Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA ER SEKSUELLE OVERGREP, OG HVA GJØR DET MED ET MENNESKE?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA ER SEKSUELLE OVERGREP, OG HVA GJØR DET MED ET MENNESKE?"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA ER SEKSUELLE OVERGREP, OG HVA GJØR DET MED ET MENNESKE?

2 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? DISPOSISJON 1  Hva er seksuelle overgrep?  Er problemene for dem som rammes så store som det påstås?  Forsøk på mestring  Når masker og strategier ikke fungerer

3 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? DISPOSISJON 2  Hva gjør seksuelle overgrep med oss som utenforstående?  Utfordringer  Å møte utsatte  Tilgivelse og tillit  Forebygging  Litt om straffeloven

4 HVA ER SEKSEULLE OVERGREP?

5 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? SEKSUALITET Seksualitet er  Å få lov å ha egne seksuelle følelser (”kropp”)  Å få lov å ha egne verdier (”hode”)  Å ha kontrollen slik at en kan leve ut disse følelsene og verdiene i likeverdige seksuelle forhold (”hode” og ”kropp” fungerer sammen)

6 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? SEKSUELLE OVERGREP Seksuelle overgrep er  å bli fratatt kontrollen over egen kropp  å bli fratatt kontrollen over egne verdier (”hode”)  å bli fratatt kontrollen over, og troen på egne følelser og verdier. Samarbeidet mellom ”hode” og ”kropp” er brutt. De lever nå hver sitt liv

7 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? ULIKE TYPER OVERGRIPERE BRUKER ULIKE ”VERKTØY” Sosiopaten Tar kontroll med fysisk eller psykisk makt og vold som verktøy Relig. fanatiker Tar kontroll med religiøs fanatisme/ ”åndelighet”/”ledelse” som verktøy Seks. Forbryt.Tar kontroll med ”seksualitet” som verktøy

8 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? ULIKE ”VERKTØY” FOR FELLES BEHOV: Å FÅ KONTROLL  VOLD:Vold er godt!  FANATISME:Å være Gud er godt!  SEKSUALITETSex er godt!  FELLES: Overrumplingselementet er viktig for at kontrollovertakelsen skal ”virke”

9 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

10 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

11 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

12 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

13 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

14 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

15 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

16 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

17 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

18 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

19 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? FYSISK BERØRING Ved god berøring kjenner jeg meg...  trygg på hvem jeg er  bekreftet  tatt vare på  støttet Ved ekkel berøring kjenner jeg meg...  ille berørt  oversett  såret  i fare Ved forvirrende berøring kjenner jeg meg...  forvirret  full av motstridende følelser  utilpass

20 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

21 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

22 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

23 ASA Torshavn Færøyene 04.09.2010 Reimunn Førsvoll: Seksuelle overgrep: Forståelse og forebygging

24 ER PROBLEMENE FOR UTSATTE SÅ STORE SOM DET PÅSTÅS?

25 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? HVA AVGJØR GRADEN AV SKADER ETTER SEKS.OVERGR?  Grad av sårbarhet (alder, avhengighet, hjelpetrengende)  Grad av svik  Varigheten (viktigere enn hyppigheten)  Grad av hemmeligholdelse  Typen overgrep  Bruk av vold, tvang og trusler  Den utsattes psykiske tilstand før overgrepene

26 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? HVORFOR SIER IKKE DEN UTSATTE FRA?  Hel eller delvis fortrengning  Redsel for hva som kan komme fram om en begynner å rote i det  Redsel for ikke å bli trodd  Tror at seinvirkningene er ”slik jeg er”  Redsel for å ødelegge andres liv. Problemer med å holde fast på at skaden skjedde da overgrepet ble begått, ikke når det blir kjent  Det er egentlig min skyld det som skjedde

27 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? SENVIRKNINGER 1 PROBLEMET: ”Hodet” kan glemme alt, ”kroppen” glemmer ingen ting! KONSEKVENS: Den utsatte ser ikke sammenhengen mellom overgrepene og det han/hun sliter med KONKRETE UTSLAG:  Fysiske plager  Psykiske plager  Sosiale plager

28 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? SENVIRKNINGER 2  Senvirkninger er ikke sykdom!  Senvirkninger er normale reaksjonen på det å ha vært utsatt for unormale påkjenninger.  Senvirkninger er blåmerker etter overgrep  Senvirkninger er falsk skam- og skyldfølelse som må omformes til sorg

29 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? SENVIRKNINGER 3  Følelsen av ensomhet  Følelsen av å være unormal og redsel for å ”klikke”  Kontrollfrik: Livredd for å miste kontrollen!  Hypnose-effekten: ”Alltid skjer det noe med meg!” Og det kan skje igjen og igjen  Følelsen av å være skitten

30 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? SENVIRKNINGER 4  Spiseproblemer  Søvnproblemer  Konsentrasjonsproblemer  Voldtekt av følelseslivet  Perverse bilder og følelser i kroppen  ”Hode” og ”kropp” lever hver sitt liv  Redsel for besettelse  Seksuelle problemer  Rusproblematikk

31 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? SENVIRKNINGER 5  Senvirkninger er et forsøk på å gjenvinne den kontrollen en selv ble fratatt  Den mest destruktive senvirkningen for utenforstående er når den utsatte begår overgrep mot andre

32 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? KONSEKVENSER AV SENVIRKNINGENE  Selvskading  Lege og tannlegeskrekk  Ofte store problemer ved svangerskap, fødsel og barsel  Hypnose-effekten: Det skjer ofte igjen og igjen!  Faller bort  Skoleproblemer  Adferdsproblemer

33 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? VEIEN OG GRØFTENE  Barns forhold til voksne  Forhold til tillit  Forhold til kropp og seksualitet  Forhold til renslighet  Forhold til redsel  Forhold til å vise sinne og sterke følelser  Forhold til aktivitetsnivå  Forhold til mat  Forhold til religion  Forhold til svangerskap

34 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

35 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? FYSISKE LIDELSER  Lidelse nr.1:Ryggplager eller isjias (61,5%-33,6%)  Lidelse nr.2:Migrene eller hyppig hodepine (48,6%-24,6%)  Lidelse nr.3Fordøyelsesplager (47,7%- 18,1%)  Lidelse nr.4:Smerter i hofter eller bekken (44%-19,2%)  Lidelse nr.5:Stadig gjentatte infeksjoner i øre, nese, hals eller bihuler (37,6%- 14,7%)  Lidelse nr.6:Underlivssmerter (35,8%- 5,6%)  Lidelse nr.7:Brystsmerter (34,8%- 2,2%)  Lidelse nr.8:Gjentatte urinveisinfeksjoner (33%- 12,6%)  Lidelse nr.9Eksem eller annen hudlidelse (31,2%-18,6%)  Lidelse nr.10:Kjevesmerter eller kjevesperre (26,6%-4,6%)  Lidelse nr.11:Stadig sure oppstøt eller magesår (25,7%-6,1%)  Lidelse nr.12:Kroniske magesmerter (22%-2,9%)  Lidelse nr.13:Underlivsinfeksjoner (20,2%- 8,1%)  Lidelse nr.14:Fibromyalgi (14,7%- 3,3%)  Lidelse nr.15:Kronisk bekken- løsnin (11,9%-1,7%)  Lidelse nr.16:Problemer med å få barn (11%- 7,6%)  Lidelse nr.17:Celleforandring på livmortappen (10,1%-7,2%) Lidelse nr.18:Sykdommer i munnhulen (8,2%- 0,5%)  Lidelse nr.19:Astma (7,4%-5,6%)  Lidelse nr.20:Whip-lash (nakkesleng) (5,5%- 1,9%)  Lidelse nr.21:Hjerteinfarkt (1,8%- 0,2%)  Lidelse nr.22:Kreft (0%-1,3%)

36 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

37 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

38 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? KONTROLLGRUPPE UTSATTE Samliv Seksualliv Samliv Seksualliv

39 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? SAMLIVSBRUDD SEX-TVANG, PROSTITUSJON ETC

40 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? ALKOHOLMISBRUKMEDISINBRUK Kontrollgruppe Utsatte Kontrollgruppe Utsatte

41 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? NARKOTIKA Cannabis Tyngre stoff Kontrollgruppe Utsatte Kontrollgruppe Utsatte

42 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

43 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? KRISTEN TRO OG GUDSBILDE Samlet ÅkraStavanger før og etter overgrep

44 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? HVEM ER JEG?  Det typiske svaret: ”Jeg vet ikke!”  Hodet og kroppen lever hver sine liv hos meg. Jeg har ikke kontroll!”  IKKE RART: Hode og kropp har skilt lag!  HVEM ER DU DA? Du er den du ØNSKER å være, men ikke får til å være! Det som ødelegger er overgrepene.

45 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? FORSØK PÅ MESTRING

46 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? HVORDAN GJENOPPRETTE TAP AV KONTROLL?  Ved tap av kontroll vil alle forsøke å gjenvinne kontroll på en eller annen måte.  I overgrepsøyeblikket kan det være ved å dissosiasjon: ”Hodet” flykter og bare kroppen blir igjen.  I ettertid: Ulike mestringsstrategier og masker - eller seinvirkninger om du vil

47 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? STRATEGIER  Kontroll ved å ta på seg skyld  Kontroll ved den ”jevne følelseslinjen”  Kontroll ved å påføre seg selv psykisk eller fysisk smerte  Kontroll ved å frasi seg retten til å kjenne på gode følelser  Kontroll ved alltid å forberede seg på det verste: ”Hønse-syndromet”  Kontroll ved å bruke mat som strategi  Kontroll ved å bruke religion

48 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? MASKER 1  Tilpasningsmasken  Usynlighetsmasken  Religionsmasken  Bakteriemasken  Mascaramasken  Klesmasken

49 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? MASKER 2  Munnkurven  Ordens-/pedantmasken  Jeg-har-overskudd-til-alt-masken  Macho-masken  Overgripermasken

50 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? MASKER 3 Jeg er verdens navle – masken  Jeg har maske på forsiden  ALLE ser MEG! Jeg har TV-skjerm på ryggen  ALLE ser hvordan JEG reagerer  ALLE merker det JEG sier og gjør  JEG må ikke såre noen

51 HVA NÅR MASKER OG STRATEGIER IKKE FUNGERER?

52 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? NØDUTGANGENE NØDUTGANGER FOR Å UNNGÅ PANIKK:  Rus  Selvskading (inkluderer spiseforstyrrelser)  Selvmord MULIGHETEN FOR BRUK AV NØDUTGANGER ER FOR MANGE UTSATTE FORUTSETNINGEN FOR Å OVERLEVE  Ingen som ikke kan svømme gir frivillig avkall på redningsvesten!

53 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? TYPER SELVSKADING NORSKE TALL: 1 av 600 undommer selvskader seg, mest jenter.  Kutting, brenning, slåing, plukking, biting, kloring, riving, gjennomhulling av huden  Dunking av hodet  Gjenstander i vagina og anus  Avføringsmidler og klyster

54 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? SELVSKADING I GRENSELAND  Risikoatferd  Ikke bry seg om grunnleggende medisinsk omsorg  Vasking/skrubbing eller ikke-vasking  Overdreven tannpuss  Indirekte selvpåført skade: Slanking, røyking, alkoholmisbruk, stoffmisbruk  Piercing, tatovering

55 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? HVORFOR BRUKER UTSATTE NØDUTGANGER?  Å bevise for seg selv og andre hvor håpløs jeg er  Straffe seg selv  ”På-bryter” til dissosiering  ELLER: ”Av-bryter” til dissosiering  Hjelp til å ordne ”personlighetene”  For å få orden på kaoset

56 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep? FØLGEN AV BRUK AV NØDUTGANGER  Skyldfølelse  Skam  Smerte  Avvisning  Fordømmelse  Straff  Avhengighet

57 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

58 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

59 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

60 Kurs Norasentert 18.02.2014 Reimunn Førsvoll: Hva er seksuelle overgrep?

61 Rennesøy kommune 03.10.2012 Reimunn Førsvoll: Seksuelle overgrep: Forståelse og forebygging HVOR KAN JEG HENVENDE MEG?  Hjemmesiden til FMSO: www.fmso.nowww.fmso.no  ”Veilederen” Sosial og helsedep. 2003  E-mail: reimunn.forsvoll@lyse.netreimunn.forsvoll@lyse.net  Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvollhttp://home.lyse.net/forsvoll  Telefon: 90106688  Litteratur: «Fra synd, fra sorg, fra fare: Seksuelle overgrep i kirke og samfunn». Verbum forlag 2003


Laste ned ppt "HVA ER SEKSUELLE OVERGREP, OG HVA GJØR DET MED ET MENNESKE?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google