Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brystkreft og etnisitet Ida Bukholm Avd sjef/professor Ahus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brystkreft og etnisitet Ida Bukholm Avd sjef/professor Ahus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brystkreft og etnisitet Ida Bukholm Avd sjef/professor Ahus

2 Prognostiske faktorer ved brystkreft •TNM- aller viktigste prognostiske faktor 2 T1: < 2 cm T2: 2-5 cm T3:> 5 cm T4: innvekst i hud/musklatur N0: ikke metastaser til lymfekirtler N1-N3: metastaser M: spredning til andre Andre faktorer: Reseptor status Her-2 status Ki-67 status

3 Kirurgisk behandling •Bryst bevarende •Abaltio (fjerning av brystet) •SN (Sentinel node) •Axille glandel toalett 3

4 Stadium; Primært operabel brystkreftsykdom •Stadium I •kliniskT1N0M0 •Stadium II •kliniskT0-2N1M0 •kliniskT2N0M0 4

5 Stadium; primært inoperabel •Stadium II •kliniskT3N0M0 •Stadium III •kliniskT0-2N2M0 • •kliniskT3N1-2M0 • •kliniskT4N0-2M0 • •kliniskT0-4N3M0 •Stadium IV •kliniskT1-4N0-3M1 5

6 Brystkreft 6

7 Brystkreft overlevelse Norge (Kreftregistret) Totalt: 85,2% (14,8) Stadium I: 93,8% Stadium II: 82.8% Stadium III: 67,7% Stadium IV: 17.8% Totalt: 88.3% (11,7%) Stadium I: 95,3% Stadium II: 87,5 Stadium III: 69.1 Stadium IV:

8 Bakgrunn •Innvandrerpopulasjonen i Norge har økt raskt siden slutten •Definisjon fra SSB: –Innvandrere er bosatte i Norge som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre. –Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er født i utlandet. •Disse to gruppene utgjør 11,4 % av totalpopulasjonen i 2009 – personer • innvandrere • norskefødte med innvandrerforeldre •I Helse Sør-Øst bor ca 70 % av alle innvandrere –I Oslo utgjør de 28% av befolkningen

9 Materiale og metode •Data fra de pasientadministrative dataene fra •Data er linket til SSB: –Sosioøkonomisk status (utdanning, inntekt, sivilstand) –Etnisk data (proxy for etnisitet er personens eller foreldrenes fødeland) –Levende/død status (Folkeregisteret) –Dødsårsak (Dødsårsaksregisteret) •Brystkreft: – diagnosekodene C50.0-C50.9 •Kolorektalkreft: –diagnosekodene C18.0-C18.9 og C20 •Utvalget skal omfatte insidensen

10 KrefttypeNorgePakistanSomaliaSri Lanka Bryst Kolorektal Krefttype Bryst Kolorektal Antall tilfeller i de ulike etniske gruppene og den norske populasjonen Antall tilfeller per år

11 Ikke norsk etniske kvinner journal gjennom gang så langt •50 kvinner •60% stadium 2 (30 % i kontroll gruppen) •30 % lokal avansert (ingen i kontroll gruppen) •Screening: 15% (60% i kontroll gruppen) 11

12 Pasient Karakteristika Ablatio 75% ( rundt 30% i kontroll gruppen) Axille glandel toalett 50% (20% i kontroll gruppen) Gjennomsnitts alder: Pakistan 47,8 år (68-34) SriLanka 46.6 år (75-31) Somalia 43 år (48-24) 12

13 Residiv -mortalitet •Residiv: 57% •Mortalitet: ca 35% •Tallene er her ikke helt riktige –Ser ut som at flere med spesielt Pakistansk bakgrunn flytter tilbake etter diagnosen og tilbake fall –Mortaliteten hos de Somaliske kvinnene er over 50% (her er antallet lite) 13

14 Nylig publiserte studier internasjonalt •Steven Whitman et al; J Community Health (2011) 36:588–596 –Høyre dødelighet blant Afro-Amerikanere • Gertraud Maskarinec et al; Women's Health (2011) 7(6), 677– 687 (Review) •Forskjell I overlevelse mellom Afro-Amerikanske og Amerikanske kvinner Omid Beiki et Breast Cancer Research Januar 2012 Register dat, viser 2.5 x høyre dødlighet blant Aferikansk bakgrunn. Vanskelig å sammenligne 14

15 Hva videre? •Gjøre ferdig journaler •Se på SES •Kan se ut som at selv innen samme stadium er residiv og mortalitet høyere hos etnisk ikke norske kvinner –Biologiske forskjeller? (se på tumorvev) –Mange har diabetes og fysisk inaktive • Kan dette forklare forskjellen i overlevelse innen samme stadium? –Sette inn tiltak rettet spesielt mot denne gruppen etter kreftdiagnosen? Livsstils intervensjon? Nødvendig med tiltak fra sentrale myndigheter for å utjevne forskjeller •Mer informasjon? •Lavere alders grense for screening for 15

16

17

18 18 Cancer mortality. Stepwise multivariate logistic regression, including ethnicity, age, stage, screening and diabetes as co-variates


Laste ned ppt "Brystkreft og etnisitet Ida Bukholm Avd sjef/professor Ahus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google