Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fall Marte Sofie Wang-Hansen Lege i spesialisering Indremedisin og geriatri.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fall Marte Sofie Wang-Hansen Lege i spesialisering Indremedisin og geriatri."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fall Marte Sofie Wang-Hansen Lege i spesialisering Indremedisin og geriatri

2 Disposisjon •Epidemiologi •Klassifisering av falltendens •Akutt funksjonssvikt •Risikofaktorer •Hvem er utsatt? •Utredning •Konsekvenser

3 De harde fakta •Hver 3. hjemmeboende eldre over 65 år, og 40-50 % av de over 75 år faller minst en gang årlig (Skelton D, Todd C. Interventions to prevent accidential falls among older people. 1-28.2004. School of Nursing, Midwifery and Health Visiting, University of Manchester, Prevention of Falls Network Europe, HEN/WHO Document.) •10-20% av fallene krever behandling på sykehus (Pettersen R,: Falltendens hos eldre. Tidsskr. Nor Lægeforening 2002. 122:631 - 4.utgave.) •Halvparten av dem som legges inn på sykehus etter fall, dør i løpet av det første året (Rubenstein L. Falls in older people: Epidemiology, risk factors and strategies for prevention. Age and Ageing 2006) •9000 hoftebrudd i året. 7/10 er kvinner. De aller fleste skyldes fall innendørs. Hoftebrudd alene ble i 1997 beregnet til å koste Norge 1,5 milliarder pr år. (Handlingsprogram for forebygging og behandling av osteoporose og osteoporotiske brudd, Sosial- og helsedirektoratet)

4 •6% av alle sykehusinnleggelser for personer >80år skyldtes lårbensbrudd i 2002. (SSB helserapport ) •Gjennomsnittlig kostnad for lårhalsbrudd 1.året er på kr 341.000, (Hektoen 2007) •En gjennomsnittlig fallskade koster 1,85 ganger mer enn å investere i et forebyggende treningsprogram for kvinner over 80 år. (Hektoen 2007) •Flere fall i løpet av en tidsperiode => falltendens

5 Nyoppstått falltendens •Nyoppstått, timer - dager opp mot max 1 uke. •En del av syndromet akutt funksjonssvikt. •Tegn på akutt sykdom. •SKAL henvises lege for snarlig og grundig undersøkelse.

6 Fuksjonssvikt •Manglende organrettede symptomer –Alvorlige infeksjoner uten feber –Hjerteinfarkt uten brystsmerter –Blindtarmsbetennelse uten magesmerter –Urinveisinfeksjon uten dysuri •Bred og grundig undersøkelse er avgjørende •Symptomer fra helt andre deler av kroppen, gjerne fra organsystemene som er svekket fra før •Fysiologisk homeostase •Fysiologisk reservekapasitet

7 Funksjonssvikt fortsettelse •Symptomer preget av tap av funksjon –Basale daglige aktiviteter (ADL-funksjon) •Mistolkes ofte som rent pleie problem •Tidligere diagnoser: ”akutt pleie” eller ”causa socialis” •Tap av funksjon hos eldre SKAL DERFOR ALLTID AVSTEDKOMME EN DIAGNOSTISK VURDERING! •Viktig å avklare hvor raskt symptomene har utviklet seg

8 Akutt funksjonssvikt •Delirium •Nyoppstått eller brått forverret falltendens •Brått redusert mobilitet •Nyoppstått eller brått forverret urininkontinens •Dehydrering •Varighet til symptomene max 1 uke.

9 Kasuistikk •83 år gammel aleneboende enke •Hjspl x 1/uke for tilsyn •Innlegges med spørsmål om hjerneslag/TIA •TS: DM 2, Hjertesvikt, KOLS, lett demens? •Tre innleggelser siste 2 år: TIA x 1 og hjerteinfarkt x 1 •Aktuelt: Funnet av hjspl liggende på gulvet hjemme, forvirret og med spontan urinavgang •CT caput: kroniske iskemiske forandringer •EKG: ingen sikre forandringer •Bl.sukker: 7,3mmol/l •Blir liggende lenge i akuttmottaket

10 Videre undersøkelser •Temp 36.7 •BT 128/73 •Puls 96/min •RF 24/min •SaO2 96% •Ved us er hun medtatt, motorisk urolig og svært forvirret. Vanskelig klinisk us. •Systolisk bilyd •Spredte knatrelyder på lungene •Ynker seg ved palpasjon av nedre deler av abdomen •Kald på hender og føtter •Til post med TD:?

11 Kasuistikk fortsettelse •Blodprøver: CRP 184, LKC 19,5, kreatinin 378 (habituell 120), troponin T 870 •U-stix: positiv LKC og nitritt •Blodkulturer: tatt •Vekst av E. coli i blodkulturer og urin. •Urosepsis. Oppfyller ¾ SIRS kriterier. •NSTEMI •Kraftig forverring av nyresvikt

12 Årsaker til akutt funksjonssvikt •Infeksjonssykdommer –Pneumoni –Urinveisinfeksjon –Sepsis –Hudinfeksjoner/ infiserte sår •Akutt hjerteinfarkt •Forverring av hjertesvikt •LE •Nyresvikt –Akutt –Akutt på kronisk

13 Flere årsaker •GI-blødning •Urinretensjon •Legemiddelbivirkninger •Ukontrollert diabetes •Hjerneslag

14 Utredning •Rask, bred medisinsk utredning •Grundig klinisk us inkl orienterende nevrologi og hvis mulig mobiliseringsforsøk •Bredt sett blodprøver, rtg toraks, EKG, urin (m/micro), CT caput ved cerebrale symptomer, blodkulturer og annen bakteriologi ved feber og forhøyet CRP •Kausal medisinsk behandling •Grundig gjennomgang av medikamentlisten START/STOPP •Optimal smertebehandling, oksygenering, hydrering og elektrolytt korreksjon •Hindre komplikasjoner •Tidlig mobilisering og rehabilitering •Bedømmelse av mentalfunksjon, ADL funksjon, ernæring og ort BT

15 Kasuistikk •84 år gammel kvinne •Kommer til akuttmottaket etter fall. Utløst trygghetsalarmen. Diagnose: FCF? •Rtg viser ingen brudd •Falt 5 x innendørs det siste året. •TS: DM, AP og HT, to tidl hjerteinfarkt, coxartrose, makuladegenerasjon – nedsatt syn •Klinisk us: klar og orientert, svimmel og ustø når hun står og går. Husker ikke, men tror hun har snublet.

16 Kasuistikk fortsettelse •Medikamenter: –Mindiab 5mg x 2 –Glucophage 1g x 2 –Selo-Zok 200mg x 1 –Imdur 60mg x 1 –Norvasc 5mg x 1 –Albyl-E 75mg x 1 –Ibux 600mg x 3

17 Kronisk falltendens •Utvikling over uker og mnd. •Ofte sammensatte årsaker •Målet med utredningen – redusere den samlede risikoen for nye fall så mye som mulig. •Grensen mellom årsaker og risikofaktorer er uskarp •Falltendens – følsom indikator for pas AT

18 Fortsettelse falltendens •Kan skyldes synkope (30% av normalfungerende gamle har amnesi for hendelsen) •Ortostatisk blodtrykksfall •Bradyarytmier •Karotis hypersensitivitet

19 Sirkulatoriske risikofaktorer •Takyarytmier •Bradyarytmier •Hypotensjonsepisoder –Autonom nevropati –overbehandling •Klaffelidelser –Aortastenose (aktivitetsutløst synkope)

20 Nevrologiske risikofaktorer •Parkinsonisme •Polynevropati - DM •Epilepsi – økende insidens med alderen •Slagsekvele –Sensomotoriske –Cerebellære •Demens

21 Motoriske risikofaktorer •Artrose •Kontrakturer •Atrofi •Sarkopeni

22 Balanseorganet •Gyratorisk vertigo •Benign Paroxysmal Posisjonsvertigo •Menieres sykdom

23 Andre disponerende faktorer •Underernæring –Protein-kalorisk underernæring •Vitamin D •Elektrolyttforstyrrelser •Alkohol

24 Legemidler •Psykofarmaka –Særlig benzodiazepiner •Hjerte- og karmidler –BT-senkende –Senkere av AV-overledning •Antidiabetika

25 Hvem er utsatt? •Den ”skrøpelige” eldre med redusert funksjonsnivå •Begynnende kognitiv svikt •Demens •Polyfarmasi •Dårlig gangfunksjon/balanse

26 Undersøkelse •Fysiovurdering med •Timed Up and Go (TUG) •Bergs balanseskala (BBS eller Bergs) •Fall Efficacy Scale International (FES-I)

27 Utredning •Anamnese – fallepisoder •Klinisk undersøkelse med vurdering av gangmønster •Ortostatisk BT måling •Nevrologisk us •Kognitiv vurdering •Blodprøver

28 Når henvise til spesialisthelsetjenesten? •Ved mistanke om –Epilepsi –Synkope –Parkinsonisme –Cerebrovaskulær sykdom •Kardiolog, nevrolog eller geriater

29 Mann - 21 •TS: Kronisk nyresvikt stadium V, HT, Alzheimer demens •SOS: Gift, en datter, Hjspl x1/uke til medisiner •A: Hjemkommet fra avlastningsopphold på Træleborg. Dårlig matlyst, kvalm, oppkast, får ikke i seg mat og drikke. Lave ryggsmerter. Et fall innleggelsesdagen.

30 Mann - 28 •TS: DM II og HT, kardiovaskulær hjertesykdom ACB op -99, PCI x flere senest- 10, ca prostata, spinalstenose op-98, Protese hø kne og hofte. •SOS: Gift, bor med kone i enebolig uten hjelp •A: Fall, klarte ikke å komme seg opp selv. Lå på gulvet fra kl 09-16. Flere fall de siste dagene fra stående stilling.

31 PAUSE


Laste ned ppt "Fall Marte Sofie Wang-Hansen Lege i spesialisering Indremedisin og geriatri."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google