Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Innvandrere i norske kommuner Demografi, levekår og deltakelse i arbeidsstyrken Silje Vatne Pettersen (red.) SSB Rapport 2009/36 Agnes Aaby Hirsch.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Innvandrere i norske kommuner Demografi, levekår og deltakelse i arbeidsstyrken Silje Vatne Pettersen (red.) SSB Rapport 2009/36 Agnes Aaby Hirsch."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Innvandrere i norske kommuner Demografi, levekår og deltakelse i arbeidsstyrken Silje Vatne Pettersen (red.) SSB Rapport 2009/36 Agnes Aaby Hirsch Kristin Henriksen Lanseringsseminar, IMDi, 16. oktober 2009

2 2 Disposisjon • Del 1: –Oppbygging av rapporten og variabler, definisjoner –Kommuner som er med i rapporten - avgrensing –Innvandrere med samme landbakgrunn – variasjon mellom kommuner. Eksempler på noen variabler og sammenhenger • Del 2: –Er små kommuner ”best på integrering”? –Hvilke forskjeller i sysselsetting finner vi mellom kommunene?

3 3 Oppbygging av rapporten - definisjoner

4 4 Kapittel 2 – en oversikt Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn. 1.1.2008. Antall. - Oslo - Bergen - Stavanger - Osv.

5 5 Hva sier rapporten noe om? • Kjønn. 1.1.2008. • Alder. 1.1.2008. • Botid. 1.1.2008. • Innvandringsgrunn. 1.1.2008. • Husholdningsstørrelse og –type. 1.1.2008. • Sivilstand.1.1.2008. • Utdanningsdeltakelse (19-24 år). 1.10.2007 • Deltakelse i arbeidsstyrken, sysselsetting, arbeidsledighet (25-54 år). Kvinner og menn. 4. kvartal 2007. • Næringstilknytning blant sysselsatte. 4. kvartal 2007. • Økonomisk selvhjulpenhet. 1.1.2007. • Nyere tall: www.ssb.no/innvandringwww.ssb.no/innvandring

6 6 61 kommuner – hvorfor nettopp disse?

7 7 Maks 20 kommuner per kapittel Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå Innvandrere fra Russland, etter kjønn og kommune. 1.1.2008. Prosent.

8 8 Minst 50 personer i basistallet Innvandrere fra Russland, etter utdanningsdeltakelse og kommune. 19-24 år. 1.10.2007. Prosent. Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

9 9 Sammenheng mellom noen variabler

10 10 Hvor lenge har man bodd i Norge? Innvandrere fra Afghanistan, etter botid og kommune. 1.1.2008. Prosent. Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå • I Trondheim og Kristiansand er gjennomsnittlig botid noe kortere enn i andre kommuner • I Skedsmo er botiden blant afghanere noe lenger, og relativt færre nyankomne

11 11 Hvorfor har man innvandret? Innvandrere fra Bosnia-Hercegovina, etter innvandringsgrunn og kommune. 1.1.2008. Prosent. Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå • De aller fleste fra Bosnia-Hercegovina har kommet som flyktninger – gjelder alle kommuner

12 12 Hvor mange bor i husholdningen? (Irak) Innvandrere og norskfødte med foreldre fra Irak, etter antall personer i husholdningen og kommune. 1.1.2008. Prosent. Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

13 13 Hvor mange er i arbeidsstyrken? Innvandrere fra Somalia, etter deltakelse i arbeidsstyrken og kommune. 25-54 år. 4. kvartal 2007. Prosent. Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå • Arbeidsstyrken er både sysselsatte og registrert arbeidsledige • Forskjeller mellom kvinner og menn Menn 65 prosent Kvinner 33 prosent Menn 53 prosent Kvinner 49 prosent

14 14 ”Økonomisk selvhjulpenhet” – en nyttig men vanskelig indikator • Halvparten av befolkningen bor i husholdninger hvor 88 prosent eller mer av husholdningens inntekt stammer fra yrkesinntekt (høy eller middels høy selvhjulpenhet) • 35 prosent av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand og Europa utenom EU-15 og Norden bor i slike husholdninger (høy eller middels høy selvhjulpenhet)

15 15 Hvor mye av inntekten er yrkesinntekt? (Afghanistan) Innvandrere og norskfødte med foreldre fra Afghanistan, etter grad av økonomisk selvhjulpenhet og kommune. 1.1. 2007. Prosent. Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå Lav = 56 prosent eller mindre av husholdningens inntekt består av yrkesinntekt Middels lav = 57-87 prosent av husholdningens inntekt består av yrkesinntekt Middels høy = 88-96 prosent av husholdningens inntekt består av yrkesinntekt Høy = 97 prosent eller mer av husholdningens inntekt består av yrkesinntekt Nyankomne flyktninger

16 16 Innvandrere og norskfødte med foreldre fra Irak, etter grad av økonomisk selvhjulpenhet og kommune. 1.1. 2007. Prosent. Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå Hvor mye av inntekten er yrkesinntekt? (Irak) Lav = 56 prosent eller mindre av husholdningens inntekt består av yrkesinntekt Middels lav = 57-87 prosent av husholdningens inntekt består av yrkesinntekt Middels høy = 88-96 prosent av husholdningens inntekt består av yrkesinntekt Høy = 97 prosent eller mer av husholdningens inntekt består av yrkesinntekt Færre bor i store husholdninger

17 17 Del 2 • Variasjon mellom store og små kommuner? • Sysselsetting i utvalgte kommuner

18 18 ”Små kommuner er best på integrering”

19 19 Hva er en liten kommune i ”innvandrersammenheng”? • 1. En kommune som er lite sentral? • 2. En kommune som har få innbyggere? • 3. En kommune som har få innvandrere? • 4. En kommune hvor innvandrere utgjør en liten andel av innbyggertallet? • Og hva er ”integrering”?

20 20 Kommunenavn Kommunens sentralitetsgrad Antall innbyggere Antall innvandrere Andel innvandrer e DrammenSentrale kommuner50 000 - 99 9995 000 - 9 99910.0 - 15.1 KongsbergSentrale kommuner12 500 - 24 9991 000 - 4 9992.5 - 4.9 RingerikeSentrale kommuner25 000 - 49 9991 000 - 4 9992.5 - 4.9 HoleSentrale kommuner0 - 12 4990 - 4992.5 - 4.9 Nes (Busk.) Minst sentrale kommuner0 - 12 4990 - 4992.5 - 4.9 Gol Minst sentrale kommuner0 - 12 4990 - 4995.0 - 9.9

21 21 Små kommuner er liiiiitt bedre Sysselsetting 4. kvartal 2007, 15-74 år Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk, SSB

22 22 Hva så med kommunene?

23 23 Bosnia- Hercegovina Filippinene India Irak Iran … Sandnes

24 24 Hvilke forskjeller finner vi mellom kommunene? • Etter Aalandslid-rapporten: ”Bærum gjør det bra fordi de har spesielle typer flyktninger/innvandrere” • Sysselsettingsnivået blant innvandrerne i 15 kommuner • Sammenligner en landgruppes sysselsetting i en kommune med landgruppens nivå i landet –Vietnamesere i Drammen sammenlignet med vietnameserne i Norge • Fremdeles kan sammensetningen av en gruppe variere – Somaliere i Bærum har lenger botid enn gjennomsnittlig botid for somaliere i Norge –Flere flyktninger fra Tsjetsjenia blant de fra Russland i Kristiansand sammenlignet med kommuner i nord

25 25 Skedsmo, Lørenskog og Ullensaker • Høyere sysselsetting for nær alle gruppene –Men her bor det få fra de nyere flyktningegruppene • Skedsmo: –Afghanere har langt lavere sysselsetting enn landsgjennomsnittet tross lenger botid, –Irakere høyere sysselsetting og indere og srilankesere langt høyere –Vietnamesere største gruppe, har også høyere sysselsetting • Lørenskog: Høy sysselsetting for nær alle grupper –Filippinere og indere skiller seg positivt ut med høy sysselsetting. Få au-pairer blant filippinerne sammenlignet med i Bærum og Asker –Største grupper Pakistan og Vietnam; 3 og 7 prostenpoeng over landsgjennomsnittet

26 26 Asker og Bærum Sandnes og Stavanger • Langt over landsgjennomsnittet for mange grupper, også for nyere flyktningegrupper • Somaliere i Bærum har 14 prosentpoeng høyere sysselsetting enn i landet generelt, og 2,5 års lenger botid • Afghanere i Bærum noe under landsgjennomsnittet, 2,5 års lenger botid • Selektivt flyttemønster og godt integreringsarbeid? • Også her høy sysselsetting for mange grupper, også for nyere flyktningegrupper • Flyktninger fra Balkan skiller seg positivt ut • Eks Kosovo 20 pp høyere sysselsetting i Sandnes • Tyrkerne skiller seg også positivt ut • Indere med lav botid, kvinner ikke i arbeidsmarkedet

27 27 Skien, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg • Gamle industrikommuner, relativt lav sysselsetting i hele befolkningen • Svært stor forskjell til landsgjennomsnittet for flere grupper. • Iranere og somaliere: langt lavere sysselsetting enn disse gruppenes landsgjennomsnitt • Eks: Somaliere har 18, 14, 10 og 6 pp lavere sysselsetting i Fredrikstad, Moss, Skien og Sarpsborg • Mange flyktninger flytter fra andre deler av landet til Østfold • Fredrikstad mottar nest flest sekundærflyttere etter Oslo • Flyktninger som flytter til Østfold er mindre ”økonomisk selvhjulpne” enn flyktningene som opprinnelig bor i fylket

28 28 5 store byer • Oslo – på gjennomsnittet • Bergen: 10 av 17 grupper under landsgjennomsnittet –Seks av ti menn fra Somalia sysselsatt – mot fem av ti i landet –Irakere og afghanere lavere sysselsetting i Bergen • Trondheim: 11 av 15 grupper under landsgjennomsnittet –Nyere flyktningegrupper lavere sysselsetting i Trondheim, særlig somaliere • Kristiansand: 8 av 14 under landsgjennomsnittet –Russere: Mange flyktninger fra Tsjetsjenia • Drammen: Mange grupper på landsgjennomsnittet –Irak og Somalia noe over landsgjennomsnittet

29 29 Hvorfor forskjeller? • Sammensetningseffekter: Fra samme land men likevel ulike mht botid, kjønnssammensetning, innvandringsgrunn, husholdningsstruktur, etc? • Arbeidsmarkedet i kommunen? • Flytter spesielle grupper til kommunen? De med råd flytter ut av Oslo til Lørenskog, Skedsmo, Asker, Bærum? Mindre selvhjulpne flytter til Østfold? • Kommunenes integreringsarbeid?

30 30 Takk for oss!


Laste ned ppt "1 1 Innvandrere i norske kommuner Demografi, levekår og deltakelse i arbeidsstyrken Silje Vatne Pettersen (red.) SSB Rapport 2009/36 Agnes Aaby Hirsch."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google