Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plassering i NGTFs trenerutdannelse Dette kurset i frittstående inngår i trener 2 utdannelsen i tropps- gymnastikk. Kurset har 12 skoletimers varighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plassering i NGTFs trenerutdannelse Dette kurset i frittstående inngår i trener 2 utdannelsen i tropps- gymnastikk. Kurset har 12 skoletimers varighet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Plassering i NGTFs trenerutdannelse Dette kurset i frittstående inngår i trener 2 utdannelsen i tropps- gymnastikk. Kurset har 12 skoletimers varighet - består av 3 moduler a 4 skoletimer.

4 Målgruppe Alle som bruker frittstående på trening, i konkurranse og/eller i undervisning på skole e.a. – og som har bestått trener 1 frittstående.

5 Krav til deltakerne Alder Man må inneha 1 års praksis som trener, samt ha godkjent kurs 1 i frittstående. Obligatorisk litteratur * Heftet trener 1 og trener 2 i troppsgymnastikk (utgitt av NGTF) Anbefalt litteratur * Bevegelseslære (utgitt av NGTF) * Reglement troppsgymnastikk (utgitt av NGTF) * Elementer til reglement troppsgymnastikk (utgitt av UEG/NGTF) For å få godkjent kurs må deltakerne være aktivt med på alle modulene, det er ikke anledning til å bare sitte og observere

6 Mål med kurset Deltakerne skal: •Kunne heve nivået på både program og utøvere •Få ytterligere kunnskap om vansker, samt hvordan en fyller ut vanskeskjema •Kunne bruke musikkens karakter til å øke samspillet mellom musikk og bevegelse •Innblikk i hvordan en bør bruke treningsplanlegging •Innføring i Laban og bevegelse til musikk •Gjennomgang av bevegelighet

7 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Dere har lært viktigheten av frittstående på trener 1 – hva nå?? - Hva er deres mål med kurset? - Hva vil dere lære? •Oppgave: Hvordan vil dere gå frem for å motivere utøvere til å ville drive med frittstående?

8 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Motivasjon •Motivasjon er hjørnesteinen i enhver prestasjon •Dynamisk •Indre/ytre motivasjon Bevisstgjøring •Gjøre de tydelig hvorfor vi gjør en øvelse – hensikt •La utøverne selv kjenne hva de gjør feil – ikke over stimuler dem! –Eks: bøyd vrist/ingen spenning i hopp…

9 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Video Eksempler på program

10 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Hvordan heve nivået på et frittståendeprogram Repetisjon trener 1: Hva må koreografen ta hensyn til? Hva må koreografen ta hensyn til? •Reglementets krav •Utøvernes ferdighets og kapasitetsnivå, alder og kjønn •Musikkens form og karakter •Innhold og øvelser som passer til programmets musikk og tema •Hvilke bevegelseskvaliteter som skal brukes

11 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban •Gruppen bør fungere som helhet: •Samtidige bevegelser •Samme bevegelser •Samme steg og lengde i overganger der formasjonen skal holdes •Lik teknikk •Rene linjer og oppstillinger •Relasjon mellom utøverne

12 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Reglementet gir: •Gode retningslinjer om krav til innhold og trekkgrunnlag, hvordan komposisjonen bør være og hva en bør fokusere på i den tekniske utførelsen •Lite føringer og forklaringer på hva som faktisk er ett bra program

13 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Et bra program: •Variasjon i komposisjon •Flytende og gymnastiske overganger mellom formasjoner og forbindelser mellom bevegelsene •Ingen stopp i bevegelsesenergien •Variasjon i både tempo, dynamikk og bevegelser •Synkronisering og generelt en høy teknisk utførelse med uttrykk, energi og utstrekking hos gymnastene.

14 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Middels program •Lite bevegelse på feltet •Ofte samme elementene for å flytte seg i formasjoner •Mye venting, eller repetisjon av samme bevegelse eller posisjon. •Ikke tilpasset bevegelse til gymnaster •Utførelsen er ikke fullført og utstrekt • Helhetsinntrykket blir at bevegelsene ikke er bundet sammen ordentlig, og at utførelsen gjøres litt for halv maskin.

15 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Øve inn programmet ytterligere •Det er alltid noe å arbeide med •Positive tilbakemeldinger gir selvtillit •Men, det er viktig å ha et øye for det som kan bli bedre •Konstruktiv og konkret tilbakemelding •Vurder om tilbakemelding skal skje i plenum, individuelt eller skriftlig

16 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Enkle metoder for å variere treningen •Kjøre sekvenser sakte uten musikk •Kjøre sekvenser og bruke verbal feedback, telling og ord •Kjøre deler av programmet med musikk, fokuser på ulike ting på hver kjøring •Terping på synkronisering og vansker •Kjøre programmet med kun armer, bein, hode •Jobbe sammen to og to –Konkrete arbeidsoppgaver er lurt

17 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Bruk av video •Kartlegge nøyaktig hvor utøverne er usynkrone, upresise i formasjoner, feil i utførelsen av vansker. •Filme troppen som helhet eller dele opp i mindre grupper. •Slow motion - fanger opp utrolige detaljer i utførelsen •Se en hel kjøring på hver person, skrive ned individuelle tilbakemeldinger •I etterkant må utøverne se videoen sammen med tilbakemeldingene, og øve for å rette opp de feilene som ble gjort •Kan brukes til å evaluere programmet

18 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban •Bevegelsene i programmet bør terpes i ulikt tempo og med mange repetisjoner. •Vær nøye på både samtidighet og synkronisering •Kartlegg eksempelvis dynamikk gjennom programmet –Hvor kan denne forsterkes, endres for å gjøre programmet mer variert? •Utholdenhetstrening for å klare programmet

19 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Viktige ting å arbeide videre med: •Teknikk: fotarbeid, spenning og fiksering i kroppen, energi og dynamikk i bevegelsene, fullføring av bevegelser, tydelige posisjoner og forlengede linjer. Teknikk i vansker •Uttrykk: Kommer innenfra, er ekte og en følelse som skal formidles. Den beste måten å få dette til på er at utøverne er trygge på det de gjør, og synes det er gøy. Gir et ekstra løft til utførelsen og komposisjonen. Usikre utøvere fullfører som regel ikke bevegelsene fullt ut, de mangler uttrykk og dynamikk og den energien som gjør at et program virker spennende. –Uttrykk henger nøye sammen med kroppsholdning, blikk og bruk av hode, og alle faktorene er essensielt i fremføringen av et frittståendeprogram.

20 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban •Synkronisering og samtidighet: Synkronisering - Likt og lik bevegelses- kvalitet. Samtidighet - på samme tid. Terpe på tellinger eneste måte å heve dette •Dynamikk: Ulik kraft, intensitet og tid. Ikke det samme som tempoveksling, men henspeiler til bevegelseskvaliteten som utføres. Henger nøye sammen med uttrykk, energi i bevegelsene, gjøre bevegelsene fullt ut, strekk og spenning. –God dynamisk variasjon vil gjøre programmet mindre monotont, og øke programmets verdi både i forhold til komposisjon og utførelse.

21 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Forberedelse før konkurranse •Så konkurranselikt som mulig •Hele programmet i ett, med riktig størrelse på feltet og gjerne også med foreldre som publikum. •Å trene på stor nok størrelse er viktig for formasjonene sin del, og trene på rett underlag er viktig for en del av vanskene og kanskje også en del av bevegelsene. •Øve på vanskene i programmet, ikke bare alene –Kan provosere mer •Variere mellom å kjøre hele programmet og terpe på tellinger –Ikke for mange halveise kjøringer

22 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Rett før konkurransen •Inn og utmarsj, gjerne publikum, dommer på besøk eller treneren som prøver å se med dommerøyne •Konkurransenerver kan være et problem for enkelte, og dette er noe en må jobbe for å forhindre i den ukentlige treningen –Dialog om hva en som tropp kan gjøre for å forhindre dette •Snakke gjennom på forhånd hva en skal fokusere på og ikke fokusere på under konkurransen. •Utøverne bør fokusere på sine egne arbeidsoppgaver, og på hva de skal gjøre, ikke på hva de ikke skal gjøre. •Noe kjent før hver kjøring –Virker trygt –Samlende og beroligende –Optimalt spenningsnivå •Erfaring og trygghet kan være nøkkelord i denne sammenheng.

23 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Vansker og utfylling av vanskeskjema •Når utøverne mestrer grunnleggende vanske teknikk begynner det virkelige arbeidet. •For å øke vanskeverdien ytterligere må en sikre at fysisk kapasitet samt teknisk spesifisitet er på plass •Et godt grunnlag vil gjøre det enklere å øke på med enten utslag, skru eller vendinger •Kroppsbevissthet spiller også inn •Analyser bevegelsen, kartlegg hvor feilen ligger, og tren både hel og del metode, spesifikt og generelt

24 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Utfylling av vanskeskjema •Vanskeskjema skal inneholde formasjoner, vansker med kode og tegn •Stenografi –Piruett: O, markerer   eller fw bw –Balanse: to streker under for å vise at en er på gulvet, tegn for å vise håndstøtte og utslag –Hopp: en strek under for å vise at en er i luften, tegn for å vise utslag og antall vending –Kombinasjon markeres med } eller C •Oppgaver –Fylle ut 2 vanskeskjema –Valgfri tropp – finn passende vansker og verdier, fyll ut skjema, minus formasjoner

25 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Musikk Repetisjon musikk fra trener 1 •Musikken kan inneholde forskjellige melodikutt, men disse må danne en harmonisk helhet •Alle bevegelser skal ha musikalsk understøttelse •Programmet skal inneholde dynamikk og temposkifte både musikalsk og i bevegelse •De forskjellige overganger skal ha god flyt, og programmet skal oppfattes som en helhet •Grunnrytme og melodirytme

26 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Bruk av musikken (tips og øvelser) •Lytt til et musikkstykke: - klapp eller gå til den rytmiske pulsen •Finn eneren og definere taktarten •Hvor lang er frasene? (tell pulsslag til 8 - hvor mange åttere?) •Hvor mange ulike tempo er det mulig å bevege seg til, med den samme musikken? •Hvilke bevegelser inspirerer musikken til?

27 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Lytteoppgave •Lytt til ulik musikk og identifiser taktarten •Lytt til et musikkstykke, og gjør en grundigere analyse

28 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Diskusjon •Hva kjennetegner en god musikk?

29 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Musikk analyse og kutting •Lytt til musikken – hvilke bevegelser inspirerer den til? •Hvilke utøvere har en? Uttrykk og kvalitet bevegelsene? •Bruk både grunnrytmen og melodirytmen når du lager bevegelser •Alt trenger ikke være fort selv om takten er fort! Veksel mellom rolige bevegelser med mye kraft og mer raske bevegelser er ofte virkningsfullt 

30 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban •Musikalitet er å være følsom for musikkens nyanser og fraseringer og kunne utrykke dette gjennom bevegelse. •En skal både følge tellinger slik at en sikrer synkronitet, samt føle musikken og hvilke kvalitet, dynamikk og uttrykk en skal legge i bevegelsene •Gjennom musikk og bevegelse er det ønskelig at en skal klare å formidle noe til både dommere og publikum. •Musikken kan, dersom den brukes hensiktsmessig, understøtte bevegelseskvalitet og karakter.

31 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Frasering •For å få frem det ekstraordinære i samspillet musikk og bevegelse er frasering et viktig begrep. •Frasering sier noe om koreografiens måte å skape en naturlig veksling mellom spenningsforløpene i en setning, der dynamikkens og dermed energiens detaljer ligger •Bevegelser ikke bare i hel og halvtakt, men også legato og staccato. Legato betyr å forlenge, og staccato betyr å forkorte. •Frasering dreier seg om det lille ekstra, timingen og presisjonen, og hvordan en drar en bevegelse en smule ut, eller forkorter en annen litt, slik at det blir spennende og estetisk å se på.

32 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Musikk kutting - praktisk •Audacity –Endre tempo og hastighet –Overlappe lydspor –Tone musikken ut eller inn –Zoome inn og ut på lydsporene –Legge inn stillhet eller andre effekter •Dersom en skal bli god på kutting er det bare øvelse og tålmodighet som hjelper. •”Learning by doing” •Generelt lettere å mikse sammen musikk som er i samme sjanger, eller av samme komponist/artist, da de ofte har de samme kvalitetene i musikken.

33 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Valg av musikk i forhold til utøvere •Tips: ta med en rekke forslag til trening, la utøverne få høre på musikken og være med i bestemmelsen. Det er de som skal turne til musikken!! •Sett på musikken og la utøverne få bevege seg fritt til denne. Du får: naturlige bevegelser, tips til programmet, utøverne blir kjent med musikken, kvalitet utøverne har •Generelt: en krevende musikk krever gode utøvere •Musikken skal hjelpe utøverne, ikke dytte dem ned…

34 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Valg av øvelser i forhold til musikk •Lytt til musikken – hvilke bevegelser inspirerer den til? •Hvilke utøvere har en? Uttrykk og kvalitet bevegelsene? •Bruk både grunnrytmen og melodirytmen når du lager bevegelser •Alt trenger ikke være fort selv om takten er fort! Veksel mellom rolige bevegelser med mye kraft og mer raske bevegelser er ofte virkningsfullt 

35 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Treningsplanlegging •Resultater gjenspeiler i stor grad kvaliteten på forberedelsene. •Forberedelser gjøres ut fra krav idrettens stiller til enhver tid •Treningsplanlegging tar sikte på optimal utvikling av idrettslig prestasjonsevne •De rette ting, til rett tid og i riktig mengde!!

36 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Grunner for planlegging •Nå formtopp til rett tid •Sørge for systematikk •Bygge på det som er gjort før, sikre sammenheng og progresjon i treningen •Sikre hensiktsmessig fordeling av samlet belastning, mengde, intensitet og lignende •Variasjon, kvalitet, kontroll, effektivitet •Forebygge overtrening •Bevisstgjøring •Utnyttelse av tid •Motivasjon for utøverne •Tilrettelegge for en trening som skaper mulighet for optimal prestasjonsutvikling

37 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Helhetlig treningsplan •For å oppnå maksimalt utbytte må en sørge for at treningen følger et helhetlig system, samtidig som en tilpasser dette individuelt •Viktig med kunnskap om; mål, hvor er vi i forhold til målene, hvordan bør en legge opp treningen, hvilke treningsmuligheter foreligger, kan en kontrollere om treningen gir ønsket resultat…

38 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban 19 steg i treningsplanlegging 1.Arbeidskravsanalyse – kjenn din idrett 2.Kapasitetsanalyse – kjenn utøverne 3.Kjenn deg selv 4.Ha en grunnleggende filosofi 5.Lag din egen idrettslige målsetting 6.Lag regler for utøverne 7.Kjenn til de grunnleggende prinsipper for trening 8.Lag en langsiktig plan 9.Lag en årsplan 10.Lag en periodeplan

39 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Forts…. 11.Lag en ukeplan 12.Lag en øktplan 13.Lag en plan for formtopping 14.Gjennomføring av planene 15.Justeringer underveis 16.Gjennomføring av kontroller 17.Når noe ikke stemmer 18.Oppsummering av treningen 19.Justering og ny planlegging

40 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Arbeidskravsanalyse •Analyse av fysiske, psykiske, tekniske, taktiske og pedagogiske krav •Enkelt forklart – hva krever det av utøveren å prestere i idretten! •Konkurranse og trening stiller ulike krav – hva er forskjellen m.t.p. frittstående? •Hva vil dere si er krav til en frittstående utøver?

41 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Kapasitetsanalyse •Grundig kjennskap til den enkeltes utviklingsstadium, treningsnivå og prestasjonsnivå •Enkelt forklart – hvordan ligger den enkelte utøver an i forhold til arbeidskravsanalysen? •Jevnlig oppdatering! •Fanger opp sterke/svake sider og indikerer hvor en bør jobbe hen

42 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Undervisningsmetoder •Induktiv og deduktiv metode –Ulikt hvordan en liker å bli tiltalt –Individuell tilpassing er nødvendig

43 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Laban og bevegelse til musikk •Det generelle og det personlige rommet •For å plassere utøverne i forhold til hverandre og feltet er det gunstig å benytte seg av Labans personlige rom

44 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban •Ved å ivareta og veksle mellom alle rommets muligheter skapes det variasjon og spenning i programmet. •Bevisstgjøring av de ulike punktene kan en legge inn allerede fra barna er små, ved at en eksempelvis leker kongen befaler –Bevegelser mot alle 8 punkter –Bevegelser fremover, bakover og til begge sider. –Alle plan, høyt oppe, vanlig, sittende samt liggende

45 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Regulering av spenning og kraft •Viktig å kunne kontrollere egen kropp og styre bevegelser •Dette krever en viss grunnspenning i kroppen. •En skal spenne muskulaturen i akkurat de rette muskler og bevegelsesbaner, til riktig tid og i rett mengde. •Å være bevisst egen spenningstilstand i kroppen, samt å kunne variere denne blir dermed viktig for god prestasjon. •En vellykket bevegelse er et nøye avstemt samspill mellom spenning/avspenning i kroppen

46 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban •En skal ikke bruke mer kraft og energi enn det som er nødvendig for å klare enten vansker eller bevegelser. •Uhensiktsmessig grunnet høyt intensitetsnivå i nesten 3 minutt, og fordi øvelsene vil se anstrengt og tunge ut. •Unødige spenninger i musklene som ikke bidrar til bevegelsen vil hindre bevegelsesfrihet •Det er også uheldig med unødige spenninger i musklene som jobber aktivt

47 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban •Evnene til kraftbruk og spenningsregulering er avgjørende for å opparbeide seg en effektiv teknikk med presise bevegelser og god kontroll. •Å arbeide for bevisstgjøring i forhold til egen kropp, spenning og kraft er essensielt i trening av frittstående. •Krever imidlertid at utøverne har nødvendig styrke og bevegelighet •Hvis ikke må bevegelsesoppgaven løses på en annen og mer uhensiktsmessig måte, som vil føre til involvering av kompensatorisk muskulatur.  Uheldig innlæring og automatisering

48 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Bevegelighet •Evnen til bevegelsesutslag i ledd eller leddkjeder. •Nedsatt bevegelighet er en begrensende faktor med tanke på optimal teknikk og utførelse. •Svært trenbar egenskap, krever kontinuerlig jobbing over tid for å se markbare resultater

49 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Vi deler i: •Statisk bevegelighet •Dynamisk bevegelighet •Begge deler kreves det i frittstående •I tillegg må en trene mer spesifikt på akkurat det utslaget en ønsker –I riktig stilling –Eventuelt med motstand. •Videre kan en dele bevegelighet inn i passiv eller aktiv. Hvor passiv er uten egen muskelkraft, og aktiv er ved hjelp av egen muskelkraft

50 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Utilstrekkelig bevegelighet •Hemme utviklingen av andre egenskaper som eksempelvis styrke, hurtighet, koordinasjon og teknikk. •Økt skaderisiko og større belastning på andre ledd og muskulatur. •Viktigheten av stabilitet og styrke parallelt med bevegelighet presiseres, da ekstrem bevegelighet uten styrke også er uhensiktsmessig. •Spesifisitetsprinsippet er også gjeldene i bevegelighetstrening akkurat som i teknisk trening for øvrig

51 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Kontraksjons-avspenning-tøynings metoden •Mest brukte •Plasserer muskelen som skal tøyes i en moderat tøyningsstilling. •Deretter isometrisk kontraksjon, 5-6 sekunders varighet. •Videre avspenning og ytterligere tøyning. •Dette gjentas en del ganger, og for hver serie av kontraksjon, avspenning og tøyning oppnår en litt større bevegelighet.

52 Tips og øvelser Heve nivå Heve nivå Vansker og vanske- skjema Vansker og vanske- skjema Musikk Trenings- planlegging Bevegelighet Laban Noen spørsmål…???


Laste ned ppt "Plassering i NGTFs trenerutdannelse Dette kurset i frittstående inngår i trener 2 utdannelsen i tropps- gymnastikk. Kurset har 12 skoletimers varighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google