Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Magnetic Resonans Angiografi (MRA) Anne-Marie Kira.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Magnetic Resonans Angiografi (MRA) Anne-Marie Kira."— Utskrift av presentasjonen:

1 Magnetic Resonans Angiografi (MRA) Anne-Marie Kira

2 Flo – relatert enhancement Ballinger, J.http://128.227.164.224/mritutor/flow.htm

3 MRA • Teknikk: • bilder av arterie og/eller vener • Bildeopptak (snitt bilder): • blod har høy signal og stasjonær vev har relativt svakt signal. • Innhentet data bearbeides til bilder vha. Maximum Intensity Projection (MIP). • MIP : høy signal intensity område i snittene (blødårene), omdannes til 2D bilde. Anne-Marie Kira

4 Forskjellige teknikker: MRA • Time of Flight (TOF) m/varianter: • Sekvensiell 2D TOF dvs. snitt for snitt • 3D TOF dvs. volume • Fase-kontrast • 2D & 3D • Kontrastforsterket 3D Anne-Marie Kira

5 Time of Flight (TOF) • Bruker GE sekvens m/flo enhancement. • Kort TR  unngår signal fra andre vev MEN fersk trombe har kort T1 … (PCA teknikk bedre egnet til å diagnostisere mulig okklusjon i kar) • Høyt signal pga. ‘frisk, fullmagnetisert’ blod. • Mange medvirkende faktorer: • TR, TE, snitt tykkelse, blodstrømshastighet, snitt retning i forhold til kar. Anne-Marie Kira

6 2D TOF • Snitt etter snitt, med overlapping. • Blodårene bør ligge ‘rett’, med orientering på tvers av snittretning • Halskar,bekken & undereks. • Følsom for venøs flo: • Intrakraniell venografi, Inf. vena cavografi (tromber etc) Anne-Marie Kira

7 3D TOF • Bedre fremstilling av slyngede kar. • Kombinerer flere ‘slabs’  dekke større område. • Bedre romoppløsning • Indikasjoner: • Halsarteriografi, intrakraniell arteriografi. • Ulemper: lav flo hastighet  redusert signal Anne-Marie Kira

8 Fase-kontrast (PCA) MRA • Flow encoding teknikk: • Blod bevegelse langs Bipolare gradienter. • Derfor endres blodets magnetiske vektorer • Men stasjonært vev /blod forblir uendret. • Bipolar gradienter: • -ve & +ve komponent, nettoeffekten = 0, når vevet er stasjonært. Anne-Marie Kira

9 PCA - prinsipp • 1. opptak u/gradient moment refocusing (GMR) • Blod i bevegelse med fasevinkel som avviker fra stasjonært vev. • 2. Opptak m/GMR • Blod(flo) og stasjonært vev får samme fase pga. bipolære gradienter. • Subtrahere 1. & 2. opptak: • Kun signalet fra flo-indusert fase forskjell tilbake. Anne-Marie Kira

10 PCA MRA • Indikasjoner: • Intrakraniell arteriovenøse malformasjon (AVM), sinusvenetrombose. • Ingen signal fra områder med kontrastoppladning • Ulempe: • følsomhet overfor blodstrømshastighet må velges på forhånd (puls sekvens m / velocity encoding gradient (VENC) tilpasset verdier) • Tidkrevende. Anne-Marie Kira

11 Kontrastforsterkete applikasjoner • Carotis angiografi • Renal angiografi • Thoracal aortargafi • Abdominale kar • Pulmonal angiografi • Perifer angiografi Lars Ersland & Sverre Østerhus, MR-labben, Haukeland sykehus Nycomed: //www.na-imaging.com/medical/products/omniscan/index.htm

12 Fordeler & ulemper • Hurtigopptak av store FOV. • God visualisering av karlumen ved stenoser • Ikke følsom for flow retning • Lokalt signal bortfall fra stenter • Krever at pasienten sammarbeider godt • Relativt høy kontrast dose • Kompliserte rutiner Lars Ersland & Sverre Østerhus, MR-labben, Haukeland sykehus

13 Ulike måter å fylle K-space Eliptisk….Lineær... Lars Ersland & Sverre Østerhus, MR-labben, Haukeland sykehus

14 Metode •Coronal 3DFT FISP (fi3d_2b488.ykc) (5/2/25 o ) •Lineær phase ordering. •Scan time 26s FOV 350 mm. ( Romlig oppl. 2.5 x 1.37 x 2.5 mm) •Opptaket gjøres uten og med kontrast •Bolus tracking 1. test bolus 2. dynamisk display av MR signal fra Aorta så operatøren kan starte 3d opptaket interaktivt •Ved denne metoden blir k-space fyllt opp fra center (Siemens: CARE bolus, GE: Smartprep) Lars Ersland & Sverre Østerhus, MR-labben, Haukeland sykehus

15 Kontrast injeksjon • OMNISCAN (Gadodiamide, Nycomed). • Kontrast dose : 0.2 ml./kg (0.1 mmol/kg) • Bolusen injiseres med en hastighet på 2-3 ml/s • Kontrast bolus etterfølges med 20 ml.saltvann (skylling)

16 Bilde opptak & kontrast -Timing • Koordinering av sekvens og kontrastinjeksjon er avgjørende for kvaliteten på en kontrastforsterket angio • Dose (0.2ml/kg). Mesteparten av bilde kontrasten genereres i løpet av akvisisjon av den sentrale del av K-space, (7-21s) Lars Ersland & Sverre Østerhus, MR-labben, Haukeland sykehus

17 Utregning av bolustid 13 s Bolus 2ml/s 3D opptak 26 s •Det tar 13 s før testbolus når aktuelle områder •For at kontrasten skal treffe midt i k-space må den injiseres samtidig som 3D opptaket starter (i dette eksempel) testbolus Siemens A/S

18 Klinisk Eksempel - Coartatio Lars Ersland, MR-labben, Haukeland sykehus

19 From Siemens Magnetom Flash Timing av kontrast injeksjon ved interaktiv monitorering Siemens CARE bolus Siemens A/S

20 Tidsvariasjon av MR-signalet i blod fra arterie og venefase etter kontrast injeksjon. Viser optimalt akvisisjonsvindu. From Siemens Flash Arterie/Venefase Lars Ersland & Sverre Østerhus, MR-labben, Haukeland sykehus

21 Interaktiv start av 3D-opptak 2D bilder akvireres og vises kontinuerlig etter kontrastinjeksjon. 3D opptaket startes interaktivt i ”neste real time” From Siemens Flash Lars Ersland & Sverre Østerhus, MR-labben, Haukeland sykehus

22 Før kontrast Etter kontrast Subtraksjon: (etter kontrast) - (før kontrast) 3D opptak Lars Ersland, MR-labben, Haukeland sykehus

23 MIP av bilder m/kontrast MIP av subtraksjonsbilder MIP (Maksimum Intensity Projeksjon) Lars Ersland, MR-labben, Haukeland sykehus

24 Angioen etter bildebehandling (volume render) Lars Ersland, MR-labben, Haukeland sykehus

25 Carotis etter volume render Bildebehandling: Inger Johanne Dahle

26 Bildebehandling og Volume Render: Inger Johanne Dahle


Laste ned ppt "Magnetic Resonans Angiografi (MRA) Anne-Marie Kira."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google