Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Asperger-syndrom Særlige kjennetegn. Tilrettelegging av tjenester - hensyn og behov spesialkonsulent/vernepleier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Asperger-syndrom Særlige kjennetegn. Tilrettelegging av tjenester - hensyn og behov spesialkonsulent/vernepleier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Asperger-syndrom Særlige kjennetegn. Tilrettelegging av tjenester - hensyn og behov spesialkonsulent/vernepleier Torhild Bråthe

2 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Habiliteringstjenestens oppgaver i forhold til Asperger-syndrom Diagnostisering Veiledning til ansvarsgruppe Kurs til tjenesteytere

3 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Asperger-syndrom En gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (språk, samhandling, tenkning) Nevrologisk fungering er annerledes Genetisk årsak Medfører store forståelsesvansker lav toleranse for stress

4 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Målsetting for tjenesteytere Forstå forståelsesvanskene ikke ”atferdsproblem” Forstå sårbarheten for stress ikke ”han må tåle såpass” –”det må han finne seg i” Se nødvendigheten av tilrettelegging (sy puter under armene på dem)

5 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Asperger - syndrom Diagnostiske kriterier: Normal kognitiv utvikling Avvikende sosial fungering (mangelfull gjensidighet i samhandling med andre mangelfull forståelse av sosiale aspekt) Tendens til intense og snevre interesser

6 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. AS - Typiske kjennetegn forstår seg ikke på andre problem med selv å bli forstått tar ting bokstavlig foretrekker forutsigbarhet og gjentakelse, misliker forandringer dårlige selvhjelpsferdigheter mht organisering, planlegging, egenhelse takler dårlig hverdagslig stress

7 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Vansker Lite fleksibilitet i tanker og handlinger Vansker med: - valg og prioriteringer - påbegynne og avslutte aktiviteter - forandringer - mer enn en ting av gangen - ta initiativ

8 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Vansker Samhandling forstå hva andre mener når de sier noe forstå andres tanker og intensjoner gjøre seg selv forstått

9 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Gode sider Lojal og ærlig, holder det de lover Pliktoppfyllende Perfeksjonistisk Kan holde fokus på samme tema over lang tid Er god på å lære seg fakta Er god til å oppdage nye ting som ingen andre har tenkt på før

10 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Psykologiske forhold  En hverdag som ikke er tilrettelagt innebærer kontinuerlige dilemmaer - hva forventes nå, hvordan velge og prioritere, hvordan komme i gang og avslutte  Et liv med daglige fornedrelser, bebreidelser og nederlag  Mobbing  Dette fører ofte til en angstlidelse

11 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Sosialt En opplevelse av ikke å ha tilhørighet med jevnaldrende, ikke å være som andre, ikke mestre det andre mestrer ønske om å bli godtatt og akseptert

12 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Psykiske tilleggslidelser ved autisme En høyere forekomst av angst og depresjon p.g.a. økt stress mangel på struktur og forutsigbarhet livshendelser (tap av viktige nærpersoner) kjedsomhet isolasjon fra jevnaldrende lav selvfølelse

13 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Stress vanskelig oppgave mengde søvn overømfintlighet uforutsigbarhet grad av fleksibilitet stressgrense

14 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Stress

15 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Tiltak vanskelig oppgave mengde søvn overømfintlighet uforutsigbarhet grad av fleksibilitet veileder/ tjenesteyter tilgjengelig bistand til å avslutte for å legge seg aksept for ømfintlighet visse ting unngås planlegging gode rutiner BelastningerTiltak

16 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Overganger Behov for nøye detaljplanlegging og tett oppfølging ved nye aktiviteter. 1. Planlegging med bruker og nærperson 2. Gå på befaring 3. Følge og tilgjengelighet i innkjøringsfasen Målet er å redusere angst og skape trygghet

17 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Oppfølging Tett oppfølging på alle arenaer Tjenesteytere må ha kunnskap om AS Ansvarsgruppe og individuell plan Koordinator En nærperson bør fungere som fullmektig og tolk

18 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Nærpersoner og tjenesteytere Være tydelig i kommunikasjonen Inngå konkrete avtaler Si hva du forventer Bruk lite ord Skape forutsigbarhet Ha faste avtaler og holde avtalene Bruke nærpersoner Tolke hindringer i lys av autismen

19 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Hjemmesituasjon Praktisk bistand renhold rydding innkjøp kosthold overganger papirarbeid Økonomisk bistand

20 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Mål Fullføre utdanning Tilrettelagt og meningsfylt arbeid Bo i egen leilighet, kollektiv, etc Ha et sosialt nettverk og faste fritidsaktiviteter utenfor hjemmet

21 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Opplæring Struktur og forutsigbarhet Oppgaver med klar start og avslutning Kontaktperson Daglige planmøter (5 min) Regelmessig evaluering Ved prøver; sikre at oppgaven er forstått Bruker mye energi på å løse oppgaver og har behov for pauser og ekstra tid

22 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Transport Avklare transportmiddel tt-kort kollektiv transport egen bil

23 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Nav Nav må ha diagnose for å kunne vedta yrkesrettet attføring eller uføretrygd, pluss ”Ung ufør”. Nav kan koble inn ARK for videre utredning og tiltak

24 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Kvaliteter i arbeidslivet Oppmerksomhet på detaljer Ærlighet Holder seg til reglene Driver ikke med sladder Kaster ikke bort tiden på vissvass Liker rutineoppgaver som andre misliker

25 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Oppsummering Oppmuntre til sosial kontakt. Øke sosial status og styrke selvfølelse. Bedre selvhjelpsferdigheter, uavhengighet, sosialt nødvendige ferdigheter (komplimenter, konversasjonsferdigheter). Arbeid er viktig. Intervensjoner på så mange arenaer som mulig, igangsette dette så tidlig som mulig.

26 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Referanser www.spiss.no Har informasjonsbrosjyrer m.m. C. Gillberg Tony Attwood Søk på internett Autismeenheten, Autismeforeningen…

27 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Henvisning Henvisningsskjema finnes på: www.helse-bergen.no  ReHabiliteringsklinikken  Habiliteringstjenesten Henvisende instans: Fastlege, førstelinjetjenester v/leder, NAV, psykiatrisk divisjon.


Laste ned ppt "Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09. Asperger-syndrom Særlige kjennetegn. Tilrettelegging av tjenester - hensyn og behov spesialkonsulent/vernepleier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google