Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skiftarbeid og helse Arbeid for bedre arbeidsordning ved Borregaard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skiftarbeid og helse Arbeid for bedre arbeidsordning ved Borregaard."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skiftarbeid og helse Arbeid for bedre arbeidsordning ved Borregaard.

2 - Arbeidstidsordninger må ivareta folks helse. Spesielt må det fokuseres på de helsemessige konsekvenser av skift, turnus og rotasjonsordninger. Fra Prinsipprogrammet for Fellesforbundet

3 Det er to problemstillinger ved skiftgang Helsemessige problemer • Forskjellige lidelser Sosialt – samvær venner og familie • Et ”normalt” liv • Fri sammen med andre

4

5 En god skifttabell er skiftarbeiderens vernehjelm. § 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a)å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet AML:

6 •De helsemessige forutsetningene kan være (jf. Magnar Klevens forskning): –maks. 3 nattskift etter hverandre –fri minst 24 timer etter nattskift –skiftombytte bør være kl. 07.00, 15.00 og 23.00 for å unngå søvnproblemer –regelmessig og jevn arbeidsbelastning, samt fast rotasjonsperiode –rotasjon med klokken –flest mulige frihelger –færrest mulige springskift –jevnt fordelte fridager i skiftperioden –fast plan for ferie og fritid •Fellesoverenskomstens bilag 5 og 12 gir føringer og forutsetninger for skiftordninger i treforedlingsindustrien. Lokal enighet

7 Avløsningstidspunkt. Søvn er viktig for operatører på skift. Undersøkelser viser at vi får for lite søvn generelt da man arbeider mange netter. Kortest søvn om natten får vi før et morgenskift, lengst søvn får vi mellom to fridager, noe som ikke er overraskende. Dette viser igjen at for å få nok søvn, må vi særlig passe på søvnen om natten før formiddagsskiftet, og avløsningstiden om morgenen spiller derfor en stor rolle. Det er starttidspunktet for formiddagsskiftet som er bestemmende for søvnmengde og søvnkvalitet dette døgn. For å sikre best mulig søvn er kl 7 den ideelle avløsningstid om morgenen. Søvnunderskuddet reduseres alltid dersom morgenskiftet ikke begynner før kl 7, uansett type skiftsystem Søvnunderskuddet reduseres også ved hurtig roterende skiftsystemer. Erfaringen i de områder som har avløsning 07.00 er positive. Mange operatører gir uttrykk for en langt bedre søvn og funksjon etter endringen. Det er et klart ønske fra disse operatørene om at avløsningstidspunktet opprettholdes. Reell avløsning vil bli fra 06.30 til 06.45. dette gjør at det ikke er problemer i forbindelse med trafikk mot øst.


Laste ned ppt "Skiftarbeid og helse Arbeid for bedre arbeidsordning ved Borregaard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google