Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PET/MR Noe for OUS Norge? T. Bach-Gansmo. Dagens agenda •Generelt om PET-MR •Hva gjør CT som MR kan/ ikke kan? –Skjele til litteratur om PET/MR •Egne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PET/MR Noe for OUS Norge? T. Bach-Gansmo. Dagens agenda •Generelt om PET-MR •Hva gjør CT som MR kan/ ikke kan? –Skjele til litteratur om PET/MR •Egne."— Utskrift av presentasjonen:

1 PET/MR Noe for OUS Norge? T. Bach-Gansmo

2 Dagens agenda •Generelt om PET-MR •Hva gjør CT som MR kan/ ikke kan? –Skjele til litteratur om PET/MR •Egne vyer/drømmer

3 PET/MR •PET/MR i utviklingsfase •Uten veldokumentert klinisk evidens •Høy aktivitet blant utstyrsleverandørene. •Ved OUS benyttes software for fusjon av PET og MR bilder hyppig: –Nevrologi, ØNH stråleterapi, cancer i bekken.

4

5

6 Software PET/MR fusjon (Law M 2009). Aldri noen med hybrid kamera som vil bytte (PET/CT, SPECT/CT)

7 Utgangspunkt •Siemens har utviklet en PET/MR –ikke fullgodt system (mangler TOF mulighet) •GE /Phillips har trimodalitet PET/CT-MR –Og utvikler PET/MR •Trondheim får PET/MR –Og da kommer AS Norge i gang, heldigvis

8

9 PET/MR •MR overflatespoler har lav attenuasjon for simultan PET akvisisjon •PET detektor krystaller ligger i MR gantry (mellom gradient og RF coilene) •LSO (lutetium oxy-orthosilicate) krystaller og halv-leder basert avalanche fotodiode detektorer, som ikke affiseres av MR magnetfeltet (i motsetning til vanlige PMT).

10 TOF

11

12 PET i bildet •PET viser biokjemisk endringer ofte før morfologiske forandringer •God på å forutse behandlingsrespons –redusere kostnader og bivirkninger ved uhensiktsmessig kjemo (men ikke nok) •Utvikling av spesifikke tracere –som vi bare har sett begynnelsen på • 18 F-NaF, 18 F-ACBC, 15 O-H 2 O, 15 O, 68 Ga-DOTATOC, 18 F-DOPA, 11 C-PIB, 18 F-florbetapir

13 CT •Struktur/anatomi og diagnostikk –CT gir utmerket strukturell informasjon, og har vært grunnlaget for utbredelse av PET •Benyttes i stor grad som lav-dose CT –Ikke optimal, og sjelden med IV kontrast •Attenueringskorreksjon –Korrigerer for tap av fotoner inne i kroppen

14 AC Skjelett

15 CT vs MR •MR kan ikke kvantifisere vevstetthet på en måte som kan benyttes direkte for attenuerings korreksjon for høy-energi fotoner. •MR har utrolig bløtvev differensiering •MR kan gi betydelige bidrag innen biofysiske, patofysiologiske og funksjonelle karaktertrekk

16 Attenueringskorreksjon (AC) •Dixon MR sekvens tas samtidig med PET –Nesten like god som lavdose CT for anatomisk lokalisering •Ut-av-fase og vann-vektet MR omtrent som lav-dose CT –Fettvektede bilder noe dårligere •Gir god attenueringskorreksjon, og er blitt MRs ekvivalent til LDCT.

17 MR: Dixon WO og IP Delfaut EM et al. Fat Suppression in MR Imaging: Techniques and Pitfalls. Radiographics 1999; 19:373-382.

18 Fett og vann Dixon gir attenueringskart Opptil 15% endring i forhold til CT, nær ben. Wagenknecht G et al. MAGMA. 2013; 26(1): 99–113

19 PETMRAC vs PETCTAC. Feil på 2.40% ± 3.69% for hele hjernen, og 2.16% ± 1.77% nær ben Wagenknecht G et al. MAGMA. 2013; 26(1): 99–113

20 Struktur korrelat av PET opptak på LDCT og 3 av 4 Dixon MR sekvenser Drzezga A et al J Nucl Med 2012; 53: 845-855

21 MR vs CT •MR har høy bløtdelskontrast –Spesielt utslagsgivende •Hode hals, bekken, lever, prostata, nevro, •Og ikke ioniserende stråling •Lang akvisisjonstid for MR –Lavere dose med FDG •CT er best for små lungemetastaser

22 MR •Helkropp MR produserer store datasett –Lett å overse subtile MR forandringer i ribber, pedikler i ryggraden –Mye fremdeles anatomisk fremstilling •Lymfeknuter og størrelse •MR Klart bedre enn PET for levermetastaser –Mellom 2 og 4 mm hvor PET er negativ •Motsatt for lymfeknutemetastaser <10mm –Kan være inflammatoriske –NET

23 Fysiske problemer PET/MR •PET kjøres 20 cm bit for bit –Bed position, tar 1,5-2 min per posisjon –Etter helkropp CT ved PET/CT •PET/MR kjøre også MR bit for bit –Enten med eller uten Gd •Eller starte på nytt, etter endt PET. •Benytte MR opptakstid til PET akvisisjon –Ikke problem at MR forlenger undersøkelsen

24 MR •Usikkert om bruk av Gd –For hjerne PET/MR bare en posisjon •Bryst/abdomen: –Hurtige sekvenser turboSTIR /TSE/FLASH •Utvikle bruk av funksjonell sekvenser –diffusjon, BOLD •Utvikle fusjon MR-MR

25 Undersøkelsesforløp Martinez-Möller A. J Nucl Med 2012; 53: 1415-1426

26

27 Ved utvidet bruk av MR Martinez-Möller A. J Nucl Med 2012; 53: 1415-1426

28 Trimodalitet PET/CT/MR •Egner seg meget godt for å sammenligne PET/CT og PET/MR •Første kliniske publikasjoner kommer nå –Relativt små serier •Kasuistikk +

29 Kvantifisering av opptak PET/CT vs PET/MR i patologi og bakgrunn Drzezga A et al J Nucl Med 2012; 53: 845-855

30

31

32 Trimodalitet PET/CT-MR, ToF Discovery PET/CT, og 3-T Discovery MR Kuhn FP et al. EJNMMI 2013;40:44-51

33 LD CT, FDG-PET, WO og IP Dixon MR. Stolzmann et al. Detection rate, location, and size of pulmonary nodules in trimodality PET/CT-MR: comparison of low-dose CT and Dixon-based MR imaging. Invest Radiol. 2012; 48: 241–246

34 Visuelt PET CT vs MR Parameter PET/CTPET/MR P Pasienter med lesjon (of 32)20 NS Påviste lesjoner8078NS Subjektive kontrast lesjon (0–3), mean ± SD 2.76 ± 0.56 2.69 ± 0.58 NS Subjektive bildekvalitet (0–3), mean ± SD 2.93 ± 0.26 2.52 ± 0.69 0.02 Alignment (0–3), mean ± SD 2.72 ± 0.60 2.90 ± 0.31 NS Martinez-Möller A. J Nucl Med 2012; 53: 1415-1426

35 PET/MR: Når og hvor •CNS –Tumor og demensutredning •Bekken –Gyn og prostata •Barn –vil kreve nært samarbeide •Spesialisert radiologi og nukleærmedisin –I langt større grad enn ved PET/CT

36 Kjær et al. Magn ResMatyer Phys 2012 DOI 10.1007/s10334 PET/MR ved glioblastoma multiforme

37 Aminosyre PET viser økt AA metabolisme, mens diffusion tensor MR viser fiberbaner Boss A et al. Diffusion tensor imaging in a human PET/MR hybrid system. Invest Radiol 2010; 45(5):270-4.

38 Demensutredning •CT har store begrensninger i CNS, utvetydig fordel MR •Kommer flere tracere for påvisning av β- amyloid (AD) plaque •Sannsynlig synergi MR-PET –stort forskningsmessig potesiale

39 AD Ciprian Catana et al J Nucl Med 2012; 53:12: 1916-1925

40

41 Demensbehandling •Trolig behandlingsalternativer i overskuelig fremtid •Behov for utredning, og mulig oppfølging –Samtidig MR vil finne evt. organisk sykdom –Doble behovet for PET i Norge

42 Cervix cancer og patologikk lymfeknute. CT og T2W MR MR og PET er sann koregistrering

43 Lever; Ga-DOTATOC og NET Martinez-Möller A. J Nucl Med 2012; 53: 1415-1426

44 Fordeler ved PET/MR PET viktig modalitet for oppfølging –barn/ungdom som helbredes for lymfom/ sarcom –Ubestridt gevinst strålereduksjon ved PET/MR •Benytte MR i full bredde •Benytte utvidet MR opptakstid til å redusere dosen radiofarmakon –PET signal = tid x dose/aktivitet

45 Artefakter N=24 •I 4 PET/CT påvist betydelige artefakter i PET levertopp og milt, AC artefakter fra pustebevegelser i diafragma. •I PET/MR var disse artefaktene lang mindre uttalt. Pusterelatert misalignment av diafragma ga uttalte artefakter ved 1 PET/MR »Gaertner F et al. Invest Radiol 2013; 48(5): 263–272

46 Artefakter •I 7 av 24 PET/MR ble det påvist fall i SI nær fysiologisk høyt opptak av aktivitet –blære, nyrer, men også milt og lever •Påvist også i 6 av 24 PET/CT, men mye mindre fremtredende

47 Artefakter ved PET/MR nær høy fysiologisk aktivitet (7/24; blære, nyrer, milt, lever). Gaertner F et al. Invest Radiol 2013; 48(5): 263–272

48 Hvor går verden? •Litteratur viser til hurtig MR (Dixon) –Virker helt urimelig at 3T MR skal benyttes til minimumsløsning (AC og litt diagnostikk) •MR publiseres som dårligere enn CT lever •Personlig mening: –Benytte all den tid MR trenger •Spesialisert MR diagnostikk + PET •Redusere FDG dose spesielt i barn –tid x dose = bildekvalitet

49 PET/MR •Dagens trimodalitets - løsninger er optimal for å finne ut hvor og når PET/MR og PET/CT –Ikke minst svakheter ved PET/MR –Ikke skusles bort med hurtig MR • Jeg ønsker meg en sånn enn!

50 Ca. prostata med PSA residiv Axial T2-W TSE viser anatomi, DCEMR viser tidlig opptak i residiv, sammenfaller med 11 C-choline PET opptak. Martinez-Möller A. J Nucl Med 2012; 53: 1415-1426

51 Stolzmann et al. Invest Radiol. 2012; 48: 241–246 Men er trolig like eller nesten like bra som PET/CT, til det meste

52 A. Drzezga et al. J Nucl Med 2012;53:845-855

53

54 Subendocard kontrastopptak i fremre vegg

55 PET/MR •Dagens litteratur er opptatt av kort MR, Dixon, og at den minst like god som CT. •Fremtiden (i min krystallkule) er optimal bruk av høyfelt MR sammen med optimal PET tracer. •Mens arbeidshesten blir FDG-PET/CT –Høye kompetansekrav til MR-delen

56 Strålebehandlet anaplastisk astrocytom. Høyt opptak av FDG, og opptak av Gd. MRS: Høy choline og lactat topp, og reduserte creatin og N- acetyl aspartat topper viser tumorvev. Balyasnikova S et al. Am J Nucl Med Mol Imaging. 2012; 2(4): 458–474.

57 PET/MR •Ikke behov for PET og MR som viser samme patologi i sort hvitt og i farger •Utnytte komplementære informasjon •Spisset diagnostikk, fremtidens individuelt tilrettelagt medisin

58 FDG-PET/CT; hjørnesten i onkologi •PET/MR kan, muligens, avhjelpe de begrensinger vi ser ved PET/CT og samtidig bli et selvstendig verktøy innen molekylær avbildning. •PET/CT: Suksess med samregistrering funksjon og anatomi •Hva skal stoppe funksjon samregistert med anatomi og mer funksjon?

59 Takk


Laste ned ppt "PET/MR Noe for OUS Norge? T. Bach-Gansmo. Dagens agenda •Generelt om PET-MR •Hva gjør CT som MR kan/ ikke kan? –Skjele til litteratur om PET/MR •Egne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google