Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TK Larsen Professor dr. med UiB Prosjektleder for TOPP-klinikken

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TK Larsen Professor dr. med UiB Prosjektleder for TOPP-klinikken"— Utskrift av presentasjonen:

1 TK Larsen Professor dr. med UiB Prosjektleder for TOPP-klinikken
Er schizofreni ”egentlig” en forstyrrelse i ”ipseitet”? TK Larsen Professor dr. med UiB Prosjektleder for TOPP-klinikken

2 oversikt Begrepsavklaring Basic Symptoms modellen
Tidlige ”jeg-forstyrrelser” SIPS-skalaen Klinisk betydning TK Larsen TOPP-klinikken

3 utvikling av psykose TIPS TOPP Vanligvis behandling DUP Prodromal
start av psykose TK Larsen TOPP-klinikken

4 Parnas/Sass/Handest Schizofreni er en forstyrrelse i selv-forståelse
”an ipseity disturbance”; ips = selv eller seg selv (lat) Forstyrrelser i self-awareness; Hyperrefleksivitet Opplevelse av å ikke ha et samlet jeg TK Larsen TOPP-klinikken

5 IPSEITET = the experiential sense of being a vital and self-coinciding subject of experience og first person perspective of the world (ipse is latin for ”self” or ”itself”) Sass and Parnas 2004 TK Larsen TOPP-klinikken

6 Ipseitet-forstyrrelsen
Hyperrefleksivitet; en slags overdrevet selv-bevissthet hvor man erfaring seg selv eller aspekter ved ens selv, som noen slags ytre objekter Svekkelse av ”self-affection”; den grunnleggende opplevelsen av å være en samlet/konstant enhet… TK Larsen TOPP-klinikken

7 begreper Prodromalsymptomer DSM-III-R Pre-psykose/ pre-schizofreni
At risk mental state Basic symptoms TK Larsen TOPP-klinikken

8 basic symptoms forklaring vrangforest., hallusinasjoner,
tankeforst. etc tid psykose forklaring ”rare” ikke-psykotiske opplevelser irritasjon frustrasjon, etc;

9 men symptomer av en annen karakter.
De grunnleggende symptomene i BS-modellen er ikke kun ”milde” varianter av symptomene på psykose, men symptomer av en annen karakter. TK Larsen TOPP-klinikken

10 selv’et Innen kognitiv analytisk filosofi ser vi en underminering av ideen om et selv; selvet som en Konstruksjon Folkelig illusjon Narrativ fiksjon Som en språklig følge av en feilaktig bruk av det selvrefleksive pronomen… TK Larsen TOPP-klinikken

11 selv’et Dette ”forsvunnede selv’et” kan vi ikke forholde oss til i psykiatrien; mange pasienter strir med jeg-forstyrrelser J.Parnas

12 selv’et; fenomenologisk analyse
Basis nivå; erfaringen som noe gitt i første person; prefleksivt. Erfaring og selv er ikke separate størrelser. Refleksjons-nivå; selvforståelse som en bevissthet om at jeg har et ”jeg” Mer komplekse nivåer; person; sosial selv; stil; vane; selvfølelse; selv-image osv. J.Parnas

13 selv’et; 6 karakteristika
Sammenhengende – over tid Ipseitet (eierskap) – grunnlag for følelsen av vitalitet Utgangspunkt for frivillige handlinger Privat – subjektivt Kroppslig forankret Vedvarer – men har ingen utstrekning P. Handest 2004

14 selv’et; 6 forstyrrelser
Forstyrret kontinuitet; f.eks en observerende og observert del Følelse av tomhet – minsket vitalitet Opplevelse av at handlingene ikke springer ut av en selv – kan være noe som bare skjer med personen P. Handest 2004

15 selv’et; 6 forstyrrelser
Tap av det private selv  oppløste selvgrenser – egne tanker oppleves som andres eller at andre kan lese dem… Kroppslig fremmedfølelse (somatisk depersonalisasjon) Bevisstheten oppleves som å ha en form eller utstrekning – i kombinasjon med 4.; som noe plassert utenfor hodet P. Handest 2004

16 historisk Er jeg-forstyrrelser sett på som noe grunnleggende ved schizofreni: Franske psykiatere E. Bleuler Kraepelin Jaspers TK Larsen TOPP-klinikken

17 DSM/ICD Lite fokus på jeg-forstyrrelser ved psykose
Negative symtpomer = mest endringer i atferd Positive symptomer = sen-symptomer i forhold til jeg-forstyrrelsene TK Larsen TOPP-klinikken

18 DSM/ICD Stemmer det nødvendigvis at schizofreni er så heterogent som moderne klassifikasjon vil ha det til? Eller finnes det underliggende forstyrrelser som binder de ulike symptomene sammen? TK Larsen TOPP-klinikken

19 Retrospektive studier
Paul Møller; dybdeintervjuer med 20 førstegangs-psykoser Alle hadde forstyrrelser i selv-opplevelse Mange hadde vært opptatt med metafysiske/ overnaturlige eller filosofiske emner TK Larsen TOPP-klinikken

20 Retrospektive studier
Josef Parnas; pilot-studie med 19 pasienter Liknende funn som hos Møller Subjektive forstyrrelse målt ved BSABS selvforstyrrelser skilte best mellom schizofreni og bipolar lidelse Copenhagen Prodromal Study: selvforstyrrelser er spesifikke for schizofreni sammenliknet med schizotypi og andre psykiske lidelser (medisinsk avhandling av P. Handest – under evaluering) TK Larsen TOPP-klinikken

21 Prospektiv studie forts.
En del nyere studier tyder på at det er mulig å identifisere forstadier til psykose Delvis bygger disse på teorien om tidlige selv-forstyrrelser SIPS = Structured Interview for Prodromal Symptoms McGlashan/Miller/Woods; Prime-clinic Yale Psychiatric Institute TK Larsen TOPP-klinikken

22 PACE 20 pasienter fulgt 6 mndr; 40 % utviklet psykose
randomisert ikke-blind klinisk studie på 60 pasienter (32 fikk risperdal); 12,5% i behandlingsgruppen 36% i kontrollgruppen utviklet psykose TK Larsen TOPP-klinikken

23 SIPS Structured Interview for Prodromal Symptoms
Definerer 3 typer prepsykose Svekket positive symptomer Ultrakort psykose Genetisk risiko med psykososialt funksjonsfall TK Larsen TOPP-klinikken

24 PRIME Randomisert dobbel-blind studie hvor man sammenlikner zyprexa med placebo 33% utviklet psykose innen 1 år (N = 24) personlig meddelelse McGlahan 12/02 TK Larsen TOPP-klinikken

25 TOPP Pasienter som oppfyller kriteriene på hypopsykose etter SIPS følges med psykoterapi som eneste behandling Inkludert 32 pasienter med hypopsykose (220 utredet) Av disse har 5 konvertert (16%) TK Larsen TOPP-klinikken

26 klinisk betydning Beskrivelse av selv-forstyrrelser kan kanskje identifisere i forstadier til psykose Selv-forstyrrelser er sentrale tema i tidlig psykose behandling Pasientene mangler ofte begreper for disse problemene; god utredning hjelper til konseptualisering TK Larsen TOPP-klinikken

27 Jeg-forstyrrelser i SIPS
overvurderte oppfatninger s.9 (hyperrefleksivitet) økt fokus på egne oppfatninger – pseudofilosofi Andre uvanlige tanker s.10 nihilistiske ideer P2 Somatiske forstyrrelser s.15 fokus på kroppsopplevelser N4 Redusert opplevelse av følelser og selvet s.26 TK Larsen TOPP-klinikken

28 Jeg-forstyrrelser i SIPS
Motoriske forstyrrelser s.35 desautomatisering G4 Svekket toleranse for normale påkjenninger s.35 TK Larsen TOPP-klinikken

29 begreper Prodromalsymptomer DSM-III-R Pre-psykose/ pre-schizofreni
At risk mental state Basic symptoms Hypopsykose TK Larsen TOPP-klinikken

30 hypopsykose Tilsvarer attenuated symptoms i SIPS
Er en symptomatisk tilstand Hjelpsøkende pas Behandlingen begrunnes i de aktuelle symptomene TK Larsen TOPP-klinikken

31 hypopsykose A Critical Discussion of the Use of Concepts in Relation to Early Intervention in Psychosis; Do We Really Know What We Are Talking About? In Schizophrenia; challanging the orthodox. McDonald and Colm (eds).Taylor and Francis. London UK ISBN TK Larsen TOPP-klinikken


Laste ned ppt "TK Larsen Professor dr. med UiB Prosjektleder for TOPP-klinikken"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google