Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Fra synd, fra sorg, fra fare”: Forebygging av seksuelle krenkelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Fra synd, fra sorg, fra fare”: Forebygging av seksuelle krenkelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Fra synd, fra sorg, fra fare”: Forebygging av seksuelle krenkelser
Ålgård bedehus ”Fra synd, fra sorg, fra fare”: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

2 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
SEKSUALITET Seksualitet er Å få lov å ha egne seksuelle følelser (”kropp”) Å få lov å ha egne verdier (”hode”) Å ha kontrollen slik at en kan leve ut disse følelsene og verdiene i likeverdige seksuelle forhold (”hode” og ”kropp” fungerer sammen) RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

3 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
SEKSUELLE OVERGREP Seksuelle overgrep er å bli fratatt kontrollen over egen kropp å bli fratatt kontrollen over egne verdier (”hode”) å bli fratatt kontrollen over, og troen på egne følelser og verdier. Samarbeidet mellom ”hode” og ”kropp” er brutt. De lever nå hver sitt liv RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

4 ULIKE TYPER OVERGRIPERE BRUKER ULIKE ”VERKTØY”
Ålgård bedehus ULIKE TYPER OVERGRIPERE BRUKER ULIKE ”VERKTØY” Sosiopaten Tar kontroll med fysisk eller psykisk makt og vold som verktøy Relig. fanatiker Tar kontroll med religiøs fanatisme/ ”åndelighet”/”ledelse” som verktøy Seks. Forbryt. Tar kontroll med ”seksualitet” som verktøy RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

5 ULIKE ”VERKTØY” FOR FELLES BEHOV: Å FÅ KONTROLL
Ålgård bedehus ULIKE ”VERKTØY” FOR FELLES BEHOV: Å FÅ KONTROLL VOLD: Vold er godt! FANATISME: Å være Gud er godt! SEKSUALITET Sex er godt! RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

6 NOVA-UNDERSØKELSEN høsten 2007
6 land: Norge, Sverige, Estland, Litauen, Polen og Nordvest-Russland Elever år gamle Norge: 4900 elever år fra 67 videregående skoler Spørsmålet: ”Har du vært utsatt for noe av det følgende mot din vilje?” med 6 påfølgende eksempler på seksuelle hendinger fra blotting og beføling til samleie RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

7 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
NOVA: OVERGREP 1 22% av jentene har vært utsatt for seksuell krenkelse 8% av guttene har vært utsatt for seksuell krenkelse Bare 1% har vært utsatt for overgrep av en nær slektning Som regel er det en ung gutt som forgriper seg på en ung jente RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

8 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
NOVA: OVERGREP 2 Gjennomsnittsalder ved første overgrep: 14 år for jentene 15 år for guttene Nesten halvparten av overgrepene mot jentene i tenårene blir begått av en ca fem år eldre gutt RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

9 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
NOVA: OVERGRIPER 1 For jentenes vedkommende: Nesten alltid en gutt eller mann For guttenes vedkommende: Overgriper er like ofte en kvinne som en mann Sjansen for å utsatte andre for seksuelle krenkelser øker betraktelig for dem som selv har vært utsatt for overgrep 9% av norske gutter og 1,5% av norske jenter hadde overtalt, presset eller brukt vold for å få noen til å utføre seksuelle tjenester RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

10 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
OVERGRIPER 2 Psykolog Thore Langfeldt: Halvparten av dem som begår voldtekt er selv ofre for voldtekt 25% av mannlige voldteksforbrytere er misbrukt av mor Gutter som misbrukes av far føler ofte at de må beskytte mor – men innerst inne føler de at det burde ha vært omvendt. Dette skaper stor aggresjon RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

11 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
OVERGRIPER 3 Psykolog Thore Langfeldt: Når mor er misbruker, oppleves sviket som enormt og raseriet blir enda større Er både mor og far overgripere, får den utsatte enda større problemer Overgrep er tabu, men jenter snakker lettere om dette enn gutter Gutter våger sjelden å fortelle om overgrep før etter flere år i terapi RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

12 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
”GROOMING” 1 Utplukking av ofre Oppbygging av tillit - Oppbygging av tillit i forhold til den utsatte - Oppbygging av tillit i forhold til utsattes omsorgspersoner og nettverk ”Referansegruppe” Overflødiggjøring av, og isolasjon fra, eget nettverk Rollebytte RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

13 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
”GROOMING” 2 Økende grad av hemmeligholdelse Tre skritt fram og to tilbake Trusler og vold Alminneliggjøring og legalisering av overgrepene Overføring av ansvar Overvåking og avhengighet Full kontroll RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

14 HVEM RAMMES AV SEKSUELLE OVERGREP?
Ålgård bedehus HVEM RAMMES AV SEKSUELLE OVERGREP? RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

15 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

16 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

17 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

18 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

19 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

20 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

21 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

22 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

23 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

24 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

25 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

26 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

27 HVA AVGJØR GRADEN AV SKADER ETTER SEKS.OVERGR?
Ålgård bedehus HVA AVGJØR GRADEN AV SKADER ETTER SEKS.OVERGR? Grad av sårbarhet (alder, avhengighet, hjelpetrengende) Grad av svik Varigheten (viktigere enn hyppigheten) Grad av hemmeligholdelse Typen overgrep Bruk av vold, tvang og trusler Den utsattes psykiske tilstand før overgrepene RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

28 HVORFOR SIER IKKE DEN UTSATTE FRA?
Ålgård bedehus HVORFOR SIER IKKE DEN UTSATTE FRA? Hel eller delvis fortrengning Redsel for hva som kan komme fram om en begynner å rote i det Redsel for ikke å bli trodd Tror at seinvirkningene er ”slik jeg er” Redsel for å ødelegge andres liv. Problemer med å holde fast på at skaden skjedde da overgrepet ble begått, ikke når det blir kjent Det er egentlig min skyld det som skjedde RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

29 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
SENVIRKNINGER 1 Senvirkninger er ikke sykdom! Senvirkninger er normale reaksjonen på det å ha vært utsatt for unormale påkjenninger. Senvirkninger er blåmerker etter overgrep Senvirkninger er falsk skam- og skyldfølelse som må omformes til sorg Samtidig blir overgrepene ofte fortrengt eller bagatellisert. RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

30 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
SENVIRKNINGER 2 PROBLEMET: ”Hodet” kan glemme alt, ”kroppen” glemmer ingen ting! KONSEKVENS: Den utsatte ser ikke sammenhengen mellom overgrepene og det han/hun sliter med KONKRETE UTSLAG: Fysiske plager Psykiske plager Sosiale plager RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

31 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
SENVIRKNINGER 3 Følelsen av ensomhet Følelsen av å være unormal og redsel for å ”klikke” Kontrollfrik: Livredd for å miste kontrollen! ”Alltid skjer det noe med meg!” Følelsen av å være skitten RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

32 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
SENVIRKNINGER 4 Spiseproblemer Søvnproblemer Konsentrasjonsproblemer Voldtekt av følelseslivet Perverse bilder og følelser i kroppen ”Hode” og ”kropp” lever hver sitt liv Redsel for besettelse Seksuelle problemer Rusproblematikk ALT DETTE ER BLÅMERKER ETTER OVERGREP, det er IKKE SLIK PERSONEN ER!!! RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

33 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
SENVIRKNINGER 5 Senvirkninger er et forsøk på å gjenvinne den kontrollen en selv ble fratatt Den mest destruktive senvirkningen for utenforstående er når den utsatte begår overgrep mot andre Hvem som helst er ikke, eller kan ikke utvikle seg til en spaltet overgriper ALT DETTE ER BLÅMERKER ETTER OVERGREP, det er IKKE SLIK PERSONEN ER!!! RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

34 KONSEKVENSER AV SENVIRKNINGENE
Selvskading Lege og tannlegeskrekk Ofte store problemer ved svangerskap, fødsel og barsel Hypnose-effekten: Stadig utsatt for nye overgrep Faller bort Skoleproblemer Adferdsproblemer RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

35 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
VEIEN OG GRØFTENE Barns forhold til voksne Forhold til tillit Forhold til kropp og seksualitet Forhold til renslighet Forhold til redsel Forhold til å vise sinne og sterke følelser Forhold til aktivitetsnivå Forhold til mat Forhold til religion Forhold til svangerskap Enten livredd voksne eller totalt uten grenser Enten full tillit eller ingen tillit. Enten sex hele tiden eller aldri sex, enten tvangsmessig onanering eller panikk for å komme borti egen kropp. RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

36 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
HVEM ER JEG? Det typiske svaret: ”Jeg vet ikke!” Hodet og kroppen lever hver sine liv hos meg. Jeg har ikke kontroll!” IKKE RART: Hode og kropp har skilt lag! HVEM ER DU DA? Du er den du ØNSKER å være, men ikke får til å være! Det som ødelegger er overgrepene. RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

37 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

38 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
FYSISKE LIDELSER Lidelse nr.1: Ryggplager eller isjias (61,5%-33,6%) Lidelse nr.2: Migrene eller hyppig hodepine (48,6%-24,6%) Lidelse nr.3 Fordøyelsesplager (47,7%-18,1%) Lidelse nr.4: Smerter i hofter eller bekken (44%- 19,2%) Lidelse nr.5: Stadig gjentatte infeksjoner i øre, nese, hals eller bihuler (37,6%- 14,7%) Lidelse nr.6: Underlivssmerter (35,8%- 5,6%) Lidelse nr.7: Brystsmerter (34,8%- 2,2%) Lidelse nr.8: Gjentatte urinveisinfeksjoner (33%- 12,6%) Lidelse nr.9 Eksem eller annen hudlidelse (31,2%-18,6%) Lidelse nr.10: Kjevesmerter eller kjevesperre (26,6%- 4,6%) Lidelse nr.11: Stadig sure oppstøt eller magesår (25,7%- 6,1%) Lidelse nr.12: Kroniske magesmerter (22%-2,9%) Lidelse nr.13: Underlivsinfeksjoner (20,2%-8,1%) Lidelse nr.14: Fibromyalgi (14,7%- 3,3%) Lidelse nr.15: Kronisk bekken- løsnin (11,9%-1,7%) Lidelse nr.16: Problemer med å få barn (11%- 7,6%) Lidelse nr.17: Celleforandring på livmortappen (10,1%- 7,2%) Lidelse nr.18: Sykdommer i munnhulen (8,2%-0,5%) Lidelse nr.19: Astma (7,4%-5,6%) Lidelse nr.20: Whip-lash (nakkesleng) (5,5%-1,9%) Lidelse nr.21: Hjerteinfarkt (1,8%- 0,2%) Lidelse nr.22: Kreft (0%-1,3%) RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

39 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

40 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

41 KONTROLLGRUPPE UTSATTE Samliv Seksualliv Samliv Seksualliv
Ålgård bedehus KONTROLLGRUPPE UTSATTE Samliv Seksualliv Samliv Seksualliv RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

42 SAMLIVSBRUDD SEX-TVANG, PROSTITUSJON ETC
Ålgård bedehus SAMLIVSBRUDD SEX-TVANG, PROSTITUSJON ETC RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

43 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
ALKOHOLMISBRUK MEDISINBRUK Kontrollgruppe Utsatte Kontrollgruppe Utsatte RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

44 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
NARKOTIKA Cannabis Tyngre stoff Kontrollgruppe Utsatte Kontrollgruppe Utsatte RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

45 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

46 KRISTEN TRO OG GUDSBILDE Samlet Åkra Stavanger før og etter overgrep
Ålgård bedehus KRISTEN TRO OG GUDSBILDE Samlet Åkra Stavanger før og etter overgrep RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

47 HVORDAN GJENOPPRETTE TAP AV KONTROLL?
Ved tap av kontroll vil alle forsøke å gjenvinne kontroll på en eller annen måte. I overgrepsøyeblikket kan det være ved å dissosiasjon: ”Hodet” flykter og bare kroppen blir igjen. I ettertid: Ulike mestringsstrategier eller seinvirkninger RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

48 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
NØDUTGANGENE NØDUTGANGER FOR Å UNNGÅ PANIKK: Rus Selvskading (inkluderer spiseforstyrrelser) Selvmord MULIGHETEN FOR BRUK AV NØDUTGANGER ER FOR MANGE UTSATTE FORUTSETNINGEN FOR Å OVERLEVE Ingen gir frivillig avkall på redningsvesten som ikke kan svømme! ALT DETTE ER BLÅMERKER ETTER OVERGREP, det er IKKE SLIK PERSONEN ER!!! RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

49 FØLGEN AV BRUK AV NØDUTGANGER
Skyldfølelse Skam Smerte Avvisning Fordømmelse Straff Avhengighet RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

50 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
OVERGREP? ER DET SANT?? ER DET MULIG?? At det kan skje overgrep kan nok hende. MEN KAN DET HA SKJEDD HER – OG VÆRE BEGÅTT AV EN PERSON VI MENER Å KJENNE GANSKE GODT? HVORDAN ER DE SKRUDD SAMMEN SOM KAN GJØRE SLIKE FORFERDELIGE TING MOT ANDRE MENNESKER? ER DE UDYR ULIKE OSS ANDRE – ELLER?? RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

51 GRUNNPRINSIPPER FOR MØTE MED UTSATTE
Ålgård bedehus GRUNNPRINSIPPER FOR MØTE MED UTSATTE LA DEN UTSATTE FÅ BEHOLDE KONTROLLEN VÆR IKKE “EKSPERT” TRO PÅ DEN UTSATTE OG IKKE RELATIVISERE ANSVARET VÆRE KRITISK FØR EN HAR HELE HISTORIEN OG ER PÅ VEI UT AV ROMMET VÅG Å HØRE HELE HISTORIEN GRAFS IKKE I HISTORIEN UT FRA EGNE BEHOV IKKE END OPP MED ET NYTT OVERGREP RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

52 TYPISKE UTFORDRINGER I SJELESORG-ROMMET
”Det var nok en menig med det” ”Alt tjener den til gode som elsker Herren” ”Dette var ille. Men nå må du tilgi og komme deg videre. Ellers kan ikke Gud tilgi deg!” ”Du må ikke bli bitter!” Å være synder i ”tanker, ord og gjerninger” RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

53 SPESIELLE REGLER FOR SJELESORG-ROMMET
Ålgård bedehus SPESIELLE REGLER FOR SJELESORG-ROMMET MISBRUK IKKE BIBEL OG BØNN STOPP IKKE HAT, BITTERHET OG SINNE KREV IKKE TILGIVELSE There can be no healing without justice-making, and justice-making requires courage” (Rev. M. Fortune) En menighet kan ikke være ”nøytral” RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

54 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
TILGIVELSE Tilgivelse er umulig uten at der er noen som tar det hele og fulle ansvar og ber om tilgivelse! Det er ubibelsk å kreve tilgivelse av den som ligger nede! Ikke en gang Jesus kunne tilgi mens han var ydmyket og maktesløs! RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser

55 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

56 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

57 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

58 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

59 Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser
LITTERATUR Anstorp/ Hovland, Indrebø/ Torp: ”Fra skam til verdighet” (Universitetsforl. 2003) Reimunn Førsvoll: ”Fra synd, fra sorg, fra fare: Seksuelle overgrep i kirke og samfunn”. (Verbum forlag 2003) Maja Thune: ”Pille Trille Karusell” (Lanser forlag 2004) Margrete Wiede Aasland: ”Si det til noen - en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge”. Høyskoleforlaget, 2004 Tormod Kleiven: Når den utsatte blir usynlig Mette Sundt Gundersen: ”Det skal ikke hende: Grenseoverskridelser og seksuelle overgrep i terapi RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser RESTART Reimunn Førsvoll Hjemmeside:

60 HVOR KAN JEG HENVENDE MEG?
Lokale hjelpeinstanser innenfor psykiatrien Hjemmesiden til FMSO: Hjemmeside: Telefon: RESTART Reimunn Førsvoll Ålgård bedehus: Forebygging av seksuelle krenkelser


Laste ned ppt "”Fra synd, fra sorg, fra fare”: Forebygging av seksuelle krenkelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google