Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS rolle ift. trygghet og kriminalitetsforebygging Yngve Carlsson, KS 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS rolle ift. trygghet og kriminalitetsforebygging Yngve Carlsson, KS 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 KS rolle ift. trygghet og kriminalitetsforebygging Yngve Carlsson, KS 1

2 Oppgaver ift. krim.foreb. og trygghet • Skaffe kommunalt handlingsrom • Påvirke prioriteringer i staten – sentralt som lokalt (jf. det lokale politiet) • Kunnskapsutvikling – FoU: Trygghet i det offentlige rom • Gjøres tilgjengelig for alle kommuner – Ungdata – en standardisert ungdomsundersøkelse • Kunnskapsformidling – Konferanser (2010, jf. Regionvise i 2011 med Jd, Kråd….) – Foredrag i kommuner/kommuneregioner – Etablere nettverk (samarbeid Kråd) – Studieturer (jf København mars 2011 om MC-bander (samarbeid Kråd, POD….??) – Veileder «MC-krim»?? (samarbeid Kråd, POD…??) • Bistand i akutte eller spesielt vanskelige saker 2

3 Bekjempelse av MC-kriminalitet Utkast til et kombinert opplegg studietur og arbeidsseminar for norske kommuner i København mars 2011

4 Målsetting med en studietur til DK • 1. Lære av danske erfaringer – Hvorfor og hvordan gruppene har utviklet seg? Om bandesituasjonen i dag. – Hvilke erfaringer – gode som dårlige – har Danmark gjort? • Hvilke tiltak virker til å begrense virksomheten og evnen til å rekruttere? • Hva virker ikke – eller mot sin hensikt? • 2. Oversette til norsk praksis – I hvilken grad og på hvilken måte kan danske erfaringer overføres til norske byer/kommuner?

5 Deltakere? Kommuner med «1-%»- miljø/er • Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, (Bærum) – Inntil fem fra hver kommune • Helst inkl. en politiker, en fra politiet og SLT-koordinator (som skal møtes dagen etter) • Drammen, Øvre Eiker, Fredrikstad, Sarpsborg, Skien, Porsgrunn, Klepp, Haugesund, Hamar, Ringsaker…………… – Inntil tre fra hver kommune • Når? Ca. 23-24. mars: Må avstemmes med viktige danske innledere

6 Forslag: Program dag 1. • 11.30: Velkommen • 11.45: Om MC situasjonen i Danmark i dag – «Det store bildet». Hvem, hva, hvordan, hvorfor? • 12.45: Lunsj. • 13.45: Hvem rekrutteres til rockergruppene? Hvorfor? Kan denne kunnskapen anvendes for å stoppe fødekæden? – Christian Klement og Jonas Markus Lindstad/ Maria Libak Pedersen. Justitsministeriets forskningsenhed •14.45: Politiets strategier overfor rocker-kriminaliteten? Hva har vært vellykket alt. mislykket? – Bruk av Al Caponemetoden m.m. • 15.45. Pause • 16.15. København kommunes møte med bandene – Hvilke virkemidler har kommunen (evt. i samarbeid med lokalt politi) anvendt for å begrense bandenes aktivitet, stoppe rekruttering og fremme «exit»? Hva har en lykkes med, og hva har en ikke lykkes med? • 18.15: Slutt dag 1. • 19.30: Middag

7 Dag 2. • 08.30: De danske kommunenes møte med rockergruppene: – Hvilke virkemidler har de i verktøyskrinet sitt? Hva har en lykkes/mislykkes med? v/ …….. fra det Kriminalpræventive råd – eller ……. fra en aktuell kommune • 09.30: Vi utvider perspektivet – Danske erfaringer, strategier og tiltak settes inn i en mer systematisk modell for forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet. v/ professor Tore Bjørgo, PHS • 10.15: Pause/utsjekk • 10.45: Gruppevis drøfting: (2-3 nærliggende byer/kommuner i hver gruppe): Hvilken overføringsverdi har danske erfaringer og tiltak til våre kommuner? Hva kan vi bruke dette til? • 11.45: Plenumspresentasjon og drøfting: • 12.45: Veien videre ift. kommunenes arbeid med MC-kriminalitet • 13.00: Lunsj. Hjemreise

8 • Pris: Ca. 3000 Nkr. Pr. pers – Overnatting m/frokost – 2 lunsjer – Middag – Møtelokale m/frukt/kaffe…… • Fly t/r København kommer i tillegg. I etterkant av studieturen påbegynnes arbeid med en veileder for hvordan kommunene – i samarbeid med andre gode krefter – kan vanskeliggjøre kriminell aktivitet fra og rekruttering til «1-%» miljøene.

9 «Support team» • ………..Kripos • Professor Tore Bjørgo, Politihøgskolen • ……….. Politidirektoratet • ……….. Kriminalitetsforebyggende råd • ………...Kriminalitetsforebyggende råd • Regiondirektør Nils Petter Wiik, KS • Regiondirektør Ulrika von Sydow, KS • Seniorrådgiver Geir Sønstebø, KS • Seniorrådgiver Yngve Carlsson, KS

10 Spørsmål: Dialog….. • Hvordan ser situasjonen ut i din kommune (evt. kommuneregion)? – Huser dere en 1%-bande? – Hvem? Hvor mange? Hva slags kriminalitet? – Supportgrupper – «crews»? – Er dette noe en kan leve med – eller noe en bør gjøre noe med? • Har din kommune (evt. kommuneregion) gjennomført noen gode «grep» overfor 1%-bandene – for å…. – a). vanskeliggjøre etablering – b). vanskeliggjøre virksomhet • Er dette noe KS bør jobbe med – for å få fram kunnskap og veiledningsmateriale? 10


Laste ned ppt "KS rolle ift. trygghet og kriminalitetsforebygging Yngve Carlsson, KS 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google