Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMLING SEPTEMBER 2011 LESING OG LESESTRATEGIER. Lesing i fremmedspråk • To spesielle utfordringer: 1.Språket elevene skal bruke for å lære er også målet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMLING SEPTEMBER 2011 LESING OG LESESTRATEGIER. Lesing i fremmedspråk • To spesielle utfordringer: 1.Språket elevene skal bruke for å lære er også målet."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMLING SEPTEMBER 2011 LESING OG LESESTRATEGIER

2 Lesing i fremmedspråk • To spesielle utfordringer: 1.Språket elevene skal bruke for å lære er også målet for undervisningen. 2.Elevenes kognitive utvikling går ikke i takt med deres språkutvikling. De har store tanker men lite språk.

3 LESING Hvilke begrep bruker du om lesing i undervisningen? Hva gjør du for å utvikle elevenes leseferdigheter på fremmedspråket? Think – pair - share

4 KONSTRUKT FOR LESING

5 Vurdering for læring Konstrukt ( hva vi tenker om lesing) • Tekstene vi velger • Oppgavene vi gir • Svarene vi fokuserer på • Hvordan vi tolker svarene Disse valgene baseres på en teoretisk og/eller empirisk forankring OECD -PISA IEA -PIRLS Assessing reading J Alderson

6 LESING 1 HENSIKT hensikten med lesingen 2 PROSESS forholdet mellom tekst og leser 3 PRODUKT tekstforståelsen-meningspotensialet 4 HOLDNINGER strategier og interesse 5 ASSESSMENT for/av læring Alderson PIRLS

7 LESING To hovedtyper lesing med forskjellige hensikter Vi leser litteratur ? Vi leser faktatekster ?

8 HENSIKT - LITTERATUR Forestille seg: • Hendelser • Steder • Handlinger • Konsekvenser • Personer • Atmosfære, følelser • Ideer 300 ord i minuttet Erindre egne: • Erfaringer • Følelser • Nyte språket • Kunnskaper om litterære former

9 LITTERATUR Sjangre • Rim • Regler • Dikt • Sanger • Eventyr • Fortellinger • Anekdoter • Video-clip

10 HENSIKT - INFORMASJONSINNHENTING Forstå verden • Fortid, nåtid, fremtid • Reflektere basert på tekst • Handle basert på tekst Struktur og sjangre • Gjenfortelling ( recount) • Rapport (report) • Forklaring (explanation • Diskusjon (discussion • Overtalelse (exposition) • Instruksjon (prosedure)

11 FAKTATEKSTER Sjangre: • Læreboktekster • Sms • E-post • Brev • Blogg • Forum • Aviser • Nettsteder • Artikler • Oppskrifter • Invitasjoner • Skilt • Chat

12 KULTURELLE FORSKJELLER Tekster • Engelsk: hierarkisk og underordnet tekststruktur • Fransk: åpen start og samlende slutt • Spansk: fyldige innledninger og så eliminering i teksten • Afrikansk: respektfull med sitatbruk i stort omfang • Kinesisk: flere eksempler gir en generalisering som ikke uttrykkes • Arabisk: mer samstilling og parallell tekststruktur Informasjons gap: _______ ? _______

13 TRE VIKTIGE POENG Kontekst 50% Hva vet du om verden? Erfaringer Kulturen Tema Vi bidrar til å gjøre elevene til gode eller dårlige lesere gjennom de tekstene vi velger ut. Indre stemme Elevene trenger å lytte slik at de utvikler en indre stemme når de leser på fremmedspråket. Vokabular Forstår du ordene i teksten? Nye ord gir ny kunnskap Ord(grupper) leder til fluency Den viktigste indikatoren på tekstforståelse er vokabular. Tekstforståelse knyttes til ord, setninger, teksten og konteksten

14 LESEPROSESSEN • Lese på linjene • Lese mellom linjene • Lese utover linjene • Ordforståelse • Kontekstforståelse • Indre stemme Spike Milligan: I tollen: Have you got a criminal record, sir? I did not realize it was still necessary!

15 PISA 2006 PISA – Et konstrukt for lese literacy 2006

16 ET EKSEMPEL

17 “Kaviar” • Kontekst

18 HUSET, BYEN OG LANDET MITT Tre dimensjoner

19 FERDIGHETER II Hva er lesestrategier? Hva vi tenker når vi leser.

20 LESEPROSESSEN Forskning viser at lesingen må forberedes: Innhold: • Aktiver bakgrunnskunnskapen elevene har • Gi elevene kunnskaper som gjør lesingen lettere Språk og struktur • Forbered et sentralt ordforråd, sentrale strukturer for sjangeren

21 LESEPROSESSEN Gi lesingen en hensikt: oppgave • Vi skal lese denne teksten fordi… (innhold, språk, struktur) • Gjett hva teksten handler om / finn ut….. • Tegn …… • Leserammer ( Hva jeg vet/ hva jeg tror teksten handler om) • Strek under ord du forstår ( write – pair – share) • La elevene lytte til teksten samtidig som de leser

22 LESEPROSESSER Selve leseprosessen omhandler: • Rauding, hvor leseren leser omtrent 300 ord pr. Minutt (litteratur) • skimming, hvor leseren leser omtrent 1000 ord per minutt for å få med hovedinnholdet, • scanning, hvor leseren leser for å finne spesifikk informasjon, • learning, hvor leseren leser for å forstå noe nytt og • memorising, hvor leseren leser for å huske (Carver 1990 in Alderson, 2000).Carver 1990 in Alderson, 2000

23 LESESTRATEGIER Behaviourisme : kontrastivt utgangspunkt Bottom – up lesing. Elevene lærer bokstavene, ord og etter hvert setninger og paragrafer og utvikler til slutt tekstforståelse. Det legges vekt på det skriftlige og lesing er drevet av en lærerstyrt prosess som resulterer i meningsskaping i tekst (Dechant, 1991).Dechant, 1991 Feil bektraktes som språklige mangler

24 LESESTRATEGIER Konstruktivisme : aktivitetspedagogikk Top – down lesing. Lesingen starter hos eleven som gjør seg opp en mening om teksten. Leseprosessen består i å bekrefte sine antakelser om teksten. Eleven identifiserer bokstaver og ord for å bekrefte disse antakelsene (Dechant, 1991). Kunnskaper om verden og et visst ordforråd bringer mening til teksten og er grunnlaget for tekstforståelsen (Willingham, 2010)Dechant, 1991Willingham, 2010 Feil bektraktes som utviklingsstadier i elevens mellomspråk

25 LESESTRATEGIER Sosiokulturelt læringssyn : affektiv tilnærming Tilpassede tekster. Utgangspunktet for undervisningen er elevenes motivasjon for å kommunisere på fremmedspråket. Etter hvert som elevene utvikler et ordforråd, begynner de å lese og skrive innen den nærmeste utviklingssonen (Vygotsky, 1978). Læreren tilpasser tekstene til elevenes språklige nivå, kunnskaper og interesser og underviser elevene (i grupper eller individuelt) slik at de utvikler lese- og skriveferdigheter når de er modne for det.Vygotsky, 1978 Feil bektraktes som utviklingsstadier i elevens mellomspråk

26 Vygotsky Den nærmeste utviklingssonen

27 NEVROLINGVISTIKK • 6-7 nye ord i gangen • Bruk ordene umiddelbart • Knytt ordene til tidligere kunnskaper • Sett ordene inn i en kontekst http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/Ma_ Chambre/index.htm http://www.youtube.com/watch?v=d-BpZNPtV1E

28 NEVROLINGVISTIKK • Ordenes betydning skapes gjennom mentale simuleringer. • Elevene lærer ord bedre dersom den konkretiseres: • Taktile • Smak • Lukt Finn noen som: • Kan forklare et ord • Kan vise… Organiser begrep: • Ordene (et ord hver på lapper og de stiller seg opp i grupper) Act out: • Gjør “ordet” spille fotball Bingo

29 NEVROLINGVISTIKK • Ord som ses i bilder oppfattes som handlinger. Boulenger 2011 • Ord (indrestemme) og bilder aktiviserer begge hjernehalvdelene Asplund 2004 • Bruk bilder for å aktivisere forbindelsen mellom ord og betydning. De hilser på hverandre.

30 ETTERLESNING • Spørsmål som får elevene til å tenke

31 Spørsmål - Taksonomi • Kunnskaper • Hva heter gutten? • Forståelse • Hva handler teksten om? • Anvendelse • Kan du skrive en lignende tekst? • Analyse • Se sammenhenger • Se mønstre • Syntese • Skape en helhet • Evaluering • Vurdere innhold • Vurdere læringseffekt

32 ETTERLESNING Spørsmål for å bekrefte Læring Bordtennis Basket ball

33 http://www.readinglady.com/index.php?module=documents&JAS_D ocumentManager_op=viewDocument&JAS_Document_id=3 Readinglady.com Synlig pedagogikk - Bernstein Posters Readin lady.com

34 Tegne

35 Bakgrunnskunnskaper

36 EGENVURDERING • Elevenes tanker om sin egen lesing gjør dem til bedre lærere av fremmedspråket

37 http://www.skoleipraksis.no/fremmedsprak-og- engelsk/filmar/lesing-med-rollekort/

38 http://www.skoleipraksis.no/fremmedsprak-og- engelsk/filmar/digitale-sammensatte-tekster/

39 LESING Handler om: • Ordforståelse • Kontekst • Indre stemme • Motivasjon Består av: • Leseprosessen • Førlesning • Lesning • Etterlesning • Lesestrategier • Sjangerkunnskap • Top-down • Bottom-up • Affektiv tilnærming

40 Hva tenker du nå? Hva jeg gjør allerede •?•? Hva jeg vil prøve ut •?•?

41 HUS ANGI LAND FOR DISSE VINDUENE


Laste ned ppt "SAMLING SEPTEMBER 2011 LESING OG LESESTRATEGIER. Lesing i fremmedspråk • To spesielle utfordringer: 1.Språket elevene skal bruke for å lære er også målet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google