Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vingedress. Regler,utdanning, kompendium F/Nlf Fagseminar 2010 Av Odd J. Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vingedress. Regler,utdanning, kompendium F/Nlf Fagseminar 2010 Av Odd J. Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vingedress. Regler,utdanning, kompendium F/Nlf Fagseminar 2010 Av Odd J. Pedersen

2 Innhold  Innledning  Argumentasjon/redgjørelse  Produktet/resultatet  Konklusjon

3 Oppgaven  Vingedress; regler, utdanning, kompendium

4 Innledning  Er det samsvar mellom regler og praksis når det gjelder vingedress hopping?  Hvordan blir opplæring på vingedress gjennomført pr i dag?

5 Tolkning av oppgaven  Det er ett behov for revidering/endring av dagens regelverk på vingedress  Behov for en formalisert opplæring  Behov for ett lesehefte for opplæring som er i samsvar med dagens utstyr  Oppgaven berør ikke ”marsje/tracking” utstyr

6 Argumentasjon  Dagens regelverk  Formalisering  Utsjekk for vingedress?  Modent for regelendring

7 Dagens regelverk  Dressene er delt inn i 3 kategorier; vingedress for nybegynner, dresser for viderekommende og dresser for erfarne  Krav til utøver; Minimum 250 hopp for hopp med vingedress for nybegynnere og 500 hopp for vingedress for viderekommende og erfarne i tilegg til utsjekk  Minimum 25 hopp på vingedress for viderekommende før overgang til vingedress for erfarne

8 Formalisering?  Reglene for vingedress er per dags dato nedfelt i to SU referat, ett fra begynnelsen av 2000 tallet samt Su referat 2/06, dagens regelverk er således hjemlet i dette referatet  Begge vedtak henviser til en progresjonsplan og utsjekk som undertegnede ikke har klart å finne  Anser det av den grunn nødvendig med en formalisering av utdanningen på vingedress

9 Utsjekk for vingedress?  Per dags dato finnes det ingen krav til utsjekk for hopp med vingedress  Følgende progresjonsplan er foreslått; 1 ”marsjehopp” med instruktør, 1 hopp med vingedress sammen med instruktør samt 3 utfyllingshopp under veiledning av instruktør

10 Regelendring?  Det har i nyere tid vært en stor utvikling i antall produsenter, type vingedresser og måten man flyr en vingedress på, av den grunn er det på tide med en revisjon av dagen regelverk

11 Resultat  Forslag om regelendring  Nytt oppdatert lesehefte  Progresjonsplan for utsjekkshopp  Instruktør sjekkliste

12 Forslag til regelendring  Skille mellom vingedress for viderekommende og erfarne fjernes slik at det kun er to kategorier, vingedress for nybegynnere og vingedress for viderekommende  Krav til erfaring; Minimum 200 hopp siste 18 mnd og utsjekk av instruktør eller minimum 500 hopp

13 Lesehefte  Hensikten med lesehefte er å gi en innføringen i hvordan flyging med vingedress foregår i praksis og teknikker for dette uten at det skal være produsent/dress spesifikt  Heftet er således ment som ett supplement til produsentens manual

14 Progresjonsplan  Hensikten med progresjonsplanen er at eleven på en trygg måte skal tilegne seg kunnskapene som trengs for å utføre hopp med vingedress  De første 5 hoppene skal gjøres med vingedress for nybegynnere

15 Sjekkliste for instruktør  Sjekklisten er ment som ett hjelpemiddel og veiledning til instruktøren  Det forutsettes her at eleven på forhånd har lest manualen til den aktuelle type dress de første hoppene skal utføres på samt at eleven har studert lesehefte

16 Sammendrag  Hensikten med arbeidet med å formalisere opplæring på vingedress har vært å få ett system som kvalitetssikrer opplæring og utdanningen samt harmoner med produsentens og andre lands regler og anbefalninger for vingedress hopping

17 Konklusjon  Regler for vingedress bør formaliseres og tas inn i håndbok


Laste ned ppt "Vingedress. Regler,utdanning, kompendium F/Nlf Fagseminar 2010 Av Odd J. Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google