Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunnsfakta om faste og Diabetes - - med gjennomgang av Helsedirektoratets helsebudskap Ingvild Felling Meyer, lege og seniorrådgiver Diabetes avd for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunnsfakta om faste og Diabetes - - med gjennomgang av Helsedirektoratets helsebudskap Ingvild Felling Meyer, lege og seniorrådgiver Diabetes avd for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunnsfakta om faste og Diabetes - - med gjennomgang av Helsedirektoratets helsebudskap Ingvild Felling Meyer, lege og seniorrådgiver Diabetes avd for minoritetshelse og rehabilitering www.helsedirektoratet.no

2 Helsemessig konsekvenser av faste - i et forskningsperspektiv • Fysiologiske effekter av kalorirestriksjon og intermitterende faste - lengre levetid/bedre motstandsdyktighet hos dyr - bedre helse hos overvektige – men ikke entydig effekt på biologiske markører - færre måltider øker appetitten, reduserer metthetsfølelsen • Under Ramadan – ‘kompensasjon’: Store måltider, mye fett og sukker • Entydig i studier: Medfører ingen helserisiko for voksne, friske, selv ikke når strekker seg over 20 timer Ingvild Felling Meyer, lege og seniorrådgiver Diabetes 2

3 Faste og diabetes • Høyere forekomst av type 2 diabetes – - blant visse etniske grupper – særlig pakistanere og srilankere - mer enn 14 ggr så hyppig hos pakistanske kvinner (nasjonale & internasjonale studier) • Mange internasjonale studier – vanskelig å sammenligne resultatene pga metodiske forskjeller (prøvetidspunkt, lokale matvareforskjeller, klima, temp, når på året (14 vs 20 t))  ingen endring, bedring el. forverring • Stor epidemiologisk studie (13 land; Salti I et al (2001)): - Alvorlige hypoglykemiske episoder (både type 1 og 2) - For type 2: også hyperglykemi og ketoacidose -MEN til tross for dette: >40% type 1 og >80% type 2 faster i minst 15 dager (selv om ifølge figh kan fritas). Kun 55% av type 2 var enige at de ikke behøvde å faste -Studie fra USA: 60-90% av muslimske kvinner faster selv om gravide -Årsakene kan være mange, men det er mange meninger om faste (at det er sunt), samt sterke religiøse føringer Ingvild Felling Meyer, lege og seniorrådgiver Diabetes 3

4 Håndtering og anbefalinger (Helsedirektoratet og Diabetesforbundet) • Forberedelseskurs for pasienter - studier har vist effekt av 2 timers kurs i mindre grupper (opptil 15 pas) 1-2 mnd. før Ramadan – individuell involvering  redusert risiko for hypoglykemi, men også effekt på sikt (inntil ett år) – redusert HbA1c og vektnedgang - Helsedirektoratets råd som disposisjon, gjennomføres av medarbeiderne • Risikovurdering - ikke opp til legen å bestemme – pasienten bestemmer selv, evt. i samråd med religiøs veileder – MEN mange trenger – og ønsker legens råd! - Risikovurdering i forkant, inkl generelle helsetilstand, så vel som BT, blodsukker og lipider. Ingvild Felling Meyer, lege og seniorrådgiver Diabetes 4

5 Risikokategorier • International Islamic Fiqh Academy og The Islamic Organization for Medical Science - Inndeler pasienter i 4 kategorier etter risiko: • 1) Svært høy risiko for alvorlige komplikasjoner: - en episode med alvorlig hypoglykemi siste 3 mnd før Ramadan - gjentatte episoder med hypo- el. hyperglykemi - vanskeligheter med å gjenkjenne symptomer på hypoglykemi - annen akutt sykdom, de som må utføre hardt fysisk arbeid, kvinner med tidl. svangerskapsdiabetes, alle type 1 diabetikere • 2) Høy risiko for komplikasjoner: - vanskelig regulerbare diabetes - nyresvikt el hjertesvikt - bor alene mens behandlet med SU el insulin - eldre pas, som i tillegg har andre sykdommer el nedsatt kognitiv funksjon Ingvild Felling Meyer, lege og seniorrådgiver Diabetes 5

6 forts. Risikokategorier • 3) Moderat risiko for komplikasjoner: - lever under ordnete og stabile forhold, der diabetes er godt regulert med peroral hypoglykemiske medik, MEN at disse gir økt insulinfrigjøring (eks. SU) • 4) Liten risiko for kompliaksjoner: - lever under ordnete og stabile forhold, kontrollert av diett el midler som øker insulinsensitiviteten (metformin el. glitazoner), eller som gir ‘fysiologisk’ (således «nøytral») glukosepåvirkning (gliptiner; DPP4-hemmere) • Inndelingen kan hjelpe legen til å gi fornuftige anbefalinger - - saklig og nøktern informasjon om risiko - vise bekymring ved høynet risiko Ingvild Felling Meyer, lege og seniorrådgiver Diabetes 6

7 Flere råd /anbefalinger • Løpende blodsukkerkontroll - stabil fase når fasten setter inn  medisiner må reguleres i forkant - gjentatte egenmålinger – bryter ikke fasten! - spesielt viktig ved insulin-bruk - instruere pas om å bryte fasten dersom blodsukker: 16.7 mmol/l (eller dersom føler seg dårlig) • Regulering av kost og medikamenter - Justere tidspunkt og dose for medikasjon – ofte en reduksjon til 30- 50% av vanlig dose - Metformin: 2/3 av dosen til måltid ved solnedgang og 1/3 av dosen ved måltid før daggry - SU: (Hvis 2 ggr daglig): Vanlig dose ved solnedgang, men 1/2 dose før daggry – MEN justeres individuelt basert på egenmålinger -viktig med balansert måltid og ikke for stor mengde (protein og sunne fettkilder gir metthet, ikke spise seg mett på høyglykemisk karbohydratkilder og usunt fett) – Ikke ett stort måltid (Iftar), men 2 mindre. -MEN utfordring pga sosial høytid • Fare for dehydrering - hyperglykemi og vanndrivende medikamenter gir høy diurese, forverring ved varme • Normal fysisk aktivitet – obs fare for hypoglykemi Ingvild Felling Meyer, lege og seniorrådgiver Diabetes 7

8 Er det legens ansvar at pasienten faster trygt? • Pasienten vil gjennomføre fasten – selv mot legens råd! • Fastens betydning i Islam – religionens betydning i tilpasningsprosessen (spes. for «nye» innvandrere) • Diabetes og faste er en høyst reell problemstilling (høy forekomst i mange innvandrermiljøer) • Millioner av muslimer verden over faster – selv under sykdom fordi religiøs «gevinst» da menes å være spesielt stor • Terapeutisk vindu – Vellykket faste (fra medisinsk synspunkt) er et godt utgangspunkt for senere endring av kosthold/livsstil • Helsearbeidere har en viktig oppgave å tilpasse seg mangfoldet – møte våre pasienter som hele mennesker, anerkjenne religion som kilde til sårt tiltrengt stabilitet Ingvild Felling Meyer, lege og seniorrådgiver Diabetes 8

9 Hjelp til balansere Ingvild Felling Meyer, lege og seniorrådgiver Diabetes 9 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Bakgrunnsfakta om faste og Diabetes - - med gjennomgang av Helsedirektoratets helsebudskap Ingvild Felling Meyer, lege og seniorrådgiver Diabetes avd for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google