Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Påmelding Sikkerhets- nåler Salg av startnummer Påmelder 4 PC Påmelder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Påmelding Sikkerhets- nåler Salg av startnummer Påmelder 4 PC Påmelder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Påmelding Sikkerhets- nåler Salg av startnummer Påmelder 4 PC Påmelder
1 PC (database) hub

2 Etteranmelding Løperne kjøper først startnummer og blir deretter registrert av påmelder. Nye løpere registreres i databasen. Vi er ikke vrange dersom løperne mener vårt tall på tidligere deltakelser er feil.

3 Påmelder etteranmelding
Spør om løperen har deltatt før. CTR(A) – ”Rustad,He” – finner registrert løper. Bruk ”Liste” og bla for å lete opp hvis tvil (Kan løperen være registrert på mellomnavn?). Sjekk alltid fødselsdato og adresse, det kan være flere med samme navn, det er i basen. Hvis løper kjenner sin ID kan man søke på denne, CTR(I). Korriger adresse hvis feil. Sjekk om løperen allerede er påmeldt og har startnummer, i så fall er han internettpåmeldt og skal sendes for å hente startnummer i stedet for å melde seg på her. Hvis ny løper trykk ”+” og legg inn navn, adresse, fødselsdato og kjønn. Velg løype(lengde) (10/5). Tast TAB flere ganger og observer at klassen blir automatisk satt (Løype/kjønn/fødselsdato er grunnlaget) Skriv inn startnummer. Oppdater (trykk ”V”). Alle andre operasjoner som velger ny løper oppdaterer også automatisk. Det er ingen angrefunksjon.

4 Tidtaker Avleser Avleser Bil Nuller TidtakerPC Printer RTR2 RTR2
Trykknapp RTR2 Strekkodeleser RTR2 Strekkodeleser Avleser Trykknapp Bil Nuller TidtakerPC Printer Samleboks (kjeder RTR2 i stedet) Leid av Emit

5 Tidtakers jobb Trykk på tidtakerknappen i det øyeblikk en løper passerer mållinjen. Trykk kraftig og kontant. Trykk IKKE når nulleren passerer. Trykk aldri en gang for mye eller en gang for lite. Ett trykk per løper. Det er viktigere å trykke riktig antall ganger enn å trykke eksakt på riktig tidspunkt.

6 Nullers oppgave Gå inn i køen rett før mål.
Trykk på nulleknappen i det du passerer. Hold plassen i køen. Ingen må passere deg. Trykk ”00”+”ENTER” når du passerer avleseren. NB! Ingen strekkodeavlesing samtidig. Nulleren må løpe ofte (kontinuerlig) når det er stor aktivitet og straks når det blir en pause i strømmen. Aldri senere enn 1 minutt etter siste løper. Nuller må alltid løpe en gang sist i køen når man bytter sluse eller det oppstår lange pauser (mer enn 1 minutt). NB! Aldri mer enn en nuller i køen ad gangen.

7 Avlesers oppgave Hold fast på løperen til avlesingen er fullført.
Les av strekkoden på løperne i den rekkefølge de kommer. (Lyd i øret når det går bra) Hvis avlesing mislykkes etter tre forsøk skriv ”startnummer”+”ENTER” på tastaturet i stedet. D=slett siste siffer. (Ved for mange forsøk risikerer man at en avlesing med feil i startnummer blir registrert) Taster du feil nummer, så varsle bilen! IKKE tast på nytt. NB! Ingen strekkodeavlesing mens nulleren passerer og skriver sin kode. Vær oppmerksomme hvis det ropes fra bilen at løpere skal holdes igjen på grunn av feil.

8 Køordners oppgave Pass på at ingen bytter plass, bytter sluse eller forlater køen mellom tidtaker og avleser. (Det fører til feil i resultatlisten) Sørg for flyt i køen. Ved liten trafikk brukes en sluse. Ved stor trafikk byttes sluse når den ene begynner å bli full. Når man bytter sluse må en nuller løpe gjennom til slutt og senest før slusen tas ibruk igjen. Dette sikrer mot store tidsfeil.

9 Hvorfor nulle For å kunne ta imot mange på kort tid må man skille målpassering (går fort) og strekkodeavlesing (går langsomt). Måltiden registreres av tidtakeren, men den koples til startnummer først når starnummeret blir avlest. For at RTR2 skal kunne kople måltid med riktig startnummer må den vite hvor mange som er i køen mellom tidtaker og avleser. RTR2 klarer dette vanligvis bra, men hvis noe galt skjer, teknisk feil, noen forlater køen, tidtaker trykker feil, avleser gjør feil eller liknende (noe som pleier å skje) så mister RTR2 kontrollen. Vi får da en forskyvning i resultatene. Alle etterfølgende løpere får tiden til løperen før eller etter, og dette fortsetter til vi forteller RTR2 at noe er feil. For å fortelle RTR2 at noe er feil så fort som mulig bruker man nullere. De benytter egen knapp hos tidtakeren og egen kode i stedet for strekkode hos tidtakeren. Når en nuller har passert avleseren har RTR2 igjen oppnådd synkronisme. Hvis vi hadde en forskyvning er en målpasseringstid kassert eller en løper har ikke fått tid. Feilene er nå begrenset til løpere som passerte mellom to nulleoperasjoner. Selve feilene må rettes manuelt i databasen, men vi har ikke mulighet til å løse problemet fullt ut uten tilleggsinformasjon. Det hjelper om de ansvarlige kan få vite eksakt hva som skjedde og ved hvilken løper det skjedde umiddelbart. Det er nødvendig for å kunne gjøre resultatlisten feilfri.

10 Utskrifter Speaker (2 stk rett før start):
Type: Løype Sortering: Startnr Listevalg: Antall løp Premier (2 stk rett før start) Type: Antall løp Sortering: Navn Premieutdeling resultatliste Type: Løype/kjønn (premiering per løype, ikke klasse) Adressa

11 Tidtaking for Tordenskjoldsløpet
RTR program 2. Synkronisering i slusen skjer ved trykk på synkroniseringsknapp, deretter 00+ENTER (2 nuller) på RTR2. (Trykkes 4 nuller slettes også tidene til løperne i slusen bak synkronisereren. 4 nuller er for bruk uten synkroniseringsknapp, når slusen er tom) Kabelen fra innleid samleboks til PC er spesiell. Kabel fra RTR2 til samleboks er også spesiell. Strekkodeleser/knapp til STOP. I tidtakermenyen er det funksjon for å eksportere/skrive ut tidtakervinduet i flere formater. Kan være nyttig om store endringer må gjøres. Husk ”oppdater løypenummer” o klassemenyen før start.

12 Kjeding av RTR2 Som alternativ til samleboks kan man kjede sammen to RTR2. Ytterste RTR2 koples til (for eksempel) inngang 3 på innerste RTR2 med spesialkabel. Innerste RTR2 koples til PC med vanlig kabel. Ytterste RTR2 startes i program 2 som vanlig. Innerste RTR2 startes i program 6 (langrenn). Følgende svar gis: Skal det registreres tider ved start: 0 Antall RTR for mellomtider: 1 Inngang for ekstern RTR2: 3 Enhet i mål: 1 Inngang for trykknapp: 0 Innerste RTR2 skriver tider fra begge avlesere. Strekkodeleser/knapp til STOP Intet spesielt gjøres i PC (mellomtider skal IKKE være aktivert)

13 To RTR2 på en PC Som alternativ til samleboks eller kjeding kan man kople to RTR2 til en PC. Begge RTR2 startes i program 2 som vanlig. PC må ha to serieporter (USB eller vanlige). To tidtakervinduer på startes i PC, ett for hver RTR2.

14 Årlig oppgradering av database – 1 oppgradering av fjorårets etime.mdb
Etter løpet kjør ”Diverse/Oppdater historie tabell” med slett årets resultater. Skjer det etter nyttår vil de nye records i historietabellen få feil årstall. UPDATE history SET years=2009 WHERE years=2010; DELETE FROM history WHERE years=2009 AND histtimes IS NULL; ”Diverse/Spørring” UPDATE Name SET cource=10; ”Diverse/Spørring” UPDATE Name SET class=”NN”; ”Data/Løp” – oppdater dato. ”Data/Løp” – ”avansert” – sett nytt år og hak av for ”hent klasser”.

15 Årlig oppgradering av database – 2 innlegging i MySQL
Slett tabellene Name og history i Tordenskiold-databasen på Freidig-serveren. Må utarbeide metode for å overføre ”team”-tabellen til Freidig-server. Lag en kopi av Etime-databasen på Windows, oppgrader til Access2002, slett alle tabeller untatt Name og history. Bruk MySQL-front 2.5 for å overføre Name-tabellen til Tordenskiold-databasen. Bruk ODBC-import fra Access-fil. (Helge har kopi) Opplastingen tar minst ½ time. Prøv noen på/av-meldinger og registreringer. Database: tordenskiold Bruker: freidig Passord: administratorpassord (over nett) Passord: vanlig (lokalt)

16 Årlig oppgradering av database – 3 innlegging i årets etime.mdb
Må utarbeide metode for å overføre ”team”-tabellen fra Freidig-server. Gjør denne en gang Med bypass=1 virker påmelding selv om påmelding er stengt ($pamelding_apnet=0;) Viser gamle løpere som har meldt seg på i år. (ikke årets nyregistrerte) Klipp ut fra tabellen og lagre i fil. Med årets etime.mdb: ”Fil/Importer/Oppdater fra csv fil” – nøkkel=ID, data=status – last inn filen. Setter disse til ”påmeldt”. Korriger løype manuelt på de som skal ha 5 km. I eTiming: ”Klasse/Tildel klasse basert på alder og løype”. Viser årets nyregistrerte og endrede som må behandles manuelt. Klitt ut, lim inn i notepad, kopier og lim inn i Excel. Sorter etter behov for å arbeide videre med. Legg inn korreksjoner på adresser og registrer de som er nye i år manuelt.

17 Årlig oppgradering av database – 4
Bør kjøres i eTiming etter at all påmelding er ferdig. ”Klasse/Tildel klasse basert på alder og løype”.

18 Årlig oppgradering av database – 5 Ekstrahering av adresselapper
Bruk php-program med Access-tilgang på PC. PHP ZIP-fil som ligger der har mssql-støtte. Ligger under \arr\2007\tordenskiold\php-adresselapper. Kopier database dit. Oppdater årstall i ppp.php Dobbeltklikk phpit.bat Resultat i fil ”resultat” Kopier inn i Excel Bruk mail merge

19 2007 eTiming oppsett Oppgrader ALTER TABLE Name ADD land TEXT;

20 eTiming installasjon Trådløst nett: Sadelpunkt, passord: over+vestre+skrent Map network drive: z: \\bio-pc247\orientering Avinstaller alle emit/etiming-programmer Add/remove programs ….. Slett katalogen c:\\Program Files\emit Finn og kjør z:\\emit\etiming20_ \setup_eTiming26.exe User Name: freidig Organization: freidig Finn og kjør z:\\emit\etiming20_ \timing26.zip Ekstraher timing26.exe til Z:\\Program Files\emit\etiming Svar YES på confirm overwrite Om nødvendig oppgi brukernavn ”UPGRADE:56126:Freidig”, ellers bare ”freidig”

21 Erfaringer Bemanning resultatlister Bemanning tidtaking
En person som bare har til oppgave å purre på utskrift og henge opp resultatlister. Denne gangen ble utskriftene liggende unødig lenge i bilen. Bemanning tidtaking En person som bare har til oppgave å assistere tidtakingen ved å fange opp ukjente løpere og liknende. Gikk bra denne gangen, men kan bli kritisk dersom vi har mange ”ukjente løpere”. Fange opp vinnerne i 10 km Normalt benyttes begge sluser etter behov. Når vinnerne i 10 km nærmer seg tar slusevakten opp to skilt - ett i hver hånd – og dirigerer 5 og 10 km i hver sin sluse. Dette opprettholdes en liten stund til vinnerne er i mål. Deretter blandes i slusene igjen for å kunne håndtere stor belastning. Hindre plassbytte mellom tidtaking og avlesing Tydelige skilt med tekst ”hold plassen i køen”. Smalere og tydeligere sluse. Helst faste gjerder, men i alle fall kortere mellom stolpene og stramme tau. Ting som har gått galt Den ene PC-en i bilen kunne ”share” til den andre på forhånd, men ”map network drive” virket ikke i bilen. Må testes grundigere med 100% identisk oppsett på forhånd. Nødløsningen ble å kopiere databasen til den andre PC-en med printer via minnepinne. eTiming gjenkjente ikke (fikk ikke kontakt) med RTR2 over USB-serieport under løpet på tross av at dette virket på forhånd. Må testes 100% på forhånd. Løsningen ble å seriekople RTR2-ene og bruke bare en serieport.


Laste ned ppt "Påmelding Sikkerhets- nåler Salg av startnummer Påmelder 4 PC Påmelder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google