Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SEKSUELLE OVERGREP SEKSUELLE OVERGREP I SMÅ OG LUKKEDE MILJØER: Forsterket traumatisering?! Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SEKSUELLE OVERGREP SEKSUELLE OVERGREP I SMÅ OG LUKKEDE MILJØER: Forsterket traumatisering?! Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside:"— Utskrift av presentasjonen:

1 SEKSUELLE OVERGREP SEKSUELLE OVERGREP I SMÅ OG LUKKEDE MILJØER: Forsterket traumatisering?! Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll

2 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll HVORFOR SIER IKKE DEN UTSATTE FRA?  ”Det er egentlig min skyld det som skjedde”  Redsel for ikke å bli trodd  Tror at ”blåmerkene” er ”slik jeg er”  Redsel for å ødelegge hele samfunnet  Redd for å ødelegge andres liv.  Redd for å ødelegge samholdet, kulturen og/eller troslivet hos de andre

3 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll ”GROOMING” 1 1. Utplukking av ofre 2. Oppbygging av tillit 1. -Oppbygging av tillit i forhold til den utsatte 2. -Oppbygging av tillit i forhold til utsattes omsorgspersoner og nettverk 3. ”Referansegruppe” 4. Overflødiggjøring av, og isolasjon fra, eget nettverk 5. Rollebytte

4 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll ”GROOMING” 2 6. Økende grad av hemmeligholdelse 7. Tre skritt fram og to tilbake 8. Trusler og vold 9. Alminneliggjøring og legalisering av overgrepene 10. Overføring av ansvar 11. Overvåking og avhengighet 12. Full kontroll

5 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll OVERGRIPERS BENEKTING Benekting i ulike faser:  Benekting av fakta  Benekting av bevissthet  Benekting av ansvar  Benekting av skadevirkninger  Benekting av hvor vanskelig det er å endre et overgrepsmønster

6 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll TYPISKE BORTFORKLARINGER  Bare et sidesprang  Et øyeblikks ubetenksomhet  Utroskap  Utilbørlig atferd av en sjelesørger  Terapi for han/henne  Midt-livs-krise  Er så hektet på seksualitet

7 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll Vurdering av ”etter-historien” i lys av det vi vet om overgriperadferd  Stor fortvilelse.  Innrømmelse av de faktiske forhold  Rasjonalisering/bagatellisering  Flytting av skadeårsak fra seg selv til offer  Motangrep  Manipulering  Reaksjon på evt. straff  Motivert for terapi?  Er terapi gjennomført?

8 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll VURDERINGSKRITERIER FOR ALVORLIGHETSGRAD  a)Posisjon:  b)Relasjon:  c)Alder/tid:  d)Hemmeligholdelse:  e)Grad av utukt:  f)Historien:  g)Trusler:  h)Fysisk makt/vold:  i)Sårbarhet:  j)Profesjonalitet:

9 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll FARE FOR NYE OVERGREP?  Jo mer overgriper benekter og bagatelliserer  Jo mer overgriper forlanger å få tilbake tillitsverv, stilling og posisjon,  Jo mindre behandling overgriper har fått eller ønsket, Jo større er faren for nye overgrep

10 FORSTERKENDE ELEMENTER: • KRAV OM TILGIVELSE OG TILLIT • Økt skam- og skyldfølelse Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll

11 KONSEKVENSER FOR MINDRE OG MER ELLER MINDRE LUKKEDE SAMFUNN  ALT det vi nå har nevnt forsterker hemmeligholdelsen og øker presset på den utsatte  Ofte spilles det på «ytre fiender som vil ødelegge samfunnet vårt, troen vår eller samholdet vårt»  Da er det letteste å ofre «problemet»: Det utsatte, og gjenskape ro og fred. Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll

12 DA UVÆRET RAMMET DET LILLE SAMFUNNET VÅRT  Store skader  Folk stod sammen: Vi har bare hverandre!  Vi må beskytte oss mot de destruktive kreftene som truer oss!  Det BESTE og VERSTE hos våre medmennesker kommer fram. Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll

13 DA OVERGREP RAMMET DET LILLE SAMFUNNET VÅRT  Store skader  Folk stod sammen: Vi har bare hverandre!  Vi må beskytte oss mot de destruktive kreftene som truer oss, INNENFRA eller UTENFRA!  Det BESTE og VERSTE hos våre medmennesker kommer fram. Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll

14 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll Å VÆRE «PÅRØRENDE»  Å være sekundærutsatt er å være utsatt!  Den det er mest krevende for å begripe at en av de nærmeste er overgriper - og lever et spaltet liv - er ektefellen, samboeren eller barna som ikke kunne vite  Det er ekstremt vanskelig å være pårørende til den utsatte, om mulig enda verre om et av ens egne barn har forgrepet seg på et annet av ens egne barn  Partidannelser er regelen, ikke unntaget

15 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll Problemet i Kristen - Norge  Undersøkelse blant utsatte i Norge 5)  Misbrukt av bekjennende kristen.........................................................39,4%  Misbr.av bekjen. kristen med lederansv./ansettelse...........................15,6%  Kristendom brukt som unnskyldning/pressmiddel..............................11,9%  Undersøkelse blant prester i Den norske kirke 6)  Positiv til og/eller har hatt erotisk kontakt med konfident...6,3% 19,5%)  Har selv hatt erotisk kontakt med konfident.........................3,6% (23,6%: 64 konfid.)  Har selv hatt samleie med konfident......................................0,3% (2,1%)  Prester som fått betroelser fra konfidenter om at de har hatt erotisk kontakt med tidligere sjelesørger.............................. 31,4% (238 konfidenter fra DNK, 161 fra organisajoner og 126 fra andre kirkesamfunn)  (Terapeuter (psykologer) i Norge  Erotisk kontakt m/ klient......2,0%  Samleie m/ klient....................0,3%

16 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll Spesielle senvirkninger i kristne sammenhenger  FORSTERKEDE SENVIRKNINGER: Å bli misbrukt som voksen i en kristen setting, kan gi lignende senvirkninger som barn som blir misbrukt av egen far  FORSTERKET FALSK SKAM OG SKYLDFØLELSE (= SYND)  EKSISTENSIELLE PROBLEMER: Gudstroen  Krav om tilgivelse  Tap av nettverk I TILLEGG TIL for eksempel tap av egne familie eller gruppe

17 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll HVA ER TILGIVELSE? NÅR KAN EN TILGI?  EN TILGIVELSESPROSESS KREVER TO AKTIVE PARTER SOM BEGGE ER KLAR FOR TILGIVELSE  UMULIG Å SNAKKE OM TILGIVELSE OM DET IKKE FINNES NOEN SOM BER OM DET  BARE DEN SOM ER JEVNBYRDIG ELLER OVER KAN TILGI  INGEN HAR RETT TIL Å KREVE TILGIVELSE AV ET ANNET MENNESKE  INGEN HAR RETT TIL Å TILGI BAK RYGGEN PÅ DEN SOM ER KRENKET  TILGIVELSE ER IKKE DET SAMME SOM FORNYET TILLIT

18 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll TILGIVELSE  Tilgivelse er umulig uten at der er noen som tar det hele og fulle ansvar og ber om tilgivelse!  Det er ubibelsk å kreve tilgivelse av den som ligger nede!  Ikke en gang Jesus kunne tilgi mens han var ydmyket og maktesløs!

19 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll TILGIVELSE?  HVEM HAR RETT TIL Å TILGI?  HAR NOE RETT TIL Å TILGI PÅ ANDRES VEGNE?  NØKLEMAKTEN: Rett til å tilgi og rett til å holde fast  VI MÅ IKKE BLANDE SAMMEN DEN UTSATTES ARBEID MED SEG SELV (”FORSONLIGHET”)OG TILGIVELSE

20 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll TILGIVELSE I BIBELEN  NØKLEMAKTEN: INGEN ETTERGIVELSE AV SKYLD FØR ANERKJENNELSE AV SKYLD  GT OG JESUS KONFORNTERER DEM SOM TRØR PÅ ANDRE, IKKE DEM SOM BLIR TRÅKKET PÅ  BARE DEN MED MAKT KAN TILGI

21 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll NY TILLIT?  TILLIT ER IKKE NOE MAN KAN KREVE: DET ER NOE MAN GJØR SEG FORTJENT TIL  VED ET TILLITSBRUDD KAN TILLITEN HELT ELLER DELVIS VÆRE ØDELAGT, KANSKJE FOR BESTANDIG  RETTSLIG OG MELLOMMENNESKELIG PUNKTUM I EN KONKRET SAK MEDFØRER IKKE AUTOMATISK AT EN FÅR TILBAKE DEN TILLIT OG DE TILLITSVERV EN HADDE FØR OVERGREPENE  HELLER IKKE EN TILGIVELSESPROSESS MEDFØRER AUTOMATISK NY TILLIT  HAR VI LOV Å TA SJANSER PÅ ADNRES VEGNE?

22 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll FORSKJELLE PÅ SKAM OG SKYLD  SKYLD: Det er noe jeg gjør og som jeg har ansvaret for: ” Det er min skyld, jeg var med på det. Jeg stoppet det ikke, ja, jeg tok til og med initiativet til det!”  SKAM: Det er noe galt med meg når far eller den snille mannen i nabolaget kan gjøre dette mot meg!

23 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll EKTE SKYLDFØLELSE  Noen former for skyldfølelse er nødvendig om vi skal kalle oss siviliserte! Noen ganger er det min skyld  Erkjennelse av ekte skyld kan føre til oppgjør og frihet  Ta ikke fra et menneske en sunn skyldfølelse!

24 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll FALSK SKYLDFØLELSE  Noen ganger føler sliter vi med skyldfølelse selv om det ikke er vår skyld!  Forsøk på å ta på oss skyld som ikke er vår, gjør forvirringen og kaoset en verre enn før  Bevar oss fra Jesus-syndromet!

25 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll EKTE SKAMFØLELSE  Noen ganger har vi grunn til å skamme oss om vi vil være siviliserte  Skam er som et eget, indre hemmelig politi  Den akutte skammen utløser en kroppslig lengsel etter å bli borte, dekke seg til, ”synke i jorden”!  Vi skammer oss alltid i forhold til andre mennesker – eller Gud  Har vi ikke evne til å føle skam, er vi skamløse

26 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll FALSK SKAMFØLELSE  VI skammer oss uten at vi har grunn til det  Den akutte falske skammen blir ofte ekstremt forsterket. ”Det er noe galt med meg og alle kan se det!”  Den skamfulle forventer ikke trøst, men forakt. Selvforakten er verst!

27 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll FALSK SKAM OG SKYLD VED SEKSUELLE OVERGREP  Den som har grunn til å føle seg skyldig, føler ofte ikke skyld!  Den som har grunn til å føle skam, føler ofte ikke skam! Han/hun er skamløse  Den som ikke har grunn til å føle skam og skyld, er den utsatte som er uskyldig og som har skamvett  Falsk skamfølelse kan også komme av ydmyking, og langvarig mishandling og omsorgsvikt  Falsk skam blir forsterket i små miljøer

28 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll KONSEKVENSER: SKAMMENS KOMPASS Skammens 4 hovedretninger: (Nathanson)  Tilbaketrekning  Unnvikelse  Angrep på seg selv: Jeg er alt skitten: Jeg kan bare prostituere meg!  Angrep på andre: Jeg er jo alt skitten: Jeg kan like godt oppføre meg som det jeg er: En drittsekk!  KONSEKVENSER: ISOLASJON

29 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll KONSEKVENSER: SKAMMENS STEMMER  Flinkhet. Flinkhet skjuler. Redd for å bli avslørt  Forsiktighet: Nøling og handlingslammelse  Depresjon. ”Jeg er en annen enn den jeg VIL være”. Lav selvfølelse  Nummenhet. Dårlig kontakt med følelser.”Jeg vet ikke!”  Raseri. Tåler ikke nederlaget når forventningene ikke innfris. Oppleves labil  Misunnelse. Skam over å ikke lykkes. Misunner andre som får det til.  Forakt for andre.Forsøker å løfte seg selv ved å dytte andre ned.  Skamløshet. Seksuelt utagerende. Kan klamre seg til følelsen av egen storhet. Gradiositet og skam er to sider av samme sak. (Skårderud)

30 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll KRISTEN TRO 1  Tradisjonell kristen forkynnelse: Skyld er selvfokuserende: Jeg, arme syndige menneske som krenker GUD med tanker, ord og gjerninger.  Burde imidlertid være vekt BORT fra oss, mot andre: Det dere gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde dere mot meg.  Det vonde vi gjør mot andre, er det som rammer Gud

31 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll KRISTEN TRO 2  Hovedsynden mot GUD er å ikke bry seg om han i det hele tatt. DET kan fort få konsekvenser for vår omgang med andre mennesker  Guds dom er ikke hevn, men oppreisning for offeret!  GT: Batseba  NT: Synderinnen i Simeons hus. Den fattige Lasarus. Kvinnen som ble tatt for utroskap. Kvinnen ved brønnen

32 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll KRISTEN TRO 3  Synd = Seksualitet???  ”Når jeg har hatt sex, har jeg syndet! Synden blir ikke mindre med alt det pervere jeg har vært med på”  Når vi mister kontrollen over kropp og følelser ved et overgrep, er det ikke den som mister kontrollen som er ansvarlig, men alene den som tar kontrollen  At du ikke greier å stoppe noe, betyr ikke at du er med på det  Gud fordømmer alle former for overgrep.  De ansvarlige skal en dag stilles til ansvar av Gud selv for det de gjorde

33 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll KRISTEN TRO 4  Min vurdering av Gud:  ”Jeg er ikke verdig” eller  ”Han sviktet meg”  Guds vurdering av meg:  Gud ser ALT  Dette er en befrielse, ikke en belastning  Gud skammer seg ikke over meg. Da trenger heller ikke jeg å skamme meg over meg selv

34 Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll HVOR KAN JEG HENVENDE MEG?  Hjemmesiden til FMSO: www.fmso.nowww.fmso.no  ”Veilederen” Sosial og helsedep. 2003  E-mail: reimunn.forsvoll@lyse.netreimunn.forsvoll@lyse.net  Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvollhttp://home.lyse.net/forsvoll  Telefon: 90106688  Litteratur: «Fra synd, fra sorg, fra fare: Seksuelle overgrep i kirke og samfunn». Verbum forlag 2003


Laste ned ppt "SEKSUELLE OVERGREP SEKSUELLE OVERGREP I SMÅ OG LUKKEDE MILJØER: Forsterket traumatisering?! Overgrep i små og lukkede miljøer Vadsø 18.02.14 Hjemmeside:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google