Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Metacon er som totalleverandør av stålbygg en av de ledende regionale aktørene. Etablert i 1997, med kontorer og produksjonslokaler i Rakkestad, Østfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Metacon er som totalleverandør av stålbygg en av de ledende regionale aktørene. Etablert i 1997, med kontorer og produksjonslokaler i Rakkestad, Østfold."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Metacon er som totalleverandør av stålbygg en av de ledende regionale aktørene. Etablert i 1997, med kontorer og produksjonslokaler i Rakkestad, Østfold. Ble i 2012 første norske sertifiserte stålbygger. Denne sertifiseringen omfatter også sveising og prosjektering. Hadde i 2012, 40 ansatte og en omsetting på 73.5 millioner. Metacon tilbyr o Konsulenttjenester o Stålkonstruksjoner o Krantjenester o Ventilasjon o Tynnplateteknikk (blikkenslagerarbeider) o Prosjektering, produsering og montering av komplette bygg

3 Metacon’s ønske om et effektivt verktøy for dimensjonering av knutepunkt o Tilsvarende verktøy finnes ikke på markede o Redusere feilmargin o Optimalisere ressursbruk o Spare tid Forenkle tredjepartskontroll o Beregningsark skal brukes direkte som dokumentasjon til uavhengig kontroll

4 Innført 01.januar.2013 som et nytt ledd i kvalitetssikringen av byggeprosessen Kontrollerende foretak må være en annen juridisk person uten interesser som kan påvirke kontrollen Hele reglementet er ikke klart enda, men Norsk standard er i dag under utvikling Metacon skal i hovedsak dokumentere for konstruksjonssikkerhet og det er opp til dem å sørge for tilstrekkelig dokumentasjon

5 Mathcad som verktøy o Gir flere muligheter enn Excel o Fungerer bedre som dokumentasjon o Ryddigere og mer brukervennlig Mathcad-kurs o Science Software, Torsdag 14.03.2013 o Skjule datainput o Formler for innhenting av data

6 Funskjonalitet o Matriser med verdier og faktorer fra eurokodene og profiltabeller ligger skjult i beregningsarket o Funksjoner og formler henter relevante verdier og data fra matrisene ved å skrive inn navn på valgt profil, faktor, etc o Verdiene blir brukt i formler fra eurokodene for beregning av kapasitet og testet mot dimensjonerende lastpåvirkningen Utfordringer o Programmere formler til å plukke ut relevant data fra matriser med hensyn på ulike variabler o Holde orden på mye data samtidig o Lage forsterkningsparametere som øker kapasitet lokalt o Gjøre beregningsarket enkelt og brukervennlig

7 Funksjon som henter relevant data mht brukerens input

8 Data inn i formler for beregning av kapasitet

9 Kontroller utføres underveis og justerer på formelverk om nødvendig

10 Resultat av utnyttelse i % av kapasitet

11 LasterLastfaktorerLastvirkningerDimensjonering

12 Forhåndsdefinerte materialdata samt all geometridata for alle aktuelle valg av staver og bjelker, fra tekniske tabeller Alt av data ligger skjult i beregningsarket, men enkelt hentes frem for dokumentasjon ved sidemanns- og tredjepartskontroller

13 Brukeren må selv skrive inn valgte profiler, dimensjonerende belastning og eventuelt andre aktuelle parametere til for eksempel lokal forsterkning av flens, stegplater, etc Alle steder hvor brukeren selv skal fylle inn data er merket med gult

14 Dimensjoner, valg av geometri og tverrsnitt kontrolleres opp mot kraftpåvirkningen etter EK3 Aktuelle kontroller er merket med blått

15 Beregninger av kapasiteten utføres etter EK3 for hvert enkelt parameter

16 Belastning må ikke overstige kapasiteten Alle utnyttelsesgrader er merket med grønt Dersom kapasitet overskrides må man gå tilbake til punkt 2.0 og omdefinere input. Ofte er det nødvendig å øke dimensjoner, men kan holde med å legge inn skjærforsterkning, øke a-mål på sveis, etc Beregningene gir brukeren god mulighet til å manipulere seg frem til et optimalt knutepunkt

17 1.0 · Fagverk Knutepunkt I/H mot HUP 2.0 · Fagverk Knutepunkt I/H mot HUP med vertikalstav

18 3.0 · Fagverk Knutepunkt HUP mot HUP 4.0 · Fagverk Knutepunkt HUP mot HUP med vertikalstav

19 5.0 · Randdragerforbindelse 6.0 · Endeplate søyletopp – tverrsnittsklasse 1, 2, 3 og 4

20 7.0 · Skjærkapasitet på I- og H-profil 8.0 · Knutepunkt vindkryss, vinge på endeplate med og uten innbrenning

21 9.0 · Knutepunkt vindkryss vegg med L-profil 10.0 · Knutepunkt søylefot mot HUP-søyle

22 11.0 · Knutepunkt vindkryss vegg med U- og UPE-profil

23 Rent faglig har det vært en stor utfordring å lære Mathcad i den grad at vi kunne gjennomføre den tekniske delen av prosjektet Det vanskeligste har imidlertid vært å lage metoder for utregningene våre, samt å få til en god utforming av regnearket Universell utforming på alle beregningsark Vi har skapt et resultat av arbeidet vårt. Vi har laget 11 beregningsmodeller som vi tror og håper at vil ha stor nytte for Metacon i fremtiden At Mathcad egner seg som beregningsverktøy for Metacon’s behov kan vi slå fast med bakgrunn i det arbeidet som er utført. Uten disse konkrete modellene er ikke Mathcad annet enn nok en kalkulator.

24


Laste ned ppt "Metacon er som totalleverandør av stålbygg en av de ledende regionale aktørene. Etablert i 1997, med kontorer og produksjonslokaler i Rakkestad, Østfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google