Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet i havet – vårt felles ansvar Fisk og seismikk seminar Erfaringer fra 2010 og fremtidsutsikter Gjermund Langedal Bergen, 24. mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet i havet – vårt felles ansvar Fisk og seismikk seminar Erfaringer fra 2010 og fremtidsutsikter Gjermund Langedal Bergen, 24. mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livet i havet – vårt felles ansvar Fisk og seismikk seminar Erfaringer fra 2010 og fremtidsutsikter Gjermund Langedal Bergen, 24. mars 2011

2 Livet i havet – vårt felles ansvar Inndeling 1. DEL – SEISMIKK VS FISKERI 2010 - Aktivitet - Samhandling - Fokus på Nordsjøen - Makrell - Samlet seismikk 2. DEL – FANGST OG FISKERIER 2011 - Forventet aktivitetsområder og reguleringer i noen utvalgte fiskerier og hvalfangst

3 Livet i havet – vårt felles ansvar Nøkkeltall fra norske fiskerier i 2010  Norske fiskere landet 2,6 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av over 13 milliarder.  Dette er en kvantumsøkning på 6 % og en verdiøkning på 17 %

4 Livet i havet – vårt felles ansvar Norsk fiskeriaktivitet i 2010 (kun fra sporing)

5 Livet i havet – vårt felles ansvar SEISMISK AKTIVITET I 2010 Barentshavet: 13 % av samlet antall undersøkelser Norskehavet: 40 % av samlet antall undersøkelser Nordsjøen: 47 % av samlet antall undersøkelser NB! Viser aktivitet fra 1.4 og i tillegg hadde en del fartøy dispensasjon fra Oljedirektoratet

6 Livet i havet – vårt felles ansvar Samhandling - forløp av 2010 Generelt - Fremdeles en del mangelfulle rapporter fra fiskerikyndige (OD følger opp) - Fremdeles litt innkjøringsproblemer/ svikt i meldingsrutiner knyttet til sporing - Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet fremdeles like uenig om anvendelse av foreliggende kunnskap om skremmeeffekt ”På havet” - Ingen fysiske arealkonflikter og et lavt hendelsesnivå i relasjon til aktivitetsnivået - Registrert aktivitet utenfor meldt område - Skifte av felt/ forlater felt grunnet seismisk aktivitet - Problemstillingen rundt utøvelse av makrellfiske (fortrinnsvis dorgere) med nærliggende seismisk aktivitet

7 Livet i havet – vårt felles ansvar Hovedbidragene til et lavere konfliktnivå  Opplæring/ kursing av fiskerikyndige  Forhåndsdialog mellom operatør/ seismikkselskap og Fiskeridirektoratet i planleggingsfasen Dialog/ forhånds- vurdering

8 Livet i havet – vårt felles ansvar Uenighet om havareal i Nordsjøen……. Eksempel på oppfølging av Fiskeridirektoratets frarådninger av seismisk aktivitet for 2 gitte prospekt. Oljedirektoratet foreviser våre uttalelser til respektive operatører. Under følger utdrag fra de aktuelle operatørers ”protest”: 1. eksempel (sitat) ”Vi ber herved om at den strenge fortolkningen i hele dette området med mulig makrellfiske revurderes slik at forholdet mellom seismikkaktivitet og fiskeri fortsatt blir basert på prinsippet om sameksistens,ikke eksklusjon” 2. eksempel (sitat) ”Seismiske lydbølger fra luftkanonene kan oppfattes på 100 km avstand og vil forstyrre registreringen på andre seismiske fartøyer. Hvis flere fartøyer opereres i samme området må dem inngå en avtale om tidsdeling, som igjen skaper forsinkelser og kostnadsøkninger” Resultat. ”På bakgrunn av deres redegjørelse om av x.x.20xx finner Oljedirektoratet å kunne akseptere at innsamlingen fortsetter som planlagt og pågår frem til eventuell fiskeriaktivitet observeres”

9 Livet i havet – vårt felles ansvar Håndtering av situasjonen Prospekt Viktig fangstområde for makrelldorgere Bakgrunn: Fiskeridirektoratet tilråder at undersøkelsen avbrytes grunnet makrellfiske. Svar fra Oljedirektoratet: -I følge Kystvakten foregår fisket rundt Tampen -OD har opplysninger om at det ikke vært fiskefartøy nærmere enn 100 nautiske mil -Vi ber om en nærmere begrunnelse for uttalelsen om at undersøkelsen hindrer pågående fiske. Hvis aktiviteten gjør at makrellflåten unnlater å gå inn i området, ber vi om få dette nærmere belyst -Rettighetshaver vil strengt overholde kravet i regelverket om forsvarlig avstand til pågående fiske, jf ressursforskriften § 5 første ledd, og vil dersom situasjonen tilsier det avbryte/ utsette aktiviteten 100 nm Hovedområde for notfiske etter makrell i NØS (2010)

10 Livet i havet – vårt felles ansvar Makrellfiske 2010 i NØS - dorgeflåten Over 1000 tonn Mellom 50 – 1000 tonn Under 50 tonn

11 Livet i havet – vårt felles ansvar Makrellfiske 2010 i NØS - alle fartøy Over 1000 tonn Mellom 50 – 1000 tonn Under 50 tonn

12 Livet i havet – vårt felles ansvar Overlappende seismisk aktivitet i Nordsjøen ? • Rapport fra Oljedirektoratet fra 2009 (perioden 1998-2007) Utdrag fra konklusjon: ” Oljedirektoratet kan ikke se at det er grunnlag for å si det er samlet gjentatte og overlappende seismikk i den forstand at dette er unødvendig eller kan rasjonaliseres i større grad.”

13 Livet i havet – vårt felles ansvar Samlet Seismisk aktivitet (nordlige Nordsjøen) • 2008 • 2008 og 2009 • 2008, 2009 og 2010 NB! Eksklusiv et stort antall seismiske borestedsundersøkelser og et begrenset antall elektromagnetiske undersøkelser

14 Livet i havet – vårt felles ansvar ”Feil” ved Havforskningsinstituttets Nordkappforsøk? Kilde: OD

15 Livet i havet – vårt felles ansvar Del 2 – Fangst og fiskerier 2011 Utgangspunkt: • Hovedsesong for seismisk aktivitet, april – oktober. • Fiskerier med størst kontaktflate mot seismikk i relasjon til konflikt • Dermed: - mange fiskerier ikke nevnt, men ikke uviktig av den grunn • Ta kontakt med oss for informasjon og eventuelt forhåndsvurdering!!!

16 Livet i havet – vårt felles ansvar Fangst av vågehval Fangstperiode: 1. april – 31. august Hovedområder: Se kart

17 Livet i havet – vårt felles ansvar Barentshavet - Det vil imidlertid være spredt trålaktivitet gjennom store deler av året (herunder utenlandsk aktivitet) - I tillegg vil den havgående lineflåten vise økende aktivitet utover høsten 2. kvartal 3. kvartal

18 Livet i havet – vårt felles ansvar Fiske etter blåkveite Regulert i 2 fiskeperioder • Fra 30. mai  2160 tonn • Fra 1. august  1440 tonn Les hele reguleringen i J-melding 2010-267 (www.fiskeridir.no)www.fiskeridir.no Dybdeintervall: 400 – 800 meter

19 Livet i havet – vårt felles ansvar Linefiske m.m. Hovedsesong i dette området: - Vår og sommer Fiske særpreges av: - Stor arealbehov - Stadig ”nytt” areal

20 Livet i havet – vårt felles ansvar Trålfiske etter tobis, øyepål og kolmule 2010: - Fortsatt et såkalt overvåkingsfiske med begrenset omfang 2011: - Kvote NØS: 60.000 tonn (kan komme oppfølgende vurdering etter tokt i april) - Periode for tillatt fiske: 23. april til 23. juni. - Avgrensede områder for tillatt fangst, se kart og J-melding 2010- 269 (www.fiskeridir.no)www.fiskeridir.no Tilpasset inntegning

21 Livet i havet – vårt felles ansvar Notfiske etter nordsjøsild • Hovedsesongen er fra medio mai til august, men fiskes også ellers Hovedsesong Start Slutt

22 Livet i havet – vårt felles ansvar Makrellfiske (not, trål og dorg) 2011: - Vi har ingen kunnskap som tilsier at dette bilde vil se vesentlig annerledes ut for kommende sesong - HI…. Tilpasset inntegning

23 Livet i havet – vårt felles ansvar Arealkonflikt? Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Livet i havet – vårt felles ansvar Fisk og seismikk seminar Erfaringer fra 2010 og fremtidsutsikter Gjermund Langedal Bergen, 24. mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google