Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Verdens største bevegelse for barn. Hva er Redd Barna? •Organisasjon for barns rettigheter (NGO) - over 2 millioner barn får hjelp •Medlemsorganisasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Verdens største bevegelse for barn. Hva er Redd Barna? •Organisasjon for barns rettigheter (NGO) - over 2 millioner barn får hjelp •Medlemsorganisasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Verdens største bevegelse for barn

2 Hva er Redd Barna? •Organisasjon for barns rettigheter (NGO) - over 2 millioner barn får hjelp •Medlemsorganisasjon i Norge - 5.600 medlemmer, 100.000 støttespillere •Del av en internasjonal allianse - 27 medlemsorganisasjoner arbeider i over 110 land - verdens største uavhengige bevegelse for barn

3 Redd Barnas visjon er en verden •som respekterer og verdsetter alle barn •som lytter til barn og gir barn innflytelse •hvor alle barn lever i frihet og trygghet

4 Barns rettigheter •Redd Barnas verdier bygger på FNs Barnekonvensjon og menneskerettighetserklæring •Barns beste er Redd Barnas første prioritet •Alle mennesker har lik verdi, alle barn har like rettigheter Redd Barna arbeider etter FNs konvensjon om barnets rettigheter.

5 Lokalt engasjement •Medlemmer: 6.700 –ryggraden i Redd Barna –regionkontorer •Lokalavdelinger (69) - informasjonsarbeid - skolebesøk på 600 skoler - basarer og arrangementer •Aktivitetsgrupper - besøker barn i asylmottak - politiske markeringer •PRESS - Redd Barna Ungdom I 2005 samlet basarbarna inn 6,5 millioner kroner i Norge

6 Hva? •Utdanning •Barn i krig og katastrofer •Vold og seksuelle overgrep •Beskyttelse mot hiv/aids •Styrke barns rettigheter overalt i verden •Bekjempe økonomiske og politiske årsaker til brudd på barns rettigheter ”ABC redder barna” – parolen i Redd Barnas TV-aksjon i 2003.

7 Hvor? •Afrika (6 land) •Asia (7 land) •Latin-Amerika (5 land) •Europa (5 land) •Norge •Langsiktig arbeid i 24 land •Nødhjelp i ytterligere ca 10 land

8 Ansatte i Redd Barna •I Norge ca 85 årsverk •Ute ca 500 ansatte •Utsendte representanter fra Hovedkontoret i Norge: 14 landrepresentanter •Landrepresentanter er tunge lederstillinger, krever lang og bred internasjonal erfaring, også ledererfaring •Totalt i Redd Barna-Alliansen ca 10 000 ansatte

9 Lokale partnere •Hva er en lokal partner? - organisasjon eller lokale myndigheter som utfører arbeidet med barn •Hvorfor lokale partnere? - bruke lokal kunnskap - styrke lokal kompetanse - ansvaret skal ligge lokalt - langsiktighet Saraht arbeider med utvikling av utdanningsprosjekter for Redd Barna i Kambodsja.

10 Hva ser vi etter hos søkere? •Utdanningsbakgrunn •Erfaring og annen kompetanse •Personlige egenskaper

11 Nødhjelp •Redd Barnas beredskapsgruppe består av ca 25 personer •Oppdrag på 3-6 måneder i katastroferammede områder •Beskyttelse av barn (f.eks. Child Protection Officer for FN)

12 Kompetansekrav for nødhjelpsarbeidere •Barnefaglig kompetanse (sosialarbeider, barnevernspedagog, lærer, jurist, psykiatri, psykologi, sosiologi) •Erfaring fra arbeid med barn •Minimum 5 års relevant erfaring, ute eller hjemme •Aldersgrense 35–60 år •Nødhjelpsoppdrag er spesialiserte ekspertoppdrag •Meget krevende, personlig og faglig

13 Langsiktig bistandsarbeid •Hovedsaklig administrative jobber i Norge •Reisevirksomhet knyttet til Redd Barnas programarbeid •Tett kontakt med norske myndigheter •Kontakt med internasjonale institusjoner og organisasjoner

14 Kompetansekrav for internasjonale bistandsarbeidere •Relevante studier for utviklingsarbeid (sosialantropologi, statsvitenskap, sosiologi el.l.) •Frivillig arbeid eller erfaring knyttet til utviklingsformål •Internasjonal erfaring en fordel, for eksempel som juniorekspert i FN eller på oppdrag for Fredskorpset. •Språk og kulturkunnskap

15 Arbeid i Norge •Norge i 2005: 25 ulike prosjekter og 16 forskjellige eksterne partnere arbeidet for oss •Samarbeid med kommuner om barns deltakelse, barnefattigdom, barns rettigheter •Samarbeid med Høgskolen i Nesna om datateknologi – farer som barn møter på nettet Redd Barnas Norgesprogram fokuserer på brudd på barns rettigheter

16 Kompetansekrav for å jobbe i Norgesprogrammet •Bred og god kompetanse på beslutningsprosessene i det norske samfunnet. –Endre lover – politisk påvirkning –Endre dårlig praksis på tross av gode lover –Holdningsskapende arbeid •Sosiologer, statsvitere, jurister, førskolelærere, pedagoger, medievitere

17 Frivillig arbeid i Norge •Eksempel: barn i asylmottak –Redd Barnas ”Krafttak for mottak” –Barn som bor med familien eller alene i mottak trenger å leke og treffe andre barn –Turer, leksehjelp –Lokale aktiviteter i mange kommuner i Norge, blant annet i Oslo

18 Frivillig arbeid – vi ønsker…. •Studenter i studiegrupper som fordyper seg i tema •Studenter som kan arrangere aktiviteter for å gi Redd Barna oppmerksomhet på ulike tema Lokal kapasitet og lokal kompetanse - Være talsmenn og talskvinner i lokalsamfunnet for å sikre strukturer som ivaretar barns rettigheter både i Norge og internasjonalt

19 Vi trenger…. •Medarbeidere som har faglig kompetanse innen pedagogikk, samfunnsvitenskap, økonomi, markedsføring, kommunikasjon, HR, juss, ledelse, organisasjon, kundebehandling, men…… Vi trenger en annen kompetanse i tillegg til den rent faglige og akademiske

20 Vi trenger noe i tillegg - GURI •Glødende •Uredd •Rettferdig •Inkluderende

21 Vi er en kompetanseorganisasjon •Vi arbeider på tvers av avdelinger og landegrenser •Vi arbeider i norske og internasjonale faglige nettverk med andre organisasjoner og kompetansepersoner •Vi har en høyt utviklet internasjonal IT-arkitektur •Vi utvikler våre menneskelige ressurser – gode muligheter for faglig og personlig utvikling

22 Så hva kan man gjøre? •For å få erfaring, må man ha en jobb, og for å få jobb må man ha erfaring?? •Ta en utdanning som er relevant for fagfeltet •Internasjonal erfaring fra studier eller reiser •Nøkkelen er likevel frivillig engasjement: –Frivillige organisasjoner –Politikk eller annet samfunnsengasjement –Frivillig arbeid i Norge, for eksempel for funksjonshemmede eller barn i norske asylmottak

23 Mange veier fører fram... •Ditt engasjement! –Organisasjonserfaring –Frivillig arbeid •Vikar, vikarbyrå, sivilarbeider •Prosjektansatt, eksempelvis –Arbeide i et prosjekt for Norgesprogrammet –www.involveyourself.no •Midlertidig ansettelse i en av våre avdelinger eller regionkontorer

24 Noen steder å starte •www.reddbarna.no •www.involveyourself.com •www.global.no •www.norad.no •www.aidworkers.net Lykke til!


Laste ned ppt "- Verdens største bevegelse for barn. Hva er Redd Barna? •Organisasjon for barns rettigheter (NGO) - over 2 millioner barn får hjelp •Medlemsorganisasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google