Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompleksiteten i arbeidet vil øke dramatisk for bilbransjen de neste årene. For å imøtekomme denne utfordringen må fokus økes på følgende områder;

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompleksiteten i arbeidet vil øke dramatisk for bilbransjen de neste årene. For å imøtekomme denne utfordringen må fokus økes på følgende områder;"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompleksiteten i arbeidet vil øke dramatisk for bilbransjen de neste årene. For å imøtekomme denne utfordringen må fokus økes på følgende områder;

2 Utdanning / kompetanseheving - Grunnutdanningen er ikke ”tung” nok. VG2 på 1 år gir for lite grunnutdanning. - Mer avansert utdanning via skolesystemet vil tvinge seg frem. -Opplæring i produsentenes reparasjonsmetoder og anvendelse av riktig utstyr blir et absolutt krav i fremtiden. -Det vil hvile et stort ansvar på importørleddet som må sørge for at de aktører som ønsker å være prekvalifisert i forhold til ”sikre bilskadereparasjoner” får tilbud om nødvendig opplæring. (Uavhengig om man har merketilknytning). D.v.s at importørene må legge til rette kurs for de aktører som ønsker dette. (Konkurranseloven vil kreve dette med hjemmel i direktiver fra EU).

3 Dokumentasjonskrav for sikre bilreparasjoner. •Bruk av riktig utstyr må dokumenteres. •Nødvendig kvalifikasjoner hos reparatør / ansvarshavende må dokumenteres. •Det må dokumenteres at reparasjonen er utført etter bilprodusentens retningslinjer.

4 Sikre bilskadereparasjoner vil frem- tvinge mer avanserte takstsystemer. Svakheter med dagens DBS; •Gjennomsnittsystem som ikke er i stand til å gi riktige relative tider på de ulike arbeidsoperasjonene. Dette gir feil grunnlag for de som utfører en jobb og for de som skal betale for tidsgrunnlaget. •Snittet i tidsstudiet for MYSBY5 er 2003 modeller.

5 Svakheter med dagens DBS (fortsettelse): •Ingen avanserte ”moduler” for reparasjon av bilens sikkerhetssystem. •Ikke mulig med prisdifferensiering av ”kostnadstunge” arbeidsoperasjoner. •Ikke prosessorientert system. •Lineær oppbygging som vanskeliggjør muligheten for å ta frem korrekte relative tider.

6 Krav til fremtidens takstsystemer •Krav til mer bruk av riktige relative tider og nedtoning av gjennomsnittstider. •Prosessorienterte systemer. •Moduler for reparasjon av bilens sikkerhetssystemer herunder også arkivering av relevant dokumentasjon i forhold til utført reparasjon.

7 Krav til fremtidens takstsystemer. (fortsettelse;) •Mulighet for prisdifferensiering av ”kostnadstunge” (”investeringstunge”) arbeidsoperasjoner. •Beregning av lakkmateriell ut i fra flate og ikke som funksjon av tid. (Dette er helt ulogisk i dagens system). •MYSBY system som bruker spesifikke data fra hver enkelt Biltype (Modell).

8 Hovedbudskap; •Sikre Bilskadereparasjoner er et prosjekt som vil kreve at Bilbransjen, BIL og Forsikring jobber tett sammen de neste årene. •Uten et felles engasjement vil vi ikke lykkes med å nå nødvendige mål for Sikre Bilskadereparasjoner og konsekvensene av om vi ikke lykkes med dette, vil bli bredt omtalt i media i form av katastrofale ulykker!!! DET MÅ IKKE SKJE!!!!!!!!!!


Laste ned ppt "Kompleksiteten i arbeidet vil øke dramatisk for bilbransjen de neste årene. For å imøtekomme denne utfordringen må fokus økes på følgende områder;"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google