Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plassering i NGTFs trenerutdannelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plassering i NGTFs trenerutdannelse"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Plassering i NGTFs trenerutdannelse
Dette kurset i frittstående inngår i trener 2 utdannelsen i tropps-gymnastikk. Kurset har 12 skoletimers varighet - består av 3 moduler a 4 skoletimer. Frittstående

3 Målgruppe Frittstående
Alle som bruker frittstående på trening, i konkurranse og/eller i undervisning på skole e.a. – og som har bestått trener 1 frittstående. Frittstående

4 Krav til deltakerne Frittstående Alder
Man må inneha 1 års praksis som trener, samt ha godkjent kurs 1 i frittstående. Obligatorisk litteratur * Heftet trener 1 og trener 2 i troppsgymnastikk (utgitt av NGTF) Anbefalt litteratur * Bevegelseslære (utgitt av NGTF) * Reglement troppsgymnastikk (utgitt av NGTF) * Elementer til reglement troppsgymnastikk (utgitt av UEG/NGTF) For å få godkjent kurs må deltakerne være aktivt med på alle modulene, det er ikke anledning til å bare sitte og observere Frittstående

5 Mål med kurset Frittstående Deltakerne skal:
Kunne heve nivået på både program og utøvere Få ytterligere kunnskap om vansker, samt hvordan en fyller ut vanskeskjema Kunne bruke musikkens karakter til å øke samspillet mellom musikk og bevegelse Innblikk i hvordan en bør bruke treningsplanlegging Innføring i Laban og bevegelse til musikk Gjennomgang av bevegelighet Frittstående

6 Vansker og vanske-skjema
Heve nivå Dere har lært viktigheten av frittstående på trener 1 – hva nå?? - Hva er deres mål med kurset? - Hva vil dere lære? Oppgave: Hvordan vil dere gå frem for å motivere utøvere til å ville drive med frittstående? Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 6

7 Vansker og vanske-skjema
Motivasjon Motivasjon er hjørnesteinen i enhver prestasjon Dynamisk Indre/ytre motivasjon Bevisstgjøring Gjøre de tydelig hvorfor vi gjør en øvelse – hensikt La utøverne selv kjenne hva de gjør feil – ikke over stimuler dem! Eks: bøyd vrist/ingen spenning i hopp… Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 7

8 Vansker og vanske-skjema
Heve nivå Video Eksempler på program Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 8

9 Hvordan heve nivået på et frittståendeprogram
Repetisjon trener 1: Hva må koreografen ta hensyn til?  Reglementets krav Utøvernes ferdighets og kapasitetsnivå, alder og kjønn Musikkens form og karakter Innhold og øvelser som passer til programmets musikk og tema Hvilke bevegelseskvaliteter som skal brukes Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 9

10 Vansker og vanske-skjema
Gruppen bør fungere som helhet: Samtidige bevegelser Samme bevegelser Samme steg og lengde i overganger der formasjonen skal holdes Lik teknikk Rene linjer og oppstillinger Relasjon mellom utøverne Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 10

11 Vansker og vanske-skjema
Reglementet gir: Heve nivå Gode retningslinjer om krav til innhold og trekkgrunnlag, hvordan komposisjonen bør være og hva en bør fokusere på i den tekniske utførelsen Lite føringer og forklaringer på hva som faktisk er ett bra program Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 11

12 Vansker og vanske-skjema
Et bra program: Variasjon i komposisjon Flytende og gymnastiske overganger mellom formasjoner og forbindelser mellom bevegelsene Ingen stopp i bevegelsesenergien Variasjon i både tempo, dynamikk og bevegelser Synkronisering og generelt en høy teknisk utførelse med uttrykk, energi og utstrekking hos gymnastene. Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 12

13 Vansker og vanske-skjema
Middels program Heve nivå Lite bevegelse på feltet Ofte samme elementene for å flytte seg i formasjoner Mye venting, eller repetisjon av samme bevegelse eller posisjon. Ikke tilpasset bevegelse til gymnaster Utførelsen er ikke fullført og utstrekt Helhetsinntrykket blir at bevegelsene ikke er bundet sammen ordentlig, og at utførelsen gjøres litt for halv maskin. Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 13

14 Øve inn programmet ytterligere
Heve nivå Det er alltid noe å arbeide med Positive tilbakemeldinger gir selvtillit Men, det er viktig å ha et øye for det som kan bli bedre Konstruktiv og konkret tilbakemelding Vurder om tilbakemelding skal skje i plenum, individuelt eller skriftlig Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 14

15 Enkle metoder for å variere treningen
Kjøre sekvenser sakte uten musikk Kjøre sekvenser og bruke verbal feedback, telling og ord Kjøre deler av programmet med musikk, fokuser på ulike ting på hver kjøring Terping på synkronisering og vansker Kjøre programmet med kun armer, bein, hode Jobbe sammen to og to Konkrete arbeidsoppgaver er lurt Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 15

16 Vansker og vanske-skjema
Bruk av video Kartlegge nøyaktig hvor utøverne er usynkrone, upresise i formasjoner, feil i utførelsen av vansker. Filme troppen som helhet eller dele opp i mindre grupper. Slow motion - fanger opp utrolige detaljer i utførelsen Se en hel kjøring på hver person, skrive ned individuelle tilbakemeldinger I etterkant må utøverne se videoen sammen med tilbakemeldingene, og øve for å rette opp de feilene som ble gjort Kan brukes til å evaluere programmet Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 16

17 Vansker og vanske-skjema
Bevegelsene i programmet bør terpes i ulikt tempo og med mange repetisjoner. Vær nøye på både samtidighet og synkronisering Kartlegg eksempelvis dynamikk gjennom programmet Hvor kan denne forsterkes, endres for å gjøre programmet mer variert? Utholdenhetstrening for å klare programmet Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 17

18 Viktige ting å arbeide videre med:
Teknikk: fotarbeid, spenning og fiksering i kroppen, energi og dynamikk i bevegelsene, fullføring av bevegelser, tydelige posisjoner og forlengede linjer. Teknikk i vansker Uttrykk: Kommer innenfra, er ekte og en følelse som skal formidles. Den beste måten å få dette til på er at utøverne er trygge på det de gjør, og synes det er gøy. Gir et ekstra løft til utførelsen og komposisjonen. Usikre utøvere fullfører som regel ikke bevegelsene fullt ut, de mangler uttrykk og dynamikk og den energien som gjør at et program virker spennende. Uttrykk henger nøye sammen med kroppsholdning, blikk og bruk av hode, og alle faktorene er essensielt i fremføringen av et frittståendeprogram. Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 18

19 Vansker og vanske-skjema
Synkronisering og samtidighet: Synkronisering - Likt og lik bevegelses-kvalitet. Samtidighet - på samme tid. Terpe på tellinger eneste måte å heve dette Dynamikk: Ulik kraft, intensitet og tid. Ikke det samme som tempoveksling, men henspeiler til bevegelseskvaliteten som utføres. Henger nøye sammen med uttrykk, energi i bevegelsene, gjøre bevegelsene fullt ut, strekk og spenning. God dynamisk variasjon vil gjøre programmet mindre monotont, og øke programmets verdi både i forhold til komposisjon og utførelse. Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 19

20 Forberedelse før konkurranse
Så konkurranselikt som mulig Hele programmet i ett, med riktig størrelse på feltet og gjerne også med foreldre som publikum. Å trene på stor nok størrelse er viktig for formasjonene sin del, og trene på rett underlag er viktig for en del av vanskene og kanskje også en del av bevegelsene. Øve på vanskene i programmet, ikke bare alene Kan provosere mer Variere mellom å kjøre hele programmet og terpe på tellinger Ikke for mange halveise kjøringer Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 20

21 Vansker og vanske-skjema
Rett før konkurransen Inn og utmarsj, gjerne publikum, dommer på besøk eller treneren som prøver å se med dommerøyne Konkurransenerver kan være et problem for enkelte, og dette er noe en må jobbe for å forhindre i den ukentlige treningen Dialog om hva en som tropp kan gjøre for å forhindre dette Snakke gjennom på forhånd hva en skal fokusere på og ikke fokusere på under konkurransen. Utøverne bør fokusere på sine egne arbeidsoppgaver, og på hva de skal gjøre, ikke på hva de ikke skal gjøre. Noe kjent før hver kjøring Virker trygt Samlende og beroligende Optimalt spenningsnivå Erfaring og trygghet kan være nøkkelord i denne sammenheng. Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 21

22 Vansker og utfylling av vanskeskjema
Heve nivå Når utøverne mestrer grunnleggende vanske teknikk begynner det virkelige arbeidet. For å øke vanskeverdien ytterligere må en sikre at fysisk kapasitet samt teknisk spesifisitet er på plass Et godt grunnlag vil gjøre det enklere å øke på med enten utslag, skru eller vendinger Kroppsbevissthet spiller også inn Analyser bevegelsen, kartlegg hvor feilen ligger, og tren både hel og del metode, spesifikt og generelt Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 22

23 Utfylling av vanskeskjema
Vanskeskjema skal inneholde formasjoner, vansker med kode og tegn Stenografi Piruett: O , markerer   eller fw bw Balanse: to streker under for å vise at en er på gulvet, tegn for å vise håndstøtte og utslag Hopp: en strek under for å vise at en er i luften, tegn for å vise utslag og antall vending Kombinasjon markeres med } eller C Oppgaver Fylle ut 2 vanskeskjema Valgfri tropp – finn passende vansker og verdier, fyll ut skjema, minus formasjoner Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 23

24 Vansker og vanske-skjema
Musikk Repetisjon musikk fra trener 1 Musikken kan inneholde forskjellige melodikutt, men disse må danne en harmonisk helhet Alle bevegelser skal ha musikalsk understøttelse Programmet skal inneholde dynamikk og temposkifte både musikalsk og i bevegelse De forskjellige overganger skal ha god flyt, og programmet skal oppfattes som en helhet Grunnrytme og melodirytme Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 24

25 Bruk av musikken (tips og øvelser)
Heve nivå Lytt til et musikkstykke: - klapp eller gå til den rytmiske pulsen Finn eneren og definere taktarten Hvor lang er frasene? (tell pulsslag til 8 - hvor mange åttere?) Hvor mange ulike tempo er det mulig å bevege seg til, med den samme musikken? Hvilke bevegelser inspirerer musikken til? Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 25

26 Vansker og vanske-skjema
Lytteoppgave Heve nivå Lytt til ulik musikk og identifiser taktarten Lytt til et musikkstykke, og gjør en grundigere analyse Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 26

27 Vansker og vanske-skjema
Diskusjon Heve nivå Hva kjennetegner en god musikk? Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 27

28 Musikk analyse og kutting
Heve nivå Lytt til musikken – hvilke bevegelser inspirerer den til? Hvilke utøvere har en? Uttrykk og kvalitet bevegelsene? Bruk både grunnrytmen og melodirytmen når du lager bevegelser Alt trenger ikke være fort selv om takten er fort! Veksel mellom rolige bevegelser med mye kraft og mer raske bevegelser er ofte virkningsfullt  Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 28

29 Vansker og vanske-skjema
Musikalitet er å være følsom for musikkens nyanser og fraseringer og kunne utrykke dette gjennom bevegelse. En skal både følge tellinger slik at en sikrer synkronitet, samt føle musikken og hvilke kvalitet, dynamikk og uttrykk en skal legge i bevegelsene Gjennom musikk og bevegelse er det ønskelig at en skal klare å formidle noe til både dommere og publikum. Musikken kan, dersom den brukes hensiktsmessig, understøtte bevegelseskvalitet og karakter. Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 29

30 Vansker og vanske-skjema
Frasering For å få frem det ekstraordinære i samspillet musikk og bevegelse er frasering et viktig begrep. Frasering sier noe om koreografiens måte å skape en naturlig veksling mellom spenningsforløpene i en setning, der dynamikkens og dermed energiens detaljer ligger Bevegelser ikke bare i hel og halvtakt, men også legato og staccato. Legato betyr å forlenge, og staccato betyr å forkorte. Frasering dreier seg om det lille ekstra, timingen og presisjonen, og hvordan en drar en bevegelse en smule ut, eller forkorter en annen litt, slik at det blir spennende og estetisk å se på. Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 30

31 Musikk kutting - praktisk
Audacity Endre tempo og hastighet Overlappe lydspor Tone musikken ut eller inn Zoome inn og ut på lydsporene Legge inn stillhet eller andre effekter Dersom en skal bli god på kutting er det bare øvelse og tålmodighet som hjelper. ”Learning by doing” Generelt lettere å mikse sammen musikk som er i samme sjanger, eller av samme komponist/artist, da de ofte har de samme kvalitetene i musikken. Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 31

32 Valg av musikk i forhold til utøvere
Heve nivå Tips: ta med en rekke forslag til trening, la utøverne få høre på musikken og være med i bestemmelsen. Det er de som skal turne til musikken!! Sett på musikken og la utøverne få bevege seg fritt til denne. Du får: naturlige bevegelser, tips til programmet, utøverne blir kjent med musikken, kvalitet utøverne har Generelt: en krevende musikk krever gode utøvere Musikken skal hjelpe utøverne, ikke dytte dem ned… Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 32

33 Valg av øvelser i forhold til musikk
Heve nivå Lytt til musikken – hvilke bevegelser inspirerer den til? Hvilke utøvere har en? Uttrykk og kvalitet bevegelsene? Bruk både grunnrytmen og melodirytmen når du lager bevegelser Alt trenger ikke være fort selv om takten er fort! Veksel mellom rolige bevegelser med mye kraft og mer raske bevegelser er ofte virkningsfullt  Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 33

34 Vansker og vanske-skjema
Treningsplanlegging Heve nivå Resultater gjenspeiler i stor grad kvaliteten på forberedelsene. Forberedelser gjøres ut fra krav idrettens stiller til enhver tid Treningsplanlegging tar sikte på optimal utvikling av idrettslig prestasjonsevne De rette ting, til rett tid og i riktig mengde!! Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 34

35 Grunner for planlegging
Nå formtopp til rett tid Sørge for systematikk Bygge på det som er gjort før, sikre sammenheng og progresjon i treningen Sikre hensiktsmessig fordeling av samlet belastning, mengde, intensitet og lignende Variasjon, kvalitet, kontroll, effektivitet Forebygge overtrening Bevisstgjøring Utnyttelse av tid Motivasjon for utøverne Tilrettelegge for en trening som skaper mulighet for optimal prestasjonsutvikling Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 35

36 Helhetlig treningsplan
For å oppnå maksimalt utbytte må en sørge for at treningen følger et helhetlig system, samtidig som en tilpasser dette individuelt Viktig med kunnskap om; mål, hvor er vi i forhold til målene, hvordan bør en legge opp treningen, hvilke treningsmuligheter foreligger, kan en kontrollere om treningen gir ønsket resultat… Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 36

37 19 steg i treningsplanlegging
Arbeidskravsanalyse – kjenn din idrett Kapasitetsanalyse – kjenn utøverne Kjenn deg selv Ha en grunnleggende filosofi Lag din egen idrettslige målsetting Lag regler for utøverne Kjenn til de grunnleggende prinsipper for trening Lag en langsiktig plan Lag en årsplan Lag en periodeplan Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 37

38 Vansker og vanske-skjema
Forts…. 11. Lag en ukeplan 12. Lag en øktplan 13. Lag en plan for formtopping 14. Gjennomføring av planene 15. Justeringer underveis 16. Gjennomføring av kontroller 17. Når noe ikke stemmer 18. Oppsummering av treningen 19. Justering og ny planlegging Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 38

39 Vansker og vanske-skjema
Arbeidskravsanalyse Analyse av fysiske, psykiske, tekniske, taktiske og pedagogiske krav Enkelt forklart – hva krever det av utøveren å prestere i idretten! Konkurranse og trening stiller ulike krav – hva er forskjellen m.t.p. frittstående? Hva vil dere si er krav til en frittstående utøver? Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 39

40 Vansker og vanske-skjema
Kapasitetsanalyse Grundig kjennskap til den enkeltes utviklingsstadium, treningsnivå og prestasjonsnivå Enkelt forklart – hvordan ligger den enkelte utøver an i forhold til arbeidskravsanalysen? Jevnlig oppdatering! Fanger opp sterke/svake sider og indikerer hvor en bør jobbe hen Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 40

41 Undervisningsmetoder
Heve nivå Induktiv og deduktiv metode Ulikt hvordan en liker å bli tiltalt Individuell tilpassing er nødvendig Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 41

42 Laban og bevegelse til musikk
Det generelle og det personlige rommet For å plassere utøverne i forhold til hverandre og feltet er det gunstig å benytte seg av Labans personlige rom Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 42

43 Vansker og vanske-skjema
Ved å ivareta og veksle mellom alle rommets muligheter skapes det variasjon og spenning i programmet. Bevisstgjøring av de ulike punktene kan en legge inn allerede fra barna er små, ved at en eksempelvis leker kongen befaler Bevegelser mot alle 8 punkter Bevegelser fremover, bakover og til begge sider. Alle plan, høyt oppe, vanlig, sittende samt liggende Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 43

44 Regulering av spenning og kraft
Viktig å kunne kontrollere egen kropp og styre bevegelser Dette krever en viss grunnspenning i kroppen. En skal spenne muskulaturen i akkurat de rette muskler og bevegelsesbaner, til riktig tid og i rett mengde. Å være bevisst egen spenningstilstand i kroppen, samt å kunne variere denne blir dermed viktig for god prestasjon. En vellykket bevegelse er et nøye avstemt samspill mellom spenning/avspenning i kroppen Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 44

45 Vansker og vanske-skjema
En skal ikke bruke mer kraft og energi enn det som er nødvendig for å klare enten vansker eller bevegelser. Uhensiktsmessig grunnet høyt intensitetsnivå i nesten 3 minutt, og fordi øvelsene vil se anstrengt og tunge ut. Unødige spenninger i musklene som ikke bidrar til bevegelsen vil hindre bevegelsesfrihet Det er også uheldig med unødige spenninger i musklene som jobber aktivt Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 45

46 Vansker og vanske-skjema
Evnene til kraftbruk og spenningsregulering er avgjørende for å opparbeide seg en effektiv teknikk med presise bevegelser og god kontroll. Å arbeide for bevisstgjøring i forhold til egen kropp, spenning og kraft er essensielt i trening av frittstående. Krever imidlertid at utøverne har nødvendig styrke og bevegelighet Hvis ikke må bevegelsesoppgaven løses på en annen og mer uhensiktsmessig måte, som vil føre til involvering av kompensatorisk muskulatur. Uheldig innlæring og automatisering Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 46

47 Vansker og vanske-skjema
Bevegelighet Heve nivå Evnen til bevegelsesutslag i ledd eller leddkjeder. Nedsatt bevegelighet er en begrensende faktor med tanke på optimal teknikk og utførelse. Svært trenbar egenskap, krever kontinuerlig jobbing over tid for å se markbare resultater Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 47

48 Vansker og vanske-skjema
Vi deler i: Statisk bevegelighet Dynamisk bevegelighet Begge deler kreves det i frittstående I tillegg må en trene mer spesifikt på akkurat det utslaget en ønsker I riktig stilling Eventuelt med motstand. Videre kan en dele bevegelighet inn i passiv eller aktiv. Hvor passiv er uten egen muskelkraft, og aktiv er ved hjelp av egen muskelkraft Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 48

49 Utilstrekkelig bevegelighet
Hemme utviklingen av andre egenskaper som eksempelvis styrke, hurtighet, koordinasjon og teknikk. Økt skaderisiko og større belastning på andre ledd og muskulatur. Viktigheten av stabilitet og styrke parallelt med bevegelighet presiseres, da ekstrem bevegelighet uten styrke også er uhensiktsmessig. Spesifisitetsprinsippet er også gjeldene i bevegelighetstrening akkurat som i teknisk trening for øvrig Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 49

50 Kontraksjons-avspenning-tøynings metoden
Heve nivå Mest brukte Plasserer muskelen som skal tøyes i en moderat tøyningsstilling. Deretter isometrisk kontraksjon, 5-6 sekunders varighet. Videre avspenning og ytterligere tøyning. Dette gjentas en del ganger, og for hver serie av kontraksjon, avspenning og tøyning oppnår en litt større bevegelighet. Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 50

51 Vansker og vanske-skjema
Noen spørsmål…??? Heve nivå Vansker og vanske-skjema Musikk Trenings- planlegging Tips og øvelser Laban Bevegelighet 51


Laste ned ppt "Plassering i NGTFs trenerutdannelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google