Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konflikter i klubber Arild Groven 27.10.2012/ Stjørdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konflikter i klubber Arild Groven 27.10.2012/ Stjørdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konflikter i klubber Arild Groven 27.10.2012/ Stjørdal

2 Formalia iht. NIFs lov • Klubbene er medlem av NIF og NSF • Alle organisasjons- og lovsaker skal behandles i NIF-linja • Medlemmene er medlem i klubben, ikke særforbundet og har sine rettigheter og plikter som klubbmedlem • Særforbundene har ikke domsmyndighet, med eventuelt unntak for saker omhandlende brudd på kampreglement. • Organisasjonsledd har påtalerett

3 Straffebelagte handlinger/unnlatelser • Bryter NIFs eller NIFs organisasjonsledds regler eller vedtak • Utøver rettstridig vold eller opptrer uredelig eller uhøvisk • Økonomiske misligheter • Opptreden som klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse.

4 Lovsaker i klubber tilsluttet NSF De vanligste konfliktområdene er: Uhøvisk opptreden, ødeleggelse av miljøet i klubben Nekte å etterkomme pålegg fra styret i klubben Nekting av medlemskap Økonomisk misligheter

5 Klubbenes sanksjonsmyndighet Disiplinærforføyninger, ikke straff • Irettesettelse • Bortvisning • Utelukkelse i inntil 1 mnd • Bot på inntil kr 5000,-, forutsatt at mulighet for bot fremkommer av et skriftlig regelverk som er gjort kjent

6 Straffebestemmelser • Irettesettelse • Bot • Tap av rett til å valgte eller oppnevnte verv • Tap av medlemskap (eksklusjon) • Tap av premier, mesterskap, poeng, plassering etc

7 Idrettens advokatkontor • NSF inngår avtale med Idrettens advokatkontor fom 2013 • Organisasjonsledd kan benytte avtalen • Spisskompetanse på lovsaker innen idretten og konflikter knyttet til skytebaner • Redusert pris for NSFs organisasjonsledd


Laste ned ppt "Konflikter i klubber Arild Groven 27.10.2012/ Stjørdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google