Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Workshop 3: Integrasjoner, Sevan Marine Lars Henriksen,Magnus Thue Øyen og Jon Terje Holm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Workshop 3: Integrasjoner, Sevan Marine Lars Henriksen,Magnus Thue Øyen og Jon Terje Holm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Workshop 3: Integrasjoner, Sevan Marine Lars Henriksen,Magnus Thue Øyen og Jon Terje Holm

2 Veien til effektivt vedlikehold Agenda Intro Path /Sevan Marine Gjennomgang Maximo-Agresso integrasjon Gjennomgang Replikeringsløsning Muligheter integrasjon Maximo v6 og v7 Demonstrasjon (Maximo-Agresso integrasjon) Spørsmål?

3 Veien til effektivt vedlikehold Hvem er vi? Path AS  Leverer tjenester og totalløsninger for vedlikeholdsstyring og vedlikeholdsplanlegging  Etablert: 1997  Antall ansatte: 12  15 års erfaring med Maximo  IBM Business Partner  Skandinavisk Reseller for Syclo Software  Samarbeidspartner med Framsteg Tjenester vi leverer:  Prosjektledelse  Analyse av arbeidsprosesser. Finne og definere KPI indikatorer.  Kunnskapsoverføring til ledelse og utførende personell  Systemtilpasning og konfigurering  Integrasjoner  Programmering  Ressursutleie Prosess Eiendoms forvaltning Transport Infrastruktur Shipping

4 Veien til effektivt vedlikehold Hvem er Sevan Marine? Sevan Marine ASA spesialiserer seg på bygging, eierskap og drift av flytende enheter for offshore. Firmaet har utviklet en sylinderformet plattformkonstruksjon som passer for alle typer offshore miljøer. For øyeblikket fokuserer Sevan Marine på to typer bruk av denne plattformen, flytende produksjon (FPSO) og drilling.

5 Veien til effektivt vedlikehold Hvem er Sevan Marine? Sevan Marine har definert Maximo som et av sine hovedsystem og bruker Maximo på all innkjøp,logistikk og QHSE i organisasjonen. Dette gjelder både for konstruksjonsfasen og driftsfasen av enhetene. I tillegg brukes Maximo til vedlikeholdsstyring på alle enhetene. Maximo installeres på alle enheter Sevan har, eller har under utvikling. Fra disse enhetene vil dataene replikeres inn til en sentral landdatabase (Arendal og Rio) som vil inneholde informasjon om alle enhetene. Plattformene kan dermed jobbe uavhengig av tilgang til land eller ikke. For øyeblikket har Sevan Marine fire enheter som er ferdigbygd og har Maximo installert ombord. Dette er: Sevan Piranema – Denne er stasjonert på Piranema feltet utenfor kysten av Brasil. Sevan Hummingbird – Denne er stasjonert på Chestnut feltet på Britisk sokkel i Nordsjøen. Sevan Voyageur – Denne er stasjonert i Nordsjøen på britisk side. Sevan Driller 1 – Denne er stasjonert i Brasil. Det er i tillegg flere enheter under konstruksjon.

6 Veien til effektivt vedlikehold Hvem er Sevan Marine? Path har også utviklet en egen QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) modul for Sevan. I tillegg har Sevan en integrasjon mot økonomi (Agresso). Denne integrasjonen sender over innkjøpsordreinformasjon til Agresso. Fra Agresso kommer leverandører og valutakurser.

7 Veien til effektivt vedlikehold Integrasjoner Sevan Marine Maximo Agresso SmarTeam Catia HR/Lønn Siemens En gjennomgående flyt av data gjennom hovedsystemene er noe Sevan jobber med å få på plass.

8 Veien til effektivt vedlikehold Maximo-Agresso MaximoAgresso Valutakurs Leverandørregister Innkjøpsordre Varemottak • Agresso eksporterer daglig oppdaterte valutakurser til Maximo • Leverandørregister vedlikeholdes i Agresso og eksporteres til Maximo • Innkjøpsordre opprettes i Maximo og eksporteres fortløpende til Agresso ved godkjenning • Varemottak registreres i Maximo og eksporteres fortløpende til Agresso

9 Veien til effektivt vedlikehold Ikke integrasjon av GL konto komponenter • Forutsetter vedlikehold både i Maximo og Agresso Ikke felles artikkelregister • Maximo vedlikeholder eget artikkelregister • Agresso har i sitt artikkelregister tre dummy artikler: SERVICE, MATERIAL og ITEM  Ordrelinjer av typen SERVICE eksporteres fra Maximo med SERVICE som artikkelnummer  Ordrelinjer av typen MATERIAL eksporteres fra Maximo med MATERIAL som artikkelnummer  Ordrelinjer av typen ITEM eksporteres fra Maximo med ITEM som artikkelnummer Maximo-Agresso

10 Veien til effektivt vedlikehold External system InboundOutbound Maximo adapter Interface Integration Point Integration Point Integration Object Integration Object Maximo MBO Integrasjonsobjekter – datasett som får sitt innhold fra en eller flere MBO. Kan også inneholde brukerdefinerte og non-persistent felt. Integrasjonsgrensesnitt – assosieres med spesifikke inte- grasjonsobjekter. Gjør integrasjonsobjekter og punkt tilgjengelig for eksternt system. Eksternt system – konfigurasjon som spesifiserer hvilket adapter og hvilke grensesnitt og køer som skal benyttes i en integrasjon. Køer – meldingslagre med innkommende og utgående data. Integrasjonspunkt – gir tilgang til MBO data ved å referere integrasjonsobjekter. Maximo Enterprise Adapter

11 Veien til effektivt vedlikehold Maximo har tre forhåndsdefinerte køer • Continuous Inbound (cqin) Prosesserer innkommende transaksjoner fortløpende og fortsetter prosesseringen selv om enkelte transaksjoner feiler. • Sequential Inbound (sqin) Prosesserer innkommende transaksjoner i samme rekkefølge som de blir lagt i køen – FIFO. Dersom en feil oppstår blir ikke nye transaksjoner behandlet før feilen er rettet. • Sequential Outbound (sqout) Prosesserer utgående transaksjoner i samme rekkefølge som de blir lagt i køen – FIFO. Dersom en feil oppstår blir ikke nye transaksjoner behandlet før feilen er rettet. Maximo Enterprise Adapter

12 Veien til effektivt vedlikehold Maximo Integration Gateway Innkommende data • Maximo kan motta transaksjoner som flatfiler, XML eller via Interface tabeller.  Interface tabeller er definerte tabeller i en relasjonsdatabase som eksterne systemer kan fylle fortløpende med transaksjoner som så blir prosessert av Maximo ved et gitt interval. • Maximo kan motta XML transaksjoner via Enterprise JavaBeans (EJB), HTTP/HTTPS eller Web service. Utgående data • Maximo kan kommunisere med eksterne systemer på følgende måter:  Enterprise JavaBeans (EJB)  Flatfiler  HTTP (Utgående data leveres som XML til URL)  Interface Tables  Java Message Service (JMS)  Web service  XML fil Kommunikasjon - Muligheter

13 Veien til effektivt vedlikehold • Integrasjonsbehov – hvilke data skal utveksles  Leverandørregister, valutakurs, innkjøpsordre og varemottak • Eierskap – hvilket system skal eie og vedlikeholde hvilke data  Leverandørregister vedlikeholdes i Agresso  Valutakurs blir oppdatert i Agresso og eksportert til Maximo  Innkjøpsordre opprettes og godkjennes i Maximo, eksporteres til Agresso når ordren blir godkjent  Varemottak registreres i Maximo, eksporteres til Agresso • Problemstillinger  En gitt innkjøpsordre skal kun eksporteres til Agresso en gang  Endringer som gjøres i tidligere godkjente innkjøpsordre må likevel reflekteres i Agresso  Ikke felles artikkelregister • Kommunikasjonsmuligheter  Agresso kan ta imot flatfiler i eget format på eget importområde  Agresso kan eksportere XML filer på eget eksportområde Kartlegging

14 Veien til effektivt vedlikehold Maximo MEA Dot.NET applikasjon (Windows Service) Dot.NET applikasjon (Windows Service) XML XML via HTTP Post XMLFlat Logg Agresso Eksport fra Maximo 1.Brukerhandlinger i Maximo får MEA til å generere XML-filer om hvilke data som er oppdatert 2.XML-filene plukkes opp, sorteres og brukes som grunnlag for å generere flatfiler som kan leses av Agresso 3.Kopi av eksporterte filer arkiveres Import fra Agresso 1.Agresso genererer på gitte intervaller XML filer med leverandørregister og valutakurser 2.XML-filene plukkes opp og sendes til MEA via HTTP post 3.Kopi av importerte filer arkiveres Arkiv

15 Veien til effektivt vedlikehold Agresso har ikke felles artikkelregister med Maximo, men bruker i stedet dummy artikler – SERVICE, MATERIAL og ITEM Alle ordrelinjer i Maximo har en linjetype. Linjetypen avgjør hvilket artikkelnummer som legges inn i eksportfilen fra Maximo. Dette gjøres automatisk ved hjelp av et sett regler som er definert på integrasjonsgrensesnittet for innkjøpsordre. MaxmoEksportfil ArtikkelLine TypeArtikkel 10023ITEM MATERIAL SERVICE Artikkelregister

16 Veien til effektivt vedlikehold • En gitt innkjøpsordre skal kun eksporteres til Agresso en gang • Endringer som gjøres i tidligere godkjente innkjøpsordre må likevel reflekteres i Agresso For å løse dette blir endrede innkjøpsordre behandlet som en egen integrasjon og eksportert i et eget filformat som Agresso kan behandle annerledes enn den opprinnelige innkjøpsordren. I Maximo krever dette et flagg som settes første gang ordren eksporteres og som blir sjekket hver gang ordren godkjennes. Innkjøpsordre

17 Veien til effektivt vedlikehold WAPPR APPR XML 0 WAPPR APPR XML 1 Flatfil Innkjøpsordre Flatfil Innkjøpsordre Flatfil Ordreendring Flatfil Ordreendring 1. Innkjøpsordre opprettes 2. Innkjøpsordre godkjennes • Sjekk om ordre er eksportert tidligere (Nei) • Eksporter uten å sette flagg, oppdater database 3. Innkjøpsordre endres 4. Innkjøpsordre godkjennes på nytt • Sjekk om ordre er eksportert tidligere (Ja) • Eksporter og sett flagg Innkjøpsordre

18 Veien til effektivt vedlikehold USD Dot.NET applikasjon (Windows Service) Dot.NET applikasjon (Windows Service) NOK BRL USD D1 USD S1 USD SM NOK KA BRL B2 BRL PS Maximo MEA Leverandørregister • Agresso eksporterer fullt leverandørregister for hvert selskap Valutakurser • Agresso har ett register med valutakurser felles for alle selskap • Maximo har ett register for hvert selskap • Hvert selskap i Maximo trenger valutakurser mot sin basis valuta • Agresso eksporterer en fil for hver basis valuta (USD, NOK og BRL) • Integrasjonsservicen bruker de eksporterte filene fra Agresso til å generere en fil for hvert selskap Import Agresso

19 Veien til effektivt vedlikehold Tre applikasjoner i integrasjonsmodulen: • Integration Objects • Integration Interfaces • External System Integration Objects • Ett objekt for hver integrasjon Konfigurasjon – Integration Objects

20 Veien til effektivt vedlikehold • Hvert objekt kobles mot en eller flere MBO Konfigurasjon – Integration Objects

21 Veien til effektivt vedlikehold • Ett grensesnitt for hvert integrasjonsobjekt • Hvert grensesnitt kan kobles mot egenutviklede Java-klasser • AGPOVOExport sjekker og oppdaterer en oppslagstabell og setter flagg i den eksporterte XML-filen Konfigurasjon – Integration Interfaces

22 Veien til effektivt vedlikehold • Det kan defineres sett med regler for hver MBO i hvert grensesnitt • POSTATUSSKIP hindrer eksport av innkjøpsordre som ikke er godkjente • POCHGSKIP hindrer eksport av innkjøpsordre med mindre status er endret Konfigurasjon – Integration Interfaces

23 Veien til effektivt vedlikehold • Regler for å erstatte artikkelnummeret i den eksporterte XML-filen med et dummy-nummer basert på ordrelinjens linjetype Konfigurasjon – Integration Interfaces

24 Veien til effektivt vedlikehold • Spesifiserer adapter, grensesnitt og køer • AGPOVOInterface og AGRECEIVEDInterface er konfigurert som utgående grensesnitt Konfigurasjon – External System

25 Veien til effektivt vedlikehold • AGEXCHANGEInterface og AGVENDORInterface er konfigurert som grensesnitt for innkommende data • AGEXCHANGEInterface benytter Continuous Queue • AGVENDORInterfave benytter Sequential Queue Konfigurasjon – External System

26 Veien til effektivt vedlikehold Maximo – Replikeringsløsning  Løsningen bygger på bruken av Maximo sin egen adapter for utveksling av data: MEA – Maximo Enterpise Adapter (XML, flatfiler, Ascii format)  En sentral installasjon av Maximo som er Master database for desentraliserte installasjoner  Master databasen inneholder all grunndata for løsningen. Kontoplaner, valuta, valutakurser, verdilister etc.  Utveksling av data skjer etter en oppsatt tidsplan eller manuell ved overstyring  Replikeringen styres av utgående og inngående prosesser MX Master DB MX Site C MX Site B MX Site A

27 Veien til effektivt vedlikehold Muligheter integrasjon Maximo v6 og v7 • Oversikt av Integrasjonsrammeverk (Integration Framework Architecture) • Integrasjonsforbedringer og endringer fra versjon 6.x to 7.1 • Maximo 7.1 Integrasjon – Ny funksjonalitet

28 Veien til effektivt vedlikehold Integrasjonsrammeverk Hva er Integration Framework? Integrasjonsrammeverket (Integration Framework) er en integrert del av Tivoli Process Automation Engine (TPAE). Det muliggjør synkronisering og integrering av data og applikasjoner mellom applikasjoner som benytter TPAE og et eksternt system. Det finnes 58 forhåndsdefinerte objektstrukturer som kan benyttes når integrasjonsrammeverket er satt opp. Integrasjonsrammeverket er fullstendig konfigurerbart. Det er muligheter for å endre grensesnittenes grunnleggende egenskaper basert på regler (uten programmering) og ved Java tilpasninger.

29 Veien til effektivt vedlikehold Integrasjonstyper Integrasjonstyper definerer hvordan integrasjonen blir utført. Det finnes tre typer: • Dataintegrasjon • OMP Integrasjon • Applikasjon integrasjon

30 Veien til effektivt vedlikehold Integrasjonsretning Kan gå en eller begge veier.

31 Veien til effektivt vedlikehold Transaksjons håndtering Integration Framework kan integrere en applikasjon med et eksternt system via asynkron eller synkron prosessering. Asynkron prosessering innebærer at de to systemene ikke kommuniserer i sanntid. Transaksjonen sendes fra applikasjonen til køen og fra køen videre til det eksterne systemet. Det eksterne systemet sender transaksjonen til køen som så sender den til applikasjonen. Synkron prosessering betyr at de to systemene kommuniserer i sanntid. Dette krever at begge systemene kjører samtidig.

32 Veien til effektivt vedlikehold Operasjoner En integrasjon kan ha ulike tilnærminger til transaksjonene

33 Veien til effektivt vedlikehold Prosessflyt 6/24/2014 Asynkron prosessering benytter køer og bygger transaksjoner ved hjelp av Integration Data Dictionary (IDD)

34 Veien til effektivt vedlikehold Utgående transaksjoner (OutboundTrans.) Data kan eksporteres manuelt, eller transaksjoner kan utløses av hendelser i systemet

35 Veien til effektivt vedlikehold Hendelser (Events) En hendelse i systemet får Event Manager til å sjekke om det er registrert en Listener for hendelsen

36 Veien til effektivt vedlikehold Utgående format (End Points) End Point er der en utgående transaksjon ender

37 Veien til effektivt vedlikehold Inngående flyt (Inbound flow) Inngående data kan komme fra XML, flatfiler eller interface tables, og kan komme via HTTP, Web Service eller EJB

38 Veien til effektivt vedlikehold Integrasjonsendringer 6.x til 7.x •Integration Objects har endret navn til Object Structures – Integration Point – fjernet – flyttet sammen med Object Structure •Interfaces separert ved retning og gitt nytt navn – Publish Channels = Outbound Interface – Enterprise Services = Inbound Interface

39 Veien til effektivt vedlikehold Terminologiendringer Version 6. Maximo Enterprise Adapter (MEA) Integration Objects Integration Point Outbound Interface Inbound Interface Interface Controls Version 7 Integration Framework Object Structures N/A – Collapsed into Obj St Publish Channel Enterprise Service Integration controls

40 Veien til effektivt vedlikehold Integrasjon Meny Release 6 Integration Integration Objects Integration Interfaces External Systems Release 7 Integration Object Structures Publish Channels Enterprise Services External Systems Invocation Channels Web Services Library End Points Logical Management Operations Integration Modules Launch in Context Message Reprocessing Message Tracking

41 Veien til effektivt vedlikehold Maximo 7.1 integrasjon – Ny funksjonalitet • Services • Object Structure • Standard • Web Service Library • Invocation Channels • Maximo initiated invoke of an external service • Message Tracking and Reprocessing • Two new applications • Data Import • Enhanced features for Preview Mode functionality • PMP - OMP Integration • LIC – Launch in Context • Additional out-of-the-box Content • New Object Structures and other content provided out of the box

42 Demo: Maximo – Agresso integrasjon Veien til effektivt vedlikehold

43 Spørsmål? Veien til effektivt vedlikehold


Laste ned ppt "Workshop 3: Integrasjoner, Sevan Marine Lars Henriksen,Magnus Thue Øyen og Jon Terje Holm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google