Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

............................................................................................................................................................

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "............................................................................................................................................................"— Utskrift av presentasjonen:

1 ............................................................................................................................................................ KNZ okt 2001 Forretningsmessig samfunnsansvar i Storebrand Ved Kristin Nøkleby Holth Leder for Samfunnskontakt

2 ............................................................................................................................................................ KNZ okt 2001 Hvorfor Forretningsmessig Samfunnsansvar? (Corporate Social Responsibility) •Samfunnets økte krav til bedrifter •Attraktivitet som arbeidsgiver •Bedre lønnsomhet gjennom reduserte utgifter og risiko •Forretningsutvikling •Åpenhet •Profil og omdømme

3 ............................................................................................................................................................ KNZ okt 2001 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2000-2002 Produkt- og tjenesteutvikling Mål 1: Miljø og sosiale kriterier for kapitalforvaltning Mål 2: Fondssparing med bidrag til humanitært arbeid Mål 3:Eiendomsforvaltning og -utleie Mål 4: Helse, livskvalitet og trygghet

4 ............................................................................................................................................................ KNZ okt 2001 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2000-2002 Orden i eget hus Mål 5:Målrettede miljøtiltak Mål 6:Helse, miljø og sikkerhet Mål 7:Satsing på ansattes utvikling og kompetansebygging Mål 8:Forretningsetikk i Storebrand

5 ............................................................................................................................................................ KNZ okt 2001 Pådriver og samarbeidspartner Mål 9: Sponsorsamarbeid Mål 10:Internasjonalt samarbeid FN’s Miljøprogram (UNEP) World Business Council for Sustainable Development Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2000-2002

6 ............................................................................................................................................................ KNZ okt 2001 Samarbeid siden 1995 En rekke ulike akviteter gjennomført: • Trygg Sommer • Stopp Volden • Markeringer i forbindelse med hendelser i samfunnet • Norway Cup • Sosial Puls • Interne arrangementer • Arrangementer for kunder • Interne kurs og foredrag • Informasjon internt m.m.

7 ............................................................................................................................................................ KNZ okt 2001 Samarbeid siden 1997 Storebrand har støttet rekke ulike akviteter: • MOT i ungdomsskole og gymnas • MOT i idrett og foreldrerollen • Norway Cup • Synliggjøring på kontorer, på TV, på trikk, annonser • Støtte til materiell • Felles markeringer • Interne arrangementer og kurs • Informasjon på intranett og internavis • m.m. MOT

8 ............................................................................................................................................................ KNZ okt 2001 Samarbeid siden 2001 Samarbeid om en rekke ulike akviteter: • Foredrag om livsstil internt og for kunder • Røykeslutt internt og for kunder • Omsorg og konsultasjon i fbm. Bedriftshelsetjenesten • Markering av Kreftdagen hos Storebrand • Interne arrangementer • Informasjon på intranett • m.m.

9 ............................................................................................................................................................ KNZ okt 2001 Oppfølging av handlingsplanen Hvert mål følges opp av dedikerte personer. Planen følges opp i samarbeid med Konsernkontroller to ganger årlig. Utførte aktiviteter og status i forhold til mål evalueres. Planen vil revideres eksternt ved utløpet av perioden.

10 ............................................................................................................................................................ KNZ okt 2001 • Fokuser på områder relevant for forretningsdriften • Begynn med å se på eksisterende aktiviteter • Suppler med noen nye initiativer • Knytt arbeidet til daglig drift og etablerte oppfølgingsrutiner • Selvfølgeligheter i Norge (eks. likestilling, internkontroll) bør også tas med i planene når man er i internasjonale miljøer • Arbeid aktivt med intern forankring • Knytt samarbeidspartnerne til bedriften Noen råd til slutt


Laste ned ppt "............................................................................................................................................................"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google