Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fagskolen Tinius Olsen Fagskolekonferanse Gjøvik, 23. april Ole Fredrik Stevning og Per Anton Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fagskolen Tinius Olsen Fagskolekonferanse Gjøvik, 23. april Ole Fredrik Stevning og Per Anton Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fagskolen Tinius Olsen Fagskolekonferanse Gjøvik, 23. april Ole Fredrik Stevning og Per Anton Hansen

2 2 Fagskolen Tinius Olsen •Tverrfaglige eksamensoppgaver –Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) •Grunnlagsfag •Tverrfaglig eksamensprosjekt –Teknikk og Industriell Produksjon –Hovedprosjekt på mekatronikk

3 3 Fagskolen Tinius Olsen •Hva er fagskolens egenart? –Praktisk pedagogikk - Problembasert læring •Øvingsprosjekter •Induktiv tilnærming (fra det kjente til det ukjente) •Labøvelser •Praktiske prosjekter –Tverrfaglighet •Praktiske og teoretiske prosjekter –Prosjekter som dekker et fåtall av fag –Prosjekter som dekker mange fag –Handlingskompetanse •Bedrifter etterspør: Fagkompetanse, sosialkompetanse, metodekompetanse og læringskompetanse

4 4 Fagskolen Tinius Olsen •Styringsdokumenter –Fagplan fram til og med V1999 –Læreplan fra H1999 til V2006 –Nasjonal plan og fagplan fra H2006 •Arbeid med ramme- og fagplan startet H2005 •FTO ledet arbeidet med Teknikk og industriell produksjon og Datateknikk, samt deltatt i Elektro •Arbeidet har vært en dugnad av skoler og bedrifter •Skolenes NOKUT søknader bygger på ramme- og fagplan

5 5 Fagskolen Tinius Olsen •Eksamener –LØM – eksamen, hovedprosjekt eksamen og to uttrekkseksamener •Trekkeksamener V2007 –Modul Realfag •Fagene: Matte og Fysikk –Modul Grunnlagsfag •Fagene: Termodynamikk, Elektro/automasjon, Tegning/dokumentasjon, Materiallære og Mekanikk –Tenkte fagplangruppene på tverrfaglighet i forbindelse med moduleksamener?

6 6 Fagskolen Tinius Olsen •Moduleksamen i grunnlagsfag –Utfordring til lærerkollegiet •Er det mulig å finne en ”rød tråd” i forhold til fagene termodynamikk, elektro/automasjon, tegning/dokumentasjon, materiallære og mekanikk? •Se muligheter, ikke begrensninger

7 7 Fagskolen Tinius Olsen •I løpet av et møte i lærerkollegiet ble det utviklet skisse til struktur og opplegg –3 dager (2 dager produksjon, 1 dag dokumentasjon) –Tegning og dokumentasjons faget må gjennomføres på produksjonsdagene –Gjennomføre en øvingseksamen

8 8 Fagskolen Tinius Olsen •Forslag til tverrfaglig tema –Låvebro –Svingkran –Kjølelager med traverskran –Servicegrav med traversjekk –+ noen flere

9 9 Fagskolen Tinius Olsen •Produksjonsdel, låvebro (Øvingseksamen V2007) –Heises og senkes i to wirer (tillatt spenning på 450N/mm 2 ) –Ramme i firkantrør (100 x 100, S275JOH) –Trykkimpreginerte planker (55 kg/m 2 ) –Traktor (1600/3200 kg, akselavstand og sporbredde) –El.motor (11A/230V, tilførsel 100m/2,5mm 2, kobber, temp.koeffisient, resistivitet, 4 effektvalg) –Senkes på 10 sek, bremses av skivebrems –Lag sammenstillingstegning og stykkliste som viser hovedkomponentene

10 10 Fagskolen Tinius Olsen •Dokumentasjonsdel, låvebro (øvingseksamen V2007) –Eks. på mekanikkspørsmål: Hvor mye bøyes broen ned når traktoren kjører over? –Eks. på termospørsmål: Hvor mye øker temperaturen på bremseskiva etter at broen er senket? –Eks. på materiallærespørsmål: Kan profilene sveises? Begrunn svaret! –Eksempel på elektro/automasjons spørsmål: Beregn spenningsfallet i tilførselskabelen!

11 11 Fagskolen Tinius Olsen •Produksjonsdel, svingkran (eksamen V2007) –Løfte 100 Kg opp 3 m i hvilken som helst posisjon –Kranbjelke (IPE,S355), stag i rundstål med samme kvalitet –Sikkerhetsfaktor på 2 –El.motor (11A/230V, tilførsel er 100m/2,5mm 2, hvor 50 meter ligger oppe under taket, der det er 70 ºC) –Lasten skal kunne senkes på 5 sek, bremses av retarder (hyd. brems) som inneholder 1l olje –Lag sammenstillingstegning og stykkliste som viser hovedkomponentene

12 12 Fagskolen Tinius Olsen •Dokumentasjonsdel, svingkran (eksamen V2007) –Eks. på mekanikkspørsmål: Hvor oppstår den største spenningen i konstruksjonen, og hvor stor er den? –Eks. på termospørsmål: Hvilken effekt må bremsen ha? –Eks. på materiallærespørsmål: Kan profilene sveises? Begrunn svaret –Eksempel på el/auto spørsmål: Beregn spenningsfallet i den delen av tiførsels kabelen som ligger oppe under taket

13 13 Fagskolen Tinius Olsen •Produksjonsdel, fryselager med traverskran (eksamen V2008) –Fryselager 100 m 2, isolasjon (sandwich med 3 mm aluminiumsplater og 150 mm isoporkjerne) –Temperatur i lageret skal være -40 °C, og temperaturen utenfor kan være 30 °C –PLS styring –Kompressor med 3-fas motor (10KW, 230V, cosφ=0.8, η=0.9) –Lageret skal ha en bærende konstruksjon. Krav til snølast 600 Kg/m 2. IPE profil og stålkvalitet S235. Maks nedbøying 1/200 og sikkerhetsfaktor mot flyt på 2 –Traverskran med løpekatt skal kunne løfte 4000 Kg –Fremstill ved hjelp av Autocad en delsammenstilling av traverskrana i kjølelageret

14 14 Fagskolen Tinius Olsen •Dokumentasjonsdel, fryselager med traverskran (eksamen V2008) –Eks. på mekanikkspørsmål: Hvilken IPE profil må benyttes? –Eks. på termospørsmål: Hvor stort blir varmetap blir det fra kuldelageret? –Eks. på materiallærespørsmål: Hvilket lim vil du bruke for å lime sammen ”sandwichen”. Begrunn svaret –Eksempel på elektro/automasjons spørsmål: Tilførslen til fryselageret endres til 400 V. Motoren kobles i stjerne. Hvor stor strøm trekker motoren nå?

15 15 Fagskolen Tinius Olsen •Tverrfaglige moduleksamener –TIP har innført tverrfaglighet i alle moduler •Bortsett i fra en valgmodul

16 16 Fagskolen Tinius Olsen •Våre erfaringer så langt –Studenter og lærere er fornøyd. Eksamen bidrar til samarbeid og det utvikles forståelse for tverrfaglighet –På eksamen V2007, og på øvingseksamen V2007, var elektro/automasjons faget gammeldags –Det må legges inn kontrollspørsmål fra faget tegning og dokumentasjon i dokumentasjonsdagen –Vedlegg til eksamensoppgavene kan med fordel være bilder –Eksamen V2009, servicegrav med traversjekk + rullende landevei •Justeringer i forhold til erfaringer

17 17 Fagskolen Tinius Olsen •Hovedprosjekt mekatronikk –Møller Undall •Testsystem for låsekasser

18 18 Fagskolen Tinius Olsen •Oppgave –Faggruppene utarbeider skisser til tverrfaglige eksamener •Produksjonsdel (tema med tverrfaglighet) •Dokumentasjonsdel (stikkord til oppgaver) –Resultatet legges fram i plenum


Laste ned ppt "1 Fagskolen Tinius Olsen Fagskolekonferanse Gjøvik, 23. april Ole Fredrik Stevning og Per Anton Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google