Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 NTL 12. mars 2013 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen Seniorrådgiver v/Koordinatorgruppen for innvandrerrelatert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 NTL 12. mars 2013 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen Seniorrådgiver v/Koordinatorgruppen for innvandrerrelatert."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 NTL 12. mars Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen Seniorrådgiver v/Koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå

2 NTL 12. mars Innhold: Demografi:  SSB definisjoner  Innvandring  Landbakgrunn  Innvandringsgrunn  Botid  Befolkningsvekst  Innvandrerflertall?  Muslimsk flertall? Levekår og deltakelse:  Sysselsetting  Utdanning  Valg  Statsborgerskap  Kriminalitet

3 NTL 12. mars SSBs definisjoner og tall per DefinisjonerAntallAndel av befolkningen Innvandrere: personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre ,0 % Norskfødte med innvandrerforeldre: Barn innvandrerpar får etter ankomst til Norge (etterkommere, andregenerasjon) ,2 % I alt ,2 %

4 NTL 12. mars Andre grupper DefinisjonerAntallAndel av befolkningen Én av foreldrene er innvandrer: • 73 % under 40 år, • ¾ fra Europa, USA, Canada ,1 % Én av foreldrene er innvandrer, én er etterkommer: • Snittalder= 6 år, 57% bor i Oslo • nær ¾ fra Pakistan og Tyrkia ,1 % Tredjegenerasjon – begge foreldre er etterkommere: • Snittalder= 4 år, 57% bor i Oslo • ¾ fra Pakistan og Tyrkia 3800,0 %

5 NTL 12. mars Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt flere på 40 år

6 NTL 12. mars Innvandrere fra 219 land i Norge

7 NTL 12. mars Antall bosatt Flest med bakgrunn fra Polen

8 NTL 12. mars Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre bosatt i 2005 og Store endringer!

9 NTL 12. mars Andel bosatte utenlandsfødte Norge nær EU snittet Kilde: Eurostat

10 NTL 12. mars Befolkningsvekst Norge blant land med høyest vekst i EU Kilde: Eurostat

11 NTL 12. mars Befolkningsveksten i Norge Økning siden EU-utvidelsen mot øst Kilde: Statistisk sentralbyrå

12 NTL 12. mars Nettoinnvandring % fra EU etc. i 2011

13 NTL 12. mars Nettoinnvandring, etter statsborgerskap 2010 og Fortsatt økning fra Polen og Litauen

14 NTL 12. mars Innvandring, etter landbakgrunn Norge høyest andel fra Baltikum og Polen Kilde: Nordisk statistisk årbok 2011

15 NTL 12. mars Ikke-nordiske innvandringer, etter innvandringsgrunn Flere enn før kommer på grunn av arbeid og familie. Kilde: Statistisk sentralbyrå I alt Arbeid Familie Flukt Utdanning Ukjent

16 NTL 12. mars Median botid for innvandrere i Norge Store variasjoner i botid Kilde: Statistisk sentralbyrå

17 NTL 12. mars Hvor mange innvandrere i framtiden? • Vanskelig å forutsi • Avhengig av forhold i Norge –Innvandringspolitikken, særlig angående flyktninger og familiegjenforening, men også arbeidstillatelser utenfor EU/EØS –Norsk økonomi og arbeidsmarked – hvor god er den relativt til andre land? –Holdninger til innvandrere og innvandring –Hvor attraktivt er det å bo i Norge (integrering, diskriminering osv) • Forhold utenfor Norge –Akutte kriser og situasjoner – nye flyktningstrømmer –Økonomiske konjunkturer –Internasjonal (EU/FN) politikk og forpliktelser • Utvandring: Hvor mange flytter tilbake til opprinnelseslandet? • Kortsiktig vs. langsiktig utvikling

18 NTL 12. mars Norge: Antallet innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrige befolkning Innvandrere ikke i flertall i Kilde: Statistisk sentralbyrå Uten innvandrerbakgrunn Resten av verden EU-land i Øst-Europa EU-land i Vest-Europa, USA, Can, Aust, NZ 28% 13%

19 NTL 12. mars Oslo: Antallet innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrige befolkning % med innvandrerbakgrunn i Oslo i Kilde: Statistisk sentralbyrå Uten innvandrerbakgrunn Resten av verden EU, USA, Can, Aust, NZ 47% 28%

20 NTL 12. mars • SSB registrerer ikke personer etter religion, tro eller livssyn. • SSB registrerer antallet medlemmer i tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte. • Kan gi tall på personer fra land der islam er største religion (”muslimske land”) • Ved inngangen til 2011: – fra ”muslimske” land = 4,1 % av Norges befolkning – registrerte medlemmer av muslimske trossamfunn = 2 % av Norges befolkning • Hvor mange i 2030 og 2060? Muslimsk flertall ?

21 NTL 12. mars Andel muslimer og Fortsatt liten minoritet i Vest-Europa i 2030 Kilde: PEW Research Center : The Future of the Global Muslim Population, January 2011

22 NTL 12. mars Nettoinnvandring fra muslimske land Andelen sunket kraftig

23 NTL 12. mars PAUSE

24 NTL 12. mars Levekår og deltakelse • Fokus på utsatte grupper • SSB skal speile samfunnet • Må være mulig å måle –Over tid –Mellom generasjoner • Viktige områder:  Sysselsetting  Utdanning  Valg  Statsborgerskap  Kriminalitet

25 NTL 12. mars ARBEID

26 NTL 12. mars Registrert sysselsatte. Prosent av personer år. 4. kvartal Store forskjeller mellom verdensregioner Innvandrere Hele befolkningen

27 NTL 12. mars Registrert sysselsatte. Prosent av personer år. 4. kvartal Store forskjeller mellom verdensregioner Afrika Asia Øst-Europa ellers, S-, M- og N-Am Norden, EU

28 NTL 12. mars Registrert sysselsatte. Prosent av personer år. 4. kvartal 2011 Somalia lavest sysselsetting Kilde: Statistisk sentralbyrå

29 NTL 12. mars Registrert sysselsatte. Prosent av personer år. 4. kvartal 2011 Sysselsettingen øker med botid… Nye EU land Asia Afrika Sør- og Mellom-Amerika

30 NTL 12. mars Registrert sysselsatte. Prosent av personer år. 4. kvartal 2010 På vei inn i arbeidsmarkedet? Hele befolkningen 25-29

31 NTL 12. mars UTDANNING

32 NTL 12. mars Høyeste oppnådde utdanningsnivå. 16+ år Prosent - Store variasjoner etter landbakgrunn… Kilde: Statistisk sentralbyrå

33 NTL 12. mars Andel ikke oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av 5 år. Start i Prosent - Mange innvandrergutter slutter på skolen… Kilde: Statistisk sentralbyrå Hele befolkningen Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre

34 NTL 12. mars Overgang fra videregående utdanning. Ny utdanningsaktivitet høsten Prosent - Men mange innvandrere som fullfører vg skole fortsetter i høyere utdanning Lærling Folke- høgskoler Videregåend e utdanning Fag- skoler Høyere utdanning Utdanning i utlandet Ikke i utdanning Elever, i alt1,26,14,72,024,91,359,8 Innvandrere0,90,65,91,327,11,462,7 Norskfødte med innvandrerforeldre 0,51,87,20,941,75,142,8

35 NTL 12. mars Overgang fra videregående utdanning. Ny utdanningsaktivitet høsten Prosent - Men mange innvandrere som fullfører vg skole fortsetter i høyere utdanning Lærling Folke- høgskoler Videregåend e utdanning Fag- skoler Høyere utdanning Utdanning i utlandet Ikke i utdanning Elever, i alt1,26,14,72,024,91,359,8 Innvandrere0,90,65,91,327,11,462,7 Norskfødte med innvandrerforeldre 0,51,87,20,941,75,142,8 Norskfødte med innvandrerforeldre: • Høyest andel som studerer • Både for menn og kvinner • Høyest for Kina, Sri Lanka, India, Polen.

36 NTL 12. mars VALGDELTAKELSE

37 NTL 12. mars Valgdeltakelse Stortingsvalg og lokalvalg Øket deltakelse blant de fra Afrika, Asia etc. Stortingsvalg Lokalvalg Hele befolkningen Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Norsk statsborgerskap Utenlandsk statsborgerskap

38 NTL 12. mars Valgdeltakelse Stortingsvalg og lokalvalg Øket deltakelse blant de fra Afrika, Asia etc. Stortingsvalg Lokalvalg Hele befolkningen Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre EU etc. Afrika, Asia etc. Norsk statsborgerskap Utenlandsk statsborgerskap

39 NTL 12. mars Representasjon på Stortinget og i kommunestyret: - Innvandrere og deres barn er underrepresentert • Stortinget: 0,6 % innvandrere • Kommunestyret: 2,5 % innvandrere • Valgt inn i norske kommunestyrer i 2011: –29 fra Pakistan –21 fra Somalia –5 fra Vietnam ! • Men… 6 av 10 innvandrerne fra Asia, Afrika etc. bor i en kommune hvor de er ’overrepresentert’ i sitt lokale kommunestyre (2007). Viktigst: Drammen og Oslo.

40 NTL 12. mars Tar innvandrere norsk statsborgerskap?

41 NTL 12. mars Årlig overgang til norsk statsborgerskap Antall. Stor økning på 30 år

42 NTL 12. mars Naturaliseringsrate, etter landbakgrunn. Innvandrere med minst 7 års botid Prosent. - Høyest rate for innvandrere fra Afrika

43 NTL 12. mars Andel med norsk statsborgerskap etter innvandringsbakgrunn. Uavhengig av botid Prosent av bosatte - Innvandrere: 32% norske borgere Kilde: Statistisk sentralbyrå

44 NTL 12. mars Andel med norsk statsborgerskap. Innvandrere med minst 7 års botid Prosent av bosatte - Innvandrere 7 år botid: 62% norske borgere Kilde: Statistisk sentralbyrå

45 NTL 12. mars KRIMINALITET

46 NTL 12. mars Straffede. Per 1000 innbyggere 15 år og over Reduksjon i andel straffede Kilde: Skardhamar (2011): Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrige befolkning. Rapporter 21/2011. Statistisk sentralbyrå

47 NTL 12. mars Andel straffede 15 år og eldre Prosent - Befolkningsstruktur betyr mye Kilde: Skardhamar (2011): Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrige befolkning. Rapporter 21/2011. Statistisk sentralbyrå

48 NTL 12. mars Integreringen i Norge en utfordring • Store forskjeller mellom grupper • Mange innvandrere får ikke innpass på arbeidsmarkedet vanskelig å lære norsk, få venner, øke levestandarden, trives… • Men … –går langsomt –er vanskelig –det er tegn til tilnærming i atferd og levekår over tid og mellom generasjoner

49 NTL 12. mars


Laste ned ppt "1 NTL 12. mars 2013 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen Seniorrådgiver v/Koordinatorgruppen for innvandrerrelatert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google