Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programmet for å dokumentere kabelnett og utstyr

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programmet for å dokumentere kabelnett og utstyr"— Utskrift av presentasjonen:

1 Programmet for å dokumentere kabelnett og utstyr
Telemator Programmet for å dokumentere kabelnett og utstyr Velkommen til en presentasjon av Telemator Trykk PageDown tasten eller klikk med musa 1 av 39

2 Telemator Programvare for prosjektering, dokumentasjon og drift av:
Bredbånd-, telefoni-, data- og andre svakstrømsnett Kobber- og fiberkabel, radio-, data- og transmisjonsutstyr Kabeltraséer med rør, subrør og mikrorør Forbindelser i nettet Inn- og utleie av forbindelser og infrastruktur Små og store innen- og utendørs nett I Telemator kan du registrere og administrere de fleste typer nett, slik som: Enleder-, par og patchpanelbaserte nett Kobber-, fiber- og transmisjonsnett Små og store innen- og utendørs nett I prosjekterings-, installasjons- og driftsfasen

3 Telemator i en organisasjon

4 Telemator er bindeleddet
Det er viktig å få til et samspill på tvers av organisasjonen, i forhold til arbeidsoppgaver, registrert informasjon og leverandører/kunder av interne-, utleide- og eventuelt innleide linjer (samband). Telemator har en sentral plass i forhold til disse faktorene. Telemator i en organisasjon Det er viktig å få til et samspill på tvers av organisasjonen, i forhold til arbeidsoppgaver, registrert informasjon og leverandører/kunder av interne-, utleide og eventuelt innleide linjer (samband). Telemator har en sentral plass i forhold til disse faktorene.

5 Telemator kan dekke alle systemene
Fiberkabel Kobberkabel Management system 1 Management system 2 Management system 3 Telemator kan være ”foten i bakken” mot alle systemene og gi arbeidsordre for både kobling og programmering i de forskjellige systemene. Telemator kan være ”foten i bakken” mot alle systemene og gir arbeidsordre for både kobling og programmering i de forskjellige systemene

6 Telemator består av 5 moduler
ElektroPartner DAK Tegne- program Kabel kart GIS 3. part Prosjekteringsmodul Trasémodul GIS-kobling Telemator Grunnmodul Telemator består av 4 moduler: I Grunnmodulen kan man registrere hele nettet manuelt. I Nettdiagrammodulen får du automatisk generert en grafisk oversikt over nettet basert på registreringer i Grunnmodulen. Prosjekteringsmodulen genererer ut fra en enkel byggbeskrivelse automatisk et innendørs strukturert kabelnett for telefon, høytafon og data. Den benytter etablerte standarder for strukturerte kabelnett og oppretter både kobber og fiberkabel. I Trasé modulen registreres kabeltraséer slik at man kan se hvilke rør, subrør og kabler som ligger i traséen og hvilke rør som er ledig og opptatt. Det kan opprettes kommunikasjon mot digitale kabelkart og kobling mellom kabeltrasé på kartet og i Telemator. Videre kan du koble objekter slik som punkt, utstyr og kabler i de fleste tegneprogram mot sine respektive kartotek og navn i Telemator. Prosjekteringsmodulen kan kobles mot ElektroPartner som er et 2 og 3 dimensjonalt DAKprogram for bygninger. I ElektroPartner tegner man inn byggfordelere, etasjefordelere, arbeidsplasskontakter og føringsveier for kablene. Et konsentrat av byggtegningen eksporteres til Prosjekteringsmodulen i Telemator som genererer og dimensjonerer et komplett kabelnett for bygget. Navn på kabler, bygningsfordelere, etasjefordelere og arbeidsplasskontakter returneres tilbake til tegningen og plasseres automatisk ut på den. Nettdiagrammodul Nettdiagram i Visio

7 Grunnmodulen er delt opp i 5 hovedkartotek
Punkt kartotek Utstyr kartotek Kabel kartotek Linje kartotek Kunde kartotek Grunnmodulen er delt opp i 5 hovedkartotek: Dette er Punkt kartotek, Utstyr kartotek, Kabel kartotek, Linje kartotek og Bruker kartotek.

8 Punkt kartotek Her kan du registrere hele spekteret av faste punkt slik som: Telerom, utstyrsrom, kommunikasjonsrom, noder, siter Fordelere (både utendørs og innendørs) Patchpanel Arbeidsplass kontakter Trekk kummer (fiber, kobber) Glattskjøter I Punkt kartoteket kan du registrere hele spekteret av faste punkt slik som: Telerom, utstyrsrom, kommunikasjonsrom, noder, siter ol. Du kan også registrere både utendørs og innendørs fordelere, patchpanel, arbeidsplass kontakter, trekkummer for fiber og kobber, samt glattskjøter.

9 Skjermbilde Punkt kartotek
Her ser du Punkt kartotek. Det har en del felt for å beskrive punktet, bl.a punkt navn og et merknadsfelt som du kan skrive så mye du vil i. Du kan registrere eventuelle utstyr plassert i punktet under knappen "Utstyr i punkt". I listen nederst ser du alle kabler i punktet. Du kan bruke listen til å navigere deg rundt i kabelnettet.

10 Utstyr kartotek Her kan du registrere alle typer utstyr, slik som:
Sentralutstyr Transmisjonsutstyr (overføringsutstyr) Lokal- og kundeutstyr I utstyr kartotek kan du registrere alle typer utstyr, slik som: Sentralutstyr Transmisjonsutstyr eller overføringsutstyr Lokalutstyr

11 Eksempler på utstyr Sentralutstyr Lokal-/kundeutstyr Telefonsentraler
Servere Brannsentraler Alarmsenraler Lokal-/kundeutstyr Telefonapparat PCer Kunde-svitsjer Andre signalgivere

12 Eksempler på transmisjonsutstyr
Multiplekser Høyere ordens multiplekser Sub multiplekser Modem Bærefrekvensutstyr (BF) Fibertermineringsutstyr Radiolinjeutstyr Digital krysskobling Drop insert HUB Ruter Svitsj Satellittforbindelse SDH nett PDH nett ATM nett Frame Relay nett Her ser du noen eksempler på transmisjonsutstyr. Det kan være multipleksere, høyere ordens multipleksere, sub multipleksere, modem, bærefrekvensutstyr, fibertermineringsutstyr, radiolinjeutstyr, digital krysskobling, drop insert, HUBer, rutere, svitsjer, satellittforbindelser, SDH nett, PDH nett, ATM nett, Frame Relay nett ol.

13 Utstyr kartotek for å kunne registrere alle typer utstyr er det delt opp i 4 nivåer Nivå 1 - generelle opplysninger Nivå 2 - kretskort Nivå 3 - porter på kretskort Utstyr kartoteket er bygd opp i 4 nivåer for å kunne takle alle typer utstyr. I nivå 1 registrerer man generelle opplysninger om utstyret slik som navn, type, fabrikat, adresse osv. I nivå 2 registrerer man alle kretskort som har utganger, innganger eller porter. Hvis man ønsker kan man også registrere andre kort slik som kraftforsyningskort, prosessorkort, batterier ol. I nivå 3 registrerer man alle utgangene på kortet med eventuelle kanalnummer og tidsluker. I nivå 4 register man antall tilkoblinger og hvilke signal som går ut eller inn på portene. En tilkobling kan være en pinne, skrue, klips, klemme, loddetagg, wrapepinne e.l. Nivå 4 - tilkoblinger m/signal på hver port

14 Skjermbilde av Utstyr kartotek

15 Kabel kartotek Her kan du registrere alle typer kabler, slik som:
Kobberkabler basert på par Kobberkabler basert på enkeltledere (koaks) Fiberkabler Her terminerer du også kabel endene i utstyr, fordelere, kontakter eller patchpanel I kabel kartotek kan du registrere alle typer kabler, slik som kobberkabler basert på par, kobberkabler basert på enkeltledere (koaks) og fiberkabler. Her terminerer du også kabel endene i utstyr, fordelere, kontakter eller patchpanel.

16 Skjermbilde Kabel kartotek

17 Linje kartotek Her registrerer du linjene i nettet
En linje blir også kalt en forbindelse, et samband, en signalvei eller en loop Eksempler på linjer Telefonlinje Datalinje 622 Mb SDH linje 155 Mb ATM linje I linje kartotek registrerer du alle linjene i nettet. Begrepet linje har også andre navn slik som samband, signalvei, forbindelse eller loop. Her er noen eksempler på linjer: Telefonlinje, datalinje, 622 Mb SDH linje, 155 Mb ATM linje.

18 Skjermbilde Linje kartotek

19 Kunde kartotek Her kan du registrere kundene og hvilke linjer de benytter En kunde kan være: En ansatt i bedriften En kunde som leier linjer av din bedrift En funksjon i bedriften - f. eks et kontrollsenter I Bruker kartotek kan du registrere alle brukerne med de linjene som de benytter. En bruker kan være: En ansatt i bedriften En kunde som leier linjer av din bedrift En funksjon i bedriften slik som f. eks et kontrollsenter En leverandør av leide linjer

20 Skjermbilde Kunde kartotek

21 Ruting av linjer Andre ord for ruting er kryssing eller patching
Du kan rute en linje på tre måter: Helautomatisk mellom to vilkårlige punkt eller utstyr i nettet Automatisk i valgt kabel - (automatisk valg av ledige og feilfrie fibre/ledere) Manuelt i valgt fiber/leder, par, pinne eller kontakt Vi skal nå ta for oss ruting av linjer. Et annet ord for ruting er kryssing. Du kan rute en linje på tre forskjellige måter: Den første er helautomatisk ruting fra et utstyr eller en fordeler til et annet utstyr eller fordeler. Den andre er automatisk ruting på en kabel, Telemator tar da første ledige par som er feilfritt. Den tredje er manuell ruting på det paret eller fiberen i den kabelen du ønsker.

22 Utskrifter (de 3 mest brukte)
Når montøren skal: ut og koble en linje benytter han enten ”Linje kort” eller ”Grafisk linje kort” for å se hvordan han skal koble i alle fordelerne linjen går igjennom krysse mange linjer i samme fordeler benytter han ”Kryss kort” terminere mange kabler i en fordeler benytter han ”Punkt kort” Det finnes også en hel rekke andre utskrifter til forskjellige formål Telemator har en mengde utskrifter til forskjellige formål. De 3 mest brukte utskriftene er linjekort, punktkort og kryss kort. Når montøren skal ut og koble en linje bruker han enten ”Linje kort” eller ”Grafisk linje kort” for å se hvordan han skal koble i de forskjellige fordelerne som linjen går igjennom. Når montøren skal ut og krysse mange linjer i samme fordeler benytter han ”Kryss kort” og når han skal terminere mange kabler i en fordeler benytter han ”Punkt kort”.

23 Utsnitt av Linje kort www.mxdata.no
Her ser du et utsnitt av et Linjekort. Utskriften viser hvordan en valgt linje skal krysses i de forskjellige fordelerne den går gjennom. De rosa ringene viser hvordan en krysstråd skal kobles fra rad/plint/par til rad/plint/par. Den ene ringen viser kryssing i en bygningsfordeler og den andre viser kryssing i en etasjefordeler. Hvis man heller ønsker å forholde seg til kabel og par når man krysser, kan man gjøre det ved å se litt lenger til venstre på utskriften.

24 Nettdiagram Tegner en grafisk oversikt over nettet basert på registrerte opplysninger i grunnmodulen Automatisk plassering av punkt/utstyr (krever ikke registrerte koordinater) Viser punkt/utstyr kabler trådløse forbindelser traséer Utskrift deles opp i ark for skriver eller plotter Kan også skrive ut til Microsoft Visio og redigeres der Nettdiagram modulen tegner automatisk ut et grafisk oversikt over nettet, basert på registrerte opplysninger i Grunnmodulen. Nettdiagrammet viser utstyr, punkt og kabler eller trådløse forbindelser mellom disse. Nettdiagrammet kan deles opp i ark og skrives ut på skriver eller plotter. Man kan selv velge forstørrelse og hvilken informasjon som skal vises.

25 Utskrift av Nettdiagram
Her ser du et eksempel på et nettdiagram. I dette tilfellet et innendørs nett hvor du ser telefonsentralen, bygningsfordeleren, etasjefordelerne og arbeidsplasskontaktene for tele og data. Du ser også at noen kabler har en 45 graders knekk der de er tegnet inn på en annen kabel. Det betyr at kablene går ned til samme punkt eller utstyr.

26 Prosjekteringsmodulen (1 av 3)
For innendørs strukturerte kabelnett i små og store kontorbygg. På få minutter produserer du: Dokumentasjon/anleggsunderlag Telematordatabase for drift av nettet Grunnlag for merkelapper og skilt Ferdig kalkulert kabelnett Bestillingsliste for materiell Anleggsunderlag for kobling av nettet Alt i henhold til valgt standard Krever minimal kunnskap til konstruksjon og standarder. Støtter i dag standardene OE Kombinett, AT&T Systimax (tidligere kalt Universalnett) og Statsbygg. Prosjekteringsmodulen produserer dokumentasjon og database for drift av strukturerte kabelnett for små og store kontorbygg i løpet av få minutter! Dette er meget arbeidsbesparende, og krever minimal kunnskap til konstruksjon og kjennskap til standardene for strukturerte kabelnett. Modulen støtter i dag standardene OE Kombinett, AT&T Systimax som tidligere ble kalt Universalnett og en foreslått standard fra Statsbygg.

27 Prosjekteringsmodulen (2 av 3)
Prosjekteringsmodulen oppretter: alle bygningsfordelere (BF), etasjefordelere (EF) og arbeidsplasskontakter med navn, riktig størrelse, type ol. alle kabler med navn, type ol. terminert riktig i begge ender kobber- og fiberkabel til hver arbeidsplass (telefon, høytafon og data) kabel til offentlig nett med bylinjer og eventuelt grensesnittskap ruter linjer i kablene iht valgt standard kan returnere kabelnavn og fordelernavn tilbake til en bygningstegning i DAK programmet ElektroPartner Prosjekteringsmodulen oppretter alle byggfordelere, etasjefordelere og arbeidsplasskontakter med navn og nødvendig størrelse, type osv. Den oppretter også alle kobber og fiberkabler med navn, type osv. og riktig terminering i begge ender. Dette inkluderer kobber- og fiberkabel til hver arbeidsplass for telefon, høytafon og data. Modulen oppretter også kabel til offentlig nett med bylinjer og eventuelt grensesnittskap. Alle linjer rutes i kablene iht valgt standard. Modulen kan returnere kabelnavn og fordelernavn tilbake til en bygningstegning i DAK programmet ElektroPartner

28 Prosjekteringsmodulen (3 av 3)
Her registrerer man generell informasjon om bygget, slik som navnet på bygget, byggnummer, når bygget skal være ferdig, eventuelle bylinjer mot offentlig nett, om man skal ha eget grensesnittskap med strømsikringer og i hvilken etasje bygningsfordelerne skal stå. Man bestemmer også hvilken standard man ønsker å benytte for det strukturerte kabelnettet, samt trasénummer og horisontal avstand fra bygningsfordelere til den vertikale byggstamkabelen.

29 Trasémodulen Registrering av grøfter og lignende som kan inneholde rør og subrør Kabler kan plasseres direkte i grøften, i rør eller i subrør Traséene i de fleste digitale kabelkart (GIS) kan kobles mot Telemator Når du velger en trasé på kartet viser Telemator rør og kabler i traséen og du kan enkelt gå inn i en kabel for å se f.eks linjer/samband i denne. I Trasémodulen registrerer du grøfter og lignende som kan inneholde rør og subrør. Kabler kan plasseres direkte i grøften, i rør eller i subrør. Traséene i de fleste digitale kabelkart (GIS) kan kobles mot Telemator. Når du velger en trasé på kartet viser Telemator rør og kabler i traséen og du kan enkelt gå inn i en kabel for å se f.eks linjer/samband i denne.

30 Funksjonalitet i forbindelse med fiber stamnett
viser hver fiber i kablene sveising av fiber i skjøter skjøtekort med farger registrering av fiberkummer både der kabel er lagt i kveil og er skjøtt ved manuell ruting finner Telemator selv alle fibrene som er sveiset sammen i en trasé utskrift som forenkler analyse av testrapporter Telemator har også funksjonalitet i forbindelse med registrering av fiber stamnett. Hver fiber i kablene er nummerert. Du kan registrere sveising av fiber i skjøter Du kan skrive ut skjøtekort for hver skjøt med fargekode på hver fiber. Du kan registrere fiberkummer både der kabel er lagt i kveil og der den er skjøtt. Ved manuell ruting finner Telemator alle fibrene som er gjennomsveiset i en trasè og legger linjen på disse. Det finnes en egen utskrift som forenkler analyse av testrapporter.

31 Funksjonalitet i forbindelse med transmisjonsnett
lavere (aksess) og overordnede (stamnett) linjer kanaler og tidsluker digitale krysskoblinger trådløse forbindelser på radio [linje] utstyr patching mellom utstyr og patchpanel i telerom ol. viser både nær- og fjernende av et ”transmisjonshopp” i samme skjermbilde relasjon mellom lokal- (aksess) og overordnet (stamnett) side i utstyr Telemator har også funksjonalitet i forbindelse med registrering av transmisjonsnett. Du kan registrere: lavere og høyere ordens linjer tidsluker og kanaler på utstyr digitale krysskoblinger trådløse forbindelser på radio og radiolinje utstyr patching mellom utstyr og patchpanel i telerom ol. vise både nær- og fjernende av et ”transmisjonshopp” i samme skjermbilde definere relasjonen mellom lokal og høyere ordens side i utstyr

32 Funksjonalitet i forbindelse med patchpanel
Terminere kontakter ned til pinnebasis Vise kontakter med eller uten pinner Rute (patche) direkte på kontaktene (innebygget funksjonalitet sørger for at riktige pinner i ene kontakten blir forbundet med riktige pinner i andre kontakten) Funksjonalitet i forbindelse med patchpanel. Kontakter kan termineres helt ned på pinnebasis hvis man ønsker. Man kan da velge om man vil vise kontaktene med eller uten pinner. Når man ruter eller patcher en linje eller samband kan man forholde seg til kontaktene. Innebygget funksjonalitet sørger for at trådene i linjen blir lagt på riktige pinner. Med andre ord, systemet sørger for at riktige pinner i ene kontakten blir forbundet med riktige pinner i andre kontakten.

33 Arbeidsbesparende funksjoner
Kopi funksjon oppretter en eller flere like element i en operasjon ut fra noe som er registrert fra før Opprette bibliotek med maler for utstyr Finterminering av mange kabler i et punkt i en operasjon Ruting av flere linjer i en eller flere kabler i en operasjon Omdøping av navn på mange punkt, utstyr, kabler eller linjer i en operasjon Her er noen arbeidsbesparende funksjoner i Telemator Kopi funksjon oppretter en eller flere like element i en operasjon ut fra noe som er registrert fra før Opprette bibliotek med maler for utstyr Terminering av mange kabler i en fordeler i en operasjon Ruting av flere linjer i en eller flere kabler i en operasjon Omdøping av navn på mange punkt, utstyr, kabler eller linjer i en operasjon

34 Databasen Relasjonsdatabase
Microsoft Visual FoxPro filformat (krever så godt som ingen administrasjon) eller Microsoft SQL Server Andre program kan lese data direkte eller via ODBC/OLEDB drivere som fritt kan lastes ned fra Microsoft Enbruker og flerbruker Brukere kan ha full lese/skrive- eller bare lese tilgang til databasen Databasen er en relasjonsdatabase (alle data lagres i tabeller som relateres til hverandre). Databasen benytter xBase filformat. Filformatet er svært utbredt og innholdet i databasen kan derfor leses direkte av en rekke PC verktøy. Databasen krever så godt som ingen administrasjon, noe som reduserer kostnadene både ved installasjon og drift til et minimum. Databasen er flerbruker slik at mange brukere i et nettverk kan jobbe mot databasen samtidig.

35 Kurs Bedriftsinterne kurs Kunden må holde kurslokale
Kurs holdes ute hos kunder som ønsker det Bruker kundens eget nett som eksempel Faste priser Kunden må holde kurslokale Vi holder Grunnkurs, utvidet Grunnkurs, Utstyr-/fiberkurs og Prosjekteringskurs i Oslo og er åpne for alle. Kursene kan også arrangeres ute hos kunder der det er ønskelig.

36 Konsulenthjelp Starthjelp for å lære deg å bruke Telemator i ditt eget nett og for å komme i gang med registreringen Konvertering av data fra andre datasystem Registreringshjelp Vi kan tilby konsulenthjelp slik som: "On the job training" for å lære deg å bruke Telemator i ditt eget nett. Starthjelp for å komme i gang med registreringen. Konvertering av data fra andre datasystem. Registreringshjelp for nett med eller uten eksisterende dokumentasjon.

37 Kunder Noen kjente navn er:
Teleselskap Installatører Oljeplattformer Fabrikker Flyplasser Jernbaneverk Vegvesen Energiverk Sykehus Skoler Militærleire Kontorbygg Noen kjente navn er: Norge: Avinor, BKK bredbånd, Bravida, Bredbåndsfabrikken, Forsvaret, Rikshospitalet, Song Networks, Telenor, TeleDanmark Sverige: Arjeplog kommun, ComDaTe, Citylink, Gotland Energi, Kalix kommun, Luleå Kommun, RegNet, Oskarshamn Energi, Song Networks, Ventelo Danmark: DSB, Luftfartsvæsenet, Song Networks Noen kjente byggverk er: Troll B, som er en av verdens største flytende betongplattformer Europas mest moderne luftkontrollsenter - Luftfartsverkets luftkontrollsenter i Røyken Her er noen av våre kunder: Teleselskap, installatører, oljeplattformer, fabrikker, flyplasser, jernbaneverk, vegvesenet, energiverk, sykehus, skoler, militærleire og generelt kontorbygg. Noen kjente byggverk er: Troll B, som er en av verdens største flytende betongplattformer og Europas mest moderne luftkontrollsenter - Luftfartsverkets luftkontrollsenter i Røyken.

38 Internett Du finner mer informasjon om Telemator på Internettstedet Denne presentasjonen på norsk, svensk og engelsk Detaljert informasjon om programmodulene Nyheter i siste versjoner Bestille program, vedlikeholdsavtale og kurs Laste ned en GRATIS evalueringsversjon av Telemator hvor du kan registrere inntil 15 kabler Du finner mer informasjon om Telemator på internettstedet Her er både detaljert informasjon om programmodulene, oppdatert kursliste og siste nytt. Her kan du også bestille program, vedlikeholdsavtale og kurs, samt laste ned en GRATIS versjon av Telemator hvor du kan registrere inntil 15 kabler.

39 Du har nå sett funksjonaliteten i Telemator
Takk for oppmerksomheten! Har du spørsmål så ta kontakt med oss! Telefon: E-post: Internett: Du har nå sett funksjonaliteten i Telemator. Takk for oppmerksomheten! Har du spørsmål så ta kontakt med oss! Telefon: Internett:


Laste ned ppt "Programmet for å dokumentere kabelnett og utstyr"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google