Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til jobbsøkerkurs HIØ 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til jobbsøkerkurs HIØ 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til jobbsøkerkurs HIØ 2010.
Utdanningsforbundet Østfold.

2 Hvorfor være organisert i Utdanningsforbundet?
Medlemskap i en fagforening med over medlemmer. VI HAR MAKT! Skolerte tillitsvalgte på alle arbeidsplasser som ivaretar dine interesser i spørsmål om tilsetting, lønn, arbeidsmiljø m.m. VI KAN, OG VI HAR RESPEKT HOS ARBEIDSGIVER! Juridisk bistand og høy kompetanse innen konflikthåndtering. Medlemsblad/tidsskrifter med fokus på barnehage/skolepolitiske emner. Medlemsfordeler: Gunstige forsikringsordninger i Tryg, Esso-kort, Unique kort, Net Com avtale, gunstige hotellopphold, leiebil. Jobbsøkerkurs høst 2010

3 Utdanningsforbundets struktur
Sentralt nivå På sentralt nivå finner vi landsmøtet, representantskapet, sentralstyret, kontaktforum, lederråd, utvalg og andre fora.. Fylkesnivå består av årsmåte, fylkesstyret, utvalg, råd og fora. Kommunenivået består av årsmøte, lokallagsstyret, utvalg, råd og fora. Arbeidsplassnivået dannes av tillitsvalgte og klubbstyret. Jobbsøkerkurs høst 2010

4 Hva koster medlemsskapet ?
Nyutdannede medlemmer har gratis medlemskap første skole- /barnehageår etter endt utdanning Yrkesaktive medlemmer betaler 1.35% av brutto månedslønn Sammen med kontingenten, betaler alle en grunnforsikring på kr, 74 - pr. måned Se hjemmesiden; Jobbsøkerkurs høst 2010

5 Grei kunnskap i forkant av arbeidslivet.
Disse arbeidsgiversammenslutningene har inngått tariffavtale med Utdanningsforbundet/ UNIO KS/Oslo kommune PBL-A KA HSH FUS SPEKTER Jobbsøkerkurs høst 2010

6 Pedagogiske stillinger i barnehager
Styrer eller daglig leder Virksomhetsleder/ enhetsleder Teamleder Pedagogisk leder/avdelingsleder Førskolelærer Støttepedagog Spesialpedagog Jobbsøkerkurs høst 2010

7 Undervisningsstillinger i skolen.
Lærer 180 studiepoeng Adjunkt 240 studiepoeng Adjunkt med tilleggsutdanning 300 studiepoeng Lektor mastergrad eller hovedfag Lektor med tillegg 360 studiepoeng Jobbsøkerkurs høst 2010

8 Hvor utlyses ledige stillinger?
Aviser - media Internett Norsk lysningsblad Utdanning NAV grønn linje: Nettsider: stilling ledig navn.kommune.no Jobbsøkerkurs høst 2010

9 Utlysningstekstens innhold
Informasjon om kommunen/eier og arbeidsplassene Hva slags stillinger er ledige Kompetansekrav, formelle og uformelle Personlige egenskaper Krav til selve søknaden, innehold, hvor den skal sendes Eventuelle krav om prioritering av skole, trinn, etc.? Tilsettingsvilkår Hvem man kan henvende seg til for nærmere informasjon Søknadsfrist Kommunalt avtaleverk, ev. kommunale lønnsplasseringer Jobbsøkerkurs høst 2010

10 Forberedelser før du setter opp søknad
Vitnemål Attester Referanser CV Nøkkelen til suksess = Grundige forberedelser! Jobbsøkerkurs høst 2010

11 Curriculum vitae (cv) Personalia Utdanning – omvendt kronologisk
Yrkeserfaring Kurs Interesser/hobby Annet Referanser? Jobbsøkerkurs høst 2010

12 Jobbsøknad Les annonseteksten svært nøye
Svar på det som det spørres etter Skriv i ”jeg” form Vis ordenssans, bruk marg, avsnitt Fatt deg i korthet ( max 1 s) Begrunn hvorfor du søker og er interessert i jobben Få frem de spesifikke sidene ved din utdannelse/praksis som gjør deg egnet til jobben Oppgi når og hvor du kan treffes, og vær tilgjengelig – også i ferien! Jobbsøkerkurs høst 2010

13 Jobbsøknad Elektronisk søknad/vanlig søknadsskjema
Hvor skal søknaden sendes? E-post? Vanlig post? Kopier av vitnemål/attester og lignende, skal være attestert Kopi av eventuell tidligere fastsatt undervisningskompetanse/ tjenesteansiennitet Husk referansepersoner! Jobbsøkerkurs høst 2010

14 Eksempel på utlysning. Bollerød Barnehage
Postadresse: Grimsrødhøgda  TISTEDAL   Telefon: Pedagogisk leder Vi søker etter førskolelærer som vikar for pedagogisk leder i 40% stilling fra dags dato ut juli måned. Barnehagen har tariffavtale og pensjonsordning gjennom PBL. Spørsmål om stillingen kan rettes til Bjørg Lorentzen, tlf Kortfattet søknad med referanser og CV sendes Bollerød Barnehage ba, Grimsrødhøgda 115, 1791 Tistedal snarest mulig. Antall stillinger 1 Type stilling Vikar, Deltid Arbeidssted Halden (Østfold) Publiseringsdato 13. februar 2010 Siste publiseringsdato 23. februar 2010 Kilde NAV Servicesenter Medium Halden Arbeiderblad Stillingsnummer:   (Oppgis ved kontakt med NAV) Jobbsøkerkurs høst 2010

15 Intervjuet Hva kan du forvente? Hva kan det IKKE spørres om?
Holdninger til politiske, religiøse, kulturelle spørsmål. (Unntak for visse typer stillinger. Må stå i utlysningsteksten) Medlem av fagforening Seksuell legning/samlivsform Graviditet Jobbsøkerkurs høst 2010

16 Gode råd i intervjusituasjonen
Vær godt forberedt – også mentalt. Tenk gjennom styrker, svakheter og ambisjoner. Øv på forhånd. Innhent informasjon om arbeidsplassen. Vær velkledd og møt frem i god tid. Hils på alle med et fast håndtrykk, og ha øyekontakt med den du snakker med. Jobbsøkerkurs høst 2010

17 Arbeidsgivers formål med intervju
Presentere arbeidsstedet/ stillingen for søker Bli kjent med søkers egnethet for stillingen Observere søker i intervjusituasjonen Samordne informasjon om søker Fylle ut hull i søknaden Få fram egenskaper som evt ikke framkommer i den skriftlige søknaden Sikre at søknadsdata er riktige og presise Få fram søkers ambisjoner Belyse resultater søker har oppnådd Belyse søkers læring gjennom tidligere erfaringer Jobbsøkerkurs høst 2010

18 Utvidet søkerliste Navn og alder Stilling eller yrkestittel
Adresse - tidligere arbeidskommune Relevant utdanning Ansiennitet, herunder konkurranseansiennitet Eventuelt andre opplysninger Forvaltningsloven gjelder ved offentlig tilsetting; innsyn for søkere er hjemlet i forskrift om partsoffentlighet Jobbsøkerkurs høst 2010

19 Ansiennitet LØNNSANSIENNITET:  Lønnsplassering ved tilsetting!
For undervisningspersonale: All offentlig tjeneste godskrives fullt ut Tidligere privat tjeneste som er av betydning for stillingen godskrives Praksis etter fullført faglig pedagogisk utdanning Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke Verneplikt godskrives i lønnsansienniteten Kommunal ansiennitet: Sammenhengende tjenestetid i kommunen Jobbsøkerkurs høst 2010

20 Kommunal ansiennitet: Sammenhengende tjenestetid i kommunen
KONKURRANSEANSIENNITET: All praksis fra pedagogisk arbeid i b.hage, skole og SFO etter endt utdanning inkl. lov- eller avtalefestede permisjoner (sykdom / svangerskap / omsorg) Kommunal ansiennitet: Sammenhengende tjenestetid i kommunen TJENESTEANSIENNITET:  * All offentlig tjeneste blir godkjent * Praksis etter avsluttet utdanning * Inntil 3 år med omsorgsarbeid i hjemmet Lønnsplassering ved tilsetting! Tjenesteansiennitet regnes fra fylte 18 år Jobbsøkerkurs høst 2010

21 Fortrinnsrett og tilsetting:
Deltidsstillinger Arbeidsgivers ansvar for vikarer (4 års regelen – AML) Prøvetid (6 mnd.) Jobbsøkerkurs høst 2010

22 Tilsetting: Innkalling til intervju Brev om stilling med svarfrist
Skriftlig arbeidsavtale – jmf. arbeidsmiljølov * Gjelder både kommunale virksomheter og private barnehager * Regulerer arbeidsforholdet (lønn, arbeidstid, ferie pensjon) * Type stilling: fast, vikariat, engasjement * Prøvetid, lengde * Oppsigelsestid Jobbsøkerkurs høst 2010

23 Tilsetting: Arbeidstid – pause, bunden og ubunden tid Overtid Lønn
Ferie og feriepenger Ta alltid vare på utlysingen til avtalen er skrevet! Ta kontakt med Utdanningsforbundet lokalt (lokale spørsmål og andre forhold) Jobbsøkerkurs høst 2010

24 Minstelønnstabell pr Minstelønnstabellen er justert pr 0 år 4 år 8 år 10 år 16 år Uten krav om utdanning Fagarbeidere Krav om høgskole-utdanning ( )* ( )* ( )* ( )*  ( )* Spesialist Mastergrad Lærer Adjunkt Adjunkt m/tillegg Lektor Lektor m/tillegg * = PBL-a lønn førskolelærer 2 Jobbsøkerkurs høst 2010

25 3.2.7 Lønnsstige for styrer med godkjent utdanning
Årsverk Pbl-a: KS-Direkteplassert 0,0 – 3,9 4,0 – 6,9 7,0 – 9,9 10 – 13,9 14 – 16,9 17 – 20,9 21 – 26,9 27 - Jobbsøkerkurs høst 2010

26 Nyutdannet – når utdanning møter yrke.
Jobbsøkerkurs høst 2010

27 Å være nyutdannet på arbeidsplassen.
Er barnehagen med i et veiledningsprogram i regi av kommune/ høgskole? Har arbeidsgiver en mentorordning for nye lærere? Utdanningsforbundet har tillitsvalgte i alle kommuner og i mange barnehager – ikke vær redd for å ta kontakt med spørsmål. Husk: Du kan mye – og har mye å lære! Delta i diskusjoner med kolleger, ta lærdom av andre, egenutvikling skjer i samhandling med andre. Jobbsøkerkurs høst 2010

28 Kontakt oss! Hjemmesider: www.utdanningsforbundet.no
Adresse: Utdanningsforbundet Østfold St. Mariegt , P.boks 3, 1701 Sarpsborg Tlf: Jobbsøkerkurs høst 2010

29 Lykke til i jobb! Husk: Som pedagog i skole og barnehage vil du alltid være betydningsfull! Jobbsøkerkurs høst 2010


Laste ned ppt "Velkommen til jobbsøkerkurs HIØ 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google