Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens kartverk Orientering Helsefremmende arbeidsplasser tirsdag 7 oktober 2003 ved personalsjef Geir Ole Hjulstad og organisasjonsrepresentant Trude.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens kartverk Orientering Helsefremmende arbeidsplasser tirsdag 7 oktober 2003 ved personalsjef Geir Ole Hjulstad og organisasjonsrepresentant Trude."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens kartverk Orientering Helsefremmende arbeidsplasser tirsdag 7 oktober 2003 ved personalsjef Geir Ole Hjulstad og organisasjonsrepresentant Trude S. Karlsen

2 Statens kartverk Fra kartfabrikk til nasjonalt senter for verdiskapende informasjon n Den nasjonale leverandør og forvalter av geografisk informasjon n Forvaltningsbedrift under Miljøverndepartementet n Landsdekkende med 19 kontorsteder n Omsetning 2002: 600 millioner kroner n 612 årsverk n Etablert i 1773 n Dekker Norges land-, kyst- og havområder

3 Kartverkets oppgaver n Etablere, ajourholde og forvalte en nasjonal geodata- infrastruktur - ”Norge digitalt” n Gjøre data og produkter fra ”Norge digitalt” tilgjengelig slik at disse bidrar til effektiv utvikling og drift av samfunnet, sikker ferdsel og verdiskaping n Delta i utvikling av kartteknologi og -kompetanse i nært samarbeid med næringslivet og offentlige virksomheter n Bistår NORAD, UD og Fredskorpset i bistandsprosjekter innen kartlegging og oppbygging av eiendomsregistre

4 ”Norge digitalt” En nasjonal geodata-infrastruktur Produkte r ”Norge digitalt” Annen informasjon Primærdataserier G e o d e t i s k n e t t v e r k SATREF Standarder Eiend Vann Bygg Vei NGIS Høyde Dybde Posisjonsdata Digitale og trykte standardprodukter Verdiøkte digitale og trykte produkter Verdiøkende tjenester Bruksområde r

5 Samarbeid om etablering og vedlikehold av ”Norge digitalt” n Kommuner n Statens vegvesen n Telenor n Energiverk n Landbruk n Statens kartverk Samarbeidsparter: Samarbeid om: n Felles kartlegging etter årlige geodataplaner n Etablering og ajourhold av primærdata n Etablering av og nytt geodetisk nettverk n Overgang til nytt geodetisk datum n Felles utnyttelse av dataene n Omfang 2002: 118 mill. kr

6 Kontinuerlig omstilling n 1986 - Det nye Statens kartverk etableres n 1990 - Organisasjonsdivisjonen nedlegges - Regionaldivisjonen opprettes n 1992 - Elektronisk sjøkartsenter etableres n 1994 - Landivisjonen omorganiseres - Regionaldivisjonen nedlegges n 1994 - Kartverket blir forvaltningsbedrift n 1995 - Sjøkartverket får ny organisasjon n 1997 - Landdivisjonen omorganiseres n 1998 - Geodesidivisjonen omorganiseres n 2000 - Markedsdivisjonen opprettes - Landdivisjonen omorganiseres n 2002 - Elektronisk sjøkartsenter overtas av Sjøkartverket n 2003 - Eiendomsdivisjonen opprettes og skal gradvis overta tinglysingen n 2003 - Stortingsmelding og skarpstilling av virksomheten

7 Effektiviseringstiltak og konsekvenser n Fra papirbasert til digital produksjon n Fra bevilgning til statsoppdrag n Fra stillingshjemler til lønnskostnader n Timelister for de medarbeidere n Overgang til forvaltningsbedrift n Matrise-/prosjektjobbing n IT-høyhastighetsnett n Intranett n Videomøter, kartverks-TV n Fleksibel arbeidssituasjon/hjemmekontor n Regionalisering av fylkeskontorene n Bemanningsreduksjoner - 60 årsverk de 3-4 siste årene

8 Står foran (midt oppe i) ! n Nedlegging av konkurranseutsatte deler 4 Salg av konkurranseutsatt virksomhet 4 Overføring til formidlingsselskap n Reduksjon av fylkeskartkontorer fra 18 til 12 med vel 38% reduksjon av bemanning i strukturen n Nedlegging av egenproduksjon -mer kjøp av tjenester n Finne nye partnere i ”Norge Digitalt” n ”Skarpstille” øvrig virksomhet (samlet vel 20%) n Overta tinglysing av fast eiendom (2004-2007)

9 Kjennetegn - nøkkeltall n Kompetanseprofil 4 Sivilingeniører, ingeniører, jordskiftekandidater, geodeter, hydrografer, IT-utdannelse mv. 4 1/3 Universitet eller høyskoleutdannelse 4 1/3 Distriktshøyskoleutdannelse n Gjennomsnittsalder 46,3 år n Turnover < 3% n Gjennomsnittlig fartstid : 15 år n Sykefravær 3,75 % inkl egenm. (mai 2003) n IA bedrift siden 1 jan 2003 n En av to offentlige e-Norge partnere n ”Best rating av nordiske kartverk” n En av ingeniørstudentenes drømmebedrifter

10 Fire særpreg n Utfordrende arbeidsoppgaver n Trivsel og stolthet n Gode personlige utviklingsmuligheter n God lederutøvelse

11 Utfordrende arbeidsoppgaver n Gjennomsyret katedralbyggetankegang n Desentralisert beslutningsstruktur n Legalisering av ”prøve og feile” n Synliggjøring av i front - nasjonalt og internasjonalt n Merkevarebygging n Utstrakt samarbeid med andre offentlige etater, nasjonalt og internasjonalt

12 Trivsel og stolthet n Jakte på vinn- vinn situasjoner 4 Låst/åpent arbeidssted 4 Bruk av hjemmearbeid og hjemmekontor - eksternoppkoblinger mot nettverk 4 Tar tiden tilbake - tidbank n Sette medarbeider/helse i fokus 4 Pausegymnastikk og avtaler med treningsstudier 4 Salatbord kantine - fruktfat ved møter 4 Bruk av bedriftshelsetjeneste tilpasset aldersstruktur 4 Ergonomisk prøverom 4 Barnehageplasser 4 Motivere for egenaktivitet ”Gå og sykle kampanje” n Gode muligheter for egenutvikling 4 Kartverkskolen 4 Stipendordninger n ”Pleie” bedriftskultur og stolthet

13 God lederutøvelse n Lønn- og personalpolitikk med tre dimensjoner n Klare mål - også innenfor HMS n Forutsigbare rutiner - ledere følger opp ved fravær, og gjennomfører forventningssamtale etter fravær n Nøkkeltall av både sykefravær, overtid og ferieavvikling ved ledermøter n Gjennomføring av klimaundersøkelser n Bestemors lov n Gode informasjonskanaler: ”a la Kart”,intranett, Kartverks-TV og Internett

14 Avslutning n Målrettet og hardt arbeid ligger bak n Godt og konstruktivt samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene - dratt lasset sammen mot felles mål n Ledelsen har praktisert “Åpen dørs politikk” n Likeverdighet og uformell omgangsform. n Hviler ikke på laurbær

15 Kartverkets inntekter Millioner kroner Statsoppdraget Samfinansiering Salg og oppdrag 2002 50 100 1999 2000 2001 2002 50 100 150 200 250 300 50 100 Statsoppdraget Samfinansiering Salg og oppdrag 1999 2000 2001 2002 379 120 94

16 Statens kartverk Geodesi Kartverkstaben Interne tjenester Kartverksjef Knut O. Flåthen Kartverksjef Knut O. Flåthen Fylkeskart- kontorene Fylkeskart- kontorene Fylkeskart- kontorene Fylkeskart- kontorene Fylkeskart- kontorene Fylkeskart- kontorene 18 fylkeskart- kontorer 18 fylkeskart- kontorer Land Marked Sjø Eiendom

17


Laste ned ppt "Statens kartverk Orientering Helsefremmende arbeidsplasser tirsdag 7 oktober 2003 ved personalsjef Geir Ole Hjulstad og organisasjonsrepresentant Trude."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google