Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammensatte tekster (Word, PhotoStory, Moviemaker)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammensatte tekster (Word, PhotoStory, Moviemaker)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammensatte tekster (Word, PhotoStory, Moviemaker)
Skedsmo kommune torsdag Monica Johannesen

2 Verktøy-kurs Praktisk gjennomgang av ulike verktøy for å lage digitale sammensatte tekster Innhold: Sammensatte tekster i Kunnskapsløftet Praktisk arbeid med sammensatte tekster Bilder i Word PhotoStory, programmets oppbygning og virkemåte Moviemaker, demonstrasjon av sentrale funksjoner Kort om digital historiefortelling Utfordringer ved vurdering av sammensatte tekster Kommentarer: Bestillingen omfatter alle tre verktøy, noe som betyr at denne dagen blir preget av å demonstrere fremfor utdyping For å lære verktøy trengs egentrening, prøv ut på grunnlag av den innføringen dere får i dag. Hvem kjenner bilder i word, Photostory, Moviemaker fra før? Hva har dere brukt det til? Denne dagen vil sette fokus på introduksjon og demonstrasjon – om det kommer opp spørsmål jeg ikke kan svare på, kan dere få svar via epost.

3 Hva er sammensatte tekster
Multimodale tekster – vår tids kommunikasjonsform? Utvidet tekstbegrep: Skrift, lyd, bilde og film Lav brukerterskel og tilgjengelig teknologi: datamaskin, mobiltelefon, webkamera, mikrofon, høyttaler Eksempler: bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater.

4 Sammensatte tekster i Kunnskapsløftet
Hovedområde i norsk - Sammensatte tekster Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster. Å kunne lese en sammensatt tekst dreier seg om å finne mening i helheten av ulike uttrykksformer i teksten.

5 Bilder i Word Har du opplevd at bildet tilsynelatende lever sitt eget liv? Tre viktige hjelpemidler Eksempel-oppgave: Hent inn teksten til ”En solskinnsdag” og legg på to fotografier og et bilde funnet på internett PirntScreen/Skjermdump Crop/Beskjær Text wrapping/tekstbryting

6 Photo Story – for å lage sammensatte tekster
Photo Story 3 for Windows er et program som gir en spennende fremvisning av digitale bilder. Ved hjelp av funksjoner som gir bildene liv med blant annet bevegelse, musikk og tale har man mulighet for å lage en personlig bildehistorie som er morsom å dele med andre. Gratis program, tilgjengelig på nettet (forutsatt Windows-plattform) Finnes som norsk versjon (vil i framtiden bli slått sammen med windows moviemaker) Eksempel-oppgave: Bruk sommerbildene sammen med lydfilen ”En sommerdag” og lag en stemningsrapport. Legg gjerne på litt tekst i fra sangen

7 Arbeidsgangen i programmet
Start programmet Importer og ordne bildene Legg til en tittel/tekst på bildene – og eventuelle bilde effekter Gi bildene en lydkommentar (fortellerstemme) og tilpass bevegelsene Legge til bakgrunnsmusikk Musikk fra programmet Egne lydfiler Spor fra CD Lagre historien Prosjektfil eller fremvisningsfil (video) *) Nedtones i denne sammenhengen – dvs det bør være fokus på bilder og fortellerstemme

8 Windows Moviemaker MovieTasks: Steg for steg Storyboard
Eksempel-oppgave: Hente inn Spion-filmer, velge bort klipp, klippe til andre klipp, legge på tittelsider og legge til lyd (mission impossible) Prosejktfilen er av typen.mswmm

9 Lagring av den ferdige videoen
Kvalitet på presentasjonsfilen velges etter som hva du skal benytte filen til. I wmv-format Windows Media Player for avspilling av videoen Kan lastes opp på YouTube - brennes på dvd Innstillinger – der kan du velge kvaliteten – men du kan også velge de ”automatiske”

10 Ulike typer bildegrunnlag
Digitale bilder – fra digitalt kamera, web-kamera eller mobiltelefon – elevene tar bildene og lager historien omkring bildene. Scanne tegninger/gjenstander/dokumenter som elevene har tegnet/valgt ut – elevene beskriver tegningene/gjenstandene Importere tegninger som elevene tegner i tegneprogram (Paint) Skjermdump (husk opphavsrett) Video-snutter fra digitalt fotografiapparat og mobiltelefon Video fra digitale video-kameraer Kompetansemål etter 4. trinn – eksempel hentet fra norskfaget: Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde *NB Legg merke til begrepsbruk

11 Noen eksempler på pedagogiske muligheter
Tolke, bearbeide ulike tekstsjangre Eksempel: Lage eventyr, presentere sanger, dikt osv Gjenfortelle opplevelser Eksempel: Klasseturer Presentere et tema Eksempel: Forfattere, tidsepoker, fenomener osv Dokumentere aktiviteter Eksempel: Eksperimenter i naturfag, prosesser i estetiske fag Eksempel: Beskrive hendelser/konkreter -matlaging Dokumentere pedagogisk praksis Kompetansemål etter 4. trinn – eksempel hentet fra norskfaget: Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde

12 Oppsummering av fordelene
Grunnleggende ferdigheter å kunne uttrykke seg muntlig Språkstimulering/Språkopplæring (to-språklig) å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne bruke digital verktøy Kreativ behandling av bilder Enkelt å ta i bruk, lite tidkrevende å lære og å bruke Krever minimalt med utstyr: Datamaskin, programmet, høretelefon med mikrofon

13 Vedrørende bruk av bilder
Vær et godt forbilde! Bruk bare bilder og lyd du har rettigheter til. Bilder til fri bruk Skolenettet.no Multimediebasen Multimediabyrån

14 Utfordringer i praktisk bruk
Tekniske – holde styr på filene: Prosjektfilen: WP3-format/MSVMM-format Visningsfilen: WMV-format/AVI-format Pedagogiske Organisering - jobbe parvis/gruppevis med elevene Opphavsrett og personvern Vurdering

15 Digital historiefortelling
En egen sjanger, med gitte retningslinjer Fortellingene skal være mellom tre til fem minutter, og bestå av 15 til 20 visuelle elementer. 7 elementer: Poeng – fortellerstemme – spenning – følelser – musikk - lyd og bilder - tempo 7 steg: Planleggingsfasen: skrive manuskriptet – planlegge prosjektet – juster manus Produksjonsfasen: Legge inn bilder – spille inn fortellerstemme – legg til effekter og overganger – musikk og film

16 En arbeidsmåte for digital historiefortelling
Lag din historie Hva vil du oppnå med din historie? Skriv ned et manus. Finne bilder Samle inn og velg ut de bildene som skal være med i filmen. Lag et bildemanus Plasser alle bildene utover på et stort stykke papir og skriv tekst som skal høre til hvert bilde Overfør alt til PC Skann bildene og overfør eventuelt alle digitale bilder/film til PC’en. Spill inn tale Fortell din historie direkte inn på PCen Grovrediger Plasser bildene på riktig sted i historien. Finredigering Lag tekster, effekter og legg inn musikk dersom du ønsker det Vis filmen Vil filmen eller send den på e-post – eller brenn på DVD/CD-rom.

17 Vurdering av sammensatte tekster
Digital historiefortelling – gitte kriterier Hva er det lærere med ulike fagkompetanse framhever som kvalitative egenskaper i vurderingen av multimodale elevtekster? Hva beskriver elevene selv som kvalitet i de samme tekstene? Er det mulig å antyde noen felles kriterier?

18 Kriterier vektlagt av både elever og lærere
Utnytter potensialet i de ulike semiotiske ressursene Samspillet mellom elementene Komposisjon og dramaturgi Estetisk/kunsterisk kvalitet (subjektivt) Magefølelsen Kreativitet, nyskaping, personlig uttrykk Godt, kvalitetssikret innhold Kildebruk og etikk Teknisk kvalitet Engasjement Grundighet Hjørdis Hjukse, masteroppgave 2007

19 Vurdering - noen utfordringer
Et felt under utviking Lærere har ulik faglig bakgrunn og kompetanse Hva slags kompetanse skal elevene utvikle? I kombinasjon med refleksjonsnotat – hva vektlegges? To nivåer: Lærer og elever enige om kriterier før arbeidet i verksettes, kriteriene blir kontekstavhengige Behov for nasjonal standard – elevene har krav på en rettferdig vurdering Ove Eide, Firda vgs

20 Akutelt lesestoff Sammensatte tekster: Arbeid med digital kompetanse I skolen av Gunnar Liestøl, Anders Fagerjord og Gisle Hannemyr (Cappelen Akademisk, 2009). På mange måter. Sammensatte tekster i skolen av Anne Løvland, (Fagbokforlaget 2007)


Laste ned ppt "Sammensatte tekster (Word, PhotoStory, Moviemaker)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google