Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Telemator Programmet for å dokumentere kabelnett og utstyr Trykk PageDown tasten eller klikk med musa 1 av 39.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Telemator Programmet for å dokumentere kabelnett og utstyr Trykk PageDown tasten eller klikk med musa 1 av 39."— Utskrift av presentasjonen:

1 Telemator Programmet for å dokumentere kabelnett og utstyr Trykk PageDown tasten eller klikk med musa 1 av 39

2 www.mxdata.no2 Telemator  Programvare for prosjektering, dokumentasjon og drift av: – Bredbånd-, telefoni-, data- og andre svakstrømsnett – Kobber- og fiberkabel, radio-, data- og transmisjonsutstyr – Kabeltraséer med rør, subrør og mikrorør – Forbindelser i nettet – Inn- og utleie av forbindelser og infrastruktur – Små og store innen- og utendørs nett

3 www.mxdata.no3 Telemator i en organisasjon

4 www.mxdata.no4 Telemator er bindeleddet  Det er viktig å få til et samspill på tvers av organisasjonen,  i forhold til arbeidsoppgaver,  registrert informasjon  og leverandører/kunder av interne-, utleide- og eventuelt innleide linjer (samband).  Telemator har en sentral plass i forhold til disse faktorene.

5 www.mxdata.no5 Telemator kan dekke alle systemene Telemator Fiberkabel Kobberkabel Management system 1 Management system 2Management system 3 Telemator kan være ”foten i bakken” mot alle systemene og gir arbeidsordre for både kobling og programmering i de forskjellige systemene

6 www.mxdata.no6 Telemator består av 5 moduler Nettdiagrammodul Grunnmodul Prosjekteringsmodul ElektroPartner DAK Trasémodul Kabel kart GIS Tegne- program Telemator 3. part GIS-kobling Nettdiagram i Visio

7 www.mxdata.no7 Grunnmodulen er delt opp i 5 hovedkartotek  Punkt kartotek  Utstyr kartotek  Kabel kartotek  Linje kartotek  Kunde kartotek

8 www.mxdata.no8 Punkt kartotek  Her kan du registrere hele spekteret av faste punkt slik som: – Telerom, utstyrsrom, kommunikasjonsrom, noder, siter – Fordelere (både utendørs og innendørs) – Patchpanel – Arbeidsplass kontakter – Trekk kummer (fiber, kobber) – Glattskjøter

9 www.mxdata.no9 Skjermbilde Punkt kartotek

10 www.mxdata.no10 Utstyr kartotek  Her kan du registrere alle typer utstyr, slik som: – Sentralutstyr – Transmisjonsutstyr (overføringsutstyr) – Lokal- og kundeutstyr

11 www.mxdata.no11 Eksempler på utstyr Sentralutstyr  Telefonsentraler  Servere  Brannsentraler  AlarmsenralerLokal-/kundeutstyr  Telefonapparat  PCer  Kunde-svitsjer  Andre signalgivere

12 www.mxdata.no12 Eksempler på transmisjonsutstyr  Multiplekser  Høyere ordens multiplekser  Sub multiplekser  Modem  Bærefrekvensutstyr (BF)  Fibertermineringsutstyr  Radiolinjeutstyr  Digital krysskobling  Drop insert  HUB  Ruter  Svitsj  Satellittforbindelse  SDH nett  PDH nett  ATM nett  Frame Relay nett

13 www.mxdata.no13 Utstyr kartotek Nivå 4 - tilkoblinger m/signal på hver port Nivå 3 - porter på kretskort for å kunne registrere alle typer utstyr er det delt opp i 4 nivåer Nivå 2 - kretskort Nivå 1 - generelle opplysninger

14 www.mxdata.no14 Skjermbilde av Utstyr kartotek

15 www.mxdata.no15 Kabel kartotek Her kan du registrere alle typer kabler, slik som: – Kobberkabler basert på par – Kobberkabler basert på enkeltledere (koaks) – Fiberkabler Her terminerer du også kabel endene i utstyr, fordelere, kontakter eller patchpanel

16 www.mxdata.no16 Skjermbilde Kabel kartotek

17 www.mxdata.no17 Linje kartotek  Her registrerer du linjene i nettet  En linje blir også kalt en forbindelse, et samband, en signalvei eller en loop  Eksempler på linjer – Telefonlinje – Datalinje – 622 Mb SDH linje – 155 Mb ATM linje

18 www.mxdata.no18 Skjermbilde Linje kartotek

19 www.mxdata.no19 Kunde kartotek  Her kan du registrere kundene og hvilke linjer de benytter  En kunde kan være: – En ansatt i bedriften – En kunde som leier linjer av din bedrift – En funksjon i bedriften - f. eks et kontrollsenter

20 www.mxdata.no20 Skjermbilde Kunde kartotek

21 www.mxdata.no21 Ruting av linjer  Andre ord for ruting er kryssing eller patching  Du kan rute en linje på tre måter: – Helautomatisk mellom to vilkårlige punkt eller utstyr i nettet – Automatisk i valgt kabel - (automatisk valg av ledige og feilfrie fibre/ledere) – Manuelt i valgt fiber/leder, par, pinne eller kontakt

22 www.mxdata.no22 Utskrifter (de 3 mest brukte)  Når montøren skal: – ut og koble en linje benytter han enten ”Linje kort” eller ”Grafisk linje kort” for å se hvordan han skal koble i alle fordelerne linjen går igjennom – krysse mange linjer i samme fordeler benytter han ”Kryss kort” – terminere mange kabler i en fordeler benytter han ”Punkt kort”  Det finnes også en hel rekke andre utskrifter til forskjellige formål

23 www.mxdata.no23 Utsnitt av Linje kort

24 www.mxdata.no24 Nettdiagram – Tegner en grafisk oversikt over nettet basert på registrerte opplysninger i grunnmodulen – Automatisk plassering av punkt/utstyr (krever ikke registrerte koordinater) – Viser – punkt/utstyr – kabler – trådløse forbindelser – traséer – Utskrift deles opp i ark for skriver eller plotter – Kan også skrive ut til Microsoft Visio og redigeres der

25 www.mxdata.no25 Utskrift av Nettdiagram

26 www.mxdata.no26 Prosjekteringsmodulen (1 av 3)  For innendørs strukturerte kabelnett i små og store kontorbygg.  På få minutter produserer du: – Dokumentasjon/anleggsunderlag – Telematordatabase for drift av nettet – Grunnlag for merkelapper og skilt – Ferdig kalkulert kabelnett – Bestillingsliste for materiell – Anleggsunderlag for kobling av nettet – Alt i henhold til valgt standard  Krever minimal kunnskap til konstruksjon og standarder.  Støtter i dag standardene OE Kombinett, AT&T Systimax (tidligere kalt Universalnett) og Statsbygg.

27 www.mxdata.no27 Prosjekteringsmodulen (2 av 3) – Prosjekteringsmodulen oppretter:  alle bygningsfordelere (BF), etasjefordelere (EF) og arbeidsplasskontakter med navn, riktig størrelse, type ol.  alle kabler med navn, type ol. terminert riktig i begge ender  kobber- og fiberkabel til hver arbeidsplass (telefon, høytafon og data)  kabel til offentlig nett med bylinjer og eventuelt grensesnittskap  ruter linjer i kablene iht valgt standard  kan returnere kabelnavn og fordelernavn tilbake til en bygningstegning i DAK programmet ElektroPartner

28 www.mxdata.no28 Prosjekteringsmodulen (3 av 3)

29 www.mxdata.no29 Trasémodulen  Registrering av grøfter og lignende som kan inneholde rør og subrør  Kabler kan plasseres direkte i grøften, i rør eller i subrør  Traséene i de fleste digitale kabelkart (GIS) kan kobles mot Telemator  Når du velger en trasé på kartet viser Telemator rør og kabler i traséen og du kan enkelt gå inn i en kabel for å se f.eks linjer/samband i denne.

30 www.mxdata.no30 Funksjonalitet i forbindelse med fiber stamnett – viser hver fiber i kablene – sveising av fiber i skjøter – skjøtekort med farger – registrering av fiberkummer både der kabel er lagt i kveil og er skjøtt – ved manuell ruting finner Telemator selv alle fibrene som er sveiset sammen i en trasé – utskrift som forenkler analyse av testrapporter

31 www.mxdata.no31 Funksjonalitet i forbindelse med transmisjonsnett – lavere (aksess) og overordnede (stamnett) linjer – kanaler og tidsluker – digitale krysskoblinger – trådløse forbindelser på radio [linje] utstyr – patching mellom utstyr og patchpanel i telerom ol. – viser både nær- og fjernende av et ”transmisjonshopp” i samme skjermbilde – relasjon mellom lokal- (aksess) og overordnet (stamnett) side i utstyr

32 www.mxdata.no32 Funksjonalitet i forbindelse med patchpanel  Terminere kontakter ned til pinnebasis  Vise kontakter med eller uten pinner  Rute (patche) direkte på kontaktene (innebygget funksjonalitet sørger for at riktige pinner i ene kontakten blir forbundet med riktige pinner i andre kontakten)

33 www.mxdata.no33 Arbeidsbesparende funksjoner – Kopi funksjon oppretter en eller flere like element i en operasjon ut fra noe som er registrert fra før – Opprette bibliotek med maler for utstyr – Finterminering av mange kabler i et punkt i en operasjon – Ruting av flere linjer i en eller flere kabler i en operasjon – Omdøping av navn på mange punkt, utstyr, kabler eller linjer i en operasjon

34 www.mxdata.no34 Databasen  Relasjonsdatabase  Microsoft Visual FoxPro filformat (krever så godt som ingen administrasjon) eller Microsoft SQL Server  Andre program kan lese data direkte eller via ODBC/OLEDB drivere som fritt kan lastes ned fra Microsoft  Enbruker og flerbruker  Brukere kan ha full lese/skrive- eller bare lese tilgang til databasen

35 www.mxdata.no35 Kurs  Bedriftsinterne kurs – Kurs holdes ute hos kunder som ønsker det – Bruker kundens eget nett som eksempel – Faste priser  Kunden må holde kurslokale

36 www.mxdata.no36 Konsulenthjelp  Starthjelp for å lære deg å bruke Telemator i ditt eget nett og for å komme i gang med registreringen  Konvertering av data fra andre datasystem  Registreringshjelp

37 www.mxdata.no37 Kunder  Teleselskap  Installatører  Oljeplattformer  Fabrikker  Flyplasser  Jernbaneverk  Vegvesen  Energiverk  Sykehus  Skoler  Militærleire  Kontorbygg Noen kjente navn er:  Norge: Avinor, BKK bredbånd, Bravida, Bredbåndsfabrikken, Forsvaret, Rikshospitalet, Song Networks, Telenor, TeleDanmark  Sverige: Arjeplog kommun, ComDaTe, Citylink, Gotland Energi, Kalix kommun, Luleå Kommun, RegNet, Oskarshamn Energi, Song Networks, Ventelo  Danmark: DSB, Luftfartsvæsenet, Song Networks  Noen kjente byggverk er: – Troll B, som er en av verdens største flytende betongplattformer – Europas mest moderne luftkontrollsenter - Luftfartsverkets luftkontrollsenter i Røyken

38 www.mxdata.no38 Internett  Du finner mer informasjon om Telemator på Internettstedet www.mxdata.no – Denne presentasjonen på norsk, svensk og engelsk – Detaljert informasjon om programmodulene – Nyheter i siste versjoner – Bestille program, vedlikeholdsavtale og kurs – Laste ned en GRATIS evalueringsversjon av Telemator hvor du kan registrere inntil 15 kabler

39 Du har nå sett funksjonaliteten i Telemator Takk for oppmerksomheten! Har du spørsmål så ta kontakt med oss! Telefon: 76 95 13 50 E-post: support@mxdata.no Internett: www.mxdata.no


Laste ned ppt "Telemator Programmet for å dokumentere kabelnett og utstyr Trykk PageDown tasten eller klikk med musa 1 av 39."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google