Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Asperger-syndrom Særlige kjennetegn. Tilrettelegging av tjenester - hensyn og behov spesialkonsulent/vernepleier Torhild Bråthe Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

2 Habiliteringstjenestens oppgaver i forhold til Asperger-syndrom
Diagnostisering Veiledning til ansvarsgruppe Kurs til tjenesteytere Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

3 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Asperger-syndrom En gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (språk, samhandling, tenkning) Nevrologisk fungering er annerledes Genetisk årsak Medfører store forståelsesvansker lav toleranse for stress Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

4 Målsetting for tjenesteytere
Forstå forståelsesvanskene ikke ”atferdsproblem” Forstå sårbarheten for stress ikke ”han må tåle såpass” –”det må han finne seg i” Se nødvendigheten av tilrettelegging (sy puter under armene på dem) Målsetting for dette innlegget vårt er å skape en forståelse for at personer med Aspergers syndrom har STORE FORSTÅELSESVANSKER og er svært sårbar for stress. Vi håper også på at det blir lettere å se behovet for og nødvendigheten av å tilrettelegge Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

5 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Asperger - syndrom Diagnostiske kriterier: Normal kognitiv utvikling Avvikende sosial fungering (mangelfull gjensidighet i samhandling med andre mangelfull forståelse av sosiale aspekt) Tendens til intense og snevre interesser Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

6 AS - Typiske kjennetegn
forstår seg ikke på andre problem med selv å bli forstått tar ting bokstavlig foretrekker forutsigbarhet og gjentakelse, misliker forandringer dårlige selvhjelpsferdigheter mht organisering, planlegging, egenhelse takler dårlig hverdagslig stress Dersom skole, jobb, fritid ikke fungerer og vedkommende heller ikke klarer å administrere seg selv TIL TROSS FOR EVNEMESSIGE FORUTSETNINGER, så er det grunn til å tenke på Aspergers syndrom. Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

7 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Vansker Lite fleksibilitet i tanker og handlinger Vansker med: valg og prioriteringer påbegynne og avslutte aktiviteter forandringer mer enn en ting av gangen ta initiativ For den enkelte så vil vanskene være mindre når de er i trygge og velkjente omgivelser, og store når de er i gang med nye aktiviteter eller med nye mennesker. Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

8 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Vansker Samhandling forstå hva andre mener når de sier noe forstå andres tanker og intensjoner gjøre seg selv forstått Mangel på fleksibilitet og manglende evne til å forholde seg til flere ting på en gang gir konsekvenser i samhandlingen. Vanskelig både å høre hva som sies og hva det betyr og samtidig se på kroppsspråk og gi god blikkontakt. Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

9 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Gode sider Lojal og ærlig, holder det de lover Pliktoppfyllende Perfeksjonistisk Kan holde fokus på samme tema over lang tid Er god på å lære seg fakta Er god til å oppdage nye ting som ingen andre har tenkt på før Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

10 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Psykologiske forhold En hverdag som ikke er tilrettelagt innebærer kontinuerlige dilemmaer - hva forventes nå, hvordan velge og prioritere, hvordan komme i gang og avslutte Et liv med daglige fornedrelser, bebreidelser og nederlag Mobbing Dette fører ofte til en angstlidelse Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

11 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Sosialt En opplevelse av ikke å ha tilhørighet med jevnaldrende, ikke å være som andre, ikke mestre det andre mestrer ønske om å bli godtatt og akseptert Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

12 Psykiske tilleggslidelser ved autisme
En høyere forekomst av angst og depresjon p.g.a. økt stress mangel på struktur og forutsigbarhet livshendelser (tap av viktige nærpersoner) kjedsomhet isolasjon fra jevnaldrende lav selvfølelse Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

13 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Stress stressgrense vanskelig oppgave mengde søvn overømfintlighet uforutsigbarhet grad av fleksibilitet Hvis vi tenker oss at på en skala fra 0-100, hvor vi blir stresset når vi oppnår en skåre på 50 poeng. Vi har alle en del belastninger med oss i hverdagen, men vanligvis klarer vi det greit. Første søylen gjelder gjennomsnitts belastninger hos folk flest en vanlig arbeidsdag. Nederst har vi fleksibilitet – vi klarer vanligvis å omstille oss fort og velge et knekkebrød til frokost når det er tomt for frokostblandinger. De med AS har større problem med å takle og finne løsninger på sånne ting. Persepsjon handler om sansene våre – bl.a. om hvorvidt vi er lys eller lydømfintlige. Skarpt lys eller støy fra en borremaskin kan gi hodepine Uforutsigbarhet handler om evnen til å tåle forandringer som inntrer – veiarbeid som gjør at vi må kjøre en annen vei til jobben, sjefen som ber oss om å ta en oppgave som haster. Lite søvn gjør oss uopplagte. Personer med AS har av ymse grunner problem med å komme seg tidsnok i seng til å få nok søvn. Mangler de et tilbud på dagtid, så snur de lett døgnet. Dersom vi får en vanskelig oppgave som oppleves for den enkelte som 10 stresspoeng, så har de fleste av oss mye å gå på. Med alle de ekstra belastningene som personer med AS har, så sprenger den vanskelige oppgaven ”smertegrensen for opplevelse av stress. Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

14 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Stress Hvis vi tenker oss at på en skala fra 0-100, hvor vi bliri stresset når vi oppnår en skåre på 50 poeng. Første søylen gjelder gjennomsnitts belastninger hos folk flest en vanlig arbeidsdag. Nederst har vi fleksibilitet – vi klarer vanligvis å omstille oss fort og velge et knekkebrød til frokost når det er tomt for frokostblandinger. De med AS har større problem med å takle og finne løsninger på sånne ting. Persepsjon handler om sansene våre – bl.a. om hvorvidt vi er lys eller lydømfintlige. Skarpt lys eller støy fra en borremaskin kan gi hodepine Uforutsigbarhet handler om evnen til å tåle forandringer som inntrer – veiarbeid som gjør at vi må kjøre en annen vei til jobben, sjefen som ber oss om å ta en oppgave som haster. Lite søvn gjør oss uopplagte. Personer med AS har av ymse grunner problem med å komme seg tidsnok i seng til å få nok søvn. Mangler de et tilbud på dagtid, så snur de lett døgnet. Dersom vi får en vanskelig oppgave som oppleves for den enkelte som 10 stresspoeng, så har de fleste av oss mye å gå på. Med alle de ekstra belastningene som personer med AS har, så sprenger den vanskelige oppgaven ”smertegrensen for opplevelse av stress. Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

15 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Tiltak Belastninger Tiltak veileder/ tjenesteyter tilgjengelig bistand til å avslutte for å legge seg aksept for ømfintlighet visse ting unngås planlegging gode rutiner vanskelig oppgave mengde søvn overømfintlighet uforutsigbarhet grad av fleksibilitet Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

16 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Overganger Behov for nøye detaljplanlegging og tett oppfølging ved nye aktiviteter. Planlegging med bruker og nærperson Gå på befaring Følge og tilgjengelighet i innkjøringsfasen Målet er å redusere angst og skape trygghet Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

17 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Oppfølging Tett oppfølging på alle arenaer Tjenesteytere må ha kunnskap om AS Ansvarsgruppe og individuell plan Koordinator En nærperson bør fungere som fullmektig og tolk Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

18 Nærpersoner og tjenesteytere
Være tydelig i kommunikasjonen Inngå konkrete avtaler Si hva du forventer Bruk lite ord Skape forutsigbarhet Ha faste avtaler og holde avtalene Bruke nærpersoner Tolke hindringer i lys av autismen Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

19 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Hjemmesituasjon Praktisk bistand renhold rydding innkjøp kosthold overganger papirarbeid Økonomisk bistand Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

20 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Mål Fullføre utdanning Tilrettelagt og meningsfylt arbeid Bo i egen leilighet, kollektiv, etc Ha et sosialt nettverk og faste fritidsaktiviteter utenfor hjemmet Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

21 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Opplæring Struktur og forutsigbarhet Oppgaver med klar start og avslutning Kontaktperson Daglige planmøter (5 min) Regelmessig evaluering Ved prøver; sikre at oppgaven er forstått Bruker mye energi på å løse oppgaver og har behov for pauser og ekstra tid Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

22 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Transport Avklare transportmiddel tt-kort kollektiv transport egen bil Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

23 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Nav Nav må ha diagnose for å kunne vedta yrkesrettet attføring eller uføretrygd, pluss ”Ung ufør”. Nav kan koble inn ARK for videre utredning og tiltak Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

24 Kvaliteter i arbeidslivet
Oppmerksomhet på detaljer Ærlighet Holder seg til reglene Driver ikke med sladder Kaster ikke bort tiden på vissvass Liker rutineoppgaver som andre misliker Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

25 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Oppsummering Oppmuntre til sosial kontakt. Øke sosial status og styrke selvfølelse. Bedre selvhjelpsferdigheter, uavhengighet, sosialt nødvendige ferdigheter (komplimenter, konversasjonsferdigheter). Arbeid er viktig. Intervensjoner på så mange arenaer som mulig, igangsette dette så tidlig som mulig. Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

26 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Referanser Har informasjonsbrosjyrer m.m. C. Gillberg Tony Attwood Søk på internett Autismeenheten, Autismeforeningen… Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,

27 Habiliteringstjenesten i Helse Bergen, 12.02.09.
Henvisning Henvisningsskjema finnes på: ReHabiliteringsklinikken Habiliteringstjenesten Henvisende instans: Fastlege, førstelinjetjenester v/leder, NAV, psykiatrisk divisjon. Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,


Laste ned ppt "Habiliteringstjenesten i Helse Bergen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google