Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Lærlingepermen” Et nytt verktøy i utdanningen av lærlingene? Ove Totland Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Hordaland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Lærlingepermen” Et nytt verktøy i utdanningen av lærlingene? Ove Totland Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Hordaland."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Lærlingepermen” Et nytt verktøy i utdanningen av lærlingene? Ove Totland Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Hordaland

2 ”Lærlingepermen” Forslaget med en lærlingeperm går ut på å: • Lage en mappe / ringperm som alle rørleggerlærlinger i Norge skal bruke. Mappen skal dekke det pensumet som ligger under restteorien, den skal inneholde både teorietiske og praktiske oppgaver som lærlingen må gjøre/bestå for å ta svennebrev.

3 ”Lærlingepermen” • Bransjen blir enig om hva ringpermen minimum skal inneholde, det må settes ned et utvalg/styringsgruppe men alle skal få komme med forslag. • Det må lages en plan for når de forskjellige oppgavene skal være gjennomgått/bestått, på den måten kan vi få dokumentert og praktisert en utvikling/måloppnåelse gjennom hele læretiden. • De teoretiske oppgavene som ligger i permen brukes som utgangspunkt for undervisningen i restteori.

4 ”Lærlingepermen” • Lærlingen kan jobbe med oppgavene hjemme og sende de inn til opplæringskontoret for retting. • Lærlingene innkalles til jevnlige samlinger der de får undervisning i restteori og de innsendte oppgavene blir gjennomgått. • Dersom vi får tatt i bruk dette systemet vil vi få ett minste mål for hele landet på hva en lærling skal igjennom både teoretisk og praktisk før en kan ta svennebrev.

5 ”Lærlingepermen” Eksempel på inndeling / innhold i permen: 1. Dokumentasjon på hva lærlingen har jobbet med i læretiden, for eksempel utskrifter fra Tidplusstid / innføringsskjema fra opplæringsboka. 2. Utdrag fra opplæringsboka: •Læreplan •rettigheter, •plikter, osv.

6 Lærlingen må finne svar på spørsmål i Rørhåndboka og/eller i E-læringsprogrammet: 3. Teoretiske oppgaver Modul 1: 4. Teoretiske oppgaver Modul 2: 5. Teoretiske oppgaver Modul 3: 6. Teoretiske oppgaver Modul 4: 7. Teoretiske oppgaver Modul 5: 8. Teoretiske oppgaver Modul 6: 9. Oppgaver i fagtegning

7 Lærlingen skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere den praktiske oppgaven. Faglig leder skal også evaluere det lærlingen har gjort. 10. Praktiske oppgaver/caser fra Modul 1: 11. Praktiske oppgaver/caser fra Modul 2: 12. Praktiske oppgaver/caser fra Modul 3: 13. Praktiske oppgaver/caser fra Modul 4: 14. Praktiske oppgaver/caser fra Modul 5: 15. Praktiske oppgaver/caser fra Modul 6:

8 ”Lærlingepermen” • Kan dette være en ide?


Laste ned ppt "”Lærlingepermen” Et nytt verktøy i utdanningen av lærlingene? Ove Totland Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Hordaland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google