Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn."— Utskrift av presentasjonen:

1 ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

2 Programmet har som mål å lære barna •å mestre dagliglivets utfordringer og problemer • å støtte andre som har det vanskelig • å identifisere og snakke om følelser Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

3 6 MODULER 24 timer •Følelser •Kommunikasjon •Om å skape og å miste nære vennskap •Å takle konflikter •Endring og tap •Mestring Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

4 Pilotprosjekt i Norge 2004/2005 •Voksne for Barn lisens og ansvar for programmet i Norge •Samarbeid med SSFF v/Mette Ystgaard •Sykehuset Innlandet, Hf, Gjøvik •Stavanger kommune •Pilotskoler i Oppland og Stavanger •Finansiert av Shdir Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

5 HVORFOR UTVIKLE ET FOREBYGGENDE PSYKISK HELSE PROGRAM? Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn •Alle har en psykisk helse – gode og dårlige dager •Fysisk helse kontra psykisk helse? •6-7 av elevene i en klasse kommer til å slite i løpet av skoletiden •Syk - frisk? Naturlige utfordringer i livet

6 HVORFOR UTVIKLE ET FOREBYGGENDE PSYKISK HELSE PROGRAM? Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn •Hva kan gjøres for å forebygge at så mange kommer i en situasjon hvor de ikke vet hva de skal gjøre eller ønsker å ta sitt eget liv? •4 forskere innenfor selvmordsforskning- og forebygging •Partnership for Children eier det internasjonale programmet Zippy´s Friends

7 Faglig forankring •Teori og empiri om tidlig forebygging og styrking av motstandskraft og mestring. •Følelsesfokusert mestring •Handlingsfokusert mestring (Lazarus & Folkmans 1984 ) Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

8 Mestring •Det vi gjør for å gjøre en vond situasjon bedre eller for å føle oss bedre •Mestringsstrategier skal forbedre situasjonen eller få oss til å føle oss bedre – eller begge deler •Ikke skade andre Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

9 Forts. Faglig forankring •Sosial støtte (Cohen&Wills) •Det er viktig å ha et variert og rikt repertoar av mestringsstrategier, og dessuten en evne til å bruke dem fleksibelt (Taylor 1991) •Få og manglende evne til fleksibel og variert bruk av mestringsstrategier øker risikoen for psykiske problemer (Neuringer 1964; Orbach et al 1987). Ystgaard,2002 Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

10 Pedagogiske prinsipper Legges vekt på betydningen av overføring av læring, ved gjentakelse av læringserfaringer i stadig nye situasjoner, både i prosjekttimene og skolehverdagen for øvrig. Samspill og dialog og barna stimuleres til å dele opplevelser og erfaringer Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

11 Prinsipper i Zippys venner •Programmet gjennomføres i sin helhet •Positive ferdigheter forsterkes •Det finnes ikke riktige eller gale løsninger-bare mer eller mindre nyttige •Fokuser på løsningen - ikke personen •Barn trenger repetisjon og kontinuitet for å lære godt

12 Prinsipper forts •Barna praktiserer ferdighetene sine i ulike settinger •Barna deltar og involveres •Barna lærer av hverandre •Barna støtter og hjelper hverandre i stedet for å konkurrere •Barna evaluerer sin egen mestring •Lærerne lytter aktivt til barna

13 GIR BARNA SPRÅK FOR FØLELSER ”Jeg opplever ofte at større elever oppsøker meg som helsesøster med noe på hjertet – uten at de klarer å sette ord på det. Først når jeg gir dem alternativer, nikker de bekreftende på det som treffer. Det handler ofte om vonde følelser i forbindelse med skilsmisser, som savn og skyldfølelse. Et opplegg som Zippys venner trener elevene til å sette ord på det de føler. Det gjør det lettere for dem å håndtere følelsene, og lettere for oss å hjelpe dem som eventuelt trenger det ”. Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

14 Evaluering av Zippys venner •Brian L. Mishara Centre for Research and Intervention on Suicide and Euthanasia, University of Quebec at Montreal •Mette Ystgaard Senter for selvmordsforskning og - forebygging Universitetet i Oslo Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

15 Evaluerings-design Kontroll gr. Eksperiment gr. POST-TEST •Lærer- observasjoner av barna •Intervju av barna PRE-TEST •Lærer- observasjoner av barna •Intervju av barna Kartlegge gjennomføringen (Mishara & Ystgaard 2001)

16 Sammenligningen viste at Elevene som deltok i programmet viste tydelig bedring i sosiale ferdigheter i forhold til •samarbeid, •positiv selvhevdelse •selvkontroll •evne til innlevelse i andres situasjon Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

17 Mestring og endringer i enkelte items LITAUEN Øking i: •Sa jeg var lei meg eller fortalte sannheten •Snakket med en venn •Tenkte meg om •Prøvde å slappe av Minking i •Ble sinna Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn DANMARK Øking i •Sa jeg var lei meg eller fortalte sannheten •Snakket med en venn •Tenkte meg om •Gjorde noe med det Minking i •Bet negler •Hylte eller skrek

18 EVALUERINGEN Barna som deltok i programmet hadde bedre mestringsstrategier enn barn som ikke deltok i programmet også ett år etter gjennomføring Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

19 Norsk evaluering av Zippys venner Samarbeid med r-bup øst-sør v/Mette Ystgaard •Starter skoleåret 2007/2008 •Skoler i Trondheim, Bodø og Østfold

20 Evaluering av Zippys venner i Norge Problemstillinger •Blir programmet gjennomført som planlagt? •Har programmet innvirkning på elevenes sosiale kompetanse, mestring, sosial støtte og psykiske vansker? •Har programmet ulik innvirkning på grupper av elever? •Har programmet innvirkning på det sosiale klimaet i klassen? •Varer effektene over tid?

21 Spredning av programmet 26 skoler 2005/2006. 54 skoler 2006-07. Ca.170 skoler 2007/2008 Innsatsfylker 2007: Vest Agder Sør Trøndelag Nordland Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

22 Psykisk helse i skolen •Nasjonal satsning •Sosial-og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, frivillige organisasjoner •Sekretariat i Stavanger www.psykiskhelseiskolen.no

23 Forebyggende innsatser i skolen •Forskergruppe - Shdir, Utdanningsdirektoratet •3 kategorier •Program med dokumenterte resultater •Program med god sannsynlighet for resultater •Program med lav sannsynlighet for resultater

24 Forebyggende innsatser i skolen KRITERIER FOR VURDERING AV PROGRAMMENE •Det kunnskapsmessige grunnlaget(teoretisk / empirisk) •Implementeringsstrategiene •Evalueringsresultatene

25 Organisering

26 Overføring? Søsteren skjelte henne ut, men i stedet for å svare med samme mynt sa hun ”jeg får vondt i hjertet mitt når du sier det til meg” Mor til elev i Zippy-gruppe Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn


Laste ned ppt "ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google