Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konflikter i klubber Arild Groven 27.10.2012/ Stjørdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konflikter i klubber Arild Groven 27.10.2012/ Stjørdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konflikter i klubber Arild Groven / Stjørdal

2 Formalia iht. NIFs lov Klubbene er medlem av NIF og NSF
Alle organisasjons- og lovsaker skal behandles i NIF-linja Medlemmene er medlem i klubben, ikke særforbundet og har sine rettigheter og plikter som klubbmedlem Særforbundene har ikke domsmyndighet, med eventuelt unntak for saker omhandlende brudd på kampreglement. Organisasjonsledd har påtalerett

3 Straffebelagte handlinger/unnlatelser
Bryter NIFs eller NIFs organisasjonsledds regler eller vedtak Utøver rettstridig vold eller opptrer uredelig eller uhøvisk Økonomiske misligheter Opptreden som klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse.

4 Lovsaker i klubber tilsluttet NSF
De vanligste konfliktområdene er: Uhøvisk opptreden, ødeleggelse av miljøet i klubben Nekte å etterkomme pålegg fra styret i klubben Nekting av medlemskap Økonomisk misligheter

5 Klubbenes sanksjonsmyndighet
Disiplinærforføyninger, ikke straff Irettesettelse Bortvisning Utelukkelse i inntil 1 mnd Bot på inntil kr 5000,-, forutsatt at mulighet for bot fremkommer av et skriftlig regelverk som er gjort kjent

6 Straffebestemmelser Irettesettelse Bot
Tap av rett til å valgte eller oppnevnte verv Tap av medlemskap (eksklusjon) Tap av premier, mesterskap, poeng, plassering etc

7 Idrettens advokatkontor
NSF inngår avtale med Idrettens advokatkontor fom 2013 Organisasjonsledd kan benytte avtalen Spisskompetanse på lovsaker innen idretten og konflikter knyttet til skytebaner Redusert pris for NSFs organisasjonsledd


Laste ned ppt "Konflikter i klubber Arild Groven 27.10.2012/ Stjørdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google