av foreningens avisI,V 4e Fremdrift for FREMTIDsplanenI,V Planer fremover: 3.2c Fastsettelse av kontingent for 2014I,V

16 5a Valg av Hovedstyremedlemmer: Nyvalgte Hovedstyremedlemmer: - Arne Sølvberg, Trondheim - Bjørn Jakobsen, Horten - Brit Turid Valhammer, Skudenes - Jan Balstad

17 5b Valg av foreningens revisor: Styret foreslår gjenvalg av: - STATSAUTORISERT REVISOR JON HEGER 5c Valg til foreningens valgkomité: Liv Løvby, Landåstorget VALGT

18 Takk for i dag!


Laste ned ppt "Seniornett Norge 04.05.2013 Landsmøte 2013 GRAN, HADELAND -Alle seniorer i landet skal bli aktive digitale borgere!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google