Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fisk og seismikk seminar Erfaringer fra 2010 og fremtidsutsikter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fisk og seismikk seminar Erfaringer fra 2010 og fremtidsutsikter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fisk og seismikk seminar Erfaringer fra 2010 og fremtidsutsikter
Gjermund Langedal Bergen, 24. mars 2011

2 Inndeling DEL – SEISMIKK VS FISKERI 2010 Aktivitet Samhandling
Fokus på Nordsjøen Makrell Samlet seismikk DEL – FANGST OG FISKERIER 2011 Forventet aktivitetsområder og reguleringer i noen utvalgte fiskerier og hvalfangst

3 Nøkkeltall fra norske fiskerier i 2010
Norske fiskere landet 2,6 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av over 13 milliarder. Dette er en kvantumsøkning på 6 % og en verdiøkning på 17 %

4 Norsk fiskeriaktivitet i 2010 (kun fra sporing)

5 13 % av samlet antall undersøkelser
SEISMISK AKTIVITET I 2010 NB! Viser aktivitet fra 1.4 og i tillegg hadde en del fartøy dispensasjon fra Oljedirektoratet Barentshavet: 13 % av samlet antall undersøkelser Norskehavet: 40 % av samlet antall undersøkelser Nordsjøen: 47 % av samlet antall undersøkelser

6 Samhandling - forløp av 2010
Generelt Fremdeles en del mangelfulle rapporter fra fiskerikyndige (OD følger opp) Fremdeles litt innkjøringsproblemer/ svikt i meldingsrutiner knyttet til sporing Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet fremdeles like uenig om anvendelse av foreliggende kunnskap om skremmeeffekt ”På havet” Ingen fysiske arealkonflikter og et lavt hendelsesnivå i relasjon til aktivitetsnivået Registrert aktivitet utenfor meldt område Skifte av felt/ forlater felt grunnet seismisk aktivitet Problemstillingen rundt utøvelse av makrellfiske (fortrinnsvis dorgere) med nærliggende seismisk aktivitet

7 Hovedbidragene til et lavere konfliktnivå
Opplæring/ kursing av fiskerikyndige Forhåndsdialog mellom operatør/ seismikkselskap og Fiskeridirektoratet i planleggingsfasen Seismikkselskap - operatør Fiskeridirektoratet Redusert konfliktfare Dialog/ forhånds-vurdering

8 Uenighet om havareal i Nordsjøen…….
Eksempel på oppfølging av Fiskeridirektoratets frarådninger av seismisk aktivitet for 2 gitte prospekt. Oljedirektoratet foreviser våre uttalelser til respektive operatører. Under følger utdrag fra de aktuelle operatørers ”protest”: 1. eksempel (sitat) ”Vi ber herved om at den strenge fortolkningen i hele dette området med mulig makrellfiske revurderes slik at forholdet mellom seismikkaktivitet og fiskeri fortsatt blir basert på prinsippet om sameksistens,ikke eksklusjon” 2. eksempel (sitat) ”Seismiske lydbølger fra luftkanonene kan oppfattes på 100 km avstand og vil forstyrre registreringen på andre seismiske fartøyer. Hvis flere fartøyer opereres i samme området må dem inngå en avtale om tidsdeling, som igjen skaper forsinkelser og kostnadsøkninger” Resultat. ”På bakgrunn av deres redegjørelse om av x.x.20xx finner Oljedirektoratet å kunne akseptere at innsamlingen fortsetter som planlagt og pågår frem til eventuell fiskeriaktivitet observeres”

9 Håndtering av situasjonen
Hovedområde for notfiske etter makrell i NØS (2010) Bakgrunn: Fiskeridirektoratet tilråder at undersøkelsen avbrytes grunnet makrellfiske. Svar fra Oljedirektoratet: I følge Kystvakten foregår fisket rundt Tampen OD har opplysninger om at det ikke vært fiskefartøy nærmere enn 100 nautiske mil Vi ber om en nærmere begrunnelse for uttalelsen om at undersøkelsen hindrer pågående fiske. Hvis aktiviteten gjør at makrellflåten unnlater å gå inn i området, ber vi om få dette nærmere belyst Rettighetshaver vil strengt overholde kravet i regelverket om forsvarlig avstand til pågående fiske, jf ressursforskriften § 5 første ledd, og vil dersom situasjonen tilsier det avbryte/ utsette aktiviteten Prospekt 100 nm Viktig fangstområde for makrelldorgere

10 Makrellfiske 2010 i NØS - dorgeflåten
Over 1000 tonn Mellom 50 – 1000 tonn Under 50 tonn

11 Makrellfiske 2010 i NØS - alle fartøy
Over 1000 tonn Mellom 50 – 1000 tonn Under 50 tonn

12 Overlappende seismisk aktivitet i Nordsjøen ?
Rapport fra Oljedirektoratet fra 2009 (perioden ) Utdrag fra konklusjon: ” Oljedirektoratet kan ikke se at det er grunnlag for å si det er samlet gjentatte og overlappende seismikk i den forstand at dette er unødvendig eller kan rasjonaliseres i større grad.”

13 Samlet Seismisk aktivitet (nordlige Nordsjøen)
NB! Eksklusiv et stort antall seismiske borestedsundersøkelser og et begrenset antall elektromagnetiske undersøkelser 2008 2008 og 2009 2008, 2009 og 2010

14 ”Feil” ved Havforskningsinstituttets Nordkappforsøk?
Kilde: OD

15 Del 2 – Fangst og fiskerier 2011
Utgangspunkt: Hovedsesong for seismisk aktivitet, april – oktober. Fiskerier med størst kontaktflate mot seismikk i relasjon til konflikt Dermed: - mange fiskerier ikke nevnt, men ikke uviktig av den grunn Ta kontakt med oss for informasjon og eventuelt forhåndsvurdering!!!

16 Fangst av vågehval Fangstperiode: 1. april – 31. august Hovedområder: Se kart

17 Barentshavet 3. kvartal - Det vil imidlertid være spredt trålaktivitet gjennom store deler av året (herunder utenlandsk aktivitet) I tillegg vil den havgående lineflåten vise økende aktivitet utover høsten 2. kvartal

18 Fiske etter blåkveite Regulert i 2 fiskeperioder
Fra 30. mai  2160 tonn Fra 1. august  1440 tonn Les hele reguleringen i J-melding ( Dybdeintervall: 400 – 800 meter

19 Linefiske m.m. Hovedsesong i dette området: Vår og sommer
Fiske særpreges av: Stor arealbehov Stadig ”nytt” areal

20 Trålfiske etter tobis, øyepål og kolmule
2010: - Fortsatt et såkalt overvåkingsfiske med begrenset omfang 2011: - Kvote NØS: tonn (kan komme oppfølgende vurdering etter tokt i april) Periode for tillatt fiske: april til 23. juni. Avgrensede områder for tillatt fangst, se kart og J-melding ( Tilpasset inntegning

21 Notfiske etter nordsjøsild
Hovedsesongen er fra medio mai til august, men fiskes også ellers Slutt Hovedsesong Start

22 Makrellfiske (not, trål og dorg)
2011: Vi har ingen kunnskap som tilsier at dette bilde vil se vesentlig annerledes ut for kommende sesong HI…. Tilpasset inntegning

23 Takk for oppmerksomheten
Arealkonflikt? Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Fisk og seismikk seminar Erfaringer fra 2010 og fremtidsutsikter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google