Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knutepunktsimulering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knutepunktsimulering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Knutepunktsimulering
Salmir Berbic· Kent-Runo Larsen· Dag Nyborg Bachelor· Høgskolen i Østfold· 2013

2 Metacon Industrimek AS
Metacon er som totalleverandør av stålbygg en av de ledende regionale aktørene. Etablert i 1997, med kontorer og produksjonslokaler i Rakkestad, Østfold. Ble i 2012 første norske sertifiserte stålbygger. Denne sertifiseringen omfatter også sveising og prosjektering. Hadde i 2012, 40 ansatte og en omsetting på 73.5 millioner. Metacon tilbyr Konsulenttjenester Stålkonstruksjoner Krantjenester Ventilasjon Tynnplateteknikk (blikkenslagerarbeider) Prosjektering, produsering og montering av komplette bygg

3 Bakgrunn for prosjektet
Metacon’s ønske om et effektivt verktøy for dimensjonering av knutepunkt Tilsvarende verktøy finnes ikke på markede Redusere feilmargin Optimalisere ressursbruk Spare tid Forenkle tredjepartskontroll Beregningsark skal brukes direkte som dokumentasjon til uavhengig kontroll

4 Uavhengig kontroll Innført 01.januar.2013 som et nytt ledd i kvalitetssikringen av byggeprosessen Kontrollerende foretak må være en annen juridisk person uten interesser som kan påvirke kontrollen Hele reglementet er ikke klart enda, men Norsk standard er i dag under utvikling Metacon skal i hovedsak dokumentere for konstruksjonssikkerhet og det er opp til dem å sørge for tilstrekkelig dokumentasjon

5 Forarbeid Mathcad som verktøy Mathcad-kurs
Gir flere muligheter enn Excel Fungerer bedre som dokumentasjon Ryddigere og mer brukervennlig Mathcad-kurs Science Software, Torsdag Skjule datainput Formler for innhenting av data

6 Beregningsark Funskjonalitet Utfordringer
Matriser med verdier og faktorer fra eurokodene og profiltabeller ligger skjult i beregningsarket Funksjoner og formler henter relevante verdier og data fra matrisene ved å skrive inn navn på valgt profil, faktor, etc Verdiene blir brukt i formler fra eurokodene for beregning av kapasitet og testet mot dimensjonerende lastpåvirkningen Utfordringer Programmere formler til å plukke ut relevant data fra matriser med hensyn på ulike variabler Holde orden på mye data samtidig Lage forsterkningsparametere som øker kapasitet lokalt Gjøre beregningsarket enkelt og brukervennlig

7 Skjulte inndata og programmering for output
Funksjon som henter relevant data mht brukerens input

8 Skjulte inndata og programmering for output
Data inn i formler for beregning av kapasitet

9 Skjulte inndata og programmering for output
Kontroller utføres underveis og justerer på formelverk om nødvendig

10 Skjulte inndata og programmering for output
Resultat av utnyttelse i % av kapasitet

11 Beregningsgangen Laster Lastfaktorer Lastvirkninger Dimensjonering

12 1· Definisjon Forhåndsdefinerte materialdata samt all geometridata for alle aktuelle valg av staver og bjelker, fra tekniske tabeller Alt av data ligger skjult i beregningsarket, men enkelt hentes frem for dokumentasjon ved sidemanns- og tredjepartskontroller

13 2· Input Brukeren må selv skrive inn valgte profiler, dimensjonerende belastning og eventuelt andre aktuelle parametere til for eksempel lokal forsterkning av flens, stegplater, etc Alle steder hvor brukeren selv skal fylle inn data er merket med gult

14 3· Kontroll av gyldighet
Dimensjoner, valg av geometri og tverrsnitt kontrolleres opp mot kraftpåvirkningen etter EK3 Aktuelle kontroller er merket med blått

15 4· Beregning iht EK3 Beregninger av kapasiteten utføres etter EK3 for hvert enkelt parameter

16 5· Kontroll av kapasitet
Belastning må ikke overstige kapasiteten Alle utnyttelsesgrader er merket med grønt Dersom kapasitet overskrides må man gå tilbake til punkt 2.0 og omdefinere input. Ofte er det nødvendig å øke dimensjoner, men kan holde med å legge inn skjærforsterkning, øke a-mål på sveis, etc Beregningene gir brukeren god mulighet til å manipulere seg frem til et optimalt knutepunkt

17 Beregningsark simulerer følgende knutepunkt
1.0 · Fagverk Knutepunkt I/H mot HUP 2.0 · Fagverk Knutepunkt I/H mot HUP med vertikalstav

18 Beregningsark simulerer følgende knutepunkt
3.0 · Fagverk Knutepunkt HUP mot HUP 4.0 · Fagverk Knutepunkt HUP mot HUP med vertikalstav

19 Beregningsark simulerer følgende knutepunkt
5.0 · Randdragerforbindelse 6.0 · Endeplate søyletopp – tverrsnittsklasse 1, 2, 3 og 4

20 Beregningsark simulerer følgende knutepunkt
7.0 · Skjærkapasitet på I- og H-profil 8.0 · Knutepunkt vindkryss, vinge på endeplate med og uten innbrenning

21 Beregningsark simulerer følgende knutepunkt
9.0 · Knutepunkt vindkryss vegg med L-profil 10.0 · Knutepunkt søylefot mot HUP-søyle

22 Beregningsark simulerer følgende knutepunkt
11.0 · Knutepunkt vindkryss vegg med U- og UPE-profil

23 Konklusjon Rent faglig har det vært en stor utfordring å lære Mathcad i den grad at vi kunne gjennomføre den tekniske delen av prosjektet Det vanskeligste har imidlertid vært å lage metoder for utregningene våre, samt å få til en god utforming av regnearket Universell utforming på alle beregningsark Vi har skapt et resultat av arbeidet vårt. Vi har laget 11 beregningsmodeller som vi tror og håper at vil ha stor nytte for Metacon i fremtiden At Mathcad egner seg som beregningsverktøy for Metacon’s behov kan vi slå fast med bakgrunn i det arbeidet som er utført. Uten disse konkrete modellene er ikke Mathcad annet enn nok en kalkulator.

24 Takk for samarbeidet!


Laste ned ppt "Knutepunktsimulering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google