Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Magnetic Resonans Angiografi (MRA)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Magnetic Resonans Angiografi (MRA)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Magnetic Resonans Angiografi (MRA)
Anne-Marie Kira

2 Flo – relatert enhancement
Ballinger, J.http:// /mritutor/flow.htm

3 MRA Teknikk: Bildeopptak (snitt bilder):
bilder av arterie og/eller vener Bildeopptak (snitt bilder): blod har høy signal og stasjonær vev har relativt svakt signal. Innhentet data bearbeides til bilder vha. Maximum Intensity Projection (MIP). MIP : høy signal intensity område i snittene (blødårene), omdannes til 2D bilde. Anne-Marie Kira

4 Forskjellige teknikker: MRA
Time of Flight (TOF) m/varianter: Sekvensiell 2D TOF dvs. snitt for snitt 3D TOF dvs. volume Fase-kontrast 2D & 3D Kontrastforsterket 3D Anne-Marie Kira

5 Time of Flight (TOF) Bruker GE sekvens m/flo enhancement.
Kort TR  unngår signal fra andre vev MEN fersk trombe har kort T1 …(PCA teknikk bedre egnet til å diagnostisere mulig okklusjon i kar) Høyt signal pga. ‘frisk, fullmagnetisert’ blod. Mange medvirkende faktorer: TR, TE, snitt tykkelse, blodstrømshastighet, snitt retning i forhold til kar. Blødårene får høyt signal pga fisk, fullmagnetisert blod som strømmer inn i volumet (snittene) og erstatter tidligere ’bestrål’ blod. I hvilken grad blodet i hver snitt (eller volume) blir erstattet av frisk blod utenfra vil være avhengig av flere faktorer – snitt tykkelse, TR-tid, ekkotid, blodstrømshastighet, blodårenes orientering i forhold til snitt retningen osv. Anne-Marie Kira

6 2D TOF Snitt etter snitt, med overlapping.
Blodårene bør ligge ‘rett’, med orientering på tvers av snittretning Halskar,bekken & undereks. Følsom for venøs flo: Intrakraniell venografi, Inf. vena cavografi (tromber etc) Arteriografi eller venografi: Saturation (SAT) plasseres over eller under område av interesse – fjerne all magnetisme derfor blod som kommer kommer fra dette område avgir ingen signal. Anne-Marie Kira

7 3D TOF Bedre fremstilling av slyngede kar.
Kombinerer flere ‘slabs’  dekke større område. Bedre romoppløsning Indikasjoner: Halsarteriografi, intrakraniell arteriografi . Ulemper: lav flo hastighet  redusert signal Bedre fremstilling av kar i forhold til 2D. Best teknikk for intrakranielle arterier. Svakheten er tap av signal i dybde, MEN kan kompenseres for med å øke flipp vinkel med økende dybde (TONE) Abdomen undersøkelser: istedenfor 3D TOF, heller kontrastforsterket 3D MRA. Anne-Marie Kira

8 Fase-kontrast (PCA) MRA
Flow encoding teknikk: Blod bevegelse langs Bipolare gradienter. Derfor endres blodets magnetiske vektorer Men stasjonært vev /blod forblir uendret. Bipolar gradienter: -ve & +ve komponent, nettoeffekten = 0, når vevet er stasjonært. Fase kontrast utnytter hastighets forskjeller og dermed faseforskjeller i spinn som er i bevegelse. Anne-Marie Kira

9 PCA - prinsipp 1. opptak u/gradient moment refocusing (GMR)
Blod i bevegelse med fasevinkel som avviker fra stasjonært vev. 2. Opptak m/GMR Blod(flo) og stasjonært vev får samme fase pga. bipolære gradienter. Subtrahere 1. & 2. opptak: Kun signalet fra flo-indusert fase forskjell tilbake. Signalet farstasjonært vev fjernet Anne-Marie Kira

10 PCA MRA Indikasjoner: Ingen signal fra områder med kontrastoppladning
Intrakraniell arteriovenøse malformasjon (AVM), sinusvenetrombose. Ingen signal fra områder med kontrastoppladning Ulempe: følsomhet overfor blodstrømshastighet må velges på forhånd (puls sekvens m / velocity encoding gradient (VENC) tilpasset verdier) Tidkrevende. Sikreste metoden til å skille mellom langsom blodstrøm & full okklusjon for eksempel trombe som kan gi høy signal på TOF MRA. PCA Hvilken blodstrømshastighet opptaket skal være sensitivt for må forhåndsbestemmes. Man bør benytte en puls sekvens som har en gradientstryke (VENC – velocity enkoding gradient) tilstrekkelig til å gi den maksimale hastigheten en faseforskyvning på 180°. Vil man har optimal fremstilling av arteriene, må det velges en annen VENC enn om man ønsker optimal fremstilling av venen, Anne-Marie Kira

11 Kontrastforsterkete applikasjoner
Carotis angiografi Renal angiografi Thoracal aortargafi Abdominale kar Pulmonal angiografi Perifer angiografi Nycomed: //www.na-imaging.com/medical/products/omniscan/index.htm Lars Ersland & Sverre Østerhus, MR-labben, Haukeland sykehus

12 Fordeler & ulemper Hurtigopptak av store FOV.
God visualisering av karlumen ved stenoser Ikke følsom for flow retning Lokalt signal bortfall fra stenter Krever at pasienten sammarbeider godt Relativt høy kontrast dose Kompliserte rutiner Lars Ersland & Sverre Østerhus, MR-labben, Haukeland sykehus

13 Ulike måter å fylle K-space
Lineær... Eliptisk…. Lars Ersland & Sverre Østerhus, MR-labben, Haukeland sykehus

14 Metode Coronal 3DFT FISP (fi3d_2b488.ykc) (5/2/25o)
Lineær phase ordering. Scan time 26s FOV 350 mm. (Romlig oppl. 2.5 x 1.37 x 2.5 mm) Opptaket gjøres uten og med kontrast Bolus tracking 1. test bolus 2. dynamisk display av MR signal fra Aorta så operatøren kan starte 3d opptaket interaktivt Ved denne metoden blir k-space fyllt opp fra center (Siemens: CARE bolus, GE: Smartprep) Lars Ersland & Sverre Østerhus, MR-labben, Haukeland sykehus

15 Kontrast injeksjon OMNISCAN (Gadodiamide, Nycomed).
Kontrast dose : 0.2 ml./kg (0.1 mmol/kg) Bolusen injiseres med en hastighet på 2-3 ml/s Kontrast bolus etterfølges med 20 ml.saltvann (skylling)

16 Bilde opptak & kontrast -Timing
Koordinering av sekvens og kontrastinjeksjon er avgjørende for kvaliteten på en kontrastforsterket angio Dose (0.2ml/kg). Mesteparten av bilde kontrasten genereres i løpet av akvisisjon av den sentrale del av K-space, (7-21s) Lars Ersland & Sverre Østerhus, MR-labben, Haukeland sykehus

17 Utregning av bolustid Bolus 2ml/s 3D opptak
testbolus Bolus 2ml/s 26 s 3D opptak Det tar 13 s før testbolus når aktuelle områder For at kontrasten skal treffe midt i k-space må den injiseres samtidig som 3D opptaket starter (i dette eksempel) Siemens A/S

18 Klinisk Eksempel - Coartatio
Lars Ersland, MR-labben, Haukeland sykehus

19 Timing av kontrast injeksjon ved interaktiv monitorering Siemens CARE bolus
From Siemens Magnetom Flash Siemens A/S

20 Arterie/Venefase From Siemens Flash Tidsvariasjon av MR-signalet i blod fra arterie og venefase etter kontrast injeksjon. Viser optimalt akvisisjonsvindu. Lars Ersland & Sverre Østerhus, MR-labben, Haukeland sykehus

21 Interaktiv start av 3D-opptak
From Siemens Flash 2D bilder akvireres og vises kontinuerlig etter kontrastinjeksjon. 3D opptaket startes interaktivt i ”neste real time” Lars Ersland & Sverre Østerhus, MR-labben, Haukeland sykehus

22 3D opptak Før kontrast Etter kontrast Subtraksjon: (etter kontrast)
Lars Ersland, MR-labben, Haukeland sykehus

23 MIP (Maksimum Intensity Projeksjon)
MIP av bilder m/kontrast MIP av subtraksjonsbilder Lars Ersland, MR-labben, Haukeland sykehus

24 Angioen etter bildebehandling (volume render)
Lars Ersland, MR-labben, Haukeland sykehus

25 Carotis etter volume render
Bildebehandling: Inger Johanne Dahle

26 Bildebehandling og Volume Render: Inger Johanne Dahle


Laste ned ppt "Magnetic Resonans Angiografi (MRA)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google