Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny anleggsmodul.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny anleggsmodul."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny anleggsmodul

2 Valgt løsning Konto Avd. Pro/Tiltak Anleggsid.
Kostnads føring D PC14 (inngående faktura) Postering på regnskap K PC14 D Opprette anlegg K Aktivering/balanse D PC14 Automatpostering Forpliktelse K Utsatt inntekt D PC14

3 Avskrivning Konto Avd. Pro/Tiltak Anleggsid.
Følger alltid konteringen til aktiveringen på konto 1282 Bokføres månedlig, ut levetiden Konto Avd. Pro/Tiltak Anleggsid. Kostnad avskrivning D PC14 Akk. avskrivninger K PC14 Automatpostering Forpliktelse D Utsatt inntekt K PC14

4 Resultateffekt Konto Avd. Pro/Tiltak Anleggsid
Fakultetsnivå Konto Avd. Pro/Tiltak Anleggsid Kostnads føring D PC14 K PC14 Avskrivninger D PC14 K PC14 Tiltak/Pro Kostnads føring D PC14

5 Kontering rekvisisjoner

6 Nye kontoer for investering
Gml.konto Ny konto Anleggsbegrep Gml begrep Anleggsgruppe 4740 Dataprogram/lisenser 9160 KONTOR LIS-A 4980 Anleggsmaskiner 9166 KONT-A Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr KOPI-A 4982 Data/IKT utstyr AV-A DATA-A Ikke i bruk KOMP-A TELE-A Bruk DATA-A 4950 Inventar, Innredning 9164 ANLEGG INVE-A 4990 Annet utstyr DIV-A 4902 forsknings- og labratorieutstyr 9163 FORSKING FORS-A LAB-A 4992 Undervisningsutstyr UND-A 4970 Verktøy og lignende 9165 TEKNISK INST-A REN-A VERK-A 4900 9162 TRANSMID MASK-A 4920 Forskningsfartøy FART-A 4930 Biler KJØR-A 4940 Andre transportmidler TRAN-A 4800 Bygninger egne bygg 9161 BYGG/INFRA BYGNKR 4802 Påkostning egne bygg 4804 Påkostning andres bygg 4821 Varme/sanitær under arbeid VARME 4820 Ventilasjon under arbeid VENT 4822 Elkraft installasjoner under arbeid ELKRAF 4823 Tele- og automatisering under arbeid TELE 4824 Andre installasjoner under arbeid ANDRE 4870 Infrastruktureiendeler INFRA

7 Registrering av anleggsmiddel
I de tilfellene hvor anleggsnummer allerede er opprettet. Anbefaler vi at dere legger dette inn på konto 916X. Hvis du vet anleggsnummer men ikke får den godkjent på konto. Sjekk om du har korrekt 916X konto

8 Spørring bilag Laget en egen spørring som tar med dim 3 – anlegg

9 Se flere vinduer

10 Opprette anlegg fra faktura
Må gjøres i Agresso Smart Client

11 Opprette anlegg fra faktura
Legg inn fak* i dim1 Oversikt over faktura som må knyttes til anleggsmiddel

12 Hente opp faktura som skal aktiveres

13 Anlegg som er opprettet
Legg inn anleggsmiddel Legg til linje Dato kan endres, endrer også per fra Bokfør bilag F12 Opplysninger om avskrivningen til anlegget, kan ikke endres når du bruker et anlegg som er opprettet tidligere.

14 Opprettelse nytt anlegg
Ordinære søkefunksjon – F9 for å finne neste ledige nummer

15 Opprettelse nytt anlegg
Velg anleggsgruppe, forslag til avskrivningsbok kommer frem Legg inn neste ledige nummer og navn Bokfør bilaget med F12 Forslag til levetid, kan endres

16 Spørring bilagsnummer
Aktivering på anleggskonto Hentet fra bokføring av faktura Konti knyttet til Forpliktelsesmodellen

17 Spørring på anleggsnummer

18 PC Pool Anlegg Anleggsgruppe Beskrivelse 2600PC14 DATA-A
PC pool 2014 SADM 2700PC14 PC pool 2014 BEA 3100PC14 PC pool 2014 FAKADM 3111PC14 PC pool 2014 IMB 3112PC14 PC pool 2014 ISM 3113PC14 PC pool 2014 IKM 3114PC14 PC pool 2014 IFA 3115PC14 PC pool 2014 IKO 3116PC14 PC pool 2014 IPS 3117PC14 PC pool 2014 IHO 3191PC14 PC pool 2014 RKBU 3200PC14 PC pool 2014 NTF 3300PC14 PC pool 2014 HSLF 3400PC14 PC pool 2014 BFEF 3500PC14 PC pool 2014 Kunstfak. 3600PC14 PC pool 2014 Jurfak. 3700PC14 PC pool 2014 FiFa 4100PC14 PC pool 2014 TMU 4500PC14 PC pool 2014 UB 9200PC14 PC pool 2014 NUV

19 Spørringer Spørringer viser transaksjoner som er gjort i anleggsverdiregnskapet Kan finne anleggsnummer, evt neste ledige.


Laste ned ppt "Ny anleggsmodul."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google