Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny anleggsmodul. Valgt løsning KontoAvd.Pro/TiltakAnleggsid. •Kostnads føring D 91663114241000003114PC14 (inngående faktura) •Postering på regnskap K.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny anleggsmodul. Valgt løsning KontoAvd.Pro/TiltakAnleggsid. •Kostnads føring D 91663114241000003114PC14 (inngående faktura) •Postering på regnskap K."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny anleggsmodul

2 Valgt løsning KontoAvd.Pro/TiltakAnleggsid. •Kostnads føring D 91663114241000003114PC14 (inngående faktura) •Postering på regnskap K 90663100001009963114PC14 D 1298310000100996 •Opprette anleggK 1298310000100996 •Aktivering/balanseD 12823100001009963114PC14 •Automatpostering –ForpliktelseK 2152310000100996 –Utsatt inntektD 39163100001009963114PC14

3 Avskrivning •Følger alltid konteringen til aktiveringen på konto 1282 •Bokføres månedlig, ut levetiden KontoAvd.Pro/TiltakAnleggsid. •Kostnad avskrivningD 60533100001009963114PC14 •Akk. avskrivninger K 12833100001009963114PC14 •Automatpostering –ForpliktelseD 2152310000100996 –Utsatt inntektK 39563100001009963114PC14

4 Resultateffekt Fakultetsnivå KontoAvd.Pro/TiltakAnleggsid •Kostnads føringD 39163100001009963114PC14 K 90663100001009963114PC14 •AvskrivningerD 60533100001009963114PC14 K 39563100001009963114PC14 Tiltak/Pro •Kostnads føringD 9166 3114241000003114PC14

5 Kontering rekvisisjoner

6 Nye kontoer for investering Gml.konto Ny kontoAnleggsbegrepGml begrepAnleggsgruppe 4740Dataprogram/lisenser9160KONTOR LIS-A 4980Anleggsmaskiner9166KONTOR KONT-A 4980Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr9166KONTOR KOPI-A 4982Data/IKT utstyr9166KONTOR AV-A 4982Data/IKT utstyr9166KONTOR DATA-A 4982Data/IKT utstyr9166KONTORIkke i brukKOMP-A 4982Data/IKT utstyr9166KONTORIkke i brukTELE-ABruk DATA-A 4950Inventar, Innredning9164ANLEGG INVE-A 4990Annet utstyr9164ANLEGG DIV-A 4902forsknings- og labratorieutstyr9163FORSKING FORS-A 4902forsknings- og labratorieutstyr9163FORSKING LAB-A 4992Undervisningsutstyr9163FORSKING UND-A 4970Verktøy og lignende9165TEKNISK INST-A 4970Verktøy og lignende9165TEKNISK REN-A 4970Verktøy og lignende9165TEKNISK VERK-A 4900Anleggsmaskiner9162TRANSMID MASK-A 4920Forskningsfartøy9162TRANSMID FART-A 4930Biler9162TRANSMID KJØR-A 4940Andre transportmidler9162TRANSMID TRAN-A 4800Bygninger egne bygg9161BYGG/INFRA BYGNKR 4802Påkostning egne bygg9161BYGG/INFRA BYGNKR 4804Påkostning andres bygg9161BYGG/INFRA BYGNKR 4821Varme/sanitær under arbeid9161BYGG/INFRA VARME 4820Ventilasjon under arbeid9161BYGG/INFRA VENT 4822Elkraft installasjoner under arbeid9161BYGG/INFRA ELKRAF 4823Tele- og automatisering under arbeid9161BYGG/INFRA TELE 4824Andre installasjoner under arbeid9161BYGG/INFRA ANDRE 4870Infrastruktureiendeler9161BYGG/INFRA INFRA

7 Registrering av anleggsmiddel •I de tilfellene hvor anleggsnummer allerede er opprettet. •Anbefaler vi at dere legger dette inn på konto 916X. • •Hvis du vet anleggsnummer men ikke får den godkjent på konto. •Sjekk om du har korrekt 916X konto

8 Spørring bilag •Laget en egen spørring som tar med dim 3 – anlegg

9 Se flere vinduer

10 Opprette anlegg fra faktura •Må gjøres i Agresso Smart Client

11 Opprette anlegg fra faktura Oversikt over faktura som må knyttes til anleggsmiddel Legg inn fak* i dim1

12 Hente opp faktura som skal aktiveres

13 Anlegg som er opprettet Legg til linje Legg inn anleggsmiddel Dato kan endres, endrer også per fra Opplysninger om avskrivningen til anlegget, kan ikke endres når du bruker et anlegg som er opprettet tidligere. Bokfør bilag F12

14 Opprettelse nytt anlegg Ordinære søkefunksjon – F9 for å finne neste ledige nummer

15 Opprettelse nytt anlegg Legg inn neste ledige nummer og navn Velg anleggsgruppe, forslag til avskrivningsbok kommer frem Forslag til levetid, kan endres Bokfør bilaget med F12

16 Spørring bilagsnummer Hentet fra bokføring av faktura Aktivering på anleggskonto Konti knyttet til Forpliktelsesmodellen

17 Spørring på anleggsnummer

18 PC Pool AnleggAnleggsgruppeBeskrivelse 2600PC14DATA-APC pool 2014 SADM 2700PC14DATA-APC pool 2014 BEA 3100PC14DATA-APC pool 2014 FAKADM 3111PC14DATA-APC pool 2014 IMB 3112PC14DATA-APC pool 2014 ISM 3113PC14DATA-APC pool 2014 IKM 3114PC14DATA-APC pool 2014 IFA 3115PC14DATA-APC pool 2014 IKO 3116PC14DATA-APC pool 2014 IPS 3117PC14DATA-APC pool 2014 IHO 3191PC14DATA-APC pool 2014 RKBU 3200PC14DATA-APC pool 2014 NTF 3300PC14DATA-APC pool 2014 HSLF 3400PC14DATA-APC pool 2014 BFEF 3500PC14DATA-APC pool 2014 Kunstfak. 3600PC14DATA-APC pool 2014 Jurfak. 3700PC14DATA-APC pool 2014 FiFa 4100PC14DATA-APC pool 2014 TMU 4500PC14DATA-APC pool 2014 UB 9200PC14DATA-APC pool 2014 NUV

19 Spørringer •Spørringer viser transaksjoner som er gjort i anleggsverdiregnskapet •Kan finne anleggsnummer, evt neste ledige.


Laste ned ppt "Ny anleggsmodul. Valgt løsning KontoAvd.Pro/TiltakAnleggsid. •Kostnads føring D 91663114241000003114PC14 (inngående faktura) •Postering på regnskap K."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google