Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utarbeidet av Bjarne Grefstad Gjennomgang av kodeverk og bruken av dette Fagskolekonferanse 8. – 9. februar 2012 Radisson Blu hotell Trondheim Airport.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utarbeidet av Bjarne Grefstad Gjennomgang av kodeverk og bruken av dette Fagskolekonferanse 8. – 9. februar 2012 Radisson Blu hotell Trondheim Airport."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utarbeidet av Bjarne Grefstad Gjennomgang av kodeverk og bruken av dette Fagskolekonferanse 8. – 9. februar 2012 Radisson Blu hotell Trondheim Airport NASJONALT OPPTAKSKONTOR FOR FAGSKOLEN

2 Skolenummer 5555 siffer AAAAlle fagskolene har skolenummer i 70-tusen serien EEEEksempel: •F•F•F•Fagskolen Telemark 70035 Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

3 Tilbudskode 6666 posisjoner BBBBygges opp som følger PPPPosisjon 1= Skoleslag (Fagskolen) –F–F–F–F_____ PPPPosisjon 2= Fagfelt •T•T•T•T = Teknisk •H•H•H•H = Helse •A•A•A•A = Administrasjon, økonomi og ledelse •P•P•P•P = Primærnæring •E•E•E•E = Estetiske fag –F–F–F–FT____ Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

4 Tilbudskode, forts. PPPPosisjon 3= Fagretning •B•B•B•B = Bygg og anlegg •D•D•D•D = Datateknikk •E•E•E•E = Elektro •K•K•K•K = Kjemi •M•M•M•M = Maritime fag •P•P•P•P = Petroleumsteknologi •T•T•T•T = TIP •H•H•H•H = Helse- og sosialfag •L•L•L•L = Ledelse •S•S•S•S = Skog-, jord- og hagebruk •H•H•H•H = Havbruk •K•K•K•K = Kunst og kunsthåndverk •F•F•F•F = Film og Foto –F–F–F–FTB___ Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

5 Tilbudskode, forts. PPPPosisjon 4 og 5 = tilbud •N•N•N•Nummereres fortløpende •F•F•F•F.o.m. 2012: –N–N–N–Nasjonale planer 01 og oppover –L–L–L–Lokale planer 50 og oppover –E–E–E–Eksempel kommer til slutt –F–F–F–FTB01_ Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

6 Tilbudskode, forts. PPPPosisjon 6 = Undervisningsmodell •H•H•H•H = Heltid •D•D•D•D = Deltid •N•N•N•N = Nettbasert –F–F–F–FTB01H Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

7 Tilbudskode, forts. EEEEksempler: FFFFEF01H = Film, heltid FFFFHH01D = Psykisk helsearbeid, deltid FFFFHH12D = Helse, aldring og aktiv omsorg, deltid FFFFHH50D = Demens og alderspsykiatri, deltid (Fagskolen Innlandet) FFFFTE51D = Energiledelse, deltid (ORME fagskole) Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

8 Emnekoder (modulkoder) DDDDet er emnekodene (modulkodene) som fremgår på vitnemål, og som karaktersettes FFFFagene utgjør emnet (modulen) OOOOpptakskontoret har ansvar for å få registrert disse i Vigo Kodeverksbase DDDDerfor må man ved behov for ny(e) kode(r), avklare dette med opptakskontoret OOOOgså når det gjelder endringer eller NNNNår en kode ikke lenger gjelder Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

9 Emnekode, forts. DDDDet er emnekodene med fagskolepoeng, som Lånekassen er avhengig av at er registrert korrekt på hver student. EEEEn emnekode kan IKKE registreres på samme student mer enn EN gang. FFFFor emner (moduler) som går over flere år, må man dersom man MÅ ha dem i SAS flere skoleår på rad, sette ”Nei-til-Vigo” det året den IKKE karaktersettes. DDDDersom man ikke gjør dette, vil studenten få for mange fagskolepoeng. Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

10 Emnekode, forts. 7777 posisjoner 1111. og 2. posisjon = skolenummer 2222 siste sifre i skolenummeret –7–7–7–70_____ 3333. posisjon = fagfelt FFFFørste bokstav i fagfelt: •A•A•A•A = Administrasjon, økonomi og ledelse •E•E•E•E = Estetiske fag •P•P•P•P = Primærnæring •H•H•H•H = Helse og sosialfag •T•T•T•T = Teknikk/tekniske fag –7–7–7–70T____ Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

11 Emnekode, forts. 4444. posisjon = fagretning FFFFørste bokstav i fagretning •B•B•B•B = Bygg og anlegg •D•D•D•D = Datateknikk •E•E•E•E = Elektro •K•K•K•K = Kjemi •M•M•M•M = Maritime fag •P•P•P•P = Petroleumsteknologi •T•T•T•T = TIP •H•H•H•H = Helse- og sosialfag •L•L•L•L = Ledelse •S•S•S•S = Skog-, jord- og hagebruk •H•H•H•H = Havbruk •K•K•K•K = Kunst og kunsthåndverk •F•F•F•F = Film og Foto –7–7–7–70TB___ Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

12 Emnekode, forts. 5555. og 6. posisjon = tilbud (fordypning) NNNNummereres fortløpende –7–7–7–70TB01_ 7777. posisjon = emne (modul) NNNNummereres fortløpende med bokstaver fra A osv. •B•B•B•Bestemmes av skolen –7–7–7–70TB01A Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

13 Emnekode, forts. EEEEksempler: 22220AL01A FFFForklaring: •M•M•M•Modul 1, Ledelse, Fagskolen Innlandet, Gjøvik 55552TB01A FFFForklaring: •M•M•M•Modul 1, Bygg, Fagskolen Rogaland, avd. SOTS Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

14 Emnekode, forts. 00000 (som tilbud (fordypning)) MMMModuler som er felles for flere fordypninger EEEEks. 52TB00A RRRR (som fagretning) RRRRedskapsfag (maritime fag) EEEEks. 45TR00C •N•N•N•Norsk kommunikasjon, Fagskolen i Kristiansand LLLL (som fagretning) LLLLØM-fag Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

15 Karakterer BBBBokstavkarakterer AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF = Ikke bestått AAAAndre ”karakterer” GGGGK = Godkjent (tatt på en annen skole) IIIIM = Ikke møtt til eksamen BBBBS = Bestått (maritime fag) Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

16 Fullførtkoder HH = Holder på med utdanningen BB = Fullført og Bestått II = Fullført og Ikke bestått SS = Sluttet (Husk å påføre sluttdato) Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

17 KONTAKTOPPLYSNINGER: Telefon: 51516885 E-post: fagskoleopptak@rogfk.nofagskoleopptak@rogfk.no Internett: www.fagskoleopptak.nowww.fagskoleopptak.no NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen


Laste ned ppt "Utarbeidet av Bjarne Grefstad Gjennomgang av kodeverk og bruken av dette Fagskolekonferanse 8. – 9. februar 2012 Radisson Blu hotell Trondheim Airport."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google