Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. 2 Anleggsregnskap: Brukerkonferansen 2008  Generell presentasjon med tanke på kunder som ønsker å ta i bruk anleggsregnskap.  Se på anskaffelsesflyt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. 2 Anleggsregnskap: Brukerkonferansen 2008  Generell presentasjon med tanke på kunder som ønsker å ta i bruk anleggsregnskap.  Se på anskaffelsesflyt."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 2 Anleggsregnskap: Brukerkonferansen 2008  Generell presentasjon med tanke på kunder som ønsker å ta i bruk anleggsregnskap.  Se på anskaffelsesflyt via eiendel og via prosjekt  Enkam- anleggsregnskap En bransjeløsning utarbeidet av Statnett, Hafslund og EB Anlegg er viktig for energikunder, og løsningen er en utvidelse av standard anleggsregnskap som kan være aktuell for andre kunder

3 3 Hvorfor anleggsregnskap? Gir oversikt over eiendeler med anskaffelser og avskrivninger Enkelt kunne ta ut rapporter med status på eiendelenes verdi Integrasjon gir automatisk oppdatering av avskrivninger til regnskap Integrasjon forenkler oppdatering av informasjon da eiendelen kun trenger å vedlikeholdes i anleggsregnskap

4 4 Bruk skal resultere i oversiktlige rapporter med status for alle eiendeler

5 Anskaffelsesflyt via 1.Eiendel 2. Prosjekt

6 Anleggsregnskap Anskaffelser 1. mot eiendel

7 7 IFS Økonomi - Oversikt - IFS/Regnskap IFS/Konteringsregler IFS/Kundeordre Betalings- formidling Betalings- formidling IFS/Innkjøp Kunde Leverandør Likviditet Øvrige IFS Applications Eksterne sys./ grensesnitt Eksterne sys./ grensesnitt Hovedbok IFS/Konsoli- dering IFS/Konsoli- dering IFS/Anleggs- regnskap IFS/Anleggs- regnskap Spørring/ rapportering Spørring/ rapportering Budsjett IFS/Rapport- generator IFS/Rapport- generator Prosjekt- regnskap Prosjekt- regnskap Periodisk kostn. ford. Periodisk kostn. ford.

8 8 IFS/Anleggsregnskap - Integrert anleggsregnskap - Bedriftsøk. avskrivninger Kalkulatoriske avskrivninger Kalkulatorisk rente Salg/utrangering Forsikringsverdier Skattesimulering Konto Prosjekt Eiendel Gruppe Regler Spørring Rapporter Avdeling Øk.enhetAvdProsjekt Eiendel

9 9 Integrert løsning/eiendel Arbeidsflyt ved anskaffelse 1.Opprette eiendel i anleggsregnskap 2.Kjøp bokføres i regnskap ved bruk av kontodel eiendel for kobling mot nyopprettet eiendel 3.Aktivere eiendel(er) ved å sette status til Aktiv 4.Starte avskrivning

10 10 Opprette ny eiendel

11 11 Eiendelsgrupper kobles mot anskaffelseskonto

12 12 Bok-Id

13 13 Antall Bøker valgfritt kun 1 integrert mot hovedbok

14 14 Avskrivningsmetode

15 15 Eiendelen må ha status Investering før anskaffelseskost kan posteres

16 16 Investering mot kontodel Anlegg

17 17 Anskaffelseskostnad vises under hmt valg Eiendelssaldi

18 18 Status eiendeler ved anskaffelse Registrert Investering Aktiv Opprettelse av eiendels ID Ved føring av bilag som oppdaterer anskaffelsesverdi Klar til avskrivning, ingen oppdatering av anskaffelsesverdi fra bilagsregistrering

19 19 Avskrivningsforslag

20 20 Historikk avskrivninger

21 21 Avskrivningsforslag for flere eiendeler

22 22 Oversikt over avskrivningsforslag med status

23 23 Oppsett Anleggsregnskap: Eiendelsgr/anskaffelseskonto/Bok / Avskrivningsmetode Øvrig oppsett på konteringsregler:

24 24 Oppsummering arbeidsflyt ved anskaffelse 1.Opprette eiendel med status invester 2.Registrere anskaffelsesbeløp på eiendel ved bruk av kontodel eiendel fra manuelt bilag eller leverandørfaktura 3.Aktivere eiendel(er) ved å sette status til Aktiv 4.Starte avskrivning

25 25 Tilleggsinvestering 1.Eiendelsfunksjoner/Endre eiendelsverdi/Tilleggsinvestering Forutsetter at eiendel har avskrivningsmetode med grunnlagsverditype MOD AQQ.VAL. 2. Opprette deleiendel i form av ny eiendel, og koble mot hovedeiendel Vil kunne kjøre rapporter på hovedeiendelsnivå med summering av alle eiendeler koblet mot hovedobjektet

26 26 Tilleggsinvesteringsfunksjon forutsetter at eiendel har avskrivningstype med grunnlagsverditype MOD AQQ.VAL.

27 27 Tillegsinvestering i form av deleiendel

28 28 Tillegsinvestering i form av deleiendel Alle spørrebilder og rapporter vil automatisk summere hovedeiendel og tilleggseiendel

29 29 Transaksjoner for tilbakeføring

30 30 Annen funksjonalitet nåes fra hmt eiendel flytt / splitt / selg /utranger / erstatt

31 31 Rapporter Som gir oversikt over Bevegelse på eiendel: IB og UB per år Total verdi per eiendel: Anskaffelse – avskrivninger akkumulert og for inneværende år og med restverdi Total oversikt over transaksjoner til ulike anskaffelseskonti og avskrivningskonti (anleggsregnskap spesifikasjonsrapport)

32 32 Oversikt over transaksjoner til avskrivningskonto – rapport Anleggsregnskap spesifikasjonsrapport

33 Anskaffelser via integrert prosjektregnskap

34 34 Integrert Prosjekt Regnskap  Forskjellige typer prosjekter : - Utgiftsførte prosjekter - Kapitaliserte prosjekter - Resultat styrte prosjekter  Føres på valgfri kontodimensjon  Oppfølging uavhengig av regnskapsår  Prosjekt budsjett Konto Prosjekt Gruppe Regler Spørringer Rapporter Eiendel Prosjekt Øk.enhet IFS/Rapport Generator Avd

35 35 Eiendel / Prosjekt 1.Opprette investeringsprosjekt i prosjektregnskap 2.Føre kostnader mot prosjekt ved bruk av kontodel prosjekt 3.Opprette eiendel(er) 4.Overføre kostnader fra prosjekt til eiendel(er) 5.Aktivere eiendel(er) – status = aktiv 6.Klar til å starte avskrivning

36 36 Kostnadsbokføring via manuelt bilag/lev faktura mot kontodel prosjekt

37 37 Aktivering av total prosjektkostnad ved prosjektavslutning

38 38 Eiendel/Prosjekt Sum anskaffelseskost på aktiveringsprosjekt kan kontrolleres på rapport/spørring Automatisk oppdatering til konto for varer i arbeid Aktiveres automatisk ved ferdigstillelse av prosjekt basert på oppsett i forkontering

39 ENKAM

40 40 EnKam-prosjektet EnKam prosjektet er et samarbeid mellom Hafslund, Statnett, Energiselskapet Buskerud og IFS om kundedrevet utvikling av en ny IFS-standard for energibransjen Løsningen er basert på IFS7 Hvorfor Enkam? - Felles utfordringer – Felles løsning - Fra tilpasninger hver for seg– Til standardprodukt

41 41 EnKam-prosjektet Status i dag  Hafslund gikk i drift med løsningen 22. oktober 2007.  Energiselskapet Buskerud gikk i drift med løsningen 6. november 2007.  Statnett gikk i drift med løsningen 28. november 2007. Andre ENKAM kunder - NEAS- E-CO - SFE- Elverum - Akershus-

42 IFS Applications Anleggsregnskap med Enkam tilpasninger

43 43 Bakgrunn

44 44 Nyheter ENKAM - Anlegg / Prosjekt  Utvidelse av antall siffer i anleggsregnskapet (20)  Informasjon om prosjektkostnader og aktivert beløp i prosjektdetaljer  Mulighet til å delaktivere et investeringsprosjekt  Workflow i aktiveringsfunksjonen med aktiveringsforslag og utrangeringsforslag  Mulighet til å aktivere et investeringsprosjekt mot flere anlegg.  Mulighet til å benytte fast avskrivningsbeløp pr. måned

45 45 Nyheter ENKAM - Anlegg / Prosjekt Etter endring er det mulig å kjøre anleggsregister basert på ulike metoder for det enkelte selskap. 1.Standard Anleggsregister 2.Enkel løsning med mulighet for delaktivering 3.Omfattende løsning som tar utgangspunkt i intern arbeidsflyt med mulighet for å bygge struktur for automatisk opprettelse av eiendeler

46 46 Enkam - Avgjør i selskapsoppsett hvilken løsning som skal kjøres. Kan benytte en kombinasjon av løsning for ulike selskap. Valg av løsning defineres i selskapsoppsett

47 47 Enkam - Enkel løsning  Den enkle løsningen har mulighet for å utføre delaktivering av anleggene, samt aktivere mot flere anlegg. Følgende kan illustrere en overordnet prosess/rekkefølge av handlinger fra prosjekt til aktivert eiendel. 1.Opprette prosjekt 2.Føre kostnader mot prosjekt 3.Opprette eiendel(er) 4.Overføre kostnader fra prosjekt til eiendel(er) 5.Aktivere eiendel(er)

48 48 Prosjektdetaljer Nye informasjonsfelt. Totalkostnad prosjekt - Beløp å aktivere - Tidligere aktivert

49 49 Felt Eiendel har plass til 20 siffer

50 50 Enkam - Enkel løsning (1) Opprette prosjekt og kostnadsføreføre anskaffelse

51 51 Enkam - Enkel løsning (2) Delaktivering

52 52 Enkam - Enkel løsning (3)

53 53 Enkam - Enkel løsning (4) oversikt over bf prosjektkostnader

54 Avansert løsning Anlegg / Prosjekt

55 55 Avansert løsning

56 56 Avansert løsning aktiverer vindu ”Aktiveringsforslag”

57 57 Avansert løsning kan benyttes til å ”bygge” Eiendelsnr Basert på Statiske eller Dynamiske lister som utarbeides i oppsett. Arbeidsprosedyre: 1.Opprette prosjekt 2.Føre kostnader mot prosjekt 3.Opprette eiendel(er) direkte fra prosjekt 4. ”Bygge” eiendelsnummer baser på info fra verdilister 5. Opprette eiendel 6.Overføre kostnader fra prosjekt til eiendel(er) 7.Aktivere eiendel(er)

58 58 Gjennomføring av aktivering – feltbeskrivelser Anleggsnummer  benyttes til å gruppere anlegg i henhold til fastsatt struktur  ved registrering av anleggsnummer benyttes verdilister  anlegget skal splittes opp i naturlig utskiftbare eiendeler

59 59 Gjennomføring av aktivering – feltbeskrivelser  Eiendelsnummer utvidet til 20 siffer  benyttes til å gruppere anlegg i henhold til fastsatt struktur  Ved registrering av anleggsnummer benyttes verdilister For eksempel statiske lister med kommunenr, gårdsnummer og bruksnummer Eks på anleggsnr/eiendelnummer: Kommunenr: Oslo – OS Gårsdsnummer – 124 Bruksnr – 11 Løpenr – 00 OS1241100 OS1241101

60 60 Avansert løsning Opprette eiendelsnummer med mulighet for oppslag mot statiske eller dynamiske lister

61 61 Avansert løsning Kan opprette flere eiendeler og fordele prosjektkostnad=anskaffelseskost til flere eiendeler

62 62 Avansert løsning Oversikt over aktiveringsbilag

63 63 Avansert løsning historikk – fra prosjekt og eiendel

64 64 Avansert løsning funksjonalitet fra eiendel også i prosjekt

65 65 oppslag mot eiendelssaldi via hmt meny eiendel på Aktiveringsforslag prosjekt

66 66 Enkam – avansert løsning Benytter vindu ”Aktiveringsforslag” på prosjektdetaljer Mulighet for å bygge struktur for tildeling av informasjon på eiendel og automatisk opprettelse av eiendel Tilgang til eiendelsfunksjonajonalitet via hmt

67 67 Enkam - anlegg Oppsummering: Standard Anleggsregister Enkel løsning med mulighet for delavskrivning Omfattende løsning som tar utgangspunkt i intern arbeidsflyt med mulighet for å bygge struktur for automatisk opprettelse av eiendeler

68 Nyheter ENKAM - IFRS

69 69 Formål  Enklere håndtering av krav i IFRS  I IFRS så er det krav om årlig vurdering av eiendelene med tanke på avskrivningsprofil.  Krav på å håndtere eiendeler som på sikt skal selges/utrangeres. Disse må ”nedskrives” lineært slik at det unngås beregning av gevinst/tap.  Løsning  Mulig å sette sluttperiode (F.eks 2020 periode 12)  Lineær avskrivning ihht sluttperiode  Mulig å benytte fast avskrivningsbeløp  Mulig å endre levetid på mange eiendeler samtidig  Mulig å legge på restverdi på mange eiendeler samtidig  Ved endring av avskrivningslengde så vises endringen i avskrivningsbeløp per eiendel.  Håndterer levetid på over 100 år

70 70 Nyheter ENKAM – IFRS Avskrivninger

71 71 Oversikt –eiendeler-avskrivning kan benyttes uavhengig av valgt løsning

72 72 Nyheter ENKAM – IFRS Avskrivninger

73 73 Nyheter ENKAM – Avskrivninger

74 74 Nyheter ENKAM – IFRS Avskrivninger

75 75 Nyheter ENKAM – IFRS Avskrivninger

76 76 THE GLOBAL ENTERPRISE APPLICATIONS COMPANY www.IFSWORLD.com


Laste ned ppt "1. 2 Anleggsregnskap: Brukerkonferansen 2008  Generell presentasjon med tanke på kunder som ønsker å ta i bruk anleggsregnskap.  Se på anskaffelsesflyt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google