Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik skal det ikke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik skal det ikke."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere, skal være slaven deres. Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Matt.20,26-28

3  Efes.2,10 – For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem

4  Rom. 7,4 – Dere tilhører en annen, han som har stått opp fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud.  Matt.20,28 – slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men selv å tjene

5  Koll 3,23 Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener

6  Rom. 12,1 Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste

7  1.Kor.15,58 Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves

8  Mark 8,34-35 Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 35 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det

9  Joh.12, 26 Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min Far gi ære. Joh.12, 26  Matt. 25,21 – vel gjort du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre.

10  Der du er  Hjemme, skole, nabolag, fritid, arbeid, menighet  Som den du er  Med det du har og er

11  Vi trenger praktisk hjelp på kontoret  Vi trenger flere vaskere  Andre diakonale utfordringer  Utfordringer fra CCF  Jevnlig lederbehov i virkegrenene


Laste ned ppt " Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik skal det ikke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google