Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program for dagen 9.00 – 10.30: Multimodale (sammensatte) tekster 10.45 – 11.15: Innføring i noen tekniske finesser i PowerPoint 11.15-11.45: Praktisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program for dagen 9.00 – 10.30: Multimodale (sammensatte) tekster 10.45 – 11.15: Innføring i noen tekniske finesser i PowerPoint 11.15-11.45: Praktisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Program for dagen 9.00 – 10.30: Multimodale (sammensatte) tekster 10.45 – 11.15: Innføring i noen tekniske finesser i PowerPoint 11.15-11.45: Praktisk oppgave ved pc: Lage multimodal tekst ved hjelp av PowerPoint 11.45 – 12.30: LUNSJ 12.30 – 13.15: Praktisk oppgave fortsetter 13.15 – 13.45: Vise fram noen av produktene 14.00 – 15.30: Hypertekstfortellinger ¤¤¤ ^^^

2 Litt om MULTIMODALE/SAMMENSATTE TEKSTER Buskerud, januar 2008 H. Otnes (NTNU) & H. M. Iversen (HIST) ¤¤¤ ^^^

3 •Læreplangruppa foreslo først ”multimodale tekster”, men utdanningsbegrepet syntes ikke det kommuniserte godt nok. Derfor ”sammensatte tekster” •Multimodalitet (”sammensatthet”) (Løvland 2007) •Mode= måte •Multimodalitet: man skaper mening ved å kombinere ulike modaliteter, ulike modus, ulike tegnsystem, ulike semiotiske ressurser –enheter som skaper mening på ulike måter –kulturprodukt, materiale man bruker for å kommunisere Multimodale teksterSammensatte tekster =

4 Er det egentlig noe nytt…..? •Mange oppfatter sammensatte tekster som noe nytt, men vi har lenge hatt et utvidet tekstbegrep i norskfaget….. •Gjennom digitale medier har ulike tekstformer fått større plass…..

5 Læreplanen (LK06) •”Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster.”

6 Noen poeng og begrep hos Løvland (2007) •”Det er lettare å sjå at ein tekst er multimodal enn å peike på kva modalitetar teksten er sett saman av” (Løvland 2007: 21). •Eksempler på modaliterer: skrift, tale, fotografi, maleri, tegninger, dyrespor, fonter/skrifttyper, farger, ikoner, tall, tabeller, figurer +++ •Er verbalspråklige ressurser primære i forhold til andre ressurser? •Relasjonen modalitet og situasjon er viktig.

7 Hva slags informasjonskopling mellom de ulike modaliteter?

8 Analoge sammensatte tekster (som elevene kan analysere eller lage selv) •Tegneserier •Reklamebrosjyrer •Avissider •Teateroppsetninger •Prosjektframlegg for klassen •Lærebøker/fagbøker •Instruksjoner/manualer •Bildebøker/barnebøker

9 Digitale, sammensatte tekster (som elevene evt. kan analysere) •Emnekart, indekser, databaser (Eks.: Gule sider)(Eks.: Gule sider) •Nettfora (Eks.: Facebook)Facebook •Dataspill •CD-rom for barn •Blogger (som består av mer enn skrift) (Eks: LM)Eks: LM •Nettsted (presentasjon av institusjon, bedrift etc.) •Nettaviser

10 Digitale, sammensatte tekster (som elevene kan lage selv….) •Prosjektpresentasjoner (f.eks. PowerPoint- presentasjoner, bloggnotater, nettsider etc.) •Lyriske, skildrende montasjer (egne dikt, andres dikt)…. (Eks. 1: ”Du ska itte trø” ) (Eks.2: Larvik-video )”Du ska itte trø” Eks.2: Larvik-video •Reklame (Eks.: ”Bamsemums”)”Bamsemums”) •Bloggnotater •Digitale ”reportasjer”/fortellinger (Eks.: ”Lærer slått ned”)”Lærer slått ned”

11 Noen analysebegreper

12 Multimodal affordans en modalitets betydningspotensial og begrensning - uttrykker både det som er mulig - og det en ikke får til å uttrykke gjennom en modalitet et bilde kan f. eks uttrykke noe annet enn tusen ord fordi det har en annen modal affordans enn verbalspråket

13 Det multimodale samspillet •Funksjonell spesialisering: –Funksjonell tyngde sier noe om hvor stor del av informasjonen i en multimodal tekst som ligger i den enkelte modaliteten. (Kress 2003) –(se bildebok, barnebok) –IkonotekstIkonotekst Alle modalitetene i en tekst har ikke like stort informasjonsansvar

14 Multimodal kohesjon •Noen sentrale kohesjonsmekanismer (iflg. Van Leeuwen 2005): •Rytme –Knyttet til tidsdimensjonen (eks.: radio, prosjektframlegg, PowerPointpresentasjon, gudstjeneste, kalender) •Komposisjon –Knyttet til romdimensjonen - ulike signal som gjør det lettere for leseren å finne en ”lesesti” (plassering, størrelse, farge etc.) (collage, reklameplansje, bildebokoppslag, lærebokoppslag, ABC-bokoppslag, kompleks nettside - for eks. Facebook….)Facebook •Informasjonskopling –Ulike former for relasjoner mellom modaliteter (se mer om dette senere)

15 Hva kan vi si om rytme og komposisjon her?

16 Informasjonskopling Utdyping ( avgrenser meningspotensialet) Utviding ( utvider meningspotensialet) Spesifisering Tolking Omskriving Kontrastering Utfylling

17 •Farao på ferie (A. Bjerke)Farao på ferie •Sprinterne N. Grieg)Sprinterne •Ord over grind (H. M. Vesaas)Ord over grind •Ord (O.H. Hauge) (versjon 1) (versjon 2)versjon 1versjon 2

18 Litteratur Birkeland, Tone & Frøydis Storaas. 1993. Den norske biletboka. Oslo: Cappelen. Jewitt, Carey & Kress, Gunther. 2003. Multimodal Literacy. New York: Peter Lang Kress, Gunther & Theo van Leeuwen. 2001. Multimodal Discourse. The modes and media of contemporary Communication. London: Arnold. Liestøl, Gunnar. 2006. Sammensatte tekster – sammensatt kompetanse. I: Digitale kompetanse, nr. 4, Universitetsforlaget/ITU Løvland, Anne. 2007. På mange måtar. Samansette tekstar i skolen. Bergen: Fagbokforlaget. Løvland, Anne. 2006. Sammensatte fagtekster – en multimodal utfordring? i: E. Maagerø & E.Tønnessen (red.): Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. Østerud, Svein, Schwebs, Ture, Sandvik, Nielsen Liv & Margareth Sandvik..2006. eLogg – et læringsmiljø for sammensatte tekster. I: Digitale kompetanse, nr. 3, Universitetsforlaget/ITU. http://www.itu.no/filearchive/Liestol_itu2006.pdf http://albertine.mediasogndalvgs.com/blog/?p=81

19 Så over til den praktiske oppgaven –Kan PowerPoint-verktøyet brukes til andre sjangrer enn ”forelesningsstøtte”..? –Kan PP bare brukes av læreren? Eller også av elevene? Hva er PowerPoint? –En sjanger? –Et skriveverktøy? –En krykke for forelesere? –Illustrasjon? Bildesamling? –Lenkesamling? –Annet…..?

20 PowerPoint et verktøy som kan brukes til mange ulike sjangrer For eksempel….: –Fortelling (selvlaget) –Tegneserie (selvlaget) –Tegneserie (med utgangspunkt i kjent novelle/fortelling/eventyr) –Illustrert sangtekst –Illustrert dikt –Illustrert novelle/eventyr –Dikt med bilde(r) som inspirasjonskilde –Instruksjon (i ord og bilder) (veibeskrivelse, matoppskrift, spillforklaring, monteringsanvivning etc.) –Reklame

21 PowerPoint-oppgave •Lag en liten PowerPoint-tekst på 5-8 bilder •Teksten som helhet må inneholde flere tegnsystem (modaliteter) – først og fremst ord og bilde, men gjerne også ulike farger, bokstavestetikk, bevegelse/rytme m.m. •Noen av PP-bildene kan gjerne inneholde noen ”egendefinerte animasjoner” og ”innganger” •Bruk nettet som kilde både for tekster og bilder! •Bruk gjerne tegneprogram!

22 Noen tekniske finesser •Lage design •Bokstavestetikk, skriftmodaliteter •Sette inn bilde •Ha forskjellige former for inngang………


Laste ned ppt "Program for dagen 9.00 – 10.30: Multimodale (sammensatte) tekster 10.45 – 11.15: Innføring i noen tekniske finesser i PowerPoint 11.15-11.45: Praktisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google