Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jørgen Frost, ISP:.  Sammenheng ml fleksibel praksis og effekt  Godt kjennskap til spesialpedagogikk  Kvalifisert, løpende intern evaluering  Godt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jørgen Frost, ISP:.  Sammenheng ml fleksibel praksis og effekt  Godt kjennskap til spesialpedagogikk  Kvalifisert, løpende intern evaluering  Godt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jørgen Frost, ISP:

2  Sammenheng ml fleksibel praksis og effekt  Godt kjennskap til spesialpedagogikk  Kvalifisert, løpende intern evaluering  Godt teamsamarbeid  Når det er effekt skyldes det bruk av fleksible og individuelle strategier som evalueres.  Beste effektvurderinger i forhold til elever med spesifikke læringsvansker

3  Tilpassing av mål kan bli til elevdifferensiering fra årstrinn 1.  Enkelt å administrere  Kan sementere forskjeller mellom barn  Kan bety uheldig senkning av krav til innsats  Sosial sammenlikning kan bli et problem for motivasjon  Tilpassing av tiltak kan bety at vi bevarer relasjonen til trinnets mål lengst mulig.  Krever solid faglig innsikt (til mediering og prosessanalyse)  Krever samarbeid med spesialpedagog  Krever tids- og tempodifferensiering i tillegg (fleksibiliet)  Krever temposkift i intensitet (variasjon) EFFEKT?

4 DE STORE SKRITTS VEI:  Undervisningsmål – læringsmål DE SMÅ SKRITTS VEI:  Mestringsmål – teoretisk forankret – de små skrittene som en kan definere ut ifra kunnskap om utvikling på gjeldende område.  Kan derfor formuleres i forveien og velges i forhold til elevens utviklingstrinn.

5  Å utforske tale- og skriftspråk (1.-2. trinn)  Talespråklig bevissthet  -å kunne huske 2-3 regler utenat  -å kunne rime på egen hånd  -å kunne klappe ord i stavelser  -å kunne vite, hva en setning, et ord, en stavelse og en lyd er.  -å kunne uttale ord langsomt med en kontrollert artikulasjon  -å kunne finne frem til første lyd i ord  -å kunne finne frem til siste lyd i ord  -å kunne si lydene i to og tre lyds ord  -å kunne sette lyder sammen til to og tre lyds ord  -å kunne forstå at ord i talespråket skal passe lydmessig med bokstaver i ord i skriftspråket

6  Skriftspråklig bevissthet  -å kunne etterligne skrift  -å kunne skrive noen bokstaver som skal representere et innhold  -å kunne skrive sitt eget navn  -å kunne skrive andres navn  -å kunne skrive ord ’som lydskrift’ (ufullstendig lydanalyse)  Fortelle  -å kunne fortelle gåter og små vitser  -å kunne fortelle om en opplevelse til andre slik de forstår uten at de selv har vært med  -å kunne omsette en opplevd eller diktet historie til en tegneserie  -å kunne diktere små setninger som passer til noe barnet har tegnet  -å kunne delta aktivt med andre om å lage en historie som læreren skriver ned  -å kunne være bevisst om fortellestruktur (begynnelse, handling, avslutning)

7 Nytt fokus for individuell oppfølgning 1. Fra individ til samspillsorientering 2. Fokusere på elevens ’respons på tiltaket’ 3. Utviklingen må overvåkes (validering) 4. Anvendelse av interne evalueringsformer

8  Hva går galt?  Tar læreren ansvaret  Beslutningsprosessen vedr. enkeltvettak endres. Fokus flyttes.  Allmenne undervisning optimaliseres  Intensivering presiseres  Standpunkt og læringshastighet  Samarbeid mellom allmenn og spesialundervisning blir naturlig og nødvendig

9  Nivå 3 Tier 3  Nivå 2 Tier 2  Nivå 1 Tier 1 pm: progress monitoring bm: bench-mark Klassen Tiltak 1 Tiltak 2

10

11 1. Pretest: 53% under klassens gjennomsnitt (ord/min) 2. Fase B: Mer støtte i daglige oppgaver. Lærer skriver logg hver dag. 3. Fase C: Lærerstøtte på hold (4/25m) med klassekamerat. Utv. under kamer. 4. Fase D: Int. lesekurs (4/25m). Utv. Over klassens utv.

12

13

14  Barns spontane læringsatferd er i høy grad formet av barnets sosial-historiske kontekst  Det gjelder motivasjon for å lære og det gjelder læringsatferden i seg selv  Resultatet av læringen er avhengig av samspillet mellom barnet og omgivelsene.  Læring som medfører forandring gir barnet kulturelle verktøyer – som kan styrke utvikling av høyere mentale funksjoner.

15  Lærer er en del av barnets sosiale kontekst  Samtidig med konkret faglig kunnskap må lærer tenke i utvikling av redskaper for høyere mentale funksjoner.  Det kan foregå samtidig under medieringen  Faglig kunnskap + redskaper for HMF

16  Prosess fremfor produkt

17  Evne til å planlegge, regulere og styre egen atferd og læring, dvs:  Oppmerksomhetskontroll (sel. oppm., vedvarende oppmerksomhet og inhibisjonskontroll)  Målsetting (Igangsetting, planl., problemløsing og strategisk kontroll)  Kognitiv fleksibilitet: (arb. minne, oppm. skifte, selvmonitoring og –regulering)

18  Egenledelseshjulet viser funksjonene som deler av en integrert helhet. Barnets egenledelsesatferd vil være et produkt av enkeltdelene og samspillet mellom disse  Meta-kognisjon

19

20

21

22

23

24


Laste ned ppt "Jørgen Frost, ISP:.  Sammenheng ml fleksibel praksis og effekt  Godt kjennskap til spesialpedagogikk  Kvalifisert, løpende intern evaluering  Godt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google