Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til jobbsøkerkurs HIØ 2010. Utdanningsforbundet Østfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til jobbsøkerkurs HIØ 2010. Utdanningsforbundet Østfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til jobbsøkerkurs HIØ 2010. Utdanningsforbundet Østfold.

2 Jobbsøkerkurs høst 2010s2 Hvorfor være organisert i Utdanningsforbundet? •Medlemskap i en fagforening med over 150.000 medlemmer. VI HAR MAKT! •Skolerte tillitsvalgte på alle arbeidsplasser som ivaretar dine interesser i spørsmål om tilsetting, lønn, arbeidsmiljø m.m. •VI KAN, OG VI HAR RESPEKT HOS ARBEIDSGIVER! •Juridisk bistand og høy kompetanse innen konflikthåndtering. •Medlemsblad/tidsskrifter med fokus på barnehage/skolepolitiske emner. •Medlemsfordeler: Gunstige forsikringsordninger i Tryg, Esso-kort, Unique kort, Net Com avtale, gunstige hotellopphold, leiebil.

3 Utdanningsforbundets struktur •Sentralt nivå På sentralt nivå finner vi landsmøtet, representantskapet, sentralstyret, kontaktforum, lederråd, utvalg og andre fora..Sentralt nivå •Fylkesnivå består av årsmåte, fylkesstyret, utvalg, råd og fora.Fylkesnivå •Kommunenivået består av årsmøte, lokallagsstyret, utvalg, råd og fora.Kommunenivået •Arbeidsplassnivået dannes av tillitsvalgte og klubbstyret.Arbeidsplassnivået Jobbsøkerkurs høst 2010s3

4 Hva koster medlemsskapet ? •Nyutdannede medlemmer har gratis medlemskap første skole- /barnehageår etter endt utdanning •Yrkesaktive medlemmer betaler 1.35% av brutto månedslønn •Sammen med kontingenten, betaler alle en grunnforsikring på kr, 74 - pr. måned •Se hjemmesiden; www.utdanningsforbundet.nowww.utdanningsforbundet.no Jobbsøkerkurs høst 2010s4

5 Grei kunnskap i forkant av arbeidslivet. Disse arbeidsgiversammenslutningene har inngått tariffavtale med Utdanningsforbundet/ UNIO KS/Oslo kommune PBL-A KA HSH FUS SPEKTER Jobbsøkerkurs høst 2010s5

6 Pedagogiske stillinger i barnehager •Styrer eller daglig leder •Virksomhetsleder/ enhetsleder •Teamleder •Pedagogisk leder/avdelingsleder •Førskolelærer •Støttepedagog •Spesialpedagog Jobbsøkerkurs høst 2010s6

7 Jobbsøkerkurs høst 2010s7 Undervisningsstillinger i skolen. •Lærer –180 studiepoeng •Adjunkt –240 studiepoeng •Adjunkt med tilleggsutdanning –300 studiepoeng •Lektor –mastergrad eller hovedfag •Lektor med tillegg –360 studiepoeng

8 Jobbsøkerkurs høst 2010s8 Hvor utlyses ledige stillinger? •Aviser - media •Internett •Norsk lysningsblad •Utdanning •NAV grønn linje: 800 33 166 Nettsider: stilling ledig •www.utdanningsnytt.nowww.utdanningsnytt.no •www.kommunens navn.kommune.nowww.kommunens navn.kommune.no •www.finn.nowww.finn.no •www.nav.nowww.nav.no •www.utdanningsforbundet.nowww.utdanningsforbundet.no

9 Jobbsøkerkurs høst 2010s9 Utlysningstekstens innhold •Informasjon om kommunen/eier og arbeidsplassene •Hva slags stillinger er ledige •Kompetansekrav, formelle og uformelle •Personlige egenskaper •Krav til selve søknaden, innehold, hvor den skal sendes •Eventuelle krav om prioritering av skole, trinn, etc.? •Tilsettingsvilkår •Hvem man kan henvende seg til for nærmere informasjon •Søknadsfrist •Kommunalt avtaleverk, ev. kommunale lønnsplasseringer

10 Jobbsøkerkurs høst 2010s10 Forberedelser før du setter opp søknad •Vitnemål •Attester •Referanser •CV Nøkkelen til suksess = Grundige forberedelser!

11 Jobbsøkerkurs høst 2010s11 Curriculum vitae (cv) –Personalia –Utdanning – omvendt kronologisk –Yrkeserfaring –Kurs –Interesser/hobby –Annet –Referanser?

12 Jobbsøkerkurs høst 2010s12 Jobbsøknad •Les annonseteksten svært nøye •Svar på det som det spørres etter •Skriv i ”jeg” form •Vis ordenssans, bruk marg, avsnitt •Fatt deg i korthet ( max 1 s) •Begrunn hvorfor du søker og er interessert i jobben •Få frem de spesifikke sidene ved din utdannelse/praksis som gjør deg egnet til jobben •Oppgi når og hvor du kan treffes, og vær tilgjengelig – også i ferien!

13 Jobbsøkerkurs høst 2010s13 Jobbsøknad •Elektronisk søknad/vanlig søknadsskjema •Hvor skal søknaden sendes? –E-post? –Vanlig post? •Kopier av vitnemål/attester og lignende, skal være attestert •Kopi av eventuell tidligere fastsatt undervisningskompetanse/ tjenesteansiennitet •Husk referansepersoner!

14 Eksempel på utlysning. Bollerød Barnehage •Postadresse: Grimsrødhøgda 115 1791 TISTEDAL Telefon: 69 19 02 40 Pedagogisk leder •Vi søker etter førskolelærer som vikar for pedagogisk leder i 40% stilling fra dags dato ut juli måned. Barnehagen har tariffavtale og pensjonsordning gjennom PBL. Spørsmål om stillingen kan rettes til Bjørg Lorentzen, tlf. 69 19 02 40. Kortfattet søknad med referanser og CV sendes Bollerød Barnehage ba, Grimsrødhøgda 115, 1791 Tistedal snarest mulig. Antall stillinger 1 Type stilling Vikar, Deltid Arbeidssted Halden (Østfold) Publiseringsdato 13. februar 2010 Siste publiseringsdato 23. februar 2010 Kilde NAV Servicesenter Medium Halden Arbeiderblad Stillingsnummer: 0120 - 2010 - 02 - 000030 (Oppgis ved kontakt med NAV) Jobbsøkerkurs høst 2010s14

15 Jobbsøkerkurs høst 2010s15 Intervjuet •Hva kan du forvente? •Hva kan det IKKE spørres om? –Holdninger til politiske, religiøse, kulturelle spørsmål. (Unntak for visse typer stillinger. Må stå i utlysningsteksten) –Medlem av fagforening –Seksuell legning/samlivsform –Graviditet

16 Jobbsøkerkurs høst 2010s16 Gode råd i intervjusituasjonen •Vær godt forberedt – også mentalt. Tenk gjennom styrker, svakheter og ambisjoner. •Øv på forhånd. •Innhent informasjon om arbeidsplassen. •Vær velkledd og møt frem i god tid. •Hils på alle med et fast håndtrykk, og ha øyekontakt med den du snakker med.

17 Jobbsøkerkurs høst 2010s17 Arbeidsgivers formål med intervju •Presentere arbeidsstedet/ stillingen for søker •Bli kjent med søkers egnethet for stillingen •Observere søker i intervjusituasjonen •Samordne informasjon om søker •Fylle ut hull i søknaden •Få fram egenskaper som evt ikke framkommer i den skriftlige søknaden •Sikre at søknadsdata er riktige og presise •Få fram søkers ambisjoner •Belyse resultater søker har oppnådd •Belyse søkers læring gjennom tidligere erfaringer

18 Utvidet søkerliste •Navn og alder •Stilling eller yrkestittel •Adresse - tidligere arbeidskommune •Relevant utdanning •Ansiennitet, herunder konkurranseansiennitet •Eventuelt andre opplysninger Forvaltningsloven gjelder ved offentlig tilsetting; innsyn for søkere er hjemlet i forskrift om partsoffentlighet s18Jobbsøkerkurs høst 2010

19 Ansiennitet Kommunal ansiennitet: Sammenhengende tjenestetid i kommunen LØNNSANSIENNITET:  For undervisningspersonale:  All offentlig tjeneste godskrives fullt ut  Tidligere privat tjeneste som er av betydning for stillingen godskrives  Praksis etter fullført faglig pedagogisk utdanning  Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke  Verneplikt godskrives i lønnsansienniteten Lønnsplassering ved tilsetting! s19Jobbsøkerkurs høst 2010

20 Ansiennitet KONKURRANSEANSIENNITET: All praksis fra pedagogisk arbeid i b.hage, skole og SFO etter endt utdanning inkl. lov- eller avtalefestede permisjoner (sykdom / svangerskap / omsorg) Kommunal ansiennitet: Sammenhengende tjenestetid i kommunen TJENESTEANSIENNITET:  * All offentlig tjeneste blir godkjent * Praksis etter avsluttet utdanning * Inntil 3 år med omsorgsarbeid i hjemmet Lønnsplassering ved tilsetting! Tjenesteansiennitet regnes fra fylte 18 år s20Jobbsøkerkurs høst 2010

21 Fortrinnsrett og tilsetting: •Deltidsstillinger •Arbeidsgivers ansvar for vikarer (4 års regelen – AML) •Prøvetid (6 mnd.) s21Jobbsøkerkurs høst 2010

22 Tilsetting: •Innkalling til intervju •Brev om stilling med svarfrist •Skriftlig arbeidsavtale – jmf. arbeidsmiljølov * Gjelder både kommunale virksomheter og private barnehager * Regulerer arbeidsforholdet (lønn, arbeidstid, ferie pensjon) * Type stilling: fast, vikariat, engasjement * Prøvetid, lengde * Oppsigelsestid s22Jobbsøkerkurs høst 2010

23 Tilsetting: •Arbeidstid – pause, bunden og ubunden tid •Overtid •Lønn •Ferie og feriepenger •Ta alltid vare på utlysingen til avtalen er skrevet! •Ta kontakt med Utdanningsforbundet lokalt (lokale spørsmål og andre forhold) s23Jobbsøkerkurs høst 2010

24 Minstelønnstabell pr. 01.08.10 •Minstelønnstabellen er justert pr. 01.08.10. Jobbsøkerkurs høst 2010s24 0 år4 år8 år10 år16 år Uten krav om utdanning239.800244.900259.900306.000 Fagarbeidere279.200281.200286.500335.300 Krav om høgskole- utdanning 321.800 (336.000)* 325.000 (340.000)* 335.900 (344.000)* 374.500 (366.500)* (369.500)* Spesialist340.400344.300347.700398.000 Mastergrad365.000375.000400.000440.000 Lærer328.300344.100352.700370.000414.000 Adjunkt361.400372.400384.500398.000439.000 Adjunkt m/tillegg377.900389.500402.800419.000462.000 Lektor395.700403.100417.400444.000495.000 Lektor m/tillegg409.700416.000430.000459.000518.000 * = PBL-a lønn førskolelærer 2

25 ÅrsverkPbl-a:KS-Direkteplassert 0,0 – 3,9414 000 4,0 – 6,9424 000 7,0 – 9,9437 000 10 – 13,9454 000 14 – 16,9464 000 17 – 20,9473 000 21 – 26,9479 000 27 -484 000 3.2.7 Lønnsstige for styrer med godkjent utdanning s25Jobbsøkerkurs høst 2010

26 Nyutdannet – når utdanning møter yrke. Jobbsøkerkurs høst 2010s26

27 Å være nyutdannet på arbeidsplassen. •Er barnehagen med i et veiledningsprogram i regi av kommune/ høgskole? •Har arbeidsgiver en mentorordning for nye lærere? •Utdanningsforbundet har tillitsvalgte i alle kommuner og i mange barnehager – ikke vær redd for å ta kontakt med spørsmål. •Husk: Du kan mye – og har mye å lære! •Delta i diskusjoner med kolleger, ta lærdom av andre, egenutvikling skjer i samhandling med andre. Jobbsøkerkurs høst 2010s27

28 Kontakt oss! Hjemmesider: •www.utdanningsforbundet.nowww.utdanningsforbundet.no •www.pedagogstudentene.nowww.pedagogstudentene.no Adresse: Utdanningsforbundet Østfold St. Mariegt. 96-98, P.boks 3, 1701 Sarpsborg Tlf: 69130460 ostfold@utdanningsforbundet.no Jobbsøkerkurs høst 2010s28

29 Lykke til i jobb! Husk: Som pedagog i skole og barnehage vil du alltid være betydningsfull! Jobbsøkerkurs høst 2010s29


Laste ned ppt "Velkommen til jobbsøkerkurs HIØ 2010. Utdanningsforbundet Østfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google