Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema: Foredragsholder: Informasjonsprogrammet Universell utforming i byggsektoren Et samarbeid mellom Husbanken og Statens bygningstekniske etat Aktivitetsplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema: Foredragsholder: Informasjonsprogrammet Universell utforming i byggsektoren Et samarbeid mellom Husbanken og Statens bygningstekniske etat Aktivitetsplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema: Foredragsholder: Informasjonsprogrammet Universell utforming i byggsektoren Et samarbeid mellom Husbanken og Statens bygningstekniske etat Aktivitetsplan arkitekter Strategi :Husbankens strategier - kvalitet Tone Rønnevig 13.02.06

2 Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren •Introduksjon til temaet •Opprette etterutdanningskurs •Temaet inn i grunnutdanningen - universitet og høyskoler •Samordning statlig sektor •Evaluering av innsats Aktivitetsplan 2006

3 Prioritering av målgrupper •2006 Fagfolk generelt - arkitekter spesielt - •2007 Byggherrer/eiendomsutviklere - fagfolk-rådgivere spesielt •2008 Folk flest - •2009 Alle målgrupper

4 Prosjektaktiviteter - •Opprette ekspertgruppe for temaet universell utforming i byggsektoren •Gjennomføre en undersøkelse blant fagfolk om holdning og kunnskap i henhold •Utvikle en aktivitetsplan for byggherrer •Oppstart grunnlag for kampanje rettet mot folk flest •Utvikle en mediestrategi for informasjonsprogrammet Aktivitetsplan 2006

5 Introduksjon til temaet - fagfolk generelt og arkitekter spesielt •Kurspakke •Tilby kurs til større aktører i næringen •Støtte og bidra i Norwegian Wood, Stavanger kulturby 2008 •Stimulere og gi økonomisk støtte til kurs arrangert av andre •Utvikle websiden til byggsektorens sentrale webside for universell utforming •Innarbeide temaet i arkitektkonkurranser •Foredrag Aktivitetsplan 2006

6 Introduksjon til temaet universell utforming •Kurspakke •Informasjonsprogrammet utvikler i samarbeid med Deltasenteret et 3- timers introduksjonskurs som kan benyttes som grunnlag for gjennomføring av kurs der kommunen inviterer på tvers internt samt firma med ansvarsrett. (skedsmomodellen) evt. i andre sammenhenger. I tillegg til kurset gis det en oversikt over ressurspersoner som kan bidra til kurs og prosjekter utover dette. •Kurset formidles til Husbankens regionkontor, til fylker, pilotkommuner, til kommuner på BE-dagene og legges ut på nettsiden be.no/universell. Aktivitetsplan 2006

7 Opprette etterutdanningskurs •Gjøvik •NTNU - UMB •Høgskolen i Østfold •Høgskolen i Agder •++

8 Strategi for å få temaet i grunnutdanningen •NTNU •BAS •Arkitekthøgskolen i Oslo •UMB •Høgskoler •Bachelor - Master •Stipendiatstillinger •Professor II stillinger •Studentstipend Aktivittsplan 2006

9 Sannheter om arkitekter • Arkitektene finnes igjen på tvers av de fire hovedmålgruppene Kommunene, Bransje, Utdanning og Markedet/folk flest •Arkitektenes innsats er avgjørende for å skape gode løsninger på universell utforming •Arkitektene er viktige som agenter for universell utforming i planlegging og prosjektering av bygg

10 Mål •Norske arkitekter skal være blant de dyktigste i verden på universell utforming av boliger og byggverk med tilhørende uteområder

11 Mål -kjennskap til temaet • 80 prosent av praktiserende arkitekter i Norge skal ha gjennomført introduksjonskurs om universell utforming innen 2009

12 Mål kunnskap - fordypning i temaet etterutdanning - grunnutdanning •10 % av (praktiserende) arkitekter skal ha gjennomført etter- og videreutdanningskurs inne 2009 •Universell utforming skal integreres og være poenggivende i all grunnutdanning av arkitekter i Norge innen 2009

13 Mål arkitektkonkurranser •Universell utforming skal være integrert som krav i 100 prosent av offentlige arkitekt- og prosjektkonkurranser i Norge innen 2007 •Alle vinnerutkast i offfentlige konkurranser skal ha universell utforming som en synliggjort kvalitet innen 2009

14 Budskapene til arkitektene: nyskapende - funksjonelt- lønnsomt •Markedet trenger nyskapende arkitekter som evner å forene estetikk og universell utforming •Universelt utformede bygg er bevis på arkitekter som behersker funksjonalitet og fleksibilitet fullt ut •Arkitekter som mestrer universell utforming vil ha et fortrinn i markedet •Arkitekter som tegner universelt utformede bygg, bidrar til god samfunnsøkonomi

15

16 Mål - kjennskap til temaet • Fagfolk ansatt i kommune og næring skal introduseres til universell utforming i løpet av 2006 • Byggherrer/utbyggere skal bli kjent med fordelene med universell utforming

17 Bidra til at universell utforming kommuniseres på en positiv måte til fagfolk (bl.a arkitekter )gjennom fagpresse, andre media og egnede virkemidler •Artikler •Norske pilotprosjekter •Internasjonale eksempler •Studentoppgaver presentasjon •Gode eksempler Strategi : Sette dagsorden

18 Forenkle tilgangen til verktøy, veiledere og andre fagressurser som kan styrke arbeidet med universell utforming •Eksempeldatabase •Aktivitetskalender •Ny samlet veileder - håndbok om universell utforming •Fylle websiden - be.no/universell Strategi:Utvikle operative verktøy for boligkvaliteter

19 Strategi: Bygge allianser- skape møteplasser Alliansebygging for å fremme universell utforming i bygg- og anleggsbransjen •Skape arenaer for bransjetreff •stimulere til nyskaping •stimulere kommuner til kursaktivitet •samarbeide med pilotkommuner •stimulere nestenpilotkommuner •pilotprosjekter

20 Heve kompetanse om universell utforming blant fagfolk (bl.a.arkitekter) gjennom kurs, utdanningsmuligheter og forskning •kurs •etterutdanning •grunnutdanning •Stipendiatstillinger Skape møteplasser for kompetanseheving og samarbeid

21 Mål introduksjonskurs • 50% ? skal ha gjennomført kurs stimulert av Husbanken •30 prosent skal ha gjennomført kurs arrangert av andre arrangører • 80 prosent av praktiserende arkitekter i Norge skal ha gjennomført introduksjonskurs om universell utforming innen 2009

22 Hvordan kan vi samarbeide om å nå dette målet? •Vi kan bidra med: – kursmateriell – aktivitetsplaner –visuelle virkemidler - noen bilder –caseoppgaver –Vi trenger hjelp til gjennomføring –hva kan dere bidra med???


Laste ned ppt "Tema: Foredragsholder: Informasjonsprogrammet Universell utforming i byggsektoren Et samarbeid mellom Husbanken og Statens bygningstekniske etat Aktivitetsplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google