Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foredrag for Bjørgvin vgs 21.10.09 av Tone Hadler-Olsen 1 Klasseledelse med fokus på IKT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foredrag for Bjørgvin vgs 21.10.09 av Tone Hadler-Olsen 1 Klasseledelse med fokus på IKT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foredrag for Bjørgvin vgs 21.10.09 av Tone Hadler-Olsen 1 Klasseledelse med fokus på IKT

2 2 Klasseledelse •Målet med klasseledelse er å fostre et positivt og produktivt læringsmiljø –Rydde tid for læring –Være tydelig som leder •Klasseledelse dreier seg om å forme og opprettholde et konstruktivt læringsmiljø –Forebygge adferdsproblemer og destruktivt læringsmiljø Kilde: Per E. Garmannslund, Oxford Research AS

3 3 Hvordan påvirker de bærbare PC'ene klasseledelse? •enda viktigere •enda vanskeligere

4 4 Dagsnytt 18 - 22.09.09 http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/184489

5 5 Lærarar vil ikkje vere datavaktbikkjer Lærarar må konkurrere med Facebook og msn etter at pc'en kom inn i klasserommet. PÅ NETT: Daniel Olsen (t.h.) og Sebastian H. Fjereide arbeider med regnskapsanalyse på datamaskinene sine. Elevane innrømmer at maskinene ikkje alltid blir brukt til det dei skal.

6 6 •Å gå inn i klasserommet følest innimellom som å kome inn på ein internettkafe, seier lærar Kari Bjørnsvik. •Når Facebook, chatting og dataspel berre er eit tastetrykk unna, viser erfaringane at det er altfor lett å misbruke pc'en i timen •Det tar mykje tid bort frå undervisninga. Du blir redusert til ein streng lærar, som må stå og passe på. - Elevane sjekkar Facebook og chattar på msn, og er ikkje mentalt til stades i klasserommet. For lærarane er det vanskeleg å sjekke om elevane faktisk følgjer med, eller gjer andre ting.

7 7 15.6.08 Non Stop forstyrrelse «Hvis du får servert en skål med Non Stop, forsyner du deg», sa nylig en 17- åring til meg. Hun beskrev forholdet sitt til bruk av Facebook i klasserommet.

8 8 Publisert: 03.sep.2009

9 9 Nei til poker i klasserommet 11. apr. 2008, 06:00

10 10 Utfordringer i den digitale skole

11 11 Summegrupper Hva er de største utfordringene med bruk av PC’er i klasserommet?

12 12 1 av 4 elever sier at de blir forstyrret av Pc’er i timene Mange elever tuller bort mye av tiden (3 av 5) IKT og bruk av digitale verktøy i skolen, en ny undersøkelse ved Kjell Atle halvorsen (vgs i Nord Trønderlag), program for lærerutdanning NTNU

13 13 Påstand PC’en er en ”tidstyv” og det må være opp til den enkelte lærer å bestemme om en vil bruke PC i timene!

14 14 Påstand Det er opp til elevene hva de vil ”gjøre på Pc’en”, siden de har ansvar for egen læring.

15 15 Fra en elev Blogg Rapport fra mitt (og de fleste) klasserom en vanlig undervisningstime med forelesning på vgs: •Mellom 2 og 5 elever noterer det læreren sier. •10-12 er på Facebook eller Nettby. •5-10 spiller dataspill. Jeg tuller ikke. Overdriver ikke en gang. Noen på bakerste rad sitter til og med med ørepropper eller hodetelefoner. Samtidig som læreren snakker. Uten å prøve å skjule det. Hva gjør læreren? Snakker til de som vil høre. For vi finnes faktisk. Et sted, mellom alle elevene som er på Facebook og spiller dataspill, sitter vi. Og noterer.

16 16 Fakta: Læringsutbytte Norsk skole er et av OECD-landene med størst problemer med umotiverte elever og lite arbeidsro i timene. Forskning om læringsutbytte i skolen viser: Gode resultater oppnås når lærere framstår som dyktige ledere med struktur på undervisningen. Gode faglige resultater oppnås i skoler og hos lærere som prioriterer læring for an generell elevaktivitet. Gode resultater har sammenheng med tydelige krav og noe mindre elevansvar for egen læring. Kilde: PISA-undersøkelsen, Kjærnslie m.fl. 2004, 2007.

17 17 Påstand Elevene må ”straffes” for all utenforfaglig aktivitet på PC’en.

18 18 Vurdering -lettere å jukse -alle hjelpemidlene tillatt på eksamen (hvordan gjøre PC'en som et godt hjelpemiddel til eksamen)

19 19 Elevers misbruk av pc’ene •MSN •Facebook •iTunes •Windows Medieplayer •Spill - www.123.spillwww.123.spill - world of warcraft

20 20 Diverse logoer Du kan være på ukikk etter

21 21 Klasseledelse og klasseregler •Regler og prosedyrer/rutiner varierer fra klasse til klasse, men alle velfungerende klasser har dem. •Effektiv og god klasseromsledelse er basert på elevenes forståelse av lærerens forventninger til elevenes atferd og arbeid. Et godt planlagt system av regler og prosedyrer letter kommunikasjonen av lærerens forventninger Kilde: Per E. Garmannslund, Oxford Research AS

22 22 Klasseregler vedr IKT •Hvilke klasseregler synes dere er viktige? –Hvilke og hvorfor?

23 23 Felles praksis på skolen

24 24 Oppstart av timen •Alle skal slå ned skjermene når timene begynner •Skjermene slås ned når man ønsker elevenes oppmerksomhet

25 25 Vær tydelig •Læreren bør være seg bevist når timen begynner på –om PC’ene skal brukes den timen –evt når PC’en skal brukes –evt hva PC’en skal brukes til •og gi tydelig beskjed til elevene om dette

26 26 Finn gode nettsteder for elevene  Gi elevene konkrete nettsider de skal jobbe med, fritt søk tar mye tid og det tar oppmerksomhet bort fra skolearbeidet  Gå rundt i klasserommet og se hva de gjør på PC’en

27 27

28 28 Ha kontroll med skjermene til elevene  La elevene notere på PC’en etter tavlegjennomgang mens du selv står bak i klasserommet (mens du skriver på tavlene bør PC’ene være lukket)  Bruk prosjektøren, la elevene lukke sine PC’er

29 29 Møblering: tenk kontroll over skjermene når en møblerer klasserommet, der hvor det er mulig

30 30 Oppfølging  Vær nøye med å føre anmerkninger når dere observerer at elevene er inne på spill, facebook, msn osv. Vi må være tydelig på at vi ikke aksepterer at elevene spiller spill m.m. i timene våre  Ved krav om innlevering av arbeidet som blir gjort i timene blir det mindre spilling og surfing på nettet

31 31 Marita Aksnes, lektor ved Randaberg vgs •Må være kjempe streng •Skjermene nede når hun snakker •Klare beskjeder om når og hva Pc’en skal bruke •Innlevering av oppgaver på slutten av timen •Korte frister (for å holde oppe læringstrykket) •Står bak når elevene bruker PC’ene •Klare opplegg i ITSL, god struktur, helt konkrete sider de skal inn på •Klasseledelse er enda viktigere med Pc’er •Fører anmerkninger http://lektoraksnes.blogspot.com/

32 32 Oppsummering •Målrettet bruk –Styrt av lærer •Klare regler og forventninger –Helst felles for hele skolen •Fagrettet IKT-bruk (geogebra, simuleringer osv) –Gjøre det vi alltid har gjort – litt mer effektivt –Gjøre det vi ikke kunne gjøre før

33 33 Aktuelle blogger •http://guttorm.hveem.no/blogg/http://guttorm.hveem.no/blogg/ •http://kjemikeren.wordpress.com/http://kjemikeren.wordpress.com/ •http://tanketraader-ingunn.blogspot.com/http://tanketraader-ingunn.blogspot.com/ •http://pgelisa.wordpress.com/http://pgelisa.wordpress.com/ •http://margreta.wordpress.com/http://margreta.wordpress.com/ •http://evabra.wordpress.com/http://evabra.wordpress.com/ •http://junebre.blogspot.com/http://junebre.blogspot.com/ •http://torespensblogg.blogspot.com/http://torespensblogg.blogspot.com/


Laste ned ppt "Foredrag for Bjørgvin vgs 21.10.09 av Tone Hadler-Olsen 1 Klasseledelse med fokus på IKT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google