Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kampanje: 2010 – 2012 Barnesoldater: Ikke alle barn leker krig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kampanje: 2010 – 2012 Barnesoldater: Ikke alle barn leker krig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kampanje: 2010 – 2012 Barnesoldater: Ikke alle barn leker krig

2 • Hensikten med kampanjen Når katastrofen rammer er å sette fokus på internasjonale katastrofer ved å informere, inspirere og mobilisere ungdom som ønsker å sette i gang aksjoner i sine lokalforeninger. • Nytt kampanjetema for Når katastrofen rammer ble på Sentral ungdomskonferanse i 2010 valg til å være BARNESOLDATER. Hva er Når katastrofen rammer?

3 • Barnsoldater tar del i 75 % av alle væpnede konflikter • Det er vanskelig å vite sikkert hvor mange barnesoldater som finnes i verden idag, men et forsiktig anslag ligger på rundt 300.000. • Barn har rett på spesiell beskyttelse Hva er problemet?

4 Røde Kors Ungdom skal jobbet for et totalforbud mot at barn under 18 år rekrutteres til væpnede styrker eller deltar i væpnet konflikt. Hva er løsningen?

5 - Definisjonen på en barnesoldat er ”Personer under 18 år som deltar i enhver form for legal eller illegal væpnet styrke eller væpnet gruppe uansett arbeidsoppgaver. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til kokker, portører, budbringere, og andre oppgaver i slike grupper, bortsett fra familiemedlemmer. Dette inkluderer også jenter som er rekruttert for seksuelle tjenester og tvunget ekteskap.” Dette betyr altså at man ikke er nødt til å bære uniform eller våpen for å være barnesoldat. Definisjon på barnesoldat:

6 • Tilleggsprotokoll I slår fast at barn skal være gjenstand for spesiell beskyttelse • Dette prinsippet gjelder også i ikke-internasjonale væpnede konflikter • Tilleggsprotokoll I pålegger statene å ta alle mulige forholdsregler for å forhindre at barn under 15 år tar direkte del i fiendtlighetene. Tilleggsprotokoll II går enda lenger idet den forbyr både rekruttering og deltagelse, direkte eller indirekte, i fiendtlighetene av barn under 15 år. Hva sier IHR om barnesoldater:

7 I vedtektene for Den internasjonale straffedomstolen heter det: ”Å innkalle eller innrullere barn under 15 års alder eller å bruke dem til å delta aktivt i kamphandlinger, i internasjonale eller ikke-internasjonale konflikter, er en krigsforbrytelse. (artikkel 8) Å rekruttere barn under 15 år er en krigsforbrytelse:

8 Tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen: • Tilleggsprotokollen krever at alle landene som har ratifisert den skal ”bruke alle mulige forhåndsregler” for å garantere at medlemmer av deres væpnede styrker under 18 år ikke deltar i væpnede konflikter. • Den krever også at statene må også øke minimumsalderen for frivillig rekruttering til bevæpnede styrker fra 15, men krever ikke en minimumsalder på 18 år.

9 Barnesoldater finnes over hele verden

10 • Colombia • Nederland • Russland • Indonesia • Filippinene • Sudan • Somalia • Irak • Iran • Israel Over 50 stater rekrutterer barn under 18 år til sine styrker, her er noen av dem:

11 • Noen barn blir kidnappet fra familien sin • Andre blir med fordi de væpnede gruppene/styrkene er et sted de kan få mat og trygghet. • Noen blir med fordi familien deres har blitt drept eller fordrevet. • Selv om det i noen tilfeller kan virke som om rekrutteringen skjer frivillig, så er ofte grunnen til at de blir med fordi de ikke har andre valgmuligheter. Rekruttering av barnesoldater

12 • Barn blir brukt som soldater fordi de er lette å manipulere. De blir utrustet med dødelige våpen, påvirket av alkohol og narkotika for å gjøre dem voldelige og fryktløse og avhengige av gruppene som har rekruttert dem, blir barna levende drapsmaskiner og en fare for seg selv og andre. Barnesoldater er både ofre og gjerningsmenn

13 Rehabilitering • Etter at konflikten er over trenger tidligere barnesoldater hjelp til å bearbeide de grusomme handlingene og opplevelsene sine. Dette kalles rehabilitering. • Tidligere barnesoldater kan ofte ikke vende hjem til der de bodde før fordi familie og venner ikke vil ha noe med dem å gjøre. • Jenter får sjelden tilgang til rehabilitering fordi de ofte ikke blir regnet som barnesoldater.

14 • 40 % av barnesoldatene er jenter. Jenter er også barnesoldater

15 • Child Advocacy senteret til Liberia Røde Kors er støttet av Norges Røde Kors • Reintegrerer barn tilbake i samfunnet ved å sørge for utdanning og yrkesrettet trening – for å gi dem større selvstendighet, øke husholdningsinntektene og bedre levekårene for både barna og deres familier eller deres egne barn. • Rehabiliteringssenteret skal skape barnevennlige samfunn ved å øke bevisstheten om barns rettigheter– dette skal lede til en reduksjon i seksuell vold, bedret helse og sosial velferd. Eksempel: Liberia Røde Kors jobber med rehabilitering av barnesoldater

16 • Lokale aksjoner for å sette fokus på barnesoldater • Utspill i media • Opplæring av egne frivillige (både Røde Kors Ungdom og Røde Kors) Hvordan skal vi oppnå et totalforbud?

17 •Markering av 12. februar – Barnesoldatdagen over hele landet! • Påtrykkskampanje hvor vi samler røde håndavtrykk og underskrifter frem til Sentral ungdomskonferanse 2011. • Politisk påvirkning nasjonal og internasjonalt Hvordan skal vi oppnå dette?

18 • Flyers med informasjon som kan brukes som snakkepunkter til frivillige som står på stand • Pappfigurer med barnesoldater • Mange forslag til aktiviteter i verktøykassen som ligger på nettsiden.verktøykassen • Kampanjegruppe som gjerne kommer på besøk for å presentere kampanjen! Materiell og ressurser

19 Bli med i kampen mot barnesoldater!


Laste ned ppt "Kampanje: 2010 – 2012 Barnesoldater: Ikke alle barn leker krig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google