Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Bydel Stovner INTERNHANDEL. Oslo kommune Bydel Stovner FAKTURAER Hvordan behandle innkommende fakturaer. Hvordan behandle Fakturaer som vi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Bydel Stovner INTERNHANDEL. Oslo kommune Bydel Stovner FAKTURAER Hvordan behandle innkommende fakturaer. Hvordan behandle Fakturaer som vi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Bydel Stovner INTERNHANDEL

2 Oslo kommune Bydel Stovner FAKTURAER Hvordan behandle innkommende fakturaer. Hvordan behandle Fakturaer som vi skal sende til andre bydeler/etater Hvordan behandle krediteringer til andre bydeler/etater

3 Oslo kommune Bydel Stovner Innkommende faktura Når vi mottar en intern faktura skal den behandles på samme måte som vanlig faktura, i Agresso Web. Husk at det ikke er moms på internhandel. MVA kode null. Kun noen få etater som bruker mva. –Se vedlegg Det er viktig at fakturaene ikke blir liggende hos dere, men behandlet med en gang så de kommer i riktig periode.

4 Oslo kommune Bydel Stovner Fakturering til andre bydeler/etater Når vi skal lage en intern faktura til andre bydeler/etater bruker vi skjema liggende på felles/agresso (link på kontoplanen). Internfaktureringsblankett Skjema heter fakturering internt i Oslo Kommune. Her skriver vi mottakers navn Adresse Avsender Hva fakturaen gjelder Sum Føringer

5 Oslo kommune Bydel Stovner Vi bruker nå E-faktura internt i Oslo kommune. Det er derfor veldig viktig at dere skriver tydelig tekst slik at mottakerbydel skjønner hva de får faktura for. E-faktura betyr at vi ikke legger med vedlegg. Dersom det er nødvendig å legge med vedlegg, sendes skjemaet sammen med 2 kopier av gjeldene krav. Den ene sender jeg til bydel/etat. Den andre kopien beholder regnskap sammen med kopi av fakturaen for arkivering.

6 Oslo kommune Bydel Stovner

7 Oslo kommune Bydel Stovner

8 Oslo kommune Bydel Stovner Intern Kreditering ( Vi skal betale til en annen bydel/etat) Det vil si at vi har en vanlig faktura som skal betales til en bydel/etat. Det kan være bydelen skal betale en regning for en klient. (sosial /barnevern/ bolig kontor) –Se vedlegg Eller hvis vi har sendt feil intern faktura til bydel/etat, da lager vi en kreditering og en ny intern faktura til riktig bydel/etat. Vi bruker samme skjema som intern fakturering i Oslo kommune, men på dette bilaget fører vi sum med rødt, skriver kreditering med rødt under (fakturaen gjelder.) Så skrives teksten. –Resten er det samme som ved vanlig intern fakturering. –Se vedlegg

9 Oslo kommune Bydel Stovner Internfakturering i bydelen Det er et vanlig hovedboksbilag vi bruker når det skal ktureres( bokføres mellom tjenestestedene). Da fører vi kredit vårt kostnadsted og art 17971 og debet mottakers koststed, med art 12979. Da får vi inntekt og mottaker utgift. - Se vedlegg Hvis det gjelder betaling som bydelen betaler for en klient går bet. Via reskontroen i agresso. Bilaget markeres med x for reskontro føring. –Se vedlegg

10 Oslo kommune Bydel Stovner

11 Oslo kommune Bydel Stovner Kontering Internhandel faktura skal ALLTID konteres med artene 12XXX på utgift og 17xxx på inntekt. Dette fordi Oslo kommune totalt skal stemme overens. En utgift i vår bydel på art 12xxx, skal tilsvare en inntekt i en annen bydel/etat på art 17xxx.

12 Oslo kommune Bydel Stovner Internkjøp (Oslo kommune/Bydel Stovner) Skal kun benyttes når selger benytter art 1790*-1797*INTERNHANDEL 12900Kjøp av plasser eldre -skal ikke benyttesKun økonomienheten 12911Fordelte utgifter fra UKE (AD, BD, PU)Kun økonomienheten 12912Fordelte utgifter fra UKE (Acsess)Kun økonomienheten 12913Fordelte utgifter fra UKE (Fagsystemer, Agresso, NLP)Kun økonomienheten 12914Fordelte utgifter fra UKE (Fakturasentralen)Kun økonomienheten 12915Fordelte utgifter fra UKE (02180)Kun økonomienheten 12929Kjøp av institusjonsplasser barnevern (Oslo kommune)Driftsutgifter 12945Øvrige innkjøp barnevernet ( Oslo kommune)Driftsutgifter 12948Kjøp av dagsenterplasser (Etater i Oslo kommune)Driftsutgifter 12949Andre internkjøp (ikke fra bydeler)Driftsutgifter 12970Interne renholdskostnader 12979Kjøp av varer og tjenester internt innenfor Bydel Stovner SKAL brukes ved interne kjøp og omposteringer

13 Oslo kommune Bydel Stovner 12980Kjøp av plasser barnevern fra BFEDriftsutgifter 12990Kjøp av plasser for eldre (fra andre bydeler)Driftsutgifter 12991Kjøp av barnehageplasser (fra andre bydeler)Driftsutgifter 12992Kjøp av andre plasser barn/ungdom (fra andre bydeler)Driftsutgifter 12994Andre internkjøp fra andre bydelerDriftsutgifter Utgift – faktura fra ennen bydel/etat

14 Oslo kommune Bydel Stovner Inntekt – krav til andre Internsalg (Oslo kommune/Bydel Stovner) 17990Salg av plasser for eldre (til annen bydel)Driftsinnt. utenfor avg.omr. 17991Salg av barnehageplasser (til annen bydel)Driftsinnt. utenfor avg.omr. 17992Salg av andre plasser barn/ungdom ( til annen bydel)Driftsinnt. utenfor avg.omr. 17949Andre internsalg (til virksomheter som ikke er bydel)Driftsinnt. utenfor avg.omr. 17994Annet internsalg (til andre bydeler)


Laste ned ppt "Oslo kommune Bydel Stovner INTERNHANDEL. Oslo kommune Bydel Stovner FAKTURAER Hvordan behandle innkommende fakturaer. Hvordan behandle Fakturaer som vi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google