Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal

2  Privat stiftelse som drives med kommunal og statlig støtte.  Smiso M og R fikk i 2011 økonomisk støtte fra 26 av 36 kommuner i fylket. Vi har inngått en 4 års driftsavtale med 19 kommuner.  Diver etter Q 22-retningslinjer for incestsenterene og egne vedtekter  10 års jubileum i år  Årleg budsjett på knappe 4,5 mill  De ansatte har tverrfaglig høyskoleutdanning(6,0 årsverk)  Senteret er eit lavterskeltilbud  Tilbudet er gratis og man trenger ingen henvisning for å bruke det.  Sjølvhjelps ideologi,veiledning og bruker møter bruker  Hvem kan kontakte oss:  Alle som har vært utsatt for seksuelle overgrep  Pårørende til utsatte  Alle som har spørsmål om seksuelle overgrep

3  Alle ansatte ved senteret i M og R har relevant tverrfaglig utdanning og kompetanse  egenerfaring er ikke med i våre vedtekter, men er en spesiell kompetanse.  ”Det har skjedd en profesjonalisering av sentrene fra å være et tilbud startet opp av ildsjeler med egenerfaring som utsatt, til ansatte med formell kompetanse ofte med lang erfaring fra det offentlige hjelpeapparatet.” (Nordlandsforskning, Hjelp når livet rakner 2009)

4 Daglig leder; Svanhild Lillebostad Veileder, psykiatrisk sykepleier Gunhild Westad Veileder, sosionom, Eva Brevik Konsulent, Veileder,vernepleier Frode Havneraas Merete Nerland

5

6  SMISO- Møre og Romsdal skal gjennom støtte, veiledning og fellesskap bidra til at mennesker som har vært utsatt for incest og/ eller seksuelle overgrep opplever nye muligheter til å leve med sin historie.  SMISO skal bidra til spredning av kunnskap, øke kompetanse og forebygge seksuelle overgrep.

7  Telefonkontakt  Enesamtaler  Selvhjelpsgrupper  Samtalegrupper  Innomstikk  Felleslunsj  Turer  Brukerkvelder  Bruker råd  Kreative aktiviteter  Sanserom  Hjemmeside  Facebook\infoside  Undervisning\utadretta  Forebygging \kompetanseutveksling  Veiledning fra RVTS Midt  Temakvelder  Div. kurs  Kontakt på mail\sms  Desentralisert tilbud i Ørsta og snart Kristiansund 1gg i mnd  Sexologisk rådgiving,par og enkeltbrukere  Advokatens time 1g i mnd

8  Her kan brukerne i trygge omgivelser oppleve en erfaringsutveksling og gjenkjenning av problematikken sammen med andre utsatte.  Bearbeide overgrepserfaringer ut ifra et sjølvhjelpsperspektiv  Vi ønsker et sterkt fokus på oppbygging av eigeverd og sjølvtillit, egne ressurser og sjølvfølelse.  Vi kan legge til rette for aktiviteter som skaper samhold og sosial felleskap  Følge eller gå ved siden av på ulike avtaler;tannlege,lege m.m.

9 Incest er i utvida definisjon fysisk og psykisk krenkelse av barn og ungers seksuelle integritet, begått av noen de står i et avhengighetsforhold til, skapt av nær sosial familietilknytting ( Borchgrevink og Christi 1991)  Eller som jente under 18 år sa: -det er stor forskjell på å bli voldtatt av en ”random” person enn av sin egen far…  (bruker Smiso)

10  Frivillig å benytte oss-ingen ventetid  Ressursorientert  Brukere er ekspert på eget liv og egne behov,egne krefter  Bearbeiding nytter!!!  Individfokus  Samtaleverktøy-KOR  Samhandling  Ingen dokumentasjons\journal plikt  Registrering-BUF dir  FMSO-en paraply

11 Henvendelser fordelt på Kjønn Kvinner/jenter 476-56,8% Menn/gutter 362-43,2% Aldersfordeling utsatt 18 eller yngre 61-8% Over 18 år 703-92% Bruk av senteret Antall Aller første gang 70-7,3% Første besøk 2011 76-8% Gjentagelse 809-84,7% Besøket gjelder antall Enesamtale 466-47,3% Selvhjelpgruppe 22-2,2% Temakveld/undervisning 41-4,2% Tilbud til barn og unge 6-0,6%

12 Ta kontakt med noen som har kunnskap om seksuelle overgrep. Du kan kontakte:  Barnevernstjenesten i kommunen  Konsultasjonsteamene i Fylket(Buf-etat)Nordmøre Romsdal\Sunnmøre  Politi  Barnehuset (Trondheim-snart Ålesund!)  Overgrepsmottakene ved Helse Nordmøre og Romsdal-Sunnmøre  Regionalt ressurssenter for vold, traumer og selvmord v/ St Olavs Hospital (RVTS Midt)  Senter mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal Rutiner i din kommune\din arbeidsplass?  Sikkerhetsplan-prosedyrer  Beredskapsplan-prosdyrer

13  Vær ekte og ærlig  Vær trygg og vis empati  Spør ikke om hvorfor det skjedde  Spør hva hun/han trenger  Vis vedkommende at hun/han er frisk, sunn og normal  La den utsatte få beholde følelsene for overgriper  Gi vedkommende tid  Ha en direkte kommunikasjon om det verste, tørre å spørre og ta i mot historien.  Vær et medmenneske!

14  Snakk med noen selv Å høre utsatte fortelle om overgrep er en stor belastning. Det er viktig å ikke ”brenne inne” med slike historier.  Det er naturlig å kjenne seg hjelpeløs\maktesløs Alle som forholder seg til overgrepsutsatte, vil kunne kjenne seg utrygg mht hva som er feil og rett. Det er helt naturlig. Vær ærlig når du ikke vet svarene

15  De har funnet noen de kan stole på og kan bygge opp relasjoner/tillit til andre mennesker  Våget å være åpen  Delt hemmeligheten med noen  Plassert skylden hos overgriper  Får\Fått ny kunnskap om bearbeiding/behandling av seinskader etter seksuelle overgrep  Funnet ett felleskap å vokse i

16  Du kan komme innom, ringe oss eller sende sms eller e- post  Du kan være anonym SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I MØRE OG ROMSDAL MOLDELIEVEIEN 9, 6413 MOLDE TELF: 71 11 51 55\97405518 E- POST: smiso@smiso-mr.no www.smiso-mr.no


Laste ned ppt "Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google