Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannsrollen slik jeg ser den Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann i Telemark og styremedlem i NR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannsrollen slik jeg ser den Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann i Telemark og styremedlem i NR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannsrollen slik jeg ser den Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann i Telemark og styremedlem i NR

2 Rådmannens 3 dialoger: Organisasjonsdialogen •Sikre virksomhetens resultater •Være rollemodell •Bygge felleskultur som understøtter endringer •Forme team med fokus på effektiv politikkoppfølging Den politiske dialogen • Støtte og utfordre politiske ledere • (re) fokusere visjon / mål • Tilby gode, balanserte anbefalinger Lokalsamfunns / innbygger dialogen •Sikre åpenhet •Levere innbyggerorienterte tjenester •Utvikle effektiv og ærlig kommunikasjon med innbyggere og eiere Råd- mann

3 Alle bor i en kommune Fylkeskommunene gjøre kommunene til gode lokalsamfunnsutviklere

4 Vårt samfunnsoppdrag  Yte tjenester som Telemark trenger  Gjøre Telemark sterkere Tett på samfunnsutviklingen

5 Planmyndighet / forutsigbarhet  Bærekraftig miljø • Klima og energi • Natur, kulturmiljø og landskap • By- og tettstedsutvikling  Bærekraftig økonomi • Verdiskaping og næringsutvikling • Samferdsel og infrastruktur  Bærekraftige sosiale forhold • Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø • Kompetanse og utdanning • Kultur / opplevelser

6 Oppgaven og utfordringen er stor - sektorovergripende - ansvar flyttet fra helsesjef til rådmann  Hele kommunens ansvar – alle sektorer – ikke bare helse som før FHL  Rådmannen er kommunens folkehelsesjef

7 Arbeid pågår - • For å gjøre våre styringsdokumenter – mer sammenhengende – mer strategiske – mer mål- og resultatrettet

8 Hvordan ivareta arbeidsgiveransvaret?

9

10

11 Når verdiene møter praksis Uttrykte verdierAnvendte regler Ta initiativBryt ikke regler Gi tidlig beskjed når noe oppstår Du blir straffet dersom du gjør feil Tenk lenger enn øyeblikket Din nåværende atferd straffes/belønnes Tenk på organisasjonen som enn helhet Gå ikke inn på andres ansvarsområde Samarbeid med andreKonkurrer med andre

12 Arbeidsavtale / hele kommunestyrets rådmann

13 Hvorfor slutter rådmenn? • Sluttårsakene kan deles inn i tre hovedkategorier: • Organisasjonseksterne forhold som «trakk» rådmannen mot noe nytt – Rådmenn er attraktive på arbeidsmarkedet. De fleste gikk til en ny rådmannsjobb (ofte i en større kommune), eller til andre lederstillinger i det offentlige. Enkelte tok lederstillinger i privat næringsliv. • Organisasjonsinterne forhold som bidro til å «skyve» rådmannen mot utgangsdøra – Samarbeidsproblemer med en ny ordfører eller annen politisk ledelse, valg og-/eller regimeendringer. • Private sluttårsaker – Knyttet til familiesituasjon, oppvekststed eller lav tilhørighet til kommunen eller regionen som bosted. «Hvorfor slutter rådmenn? En studie av turnover i 10 norske kommuner» 1991-2010. Erik Magnussen

14 Motivasjon (lat. Movere = bevege) – det som ”beveger” mennesker til handling Vårt prestasjonsbehov er delt i to hovedmotivasjoner (Mc Clelland): •Håp om suksess •Frykt for nederlag

15 Nettverk

16

17 En bedre framtid skapes ikke av jordnær realisme alene. Den skapes i spennet mellom det mennesker tør å drømme om - og den motstanden som virkeligheten byr på.


Laste ned ppt "Rådmannsrollen slik jeg ser den Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann i Telemark og styremedlem i NR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google