Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HER ER VI NÅ Visjonære tanker. Bærlandsprofilen Ålgård menighet Ungdomsprofilen Ålgårdsprofilen Stedegne Gudstjenester Bånn Gass familiekor Stasjons-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HER ER VI NÅ Visjonære tanker. Bærlandsprofilen Ålgård menighet Ungdomsprofilen Ålgårdsprofilen Stedegne Gudstjenester Bånn Gass familiekor Stasjons-"— Utskrift av presentasjonen:

1 HER ER VI NÅ Visjonære tanker

2 Bærlandsprofilen Ålgård menighet Ungdomsprofilen Ålgårdsprofilen Stedegne Gudstjenester Bånn Gass familiekor Stasjons- klubben Trosopplæring Ledertrening Speideren Livsnære smågrupper Kultur Kunst Kirkemusikk Konfirmasjon Bønn Givertjeneste Kafé Stoppen Diakoni Barsel- kafé Ten Pluss Stasjonen Aktiv lørdag Eldre 50 års konfirmanter Global misjon

3 Visjonsarbeid – hensikt og verdier  Ålgård/Dnk:  I Kristus nær livet  En bekjennende, misjonerende, tjenende åpen folkekirke  Rom for mangfold, deltakende fellesskap  Bærland:  Nye mennesker skal bli kjent med Jesus i et livsnært nettverk som inviterer til deltakelse  Inspirert av Jesus  Livsnær tro  Deltakende fellesskap  Ålgård Ungdomsmenighet  En raus menighet der ungdom blir møtt og får vokse i tro håp og kjærlighet  Elsket, sammen, vokse, tjene, dele

4 Nytt felles menighetsråd høsten 2011  Oppsummering av visjonære tanker etter arbeidsseminar  Himmelvendt tro – jordnær tjeneste

5 Ny Kirke – Rom for mangfold  Åpen folkekirke  Rom for alle  Himmelvendt  Rom for Kristustro  Jordnær  Rom for hverdag fest og tjeneste  Alle generasjoner  Rom for allsidighet  Livsnær  Rom for fellesskap  Aktiv  Rom for kultur

6 Innspill Bærland Menighetsutvalg  Operere med visjon og slagord parallelt  Slagordet huskes, visjonen må få dybde  Slagord:  Invitere til noe som er verdifullt  Kommunisere enkelt, gjerne på dialekt, med humor.  Noe alle kan identifisere seg med selv uten å være del av menighetskjernen  Visjon:  Forankres i visjonsdokument, integreres gradvis i menigheten gjennom menighetsarbeidet  Være bevisst- og ansvarliggjørende for menighet, stab og frivillige i avgjørelser og valg  Ønsker at vår nåværende visjon kan være med å forme forståelsen av ny kirke  At nye mennesker blir kjent med Jesus i livsnært nettverk som inviterer til deltakelse  Ønsker at verdier som er spesielle for Bærland menighet skal gjenspeiles i felles visjon: fokus på barn og familier, fokus på vekst, inkluderende fellesskap, smågruppebasert, misjonsfokus, nådegavebasert, frivillighet

7 Innspill diakoniutvalg  De 6 underpunktene skissert i forhold til visjonsarbeidet sammenfaller godt med diakoniutvalgets arbeid  Diakoniplanen (2011-2013) er styrende  Visjon vil være styrende for ny plan 2013  Visjonsformuleringen: Himmelvendt tro – Jordnær tjeneste, tenner ikke. Mer beskrivende enn visjonær  Kort slagferdig motto i hverdagslig språk  Ønsker å ha med noe om: når livet er vanskelig, gi og ta imot omsorg/støtte, se hverandre, dele tro og levd liv, kulturelt og etnisk mangfold, engasjement i verden rundt oss –lokalt og globalt, en misjonærende menighet

8 Innspill fra Stasjonsklubben  Passer inn under: Åpen folkekirke-Rom for alle, Himmelvendt- Rom for Kristustro og Livsnær- Rom for fellesskap  Visjon om å gi tilrettelagt tilbud, delta i inkluderende fellesskap, bli ”kirkedus”, føle trygghet og forutsigbarhet.  Ønske om at det skal bli et felles menighetsansvar, se den enkelte

9 Hvorfor visjons- og verdiarbeid?  Forskning på organisasjoner som lykkes PG Ideologi Historiefortellere Stammekultur PG= prestasjonsgruppene Kjennetegnes med Samhandling. Gjøre andre gode. Godfoten. Ideologi: 1.Visjon-Fyrtårn-Merkestein Hvordan vil vi se ut? Hvordan vil vi være? (Eks: Gjøre noen glad, Gjør noe med drømmene, Vi forbedrer hverdagen) 2. Verdier Hva kjennetegner oss? Hvem er vi? 3. BHG (Big Hairy Goal) Tydelige mål for arbeidet

10 Veien videre?  Hvilke merkesteiner/fyrtårn skal stå foran oss som tegn på hvem vi vil være?  Hvilke verdier skal kjennetegne oss?  Fengende slagord?

11 Oppsummeringer gruppejobbing om visjonstanker Lederdøgn 1. sept. 2012  INNKLUDERENDE (Inn)  Vi ser hverandre  Vi inviterer nye  Vi er gjestfrie  Vi er åpne  TYDELIG (Opp)  Forståelig språk  Misjonerende  Bekjennende  Vi deler troen  ENGASJERT (Ut)  Vi deltar i lokalmiljøet  Vi bryr oss om de fattige i verden  Vi tar samfunnsansvar  Vi er tjenende  RAUS  Respekterer ulikheter/ Vi er ulike  Vi respekterer hverandre  Come as you are

12

13 Et livsnært, utadrettet hjem i bevegelse  Livsnært  Når livet er fullt av dritt  Når livet går i stykker  Være med på baksiden  I bevegelse  Åpenhet  Nysgjerringhet  Inspirasjonssøkende  ”en elv”  Allsidige  Vågelige og dristige  Et utadrettet hjem  Tradisjonsbærende  Deltakende  Gi trygghet  Gi tilhørighet  Grenser og tydelighet  Aksept og åpenhet  Respekt  Være nærværende  Erfare tro  Delekultur  Utrustende  Opplærende  Fellesskap  Samspill- samkjøre seg med hverandre  Selskap - feire livet

14

15

16


Laste ned ppt "HER ER VI NÅ Visjonære tanker. Bærlandsprofilen Ålgård menighet Ungdomsprofilen Ålgårdsprofilen Stedegne Gudstjenester Bånn Gass familiekor Stasjons-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google