Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNHANDEL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNHANDEL."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNHANDEL

2 FAKTURAER Hvordan behandle innkommende fakturaer. Hvordan behandle Fakturaer som vi skal sende til andre bydeler/etater Hvordan behandle krediteringer til andre bydeler/etater

3 Innkommende faktura Når vi mottar en intern faktura skal den behandles på samme måte som vanlig faktura, i Agresso Web. Husk at det ikke er moms på internhandel. MVA kode null. Kun noen få etater som bruker mva. Se vedlegg Det er viktig at fakturaene ikke blir liggende hos dere, men behandlet med en gang så de kommer i riktig periode. Her viser jeg fram en faktura og underteksten på fakturaen. Dette er viktig

4 Fakturering til andre bydeler/etater
Når vi skal lage en intern faktura til andre bydeler/etater bruker vi skjema liggende på felles/agresso (link på kontoplanen). Internfaktureringsblankett Skjema heter fakturering internt i Oslo Kommune. Her skriver vi mottakers navn Adresse Avsender Hva fakturaen gjelder Sum Føringer Ta frem og hvis hvordan bilaget ser ut og hvor det skal føres

5 E-faktura betyr at vi ikke legger med vedlegg.
Vi bruker nå E-faktura internt i Oslo kommune. Det er derfor veldig viktig at dere skriver tydelig tekst slik at mottakerbydel skjønner hva de får faktura for. E-faktura betyr at vi ikke legger med vedlegg. Dersom det er nødvendig å legge med vedlegg, sendes skjemaet sammen med 2 kopier av gjeldene krav. Den ene sender jeg til bydel/etat. Den andre kopien beholder regnskap sammen med kopi av fakturaen for arkivering. Dette er hva det er ønsket å få med sammen med det som skal faktureres

6

7

8 Intern Kreditering( Vi skal betale til en annen bydel/etat)
Det vil si at vi har en vanlig faktura som skal betales til en bydel/etat. Det kan være bydelen skal betale en regning for en klient . (sosial /barnevern/ bolig kontor) Se vedlegg Eller hvis vi har sendt feil intern faktura til bydel/etat, da lager vi en kreditering og en ny intern faktura til riktig bydel/etat. Vi bruker samme skjema som intern fakturering i Oslo kommune, men på dette bilaget fører vi sum med rødt, skriver kreditering med rødt under (fakturaen gjelder.) Så skrives teksten. Resten er det samme som ved vanlig intern fakturering. Hvis et vanlig intern fakturings skjema men for kreditering

9 Internfakturering i bydelen
Det er et vanlig hovedboksbilag vi bruker når det skal ktureres( bokføres mellom tjenestestedene). Da fører vi kredit vårt kostnadsted og art og debet mottakers koststed, med art Da får vi inntekt og mottaker utgift. - Se vedlegg Hvis det gjelder betaling som bydelen betaler for en klient går bet. Via reskontroen i agresso. Bilaget markeres med x for reskontro føring. Se vedlegg Vis bilaget hvordan det føres

10

11 Kontering Internhandel faktura skal ALLTID konteres med artene 12XXX på utgift og 17xxx på inntekt. Dette fordi Oslo kommune totalt skal stemme overens. En utgift i vår bydel på art 12xxx, skal tilsvare en inntekt i en annen bydel/etat på art 17xxx.

12 Internkjøp (Oslo kommune/Bydel Stovner)
Skal kun benyttes når selger benytter art 1790*-1797* INTERNHANDEL 12900 Kjøp av plasser eldre -skal ikke benyttes Kun økonomienheten 12911 Fordelte utgifter fra UKE (AD, BD, PU) 12912 Fordelte utgifter fra UKE (Acsess) 12913 Fordelte utgifter fra UKE (Fagsystemer, Agresso, NLP) 12914 Fordelte utgifter fra UKE (Fakturasentralen) 12915 Fordelte utgifter fra UKE (02180) 12929 Kjøp av institusjonsplasser barnevern (Oslo kommune) Driftsutgifter 12945 Øvrige innkjøp barnevernet ( Oslo kommune) 12948 Kjøp av dagsenterplasser (Etater i Oslo kommune) 12949 Andre internkjøp (ikke fra bydeler) 12970 Interne renholdskostnader 12979 Kjøp av varer og tjenester internt innenfor Bydel Stovner SKAL brukes ved interne kjøp og omposteringer

13 Utgift – faktura fra ennen bydel/etat
12980 Kjøp av plasser barnevern fra BFE Driftsutgifter 12990 Kjøp av plasser for eldre (fra andre bydeler) 12991 Kjøp av barnehageplasser (fra andre bydeler) 12992 Kjøp av andre plasser barn/ungdom (fra andre bydeler) 12994 Andre internkjøp fra andre bydeler

14 Inntekt – krav til andre
Internsalg (Oslo kommune/Bydel Stovner) 17990 Salg av plasser for eldre (til annen bydel) Driftsinnt. utenfor avg.omr. 17991 Salg av barnehageplasser (til annen bydel) 17992 Salg av andre plasser barn/ungdom ( til annen bydel) 17949 Andre internsalg (til virksomheter som ikke er bydel) 17994 Annet internsalg (til andre bydeler)


Laste ned ppt "INTERNHANDEL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google