Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdom, makt og medvirkning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdom, makt og medvirkning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdom, makt og medvirkning
NOU 2011: 20

2 Skolens demokratioppdrag
Utvalget foreslår blant annet at det innføres et nytt, bredt demokratifag i grunnskolen skolevalg blir obligatorisk i videregående skole og at det tilrettelegges for skolevalg i ungdomsskolen det gjennomføres forsøk med regionale lærlingeråd fraværskvoten økes for elever i videregående skole

3 Organisasjonskanalen
Utvalget foreslår blant annet at det opprettes et statlig tilskudd for oppfølging av grupper med lav grad av deltakelse i organisasjonene barne- og ungdomsorganisasjoner gis tilgang til skolens lokaler utenom undervisningstid kommunene tilrettelegger for lokale samarbeidsråd for barne- og ungdomsorganisasjonene

4 Myndighetsinitierte ordninger for medvirkning
Utvalget foreslår blant annet at det innføres nasjonale retningslinjer for ungdomsråd og en tilskuddsordning for kommuner som følger retningslinjene myndighetene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå tar i bruk modellen med ekspertgruppermøter med ungdom med særskilte erfaringer kommuneansatte får opplæring i nettkommunikasjon med ungdom

5 Stemmerettsalder Utvalgets medlemmer har samlet seg om tre hovedsyn
seks medlemmer går inn for å beholde dagens stemmerettsalder for både nasjonale og lokale valg fem medlemmer går inn for at stemmerettsalderen senkes til 16 år for begge valg to medlemmer mener stemmerettsalderen bør senkes til 16 år for lokalvalg, men fortsatt være 18 år for nasjonale valg

6 Digitalt medborgerskap
Utvalget foreslår blant annet at digital medborgerkompetanse integreres i det nye demokratifaget i grunnskolen det gis støtte til forskning om hvordan sosiale medier påvirker unges samfunnsengasjement og deltakelse, samt hva slags makt unge reelt sett får gjennom sosiale medier

7 Personvern i nye medier
Utvalget foreslår blant annet at slettmeg.no videreføres i sin nåværende form og vurderes styrket på sikt personvern i nye medier tas inn i undervisningen om digital kompetanse muligheten for å regulere tredjepartsapplikasjoners innhenting og bruk av personopplysninger utredes personopplysningsloven innskjerper foreldres rett til å publisere informasjon om egne barn og at lovverket gjøres kjent for foreldre

8 Unge under offentlig omsorg
Utvalget foreslår blant annet at barn og unges synspunkter skal dokumenteres i barnevernsaker og at det lovpålagte tilsynet med barneverninstitusjoner øker det ryddes opp i lovverket når det gjelder plassering av barn utenfor hjemmet og at reglene om inngrep i selvbestemmelsen under institusjonsopphold inntas i lov barnevernet får ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere


Laste ned ppt "Ungdom, makt og medvirkning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google