Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Satsingsområder:.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Satsingsområder:."— Utskrift av presentasjonen:

1 Satsingsområder:

2 ”Mens dere går, gjør disipler, i fellesskap, langs nye veier”
Flerkulturelle menigheter Flerkulturelle menigheter er en fellesbetegnelse for arbeid med utvikling av internasjonale menigheter i større byer (pr. i dag Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand) og et bredere arbeid med etablering av flerkulturelle fellesskap innenfor etablerte sokn i Dnk. ”Mens dere går, gjør disipler, i fellesskap, langs nye veier”

3 ”Mens dere går, gjør disipler, i fellesskap, langs nye veier”
Flergenerasjonsmenigheter Visjonen er å se menigheter for alle generasjoner vokse fram. Vi ser at veien i mange tilfeller går via et mer målrettet og profilert arbeid rettet mot barnefamilier, ungdom og unge voksne, og det er også her NMS-Nettverket vil ha en særlig kompetanse. ”Mens dere går, gjør disipler, i fellesskap, langs nye veier” 3

4 ”Mens dere går, gjør disipler, i fellesskap, langs nye veier”
Misjonale fellesskap kan springe ut av det vi allerede gjør på menighetsnivå, men bruker mer radikale arbeidsformer for å nå nye mennesker i vår postmoderne kultur. Et misjonalt fellesskap kan være et forstadium til en egen menighetsdannelse, men trenger ikke nødvendigvis de rammer og den selvstendighet som menighetsbegrepet i Dnk innebærer. ”Mens dere går, gjør disipler, i fellesskap, langs nye veier” 4

5 ”Mens dere går, gjør disipler, i fellesskap, langs nye veier”
Vi ser at noe springer ut av det vi allerede gjør, men går lenger for å nå nye: Eks. huskirke/ ungdomsmenighet Ålgård som springer ut fra Bærland (bør vi kalle dette et ”misjonalt fellesskap” i stedet for ”menighet”?) Eks. Familiekor / Barsel-kafé (noen går videre for å etablere møteplasser for mennesker som ikke kommer til gudstjeneste.) Har potensiale til å utvikle seg til et misjonalt fellesskap… ”Mens dere går, gjør disipler, i fellesskap, langs nye veier” 5

6 ”Mens dere går, gjør disipler, i fellesskap, langs nye veier”
Vi tror at noen vil gå nye veier for å nå ut i en post-moderne kultur: - ”Gode nyheter for Oslo” Maria Bjørdal - Misjonalt fellesskap for flerkulturelle ( forstadium til flerkulturell menighet). ”Mens dere går, gjør disipler, i fellesskap, langs nye veier” 6

7 En konkret drøm: ”Luk 10-prosjekt”
Vi drømmer om at et team kan starte ved at noen drar fra en av menighetene i vårt nettverk for å etablere seg som familier, og som drivkraft for et nytt menighetsprosjekt i en del av landet hvor menighetsarbeidet står spesielt svakt: En prest + et par familier fra menigheten + kanskje noen fra F2 som er ferdig med studiene ”Mens dere går, gjør disipler, i fellesskap, langs nye veier” 7

8 ”Mens dere går, gjør disipler, i fellesskap, langs nye veier”
Mål: Skape en bevegelse av ”Antiokiamenigheter” (Apgj. 13,1-3) som tar det globale misjonsoppdraget videre sammen med NMS. ”Mens dere går, gjør disipler, i fellesskap, langs nye veier” 8

9 ”Mens dere går, gjør disipler, i fellesskap, langs nye veier”
- En Antiokia-menighet gir fra 10-50% av inntekter og givertjeneste til global misjon. - Sender og mottar unge korttidsmisjonærer, f.eks gjennom aktivt samarbeid med Hald. - Bidrar med idéer, kompetanse og menneskelige ressurser til NMS’ nasjonale og internasjonale misjonsarbeid, jfr. faddermenighet for nye plantinger, vennskapssamarbeid over landegrenser. ”Mens dere går, gjør disipler, i fellesskap, langs nye veier” 9

10 Fire strategiske verktøy:
Gjøre disipler i fellesskap gjennom cellegrupper Gjøre disipler gjennom gudstjenester med bred involvering og relevant kommunikasjon Gjøre disipler gjennom trosopplæring og ledertrening for barn, unge og voksne Gjøre disipler lokalt og globalt ved å gi videre det vi har fått – tiendebasert givertjeneste som velsignende veiledning til godt liv. Cellebasert Stedegne gudstjenester Trosopplæring og Ledertrening Givertjeneste ”Mens dere går, gjør disipler, i fellesskap, langs nye veier”

11 Sporene i ”fisken”: Senter for menighetsutvikling på Misjonshøgskolen
Nasjonale og regionale nettverkssamlinger Materiell i form av brosjyrer, hefter og bøker Senter for menighetsutvikling Nettverket Materiell ressurser ”Mens dere går, gjør disipler, i fellesskap, langs nye veier”

12 Stedegne gudstjenester Trosopplæring og ledertrening Givertjeneste
Cellebasert Stedegne gudstjenester Trosopplæring og ledertrening Givertjeneste Flerkulturelle menigheter Misjonale fellesskap Flergenerasjons menigheter Senter for menighetsutvikling Nettverket Materiell ressurser Global Misjon ”Mens dere går, gjør disipler, i fellesskap langs nye veier”


Laste ned ppt "Satsingsområder:."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google