Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2006 IFS AB. All rights reserved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2006 IFS AB. All rights reserved."— Utskrift av presentasjonen:

1 © 2006 IFS AB. All rights reserved.
Printed: April 3, 2017

2 Anleggsregnskap: Brukerkonferansen 2008
Generell presentasjon med tanke på kunder som ønsker å ta i bruk anleggsregnskap. Se på anskaffelsesflyt via eiendel og via prosjekt Enkam- anleggsregnskap En bransjeløsning utarbeidet av Statnett, Hafslund og EB Anlegg er viktig for energikunder, og løsningen er en utvidelse av standard anleggsregnskap som kan være aktuell for andre kunder

3 Hvorfor anleggsregnskap?
Gir oversikt over eiendeler med anskaffelser og avskrivninger Enkelt kunne ta ut rapporter med status på eiendelenes verdi Integrasjon gir automatisk oppdatering av avskrivninger til regnskap Integrasjon forenkler oppdatering av informasjon da eiendelen kun trenger å vedlikeholdes i anleggsregnskap

4 Bruk skal resultere i oversiktlige rapporter med status for alle eiendeler
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

5 Anskaffelsesflyt via 1.Eiendel 2. Prosjekt
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

6 Anleggsregnskap Anskaffelser 1. mot eiendel
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

7 IFS Økonomi - Oversikt -
Eksterne sys./ grensesnitt Øvrige IFS Applications IFS/Konteringsregler IFS/Regnskap IFS/Kundeordre Kunde Periodisk kostn. ford. Prosjekt- regnskap Budsjett Leverandør IFS/Innkjøp Spørring/ rapportering Hovedbok Likviditet Betalings- formidling IFS/Anleggs- regnskap IFS/Konsoli- dering IFS/Rapport- generator © 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

8 IFS/Anleggsregnskap - Integrert anleggsregnskap -
Bedriftsøk. avskrivninger Kalkulatoriske avskrivninger Kalkulatorisk rente Salg/utrangering Forsikringsverdier Skattesimulering Spørring Gruppe Regler Rapporter Eiendel Regler Eiendel Konto Øk.enhet Prosjekt Avdeling Avd Prosjekt © 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

9 Integrert løsning/eiendel Arbeidsflyt ved anskaffelse
Opprette eiendel i anleggsregnskap Kjøp bokføres i regnskap ved bruk av kontodel eiendel for kobling mot nyopprettet eiendel Aktivere eiendel(er) ved å sette status til Aktiv Starte avskrivning

10 Opprette ny eiendel © 2006 IFS AB. All rights reserved.
Printed: April 3, 2017

11 Eiendelsgrupper kobles mot anskaffelseskonto
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

12 Bok-Id © 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

13 Antall Bøker valgfritt kun 1 integrert mot hovedbok

14 Avskrivningsmetode © 2006 IFS AB. All rights reserved.
Printed: April 3, 2017

15 Eiendelen må ha status Investering før anskaffelseskost kan posteres
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

16 Investering mot kontodel Anlegg
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

17 Anskaffelseskostnad vises under hmt valg Eiendelssaldi
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

18 Status eiendeler ved anskaffelse
Opprettelse av eiendels ID Registrert Investering Ved føring av bilag som oppdaterer anskaffelsesverdi Aktiv Klar til avskrivning, ingen oppdatering av anskaffelsesverdi fra bilagsregistrering © 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

19 Avskrivningsforslag © 2006 IFS AB. All rights reserved.
Printed: April 3, 2017

20 Historikk avskrivninger
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

21 Avskrivningsforslag for flere eiendeler
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

22 Oversikt over avskrivningsforslag med status
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

23 Oppsett Anleggsregnskap: Eiendelsgr/anskaffelseskonto/Bok / Avskrivningsmetode
Øvrig oppsett på konteringsregler:

24 Oppsummering arbeidsflyt ved anskaffelse
Opprette eiendel med status invester Registrere anskaffelsesbeløp på eiendel ved bruk av kontodel eiendel fra manuelt bilag eller leverandørfaktura Aktivere eiendel(er) ved å sette status til Aktiv Starte avskrivning

25 Tilleggsinvestering Eiendelsfunksjoner/Endre eiendelsverdi/Tilleggsinvestering Forutsetter at eiendel har avskrivningsmetode med grunnlagsverditype MOD AQQ.VAL. 2. Opprette deleiendel i form av ny eiendel, og koble mot hovedeiendel Vil kunne kjøre rapporter på hovedeiendelsnivå med summering av alle eiendeler koblet mot hovedobjektet

26 Tilleggsinvesteringsfunksjon forutsetter at eiendel har avskrivningstype med grunnlagsverditype MOD AQQ.VAL.

27 Tillegsinvestering i form av deleiendel

28 Tillegsinvestering i form av deleiendel
Alle spørrebilder og rapporter vil automatisk summere hovedeiendel og tilleggseiendel

29 Transaksjoner for tilbakeføring

30 Annen funksjonalitet nåes fra hmt eiendel flytt / splitt / selg /utranger / erstatt

31 Rapporter Som gir oversikt over Bevegelse på eiendel: IB og UB per år
Total verdi per eiendel: Anskaffelse – avskrivninger akkumulert og for inneværende år og med restverdi Total oversikt over transaksjoner til ulike anskaffelseskonti og avskrivningskonti (anleggsregnskap spesifikasjonsrapport)

32 Oversikt over transaksjoner til avskrivningskonto – rapport Anleggsregnskap spesifikasjonsrapport

33 Anskaffelser via integrert prosjektregnskap
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

34 Integrert Prosjekt Regnskap
Forskjellige typer prosjekter : - Utgiftsførte prosjekter - Kapitaliserte prosjekter - Resultat styrte prosjekter Føres på valgfri kontodimensjon Oppfølging uavhengig av regnskapsår Prosjekt budsjett Spørringer Gruppe Regler Rapporter Prosjekt Regler IFS/Rapport Generator Prosjekt Konto Øk.enhet Avd Eiendel

35 Eiendel / Prosjekt Opprette investeringsprosjekt i prosjektregnskap
Føre kostnader mot prosjekt ved bruk av kontodel prosjekt Opprette eiendel(er) Overføre kostnader fra prosjekt til eiendel(er) Aktivere eiendel(er) – status = aktiv Klar til å starte avskrivning

36 Kostnadsbokføring via manuelt bilag/lev faktura mot kontodel prosjekt

37 Aktivering av total prosjektkostnad ved prosjektavslutning

38 Eiendel/Prosjekt Sum anskaffelseskost på aktiveringsprosjekt
kan kontrolleres på rapport/spørring Automatisk oppdatering til konto for varer i arbeid Aktiveres automatisk ved ferdigstillelse av prosjekt basert på oppsett i forkontering

39 ENKAM © 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

40 EnKam-prosjektet EnKam prosjektet er et samarbeid mellom Hafslund, Statnett, Energiselskapet Buskerud og IFS om kundedrevet utvikling av en ny IFS-standard for energibransjen Løsningen er basert på IFS7 Hvorfor Enkam? - Felles utfordringer – Felles løsning - Fra tilpasninger hver for seg– Til standardprodukt © 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

41 EnKam-prosjektet Status i dag
Hafslund gikk i drift med løsningen 22. oktober 2007. Energiselskapet Buskerud gikk i drift med løsningen 6. november 2007. Statnett gikk i drift med løsningen 28. november Andre ENKAM kunder - NEAS - E-CO - SFE - Elverum - Akershus - © 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

42 Anleggsregnskap med Enkam tilpasninger
IFS Applications Anleggsregnskap med Enkam tilpasninger © 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

43 Bakgrunn © 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

44 Nyheter ENKAM - Anlegg / Prosjekt
Utvidelse av antall siffer i anleggsregnskapet (20) Informasjon om prosjektkostnader og aktivert beløp i prosjektdetaljer Mulighet til å delaktivere et investeringsprosjekt Workflow i aktiveringsfunksjonen med aktiveringsforslag og utrangeringsforslag Mulighet til å aktivere et investeringsprosjekt mot flere anlegg. Mulighet til å benytte fast avskrivningsbeløp pr. måned © 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

45 Nyheter ENKAM - Anlegg / Prosjekt
Etter endring er det mulig å kjøre anleggsregister basert på ulike metoder for det enkelte selskap. Standard Anleggsregister Enkel løsning med mulighet for delaktivering Omfattende løsning som tar utgangspunkt i intern arbeidsflyt med mulighet for å bygge struktur for automatisk opprettelse av eiendeler © 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

46 Enkam - Avgjør i selskapsoppsett hvilken løsning som skal kjøres.
Kan benytte en kombinasjon av løsning for ulike selskap. Valg av løsning defineres i selskapsoppsett

47 Enkam - Enkel løsning Den enkle løsningen har mulighet for å utføre delaktivering av anleggene, samt aktivere mot flere anlegg. Følgende kan illustrere en overordnet prosess/rekkefølge av handlinger fra prosjekt til aktivert eiendel. Opprette prosjekt Føre kostnader mot prosjekt Opprette eiendel(er) Overføre kostnader fra prosjekt til eiendel(er) Aktivere eiendel(er) © 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

48 Prosjektdetaljer Nye informasjonsfelt
Prosjektdetaljer Nye informasjonsfelt Totalkostnad prosjekt - Beløp å aktivere - Tidligere aktivert

49 Felt Eiendel har plass til 20 siffer

50 Enkam - Enkel løsning (1) Opprette prosjekt og kostnadsføreføre anskaffelse
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

51 Enkam - Enkel løsning (2) Delaktivering

52 Enkam - Enkel løsning (3)
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

53 Enkam - Enkel løsning (4) oversikt over bf prosjektkostnader
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

54 Avansert løsning Anlegg / Prosjekt
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

55 Avansert løsning © 2006 IFS AB. All rights reserved.
Printed: April 3, 2017

56 Avansert løsning aktiverer vindu ”Aktiveringsforslag”
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

57 Avansert løsning kan benyttes til å ”bygge” Eiendelsnr
Basert på Statiske eller Dynamiske lister som utarbeides i oppsett. Arbeidsprosedyre: Opprette prosjekt Føre kostnader mot prosjekt Opprette eiendel(er) direkte fra prosjekt ”Bygge” eiendelsnummer baser på info fra verdilister Opprette eiendel Overføre kostnader fra prosjekt til eiendel(er) Aktivere eiendel(er)

58 Gjennomføring av aktivering – feltbeskrivelser
Anleggsnummer benyttes til å gruppere anlegg i henhold til fastsatt struktur ved registrering av anleggsnummer benyttes verdilister anlegget skal splittes opp i naturlig utskiftbare eiendeler © 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

59 Gjennomføring av aktivering – feltbeskrivelser
Eiendelsnummer utvidet til 20 siffer benyttes til å gruppere anlegg i henhold til fastsatt struktur Ved registrering av anleggsnummer benyttes verdilister For eksempel statiske lister med kommunenr, gårdsnummer og bruksnummer Eks på anleggsnr/eiendelnummer: Kommunenr: Oslo – OS Gårsdsnummer – 124 Bruksnr – 11 Løpenr – 00 OS OS

60 Avansert løsning Opprette eiendelsnummer med mulighet for oppslag mot statiske eller dynamiske lister © 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

61 Avansert løsning Kan opprette flere eiendeler og fordele prosjektkostnad=anskaffelseskost til flere eiendeler © 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

62 Avansert løsning Oversikt over aktiveringsbilag
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

63 Avansert løsning historikk – fra prosjekt og eiendel
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

64 Avansert løsning funksjonalitet fra eiendel også i prosjekt

65 oppslag mot eiendelssaldi via hmt meny eiendel på Aktiveringsforslag prosjekt
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

66 Enkam – avansert løsning
Benytter vindu ”Aktiveringsforslag” på prosjektdetaljer Mulighet for å bygge struktur for tildeling av informasjon på eiendel og automatisk opprettelse av eiendel Tilgang til eiendelsfunksjonajonalitet via hmt

67 Enkam - anlegg Oppsummering: Standard Anleggsregister
Enkel løsning med mulighet for delavskrivning Omfattende løsning som tar utgangspunkt i intern arbeidsflyt med mulighet for å bygge struktur for automatisk opprettelse av eiendeler

68 Nyheter ENKAM - IFRS © 2006 IFS AB. All rights reserved.
Printed: April 3, 2017

69 Formål Enklere håndtering av krav i IFRS I IFRS så er det krav om årlig vurdering av eiendelene med tanke på avskrivningsprofil. Krav på å håndtere eiendeler som på sikt skal selges/utrangeres. Disse må ”nedskrives” lineært slik at det unngås beregning av gevinst/tap. Løsning Mulig å sette sluttperiode (F.eks 2020 periode 12) Lineær avskrivning ihht sluttperiode Mulig å benytte fast avskrivningsbeløp Mulig å endre levetid på mange eiendeler samtidig Mulig å legge på restverdi på mange eiendeler samtidig Ved endring av avskrivningslengde så vises endringen i avskrivningsbeløp per eiendel. Håndterer levetid på over 100 år © 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

70 Nyheter ENKAM – IFRS Avskrivninger
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

71 Oversikt –eiendeler-avskrivning kan benyttes uavhengig av valgt løsning

72 Nyheter ENKAM – IFRS Avskrivninger
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

73 Nyheter ENKAM – Avskrivninger
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

74 Nyheter ENKAM – IFRS Avskrivninger
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

75 Nyheter ENKAM – IFRS Avskrivninger
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017

76 THE GLOBAL ENTERPRISE APPLICATIONS COMPANY
© 2006 IFS AB. All rights reserved. Printed: April 3, 2017


Laste ned ppt "© 2006 IFS AB. All rights reserved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google