Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

03.04.2017 GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL 2010 Jan Stenløkk Oljedirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "03.04.2017 GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL 2010 Jan Stenløkk Oljedirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL Jan Stenløkk Oljedirektoratet

2 Geofysiske undersøkelser 2010
Det ble utført 144 geofysiske undersøkelser i 2009 ( mot 138 i 2009) – hvorav: 44 seismiske undersøkelser (48 i 2009). 17 elektromagnetiske undersøkelser (14 i 2009). 58 borestedsundersøkelser/feltarbeid/grunnundersøkelser. 11 havbunnseismiske undersøkelser 14 grunnundersøkelser 1 flymagnetisk undersøkelse Det var 27 avlyste undersøkelser.  

3 Seismisk innsamling 2010 Totalt 44 seismiske undersøkelser i 2010
18 (service-)selskap har fått innsamlet seismikk (mot 23 i 2009) Totalt innsamlet 1  km linjekilometer seismikk (mot km i 2009) 3D data tilsvarer km2

4 Seismikk innsamlet i 2010 (3D/4D og 2D)
1  km 2D: 42 970  km

5 Seismikk aktører 2010 Aktører (18 selskaper) Deltagende selskaper
CGG Veritas ConocoPhillips Fugro Gassnova Lundin Multi Client Geophysical Norwegian Energy Company OMV Petro-Canada Norge AS PGS Rocksource ASA Spec Partners LTD AS Norske Shell Statoil TGS Nopec Total e&p Norge AS WesternGeco Wintershall Norge AS Deltagende selskaper

6 SEISMISK AKTIVITET - HISTORIKK
Innmeldte og gjennomførte elektromagnetiske og seismiske undersøkelser: undersøkelser undersøkelser undersøkelser undersøkelser undersøkelser undersøkelser Selskaper som har/hadde undersøkelsestillatelse: selskaper selskaper selskaper selskaper selskaper selskaper

7 2D: 42 970  km 3D og 4D: 1  km

8 Historisk seismikkinnsamling
linjekm 3D / båtkm = 9,3linjer/seiling

9 Seismisk aktivitet 2010 Fordeling av innsamlet (kun 3D) seismikk gjennom 2010, vist som linjekilometer

10 Hva forventer vi av seismikk-innsamling 2011?
Fortsatt høy seismikk-aktivitet Ingen grunn til fortsatt stor, voksende trend Mange nytildelte tillatelser i 2010: TFO 2010 – 50 tillatelser (Nordsjøen + Norskehavet). 21. runde (94 blokker utlyst i Norskehav/Barentshav). Forpliktende seismikk-innsamling Finanskrisen og høy oljepris – påvirkning? Åpning av nye områder (Oljedirektoratet)

11 Hendelser på sokkelen 2010 Juli (makrell): Dorgefiske etter makrell – negativ påvirkning på hans fiskeri og truet med å gå til søksmål. F-kyndig håndterte sitasjonen slik at forlikt, virket fornøyd med fangst og samarbeid. Juli 2010 (Gassnova): Fiskeridirektoratet opprettholdt fraråding med støtte av OD om at undersøkelsen ble gjennomført før makrellfisket var avsluttet. Fiskebåt ville følge etter seismikkfartøy for å sette bruk og forlange de skulle ”forsvinne vekk” derfra. AIS ikke påslått (varslet Kystvakta). Sept (makrell): Makrelldorgere ble oppringt av følgefartøy med anmodning om å flytte seg vekk. Ikke mulig å knyttet til aktuelle undersøkelse – blandet med annet fartøy og undersøkelse? F-kyndig kjente ikke til dette.

12 Fiskerikyndiges loggskjema

13 Fiskerikyndiges loggskjema - resultater
SUM NS NH BH pr dag meldinger 28 24 14 66 dager 585 579 273 1437 fartøy 490 219 71 780 0,54 kontakt 23 139 72 234 0,16 ubesvart 9 7 2 18 fiske endret 8 4 3 15 seis endret 5 1 13 hendelser OD brev 22 12 58 ofte ikke oversatt regelverk 19 47

14 Fiskerikyndiges loggskjema - konklusjoner
Fiskerikyndig loggbok med skjema kommer i de aller fleste tilfeller. ODs brev foreligger på seismikkfartøy, men ofte ikke regelverket. OD brev og regelverk foreligger ofte bare på norsk, ikke i oversatt til engelsk versjon. Fikerikyndig har en viktig jobb (780 fiskefartøy innen 12 nm) I snitt ”et fiskefartøy pr annen dag” innenfor 12 nm radius. En del ubesvarte anrop fra fiskefartøy Både seismikk- og fiskefartøy endret kursen like ofte (15 og 13 ganger) … men dette var på totalt 1437 dager (1 av 100 dager i snitt). Totalt 7 ”hendelser” på 1437 dager.

15 Mye mer data finnes på OD sine nettsider!


Laste ned ppt "03.04.2017 GEOFYSISK DATAINNSAMLING PÅ NORSK SOKKEL 2010 Jan Stenløkk Oljedirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google