Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannsrollen slik jeg ser den

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannsrollen slik jeg ser den"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannsrollen slik jeg ser den
Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann i Telemark og styremedlem i NR

2 Rådmannens 3 dialoger: Råd-mann Organisasjonsdialogen
Sikre virksomhetens resultater Være rollemodell Bygge felleskultur som understøtter endringer Forme team med fokus på effektiv politikkoppfølging Den politiske dialogen Støtte og utfordre politiske ledere (re) fokusere visjon / mål Tilby gode, balanserte anbefalinger Lokalsamfunns / innbygger dialogen Sikre åpenhet Levere innbyggerorienterte tjenester Utvikle effektiv og ærlig kommunikasjon med innbyggere og eiere Råd-mann

3 Alle bor i en kommune Fylkeskommunene
gjøre kommunene til gode lokalsamfunnsutviklere

4 Yte tjenester som Telemark trenger
Vårt samfunnsoppdrag Yte tjenester som Telemark trenger Gjøre Telemark sterkere Tett på samfunnsutviklingen

5 Planmyndighet / forutsigbarhet
Bærekraftig miljø Klima og energi Natur, kulturmiljø og landskap By- og tettstedsutvikling Bærekraftig økonomi Verdiskaping og næringsutvikling Samferdsel og infrastruktur Bærekraftige sosiale forhold Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø Kompetanse og utdanning Kultur / opplevelser

6 Oppgaven og utfordringen er stor - sektorovergripende - ansvar flyttet fra helsesjef til rådmann
Hele kommunens ansvar – alle sektorer – ikke bare helse som før FHL Rådmannen er kommunens folkehelsesjef

7 Arbeid pågår - For å gjøre våre styringsdokumenter mer sammenhengende
mer strategiske mer mål- og resultatrettet

8 Hvordan ivareta arbeidsgiveransvaret?

9

10

11 Når verdiene møter praksis
Uttrykte verdier Anvendte regler Ta initiativ Bryt ikke regler Gi tidlig beskjed når noe oppstår Du blir straffet dersom du gjør feil Tenk lenger enn øyeblikket Din nåværende atferd straffes/belønnes Tenk på organisasjonen som enn helhet Gå ikke inn på andres ansvarsområde Samarbeid med andre Konkurrer med andre

12 Arbeidsavtale / hele kommunestyrets rådmann

13 Hvorfor slutter rådmenn?
Sluttårsakene kan deles inn i tre hovedkategorier: Organisasjonseksterne forhold som «trakk» rådmannen mot noe nytt Rådmenn er attraktive på arbeidsmarkedet. De fleste gikk til en ny rådmannsjobb (ofte i en større kommune), eller til andre lederstillinger i det offentlige. Enkelte tok lederstillinger i privat næringsliv. Organisasjonsinterne forhold som bidro til å «skyve» rådmannen mot utgangsdøra Samarbeidsproblemer med en ny ordfører eller annen politisk ledelse, valg og-/eller regimeendringer. Private sluttårsaker Knyttet til familiesituasjon, oppvekststed eller lav tilhørighet til kommunen eller regionen som bosted. «Hvorfor slutter rådmenn? En studie av turnover i 10 norske kommuner» Erik Magnussen Hvorfor slutter rådmenn?

14 Vårt prestasjonsbehov er delt i to hovedmotivasjoner (Mc Clelland):
Motivasjon (lat. Movere = bevege) – det som ”beveger” mennesker til handling Vårt prestasjonsbehov er delt i to hovedmotivasjoner (Mc Clelland): Håp om suksess Frykt for nederlag

15 Nettverk

16

17 En bedre framtid skapes ikke av jordnær realisme alene. Den skapes i spennet mellom det mennesker tør å drømme om - og den motstanden som virkeligheten byr på.


Laste ned ppt "Rådmannsrollen slik jeg ser den"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google