Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktivitetsplan arkitekter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktivitetsplan arkitekter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktivitetsplan arkitekter
Strategi :Husbankens strategier - kvalitet Tone Rønnevig

2 Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren
Aktivitetsplan 2006 Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren Introduksjon til temaet Opprette etterutdanningskurs Temaet inn i grunnutdanningen - universitet og høyskoler Samordning statlig sektor Evaluering av innsats

3 Prioritering av målgrupper
2006 Fagfolk generelt - arkitekter spesielt - 2007 Byggherrer/eiendomsutviklere -fagfolk-rådgivere spesielt 2008 Folk flest - 2009 Alle målgrupper

4 Prosjektaktiviteter -
Aktivitetsplan 2006 Prosjektaktiviteter - Opprette ekspertgruppe for temaet universell utforming i byggsektoren Gjennomføre en undersøkelse blant fagfolk om holdning og kunnskap i henhold Utvikle en aktivitetsplan for byggherrer Oppstart grunnlag for kampanje rettet mot folk flest Utvikle en mediestrategi for informasjonsprogrammet

5 Introduksjon til temaet - fagfolk generelt og arkitekter spesielt
Aktivitetsplan 2006 Introduksjon til temaet - fagfolk generelt og arkitekter spesielt Kurspakke Tilby kurs til større aktører i næringen Støtte og bidra i Norwegian Wood, Stavanger kulturby 2008 Stimulere og gi økonomisk støtte til kurs arrangert av andre Utvikle websiden til byggsektorens sentrale webside for universell utforming Innarbeide temaet i arkitektkonkurranser Foredrag

6 Introduksjon til temaet universell utforming
Aktivitetsplan 2006 Introduksjon til temaet universell utforming Kurspakke Informasjonsprogrammet utvikler i samarbeid med Deltasenteret et 3- timers introduksjonskurs som kan benyttes som grunnlag for gjennomføring av kurs der kommunen inviterer på tvers internt samt firma med ansvarsrett. (skedsmomodellen) evt. i andre sammenhenger. I tillegg til kurset gis det en oversikt over ressurspersoner som kan bidra til kurs og prosjekter utover dette. Kurset formidles til Husbankens regionkontor, til fylker, pilotkommuner, til kommuner på BE-dagene og legges ut på nettsiden be.no/universell.

7 Opprette etterutdanningskurs
Gjøvik NTNU - UMB Høgskolen i Østfold Høgskolen i Agder ++

8 Strategi for å få temaet i grunnutdanningen
Aktivittsplan 2006 Strategi for å få temaet i grunnutdanningen NTNU BAS Arkitekthøgskolen i Oslo UMB Høgskoler Bachelor - Master Stipendiatstillinger Professor II stillinger Studentstipend

9 Sannheter om arkitekter
Arkitektene finnes igjen på tvers av de fire hovedmålgruppene Kommunene, Bransje, Utdanning og Markedet/folk flest Arkitektenes innsats er avgjørende for å skape gode løsninger på universell utforming Arkitektene er viktige som agenter for universell utforming i planlegging og prosjektering av bygg

10 Mål Norske arkitekter skal være blant de dyktigste i verden på universell utforming av boliger og byggverk med tilhørende uteområder

11 Mål -kjennskap til temaet
80 prosent av praktiserende arkitekter i Norge skal ha gjennomført introduksjonskurs om universell utforming innen 2009

12 Mål kunnskap - fordypning i temaet etterutdanning - grunnutdanning
10 % av (praktiserende) arkitekter skal ha gjennomført etter-og videreutdanningskurs inne 2009 Universell utforming skal integreres og være poenggivende i all grunnutdanning av arkitekter i Norge innen 2009

13 Mål arkitektkonkurranser
Universell utforming skal være integrert som krav i 100 prosent av offentlige arkitekt- og prosjektkonkurranser i Norge innen 2007 Alle vinnerutkast i offfentlige konkurranser skal ha universell utforming som en synliggjort kvalitet innen 2009

14 Budskapene til arkitektene: nyskapende - funksjonelt- lønnsomt
Markedet trenger nyskapende arkitekter som evner å forene estetikk og universell utforming Universelt utformede bygg er bevis på arkitekter som behersker funksjonalitet og fleksibilitet fullt ut Arkitekter som mestrer universell utforming vil ha et fortrinn i markedet Arkitekter som tegner universelt utformede bygg, bidrar til god samfunnsøkonomi

15

16 Mål - kjennskap til temaet
Fagfolk ansatt i kommune og næring skal introduseres til universell utforming i løpet av 2006 Byggherrer/utbyggere skal bli kjent med fordelene med universell utforming

17 Strategi : Sette dagsorden
Bidra til at universell utforming kommuniseres på en positiv måte til fagfolk (bl.a arkitekter )gjennom fagpresse, andre media og egnede virkemidler Artikler Norske pilotprosjekter Internasjonale eksempler Studentoppgaver presentasjon Gode eksempler

18 Strategi:Utvikle operative verktøy for boligkvaliteter
Forenkle tilgangen til verktøy, veiledere og andre fagressurser som kan styrke arbeidet med universell utforming Eksempeldatabase Aktivitetskalender Ny samlet veileder - håndbok om universell utforming Fylle websiden - be.no/universell

19 Skape arenaer for bransjetreff stimulere til nyskaping
Strategi: Bygge allianser- skape møteplasser Alliansebygging for å fremme universell utforming i bygg- og anleggsbransjen Skape arenaer for bransjetreff stimulere til nyskaping stimulere kommuner til kursaktivitet samarbeide med pilotkommuner stimulere nestenpilotkommuner pilotprosjekter

20 Skape møteplasser for kompetanseheving
og samarbeid Heve kompetanse om universell utforming blant fagfolk (bl.a.arkitekter) gjennom kurs, utdanningsmuligheter og forskning kurs etterutdanning grunnutdanning Stipendiatstillinger

21 Mål introduksjonskurs
50% ? skal ha gjennomført kurs stimulert av Husbanken 30 prosent skal ha gjennomført kurs arrangert av andre arrangører 80 prosent av praktiserende arkitekter i Norge skal ha gjennomført introduksjonskurs om universell utforming innen 2009

22 Hvordan kan vi samarbeide om å nå dette målet?
Vi kan bidra med: kursmateriell aktivitetsplaner visuelle virkemidler - noen bilder caseoppgaver Vi trenger hjelp til gjennomføring hva kan dere bidra med???


Laste ned ppt "Aktivitetsplan arkitekter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google