Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Fra synd, fra sorg, fra fare”: Forebygging av seksuelle krenkelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Fra synd, fra sorg, fra fare”: Forebygging av seksuelle krenkelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Fra synd, fra sorg, fra fare”: Forebygging av seksuelle krenkelser

2 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser SEKSUALITET Seksualitet er  Å få lov å ha egne seksuelle følelser (”kropp”)  Å få lov å ha egne verdier (”hode”)  Å ha kontrollen slik at en kan leve ut disse følelsene og verdiene i likeverdige seksuelle forhold (”hode” og ”kropp” fungerer sammen)

3 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser SEKSUELLE OVERGREP Seksuelle overgrep er  å bli fratatt kontrollen over egen kropp  å bli fratatt kontrollen over egne verdier (”hode”)  å bli fratatt kontrollen over, og troen på egne følelser og verdier. Samarbeidet mellom ”hode” og ”kropp” er brutt. De lever nå hver sitt liv

4 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser ULIKE TYPER OVERGRIPERE BRUKER ULIKE ”VERKTØY” Sosiopaten Tar kontroll med fysisk eller psykisk makt og vold som verktøy Relig. fanatiker Tar kontroll med religiøs fanatisme/ ”åndelighet”/”ledelse” som verktøy Seks. Forbryt.Tar kontroll med ”seksualitet” som verktøy

5 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser ULIKE ”VERKTØY” FOR FELLES BEHOV: Å FÅ KONTROLL  VOLD:Vold er godt!  FANATISME:Å være Gud er godt!  SEKSUALITETSex er godt!

6 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser NOVA-UNDERSØKELSEN høsten 2007  6 land: Norge, Sverige, Estland, Litauen, Polen og Nordvest-Russland  Elever 17-19 år gamle  Norge: 4900 elever 17-19 år fra 67 videregående skoler  Spørsmålet: ”Har du vært utsatt for noe av det følgende mot din vilje?” med 6 påfølgende eksempler på seksuelle hendinger fra blotting og beføling til samleie

7 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser NOVA: OVERGREP 1  22% av jentene har vært utsatt for seksuell krenkelse  8% av guttene har vært utsatt for seksuell krenkelse  Bare 1% har vært utsatt for overgrep av en nær slektning  Som regel er det en ung gutt som forgriper seg på en ung jente

8 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser NOVA: OVERGREP 2  Gjennomsnittsalder ved første overgrep:  14 år for jentene  15 år for guttene  Nesten halvparten av overgrepene mot jentene i tenårene blir begått av en ca fem år eldre gutt

9 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser NOVA: OVERGRIPER 1  For jentenes vedkommende: Nesten alltid en gutt eller mann  For guttenes vedkommende: Overgriper er like ofte en kvinne som en mann  Sjansen for å utsatte andre for seksuelle krenkelser øker betraktelig for dem som selv har vært utsatt for overgrep  9% av norske gutter og 1,5% av norske jenter hadde overtalt, presset eller brukt vold for å få noen til å utføre seksuelle tjenester

10 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser OVERGRIPER 2 Psykolog Thore Langfeldt:  Halvparten av dem som begår voldtekt er selv ofre for voldtekt  25% av mannlige voldteksforbrytere er misbrukt av mor  Gutter som misbrukes av far føler ofte at de må beskytte mor – men innerst inne føler de at det burde ha vært omvendt. Dette skaper stor aggresjon

11 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser OVERGRIPER 3 Psykolog Thore Langfeldt:  Når mor er misbruker, oppleves sviket som enormt og raseriet blir enda større  Er både mor og far overgripere, får den utsatte enda større problemer  Overgrep er tabu, men jenter snakker lettere om dette enn gutter  Gutter våger sjelden å fortelle om overgrep før etter flere år i terapi

12 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser ”GROOMING” 1 1. Utplukking av ofre 2. Oppbygging av tillit 1. -Oppbygging av tillit i forhold til den utsatte 2. -Oppbygging av tillit i forhold til utsattes omsorgspersoner og nettverk 3. ”Referansegruppe” 4. Overflødiggjøring av, og isolasjon fra, eget nettverk 5. Rollebytte

13 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser ”GROOMING” 2 6. Økende grad av hemmeligholdelse 7. Tre skritt fram og to tilbake 8. Trusler og vold 9. Alminneliggjøring og legalisering av overgrepene 10. Overføring av ansvar 11. Overvåking og avhengighet 12. Full kontroll

14 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser HVEM RAMMES AV SEKSUELLE OVERGREP?

15 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

16 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

17 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

18 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

19 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

20 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

21 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

22 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

23 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

24 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

25 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

26 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

27 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser HVA AVGJØR GRADEN AV SKADER ETTER SEKS.OVERGR?  Grad av sårbarhet (alder, avhengighet, hjelpetrengende)  Grad av svik  Varigheten (viktigere enn hyppigheten)  Grad av hemmeligholdelse  Typen overgrep  Bruk av vold, tvang og trusler  Den utsattes psykiske tilstand før overgrepene

28 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser HVORFOR SIER IKKE DEN UTSATTE FRA?  Hel eller delvis fortrengning  Redsel for hva som kan komme fram om en begynner å rote i det  Redsel for ikke å bli trodd  Tror at seinvirkningene er ”slik jeg er”  Redsel for å ødelegge andres liv. Problemer med å holde fast på at skaden skjedde da overgrepet ble begått, ikke når det blir kjent  Det er egentlig min skyld det som skjedde

29 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser SENVIRKNINGER 1  Senvirkninger er ikke sykdom!  Senvirkninger er normale reaksjonen på det å ha vært utsatt for unormale påkjenninger.  Senvirkninger er blåmerker etter overgrep  Senvirkninger er falsk skam- og skyldfølelse som må omformes til sorg Samtidig blir overgrepene ofte fortrengt eller bagatellisert.

30 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser SENVIRKNINGER 2 PROBLEMET: ”Hodet” kan glemme alt, ”kroppen” glemmer ingen ting! KONSEKVENS: Den utsatte ser ikke sammenhengen mellom overgrepene og det han/hun sliter med KONKRETE UTSLAG:  Fysiske plager  Psykiske plager  Sosiale plager

31 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser SENVIRKNINGER 3  Følelsen av ensomhet  Følelsen av å være unormal og redsel for å ”klikke”  Kontrollfrik: Livredd for å miste kontrollen!  ”Alltid skjer det noe med meg!”  Følelsen av å være skitten

32 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser SENVIRKNINGER 4  Spiseproblemer  Søvnproblemer  Konsentrasjonsproblemer  Voldtekt av følelseslivet  Perverse bilder og følelser i kroppen  ”Hode” og ”kropp” lever hver sitt liv  Redsel for besettelse  Seksuelle problemer  Rusproblematikk

33 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser SENVIRKNINGER 5  Senvirkninger er et forsøk på å gjenvinne den kontrollen en selv ble fratatt  Den mest destruktive senvirkningen for utenforstående er når den utsatte begår overgrep mot andre  Hvem som helst er ikke, eller kan ikke utvikle seg til en spaltet overgriper

34 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser KONSEKVENSER AV SENVIRKNINGENE  Selvskading  Lege og tannlegeskrekk  Ofte store problemer ved svangerskap, fødsel og barsel  Hypnose-effekten: Stadig utsatt for nye overgrep  Faller bort  Skoleproblemer  Adferdsproblemer

35 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser VEIEN OG GRØFTENE  Barns forhold til voksne  Forhold til tillit  Forhold til kropp og seksualitet  Forhold til renslighet  Forhold til redsel  Forhold til å vise sinne og sterke følelser  Forhold til aktivitetsnivå  Forhold til mat  Forhold til religion  Forhold til svangerskap

36 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser HVEM ER JEG?  Det typiske svaret: ”Jeg vet ikke!”  Hodet og kroppen lever hver sine liv hos meg. Jeg har ikke kontroll!”  IKKE RART: Hode og kropp har skilt lag!  HVEM ER DU DA? Du er den du ØNSKER å være, men ikke får til å være! Det som ødelegger er overgrepene.

37 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

38 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser FYSISKE LIDELSER  Lidelse nr.1:Ryggplager eller isjias (61,5%-33,6%)  Lidelse nr.2:Migrene eller hyppig hodepine (48,6%-24,6%)  Lidelse nr.3Fordøyelsesplager (47,7%- 18,1%)  Lidelse nr.4:Smerter i hofter eller bekken (44%-19,2%)  Lidelse nr.5:Stadig gjentatte infeksjoner i øre, nese, hals eller bihuler (37,6%- 14,7%)  Lidelse nr.6:Underlivssmerter (35,8%- 5,6%)  Lidelse nr.7:Brystsmerter (34,8%- 2,2%)  Lidelse nr.8:Gjentatte urinveisinfeksjoner (33%- 12,6%)  Lidelse nr.9Eksem eller annen hudlidelse (31,2%-18,6%)  Lidelse nr.10:Kjevesmerter eller kjevesperre (26,6%-4,6%)  Lidelse nr.11:Stadig sure oppstøt eller magesår (25,7%-6,1%)  Lidelse nr.12:Kroniske magesmerter (22%-2,9%)  Lidelse nr.13:Underlivsinfeksjoner (20,2%- 8,1%)  Lidelse nr.14:Fibromyalgi (14,7%- 3,3%)  Lidelse nr.15:Kronisk bekken- løsnin (11,9%-1,7%)  Lidelse nr.16:Problemer med å få barn (11%- 7,6%)  Lidelse nr.17:Celleforandring på livmortappen (10,1%-7,2%) Lidelse nr.18:Sykdommer i munnhulen (8,2%- 0,5%)  Lidelse nr.19:Astma (7,4%-5,6%)  Lidelse nr.20:Whip-lash (nakkesleng) (5,5%- 1,9%)  Lidelse nr.21:Hjerteinfarkt (1,8%- 0,2%)  Lidelse nr.22:Kreft (0%-1,3%)

39 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

40 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

41 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser KONTROLLGRUPPE UTSATTE Samliv Seksualliv Samliv Seksualliv

42 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser SAMLIVSBRUDD SEX-TVANG, PROSTITUSJON ETC

43 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser ALKOHOLMISBRUKMEDISINBRUK Kontrollgruppe Utsatte Kontrollgruppe Utsatte

44 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser NARKOTIKA Cannabis Tyngre stoff Kontrollgruppe Utsatte Kontrollgruppe Utsatte

45 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

46 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser KRISTEN TRO OG GUDSBILDE Samlet ÅkraStavanger før og etter overgrep

47 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser HVORDAN GJENOPPRETTE TAP AV KONTROLL?  Ved tap av kontroll vil alle forsøke å gjenvinne kontroll på en eller annen måte.  I overgrepsøyeblikket kan det være ved å dissosiasjon: ”Hodet” flykter og bare kroppen blir igjen.  I ettertid: Ulike mestringsstrategier eller seinvirkninger

48 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser NØDUTGANGENE NØDUTGANGER FOR Å UNNGÅ PANIKK:  Rus  Selvskading (inkluderer spiseforstyrrelser)  Selvmord MULIGHETEN FOR BRUK AV NØDUTGANGER ER FOR MANGE UTSATTE FORUTSETNINGEN FOR Å OVERLEVE  Ingen gir frivillig avkall på redningsvesten som ikke kan svømme!

49 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser FØLGEN AV BRUK AV NØDUTGANGER  Skyldfølelse  Skam  Smerte  Avvisning  Fordømmelse  Straff  Avhengighet

50 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser OVERGREP?  ER DET SANT?? ER DET MULIG??  At det kan skje overgrep kan nok hende. MEN KAN DET HA SKJEDD HER – OG VÆRE BEGÅTT AV EN PERSON VI MENER Å KJENNE GANSKE GODT?  HVORDAN ER DE SKRUDD SAMMEN SOM KAN GJØRE SLIKE FORFERDELIGE TING MOT ANDRE MENNESKER?  ER DE UDYR ULIKE OSS ANDRE – ELLER??

51 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser GRUNNPRINSIPPER FOR MØTE MED UTSATTE  LA DEN UTSATTE FÅ BEHOLDE KONTROLLEN  VÆR IKKE “EKSPERT”  TRO PÅ DEN UTSATTE OG IKKE RELATIVISERE ANSVARET  VÆRE KRITISK FØR EN HAR HELE HISTORIEN OG ER PÅ VEI UT AV ROMMET  VÅG Å HØRE HELE HISTORIEN  GRAFS IKKE I HISTORIEN UT FRA EGNE BEHOV  IKKE END OPP MED ET NYTT OVERGREP

52 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser TYPISKE UTFORDRINGER I SJELESORG-ROMMET  ”Det var nok en menig med det”  ”Alt tjener den til gode som elsker Herren”  ”Dette var ille. Men nå må du tilgi og komme deg videre. Ellers kan ikke Gud tilgi deg!”  ”Du må ikke bli bitter!”  Å være synder i ”tanker, ord og gjerninger”

53 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser SPESIELLE REGLER FOR SJELESORG-ROMMET  MISBRUK IKKE BIBEL OG BØNN  STOPP IKKE HAT, BITTERHET OG SINNE  KREV IKKE TILGIVELSE  There can be no healing without justice-making, and justice-making requires courage” (Rev. M. Fortune)  En menighet kan ikke være ”nøytral”

54 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser TILGIVELSE  Tilgivelse er umulig uten at der er noen som tar det hele og fulle ansvar og ber om tilgivelse!  Det er ubibelsk å kreve tilgivelse av den som ligger nede!  Ikke en gang Jesus kunne tilgi mens han var ydmyket og maktesløs!

55 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

56 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

57 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

58 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

59 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser LITTERATUR  Anstorp/ Hovland, Indrebø/ Torp: ”Fra skam til verdighet” (Universitetsforl. 2003)  Reimunn Førsvoll: ”Fra synd, fra sorg, fra fare: Seksuelle overgrep i kirke og samfunn”. (Verbum forlag 2003)  Maja Thune: ”Pille Trille Karusell” (Lanser forlag 2004)  Margrete Wiede Aasland: ”Si det til noen - en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge”. Høyskoleforlaget, 2004  Tormod Kleiven: Når den utsatte blir usynlig  Mette Sundt Gundersen: ”Det skal ikke hende: Grenseoverskridelser og seksuelle overgrep i terapi

60 RESTART Reimunn Førsvoll 04.03.2008 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser HVOR KAN JEG HENVENDE MEG?  Lokale hjelpeinstanser innenfor psykiatrien  Hjemmesiden til FMSO: www.fmso.no  E-mail: reimunn.forsvoll@lyse.netreimunn.forsvoll@lyse.net  Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll http://home.lyse.net/forsvoll  Telefon: 90106688


Laste ned ppt "”Fra synd, fra sorg, fra fare”: Forebygging av seksuelle krenkelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google