Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seniornett Norge 04.05.2013 Landsmøte 2013 GRAN, HADELAND -Alle seniorer i landet skal bli aktive digitale borgere!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seniornett Norge 04.05.2013 Landsmøte 2013 GRAN, HADELAND -Alle seniorer i landet skal bli aktive digitale borgere!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seniornett Norge Landsmøte 2013 GRAN, HADELAND -Alle seniorer i landet skal bli aktive digitale borgere!

2 2012 endring Antall klubber Antall frivillige Antall ansatte 6 0 Antall lært opp/år ca Budsjett (kr.) 5.0 m - SeniorSurf steder ( -»- arrangører ) Seniornett Norge 2012 i korte trekk:

3 Opplæringssteder Klubber 170 stk.

4 Hvorfor? - av Norges 5,0 mill innbyggere, er 26% over 55 år - av disse 1,3 mill seniorer, har 31% eller ingen kunnskaper om PC eller internett - ytterligere er IKKE daglige brukere (Tallene er fra 2012, basert på SSB-tall)

5 «I dag er nordmenn ikke på nett. Regjeringen vil halvere dette tallet innen 2018.» Regjeringen: -Aksepterer ikke digitale skiller Totalt er det om lag personer mellom 16 og 79 år som ikke har brukt internett siste tre måneder MEN: tar vi med de som er 80 år og over ( stk.) og de som ikke er (nesten) daglige brukere, så er tallet: !

6

7

8

9

10 2013: Hovedelementene i satsningen vil være: 1.Forbedre Seniornetts totale tilbud slik at det blir attraktivt for store grupper av seniorer 2. Gå aktivt ut for å tiltrekke seg medlemmer - i tillegg til å starte en kampanje for å beholde eksisterende medlemmer For 2013 (perioden Landsmøte 2013 til Landsmøte 2014) vil denne refokuseringen bety :  Informasjonsvirksomheten styrkes med kr. 150’ som benyttes til medlemsverving, markedsføring  Reiser og klubbistand vil ta form av tekniske seminarer  Infrastruktur for PC-hjelp styrkes med kr. 100’  Foreningens hjemmeside oppgraderes for kr. 50’

11 2013: I korte trekk, så er de følgende aktivitetene viktige i satsningen: Medlemsverving Medlemspleie PC-hjelp funksjon Klubb –pleie, -styrking Kursopplegg og materiale: +brett, smartphone Kraftigere web

12 ØKONOMISK SAMMENDRAG Seniornetts budsjett for 2013 og regnskap for Den samlede bemanning av sekretariatet og kursvirksomheten er stabil og som følger, med anslag for lønns-, forsikringer og avgiftskostnader: Sekretariatet (4 ansatte +praktikanter) Grunnkursvirksomheten (2 ansatte +praktikanter) Sum Lønn og avgifter etc.kr Utgifter. Sentrale aktiviteter, inklusive klubbarbeid Budsjett ’13 Regnskap ’12 Lønn og avgifter etc Informasjonsvirksomhet Reiser og bistand klubber Porto + medl.reg Innkjøp av klassesett PCer + utstyr Konsulentbistand, diverse WEB Husleie, Telefon, datautgifter, regnskap Kostnader for frivillige, gen.fors., div Sum Utgifter

13 Inntekter. Offentlige og private tilskuddestimert Netto kursinntekter (inklusive sponsing) Medlemskontingenter Prosjekter, studieforbund Renter Sum Inntekter Overskudd / (underskudd) ( )

14 Innvilgede deltakelser i høringer på Stortinget (2013):  Meld.St. 23 ( ) Digital Agenda for Norge  Meld.St. 29 ( ) Morgendagens omsorg Ny reklamesnutt!:

15 4. Innkomne forslag til informasjon(I) og/eller votering(V): 4a Endring av foreningens vedtekterI,V 4b Kontingentrutiner og forsikringerI 4c Rådets rolleI 4d Nedlegging av foreningens avisI,V 4e Fremdrift for FREMTIDsplanenI,V Planer fremover: 3.2c Fastsettelse av kontingent for 2014I,V

16 5a Valg av Hovedstyremedlemmer: Nyvalgte Hovedstyremedlemmer: - Arne Sølvberg, Trondheim - Bjørn Jakobsen, Horten - Brit Turid Valhammer, Skudenes - Jan Balstad

17 5b Valg av foreningens revisor: Styret foreslår gjenvalg av: - STATSAUTORISERT REVISOR JON HEGER 5c Valg til foreningens valgkomité: Liv Løvby, Landåstorget VALGT

18 Takk for i dag!


Laste ned ppt "Seniornett Norge 04.05.2013 Landsmøte 2013 GRAN, HADELAND -Alle seniorer i landet skal bli aktive digitale borgere!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google