Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedlandsrenn Skiskyting 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedlandsrenn Skiskyting 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hovedlandsrenn Skiskyting 2015
RE SPEKT VENNSKAP ENGASJEMENT ENTUSIASME GLEDE IDRETT FOR ALLE TILHØRIGHET SVENE IL Alle kan få være med Hovedlandsrenn Skiskyting 2015 Roger Rustand Ola Fosshaug Kristen Wingestad Sverre Tjøntveit

2 Hovedlandsrenn 2015 Hva kreves av bygda ?
Bakgrunn Svene IL Numedal Sportsskyttere Hva krever et Hovedlandsrenn Finansiering Hva vil vi sitte igjen med

3 Bakgrunn Høsten 2012 ble Svene IL og IL Bevern tildelt Hovedlandsrennet for 15 og 16 åringer i 2015 HL er et stort arrangement med ca deltakere fra hele landet og ca det samme antall ledere, trenere og foreldre. Det vil gå over 4 dager, torsdag - søndag i månedskifte februar/mars 2015. Dette blir et stort løft for våre klubber og forberedelsene er allerede i gang Et arrangement som vil lage stor blest om klubbene og bygda vår, via lokale og landsdekkende aviser og web/lokal TV. Vil være inntekts bringende for Reiseliv-,Handels og Transport- næringen i disktriktet. Vil kreve en storsal vi må ut av bygda for å finne...... Har arrangert Hovedlandsrenn i skiskyting i 1992 og langrenn i 2000

4 Aktivitetsnivå Svene IL: Består av Fotball, ski og allidrett Fotball:
Økende deltakelse på”nye” Stevningsmogen Ca 260 aktive fra 6 – 65 år fordelt på 23 lag Alle Jenter På Banen og Numedalscup arrangert på Stevningsmogen i 2012 Årets jenteklubb i Buskerud i 2012 Fotballskole for 10. gang i Satsing på kompetanseheving

5 Aktivitetsnivå forts Ski og Skiskyting
195 barn fra 3 – 15 har deltatt på årets Telenor karusellrennene. Ca 50 % av alle barn i bygda! Ca 60 aktive skiskyttere og langrennsløpere Jevnt økendene deltakelse og aktivitetsnivå de siste 8 årene Har både bredde og topp. Marie Nørstebø og Marie Hov Mange yngre talenter som hevder seg godt på nasjonalt nivå. Årlig Arrangement av SpareBank 1 cup: sammen med IL Bevern Godt over 300 deltakere 80 funksjonærer i sving, som begynner å bli drillet Infrastruktur på plass for HL. Tradisjonen med Romjulsrenn startet opp igjen (KIWI Romjulsrenn 2012). Med hele 44 deltakere fra Svene til start.

6 Aktivitetsnivå forts De siste årene har vi også fått til et godt samarbeid med kommunen via driftskomiteen (ny avtale etablert i 2012). Noe som har gitt forutsigbare og gode anleggsforhold. Tråkking av skiløyper Vedlikehold av kunstgressbane Klipping av gress Feiing av asfalt Vedlikehold av maskiner og utstyr I tillegg er jo Stevningsmogen en flott flebruksanlegg som brukes av alle til mange aktiviter

7 Hva krever et Hovedlandsrenn
Vil kreve stor dugnadsinnsats i forkant av selve arrangementet. Alt fra anleggsarbeid og klargjøring av stadion til mer administrative forberedelser Vil kreve ca 250 funksjonærer under selve arrangementet, noe som vil gjøre at vi må innvolvere ”hele” bygda med alt fra kakebaking og kiosktjenester til løypevakter og arenamannskaper Funksjonærer: PR, INFO, Transport, overnatting, parkering, sport,

8 Oppgradering Stevningsmogen HL skiskyting 2015
Utvidelse av standplass til 32 skiver, inkludert nedsenking av inn/utgang Utvide publikumsområde og lagerbygg Forlenge gangtunneler Ønske om å bytte ut bro. Utvidelse av standplass vil bli utført innenfor eksisterende disponibelt område, og er avklart med grunneier

9 Oppgradering Stevningsmogen HL skiskyting 2015
Forlenge gangtunneler Ønske om å bytte ut bro. Utvide publikumsområde og lagerbygg Utvidelse av standplass til 32 skiver, inkludert nedsenking av inn/utgang Utvidelse av standplass vil bli utført innenfor eksisterende disponibelt område, og er avklart med grunneier

10 Utvidelse av standplass
Forutsetning for å arrangere Hovedlandsrenn er å utvide til minimum 30 skiver innen september 2013.

11 Utvidelse av standplass
Vi har fått en henvendelse fra Numedal Sportskyttere om å se på muligheten av å kombinere utvidelsen av standplass med tilretteleggelse av utendørs 50 meters skytteranlegg for rifleskyting. Det har blitt avholdt et avklaringsmøte mellom Numedal sportsskyttere og Svene IL, og et slikt samarbeid vil ikke legge noen restriksjoner eller behov for fysiske endringer på det som allerede er anleggsmessig planlagt for utvidelse av standplass

12 Utvidelse av standplass forts..
Sett fra skiskytingens side ser vi bare positive sider ved et slikt samarbeid: Anlegget vil være unikt, da det ikke finnes andre anlegg pr. i dag som har et slikt utendørsanlegg 50 m for rifleskyttere. Den elektroniske delen vil om sommeren også kunne brukes av skiskyttere for trening, og vil gi ytterliger fordeler ved trening. Det gir gode muligheter til å utveksle erfaringer, og samle fagkompetanse innenfor Skyteteknikk Testing av våpen og ammunisjon Fysisk trening Mental trening Det er talenter både innenfor Numedal sportsskyttere og Svene IL skiskyting som hevder seg på Internasjonalt og Nasjonalt nivå. Et slikt anlegg vil være et bidrag til økt interesse, rekruttering og kvalitetsheving innenfor både rifleskyting og skiskyting.

13 Numedal Sportsskyttere
Hvem er Numedal Sportsskyttere? - Opprettet i slutten av Hvorfor? - Norges Skytterforbund vs. Det frivillige skyttervesen - Rifle, pistol, viltmål og hagle - Skyttere i alle aldre fra 10 til 75 år Norgesmesterskap 2012/2013: - Blant de største klubbene under NM i 2012 og Klubben tok 10 individuelle medaljer og 6 lagmedaljer i NM Startet 2013 med 10 individuelle NM medaljer og 3 lagmedaljer. Olympiske Leker: - Pr. i dag en utøver som satser knallhardt mot OL 2016 i Rio - I tillegg tre utøvere som er i posisjon og vurderingsfasen for satsing mot OL i 2020.

14 Fremtidsplaner og behov
Fremtidsplaner: - Tilrettelegge for trening på 10/15/50 og 300 meter i vårt distrikt. - Rekruttering av ungdommer - Legge til rette for internasjonalsatsing, mot EM, VM og OL - Integrering av funksjonshemmede - Nært samarbeid med DFS/skytter lagene Behov: - Største behov er en utendørs 50 meter bane for .22 kaliber - En bane for trening og testing - Mulighetene for å kunne arrangere større stevner - Norgesmesterskap 50 meter

15 Unike samarbeidsmuligheter:
Infrastruktur allerede på plass: (Vei, Klubbhus, Kafeteria, Garderobe, Strøm, Wlan, Speaker, Standplass, Skivestativer, Kulenedslag, Lys over skivene, +++) Samle kompetansen Svene IL og riflemiljøet i Numedal innehar. Vil kunne gi økt rekruttering, kompetanse og prestasjonsheving innen begge idretter. Ingen konflikter grunnet ulike konkurransesesonger En treningsbane hvor rifleskyttere og skiskyttere kan møtes for fellestreninger og utveksling av erfaring. Unik konkurransearena, som det ikke finnes maken til i Norge - Arrangør av Norgesmesterskap på 50 meter, minimum 350 deltakere Et aktivitetstilbud for funksjonshemmede innen rifleskyting og skiskyting, da Stevningsmogen er godt tilpasset Vil sette Flesberg Kommune på kartet for et unikt kombinasjonsanlegg

16 Finansiering Vi jobber med å utarbeide en total kostnadsramme for et fullverdig utbygging av skiskytter og rifleskytteranlegg som vil være klart i løpet av mai måned. Det er behov for en kommunal støtte/forskuttering/garanti som vil presenteres i form av en søknad til kommunestyret i mai. Satser på en ny Dugnads happening I tillegg jobbes det med å søke andre instanser om midler

17 Hva vil vi sitte igjen med
Vil komplettere Stevningsmogen ytterligere som et flerbruksanlegg Det første anlegget nasjonalt som kombinerer skyting og skiskyting på denne måten Vil ha et anlegg for å arrangere nasjonale mesterskap sommer og vinters tid, som f.eks NM i skiskyting og skyting Vil tilrettelegge for ytterligere rekruttering innenfor ski, skiskyting og skyting Vil sette Flesberg Kommune på Norgeskartet i form av et flott anlegg, med kapasitet for nasjonale arrangementer, samt sportslige prestasjoner på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.


Laste ned ppt "Hovedlandsrenn Skiskyting 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google